Ísafold - 10.11.1894, Blaðsíða 2

Ísafold - 10.11.1894, Blaðsíða 2
290 eptir því, sem nánara verður auglýst. Verður í henni engin altarisþjónusta, held- ur einungis prjedikun og sálmasöngur fyrir og eptir. Prestaskólakennari Jón Helgason á miklar þakkir skildar fyrir það, hversu vel hann hefir snúizt við þessu máli, þar sem hann án nokkurrar þóknun- ar, einungis af einlægum og heitum á- huga á málefni kristindómsins, vill leggja á sig töluverða fyrirhöfn fyrir utan þau skyldustörf, sem embætti hans eru sam- fara, og mætti ætla, að fjárveitingarvaldið kunni að meta slíka ósjerplægni, ef ein- hverntíma síðar yrði spurning um að koma á fastri og stöðugri aptansöngs guðsþjón- ustu hjer við dómkirkjuna, auk hinna reglulegu og sjálfsögðu, og farið væri fram á nauðsynlega fjárveitingu í þessu skyni. Má jafnvel nú fyrirfram telja vist, að nauð- syn og nytsemi slíkrar þjónustu muni við reynsluna, sem fæst í vetur, verða svo augljós, að söfnuðurinn uni því ekki, að aptansöngurinn leggist niður aptur. h. K,aflýsing og rafhitan. I kveld gefst almenningi hjer kostur á að heyra greini- lega lýst mjög mikilsverðu framfarafyrir- tæki: hvernig eigi að fara að lýsa bæinn úti og inni með rafmagni, í stað olíu, og sömuleiðis að láta hið sama náttúruafl hita hybýlin og sjóða mat, í stað þess að hafa til þess hin dýru og sóðalegu steinkol. Enginn hjerlendur maður hefir neina verk- lega þekkingu á sh'ku fyrirtæki annar en hr. Frlmann B. Anderson, er fyrirlesturinn ætlar að halda um það í kveld, og skulum vjer gera ráð fyrir þeim framfarahug i i höfuðstaðarlýðnum, að hann fysi mjög að hiyða á mál hans. Takist honum að gera mönnum skiljanlegt, að sú mikla framför fáist með vel kleyfum kostnaði fyrir bæinn og jafnvel með minni árlegum útgjöldum en nú fara til lysingar og hit- unar, er ólíklegt að vjer þurfum lengi að bíða verulegrar tilraunar í þá átt. Prestaskölinn. Þar eru nú 9 læri- sveinar. Fjórir í efri deildinni: Benidikt Þ. Gröndal, Jón Stef'ánsson, Páll H. Jóns- son og Pjetur Hjálmsson. En fimm í yngri deild: Einar Stefánsson úr Skagafjarðar- sýslu, Guðmundur Pjetursson úr Eeykja- vík, Jón Þorvaldsson úr Reykjavík, Sig- tryggur Guðlaugsson úr Eyjafjarðarsyslu og Þorvarður Þorvarðarson frá Eyrarbakka. Læknaskólinn. Sex eru nú nemend- ur þar: einn, sem búinn er að vera einn vetur, Guðmundur Guðmundsson; og 5 ny- komnir, í haust: Georg Georgsson, Halldór Steinsson, Jón Pálsson Blöndal, Magnús Jóhannsson og Ólafur Thorlacius. Flensborgarskóli. Þessir eru nú nem- endur í alþyðu,- og gagnfræðaskólanum í Flensborg: Efri deild: 1. Högni Sigurðsson, 2. Egg- ert Leví, 3. Halldór Halldórsson, 4. Magn- ús Jónsson, 5. Tómas Snorrason, 6. Þórar- inn Egilsson, 7. Sigurður Jónasson, 8. Finn- bogi Jóhannsson, 9. Eiríkur, Kolbeinsson, 10. Bergur Einarsson, 11. Tryggvi Pálsson, 12. Vilhjálmur Bjarnason, 13. Arnór Árna- son, 14. Tryggvi Guðmundsson, 15. Stefán Stefánsson, 16. Þorsteinn Sveinsson, 17. Þorgrímur Sveinsson. Neðri deild: 1. Sæmundur Sæmundsson, 2. Tryggvi Bjarnason, 3. Bjarni Jónsson, 4. Olafur Jensson, 5. Helgi Finnbogason, 6, Olafur I. Sveinsson, 7. ísleifur Gíslason, 8. Guðmundur Guðmundsson, 9. Guðmund- ur Ólafsson, 10. Sigurjón Jónsson, 11. Skúli Einarsson, 12. Elliði Guðmundsson, 13. Á- gúst Jónsson, 14. Halldór Pálsson, 15. Þórð- ur Klemensson, 16. Gróa Bjarnadóttir Borg- fjörð, 17. Runólfur Guðmundsson, 18. Jón Þorsteinsson, 19. Kristján Jóhannsson, 20. Hjörleifur Þórðarson, 21. Gunnlaugur Daní- elsson, 22. Guðvarður Vigfússon, 23. Björn Jónsson, 24. Asgrímur Magnússon, 25. Stef- án Bjarnason, 26. Erlendur Kristjánsson. Allir í þessari deild eru nýsveinar, nema nr. 9. Alls höfðu 52 sótt um skóla í ár. I barnaskóla Garðahrepps eru 70 börn. 47 af þeim er kennt í skólahúsinu í Flens- borg, en 23 í Görðum. Kennarar í Flens- borg eru hinir sömu og að undanförnu,en í Görðum kenna þeir Þórarinn prófastur Böðvarsson og aðstoðarprestur síra Júlíus Þórðarson. Heiðursminning. Hinn 9. f. mán. (okt.) gerðu sýslubúar og sveitungar sýslumanns Sigurðar E. Sverrissons í Bæ í Hrútaflrði, er verið hafði í sumar full 30 ár sýslu- maður þeirra Strandamanna, nokkra menn á fund hans að flytja honum og þeim hjónum (frú Ragnhildi Jónsdóttur) «þakklætis- og virð- ingarkveðju fyrir ánægjusama og heillaríka framkomu þeirra á liðnum 30 ára samvistar- 'tímai,, og færðu þeim mynd af þeim hjónum, stóra og mjög vandaða, í prýðilegri umgjörð, með lárviðarsveig umhvertis og ofan á hann fest spjald með áletruðum þessum erindum eptir Stgr. Thorsteinsson: Valdsmann heiðra vildum, vin beztan, kosta flestan, þrifgæði þekkan lýðum, þjettan, en æ með rjettu. Otal ástar mætin áratugir þrír báru þín, og þvi skal ei dvína þökk vor af huga klökkum. Snjallri eins að öllu ástmál bjarta og sálar öld, þótt ei sem skyldi, innir húsfreyju þinni. yi við aptansólar enn, sem skjótt ei renni, biðjum vjer ykkur báðum, blíðgengi stundir lengi. Af myndinni höfðu verið teknar nokkrar eptirmyndir smærri, er munu geta komizt á mjög mörg heimili í sýslunni. Alþingismaður sýslunnar afhenti gjöfina með snoturri tölu og vel við eigandi; en oddviti Bæjarhrepps (Páll próf. Ólafsson?) flutti þeim hjónum ávarp f'rá sveitungum þeirra í Ijóðum eptir Benid. Gröndal —sjö erindi löng—. skraut- rituðum af' honum sjálfum með alþekktri snilld. Sýslumaður þakkaði kveðjurnar með fögr- um og viðkvæmum orðum. «Athöfn þessi fór fram með svo~ lítilli við- höf'n, sem menn vissu að hlutaðeigendur mundu bezt kunna, en mun viðstöddum jafn-minnis- stæð fyrir það, enda getur viðurkenning fyrir sannheiðarlegt æfistarf varla komið niður á maklegri stað>. (Eptir brjefl að norðan). Ðrukknan. Mánudag 5. þ. m. koll- sigldi sig úr róðri Elías bóndi Ólafsson i Akrakoti á Alptanesi rjett fyrir framan Hvassahraun; 4 voru á; einn drukknaði og sökk, vinnumaður hjá Elíasi og uppeldis- sonur, að nafni Maríjón; 2 bjargað og einn- ig Elíasi, en hann örendur er náðist. Son- ur Elíasar, Benedikt, var á siglingu rjett á undan föður sínum og sá, er honum barst á, og bjargaði; lenti í Hvassahrauni. Var þá samstundis sent eptir lækni til Eeykja- víkur, Dr. J. Jónassen, sem brá við þegar og fór suður eptir um nóttina; þegar hann kom þangað, voru tveir allhressir orðnir, en allar lífstilraunir við Elías árangurslaus- ar, enda hafði aldrei sjezt lífsmark með honum, eptir að hann náðist. »Elías sál. var tæplega fimmtugur að aldri; hann ólst upp á Alptanesi og var þar alla æfi síðan. Hann var giptur heið- urskonunni Margrjeti Benediktsdóttur frá Akrakoti og eignaðist með henni 5 börn, í 19 ára farsælu hjónabandi; af þeim era 4 lifandi, 3 uppkomin og 1 í æsku, öll hin, mannvænlegustu«. »Elías sál. má óhætt telja meðal fremstv* sjómanna við Faxaflóa; hanu var dugnað- ar- og eljumaður, tryggur í lund og vin- fastur«. Frá Færeyjum. Lögþingi Færeyinga. kaus í sumar fulltrúa á landsþingið — efri deild ríkisþingsins |,danska — síra Friðrik Petersen, prest í Kvalbö, er skólalærdóra nam hjer í Reykjavíkur skóla fyrir 20 ár- um. Gufuskipaferðum milli eynna vilja Fær- eyingar koma á og hafa viljað lengi; lög þingið hreifði því máli fyrir 10 árum. Nú í sumar hafði það málið til ytarlegrar í- hugunar og ályktunar. Hafði innlendur kaupmaður, I. Andreasen í Þórshöfn, boð- izt til að taka að sjer slikar ferðir fyrir 38,000 kr. um árið. Þar af áætlaði þingið- að nær 13000 kr. mundi hafast saman f flutningsgjaldi, 5000 í fargjaldi, 7000 fyrir að skjótast til íslands 2 ferðir haust og vor með fiskimenn og báta þeirra, og 300O kr. fyrir að skreppa til Skotlands tvær ferðir að vetrinum með póstflutning og eptir vörum. (Nefnd í þinginu komst að þeirri niðurstöðu, að rúmar 19,000 kr. á ári mundi hin siðari árin hafa hafzt upp- úr því að flytja færeyska fiskimenn á milli íslands og Færeyja, nefnil. 800 manns að- meðaltali fyrir 24 kr. fargjald báðar leiðir). Af almannafje eyjarskeggja vill þingið' leggja til 1000 kr. Þær 9000 kr., sem þá, brestur upp á 38 þúsundir, sótti þingið um til ríkisþingsins eða það sem á vantaði að' fyrirtækið bæri sig 2 fyrstu árin. Eaflýsingarmálið. í siðasta blaði »R.vík- ings« er jeg látinn segja á bæjarstjðrnarfundi 18. f'. m., er þar var rætt um tilboð hr. Prí- manns B. Andersons um að útvega áætlun um kostnað við raflýsing bæjarins m. m., að það væri ekki rjett að gefa því gaum, »sem þetta aðskotadýr, sem ekki væri einu sinni sveitlægt hjer, væri að biðja um, sem þar að auki ekki vissi meira en þeir (o: fulltrúarnir) i rafmagnsfræðií. Þessi orð eru frá upphafi til enda tilbúningur ritstjóra »R.víkings< eða þess sem hann lætur rita blað sitt f'yrir sig, og hefi jeg aldrei talað þau eða neitt í þá átt. Mjer kom ekki til hugar að vilja óvirða eða særa hr. Fr. B, Anderson fyrir það, að-

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.