Ísafold - 04.05.1907, Blaðsíða 2

Ísafold - 04.05.1907, Blaðsíða 2
110 ISAFOLD Vestfjarðasímiiin. Herra símaverkfræðingsfylgdarmaður B. B. í Gröf hefir ritað í ónefnt mál- .gagn andmæli gegn grein minni í Isa- fold frá 6. febr. um ritsmann til ísa- fjarðar. Hann ætti að vera nokkuð kunn- ugur þe38um leiðum, með því að hann hefir ferðast með verkfræðingnum. Bn þó lýair greinin meiri ókunnugleik á leiðinni um Barðastrandarsýslu en eg hefði búist við. Greinin virðist rituð í þeim tilgangi, að mæla aðallega með nyrðri leiðinni, og væri auðvitað ekkert yið því að eegja, ef hún væri bygð á nægum kunnugleik á leiðum hér. Höf. telur Múlahlíð við Gilsfjörð ófæra. En þvf hefir þá ekki verið rann- Sökuð leið fyrir Gilafjarðarbotn fjalla- sýn niður í Garpsdal eða Geiradal? Hana segja kunnugir menn hættu- lausa, og allgreiða. Eftir sögu ná- kunnugs manns er nú ekki aðallega hætt við snjóílóðum á Múlahlíð nema á örlitlum kafia, svo sem 30 faðma; og með því að þetta er með sjó fram og í bygð, virðist ekki óbætandi, þó að eitthvað færi aflögum. Aftur telur höf. Steinadalsheiði greiða símaleið, og má af þvi ráða, að hon- um hefir ekki verið sagt frá því, að óvíða er meiri hætta fyrir snjóflóðum en þar. pau hafa valdið stórslysum, og mun síra Arnóri Arnasyni það minnisstætt, sfðan hann misti þar hesta sína og var nærri farinn sjálfur, ásamt 2 mönnum öðrum. Höf. segir ennfremur, að frá Brjáns- læk til |>orskafjarðar megi heita ótil- tækileg sfmaleið, og talar um óbygðir þar, illa vegi og grasleysi, torfærar sjó- leiðir, o. s. frv. Eg hefi farið nálega alla þessa leið oftar en einu sinni, og hygg því að eg muni þekkja hana betur en B. B., sem hefir að eins farið hana einu sinni í slæmu veðri á haustdegi, og er mér kunnugt um, að hvergi nokkursstaðar á þeirri leið getur símanum verið hæít af snjóflóði eða skriðum. Eg ímynda mér, að farið mundúverða með símann fram á Skálanes, og ætti hann þá auðvitað að liggja yfir um f>orskafjörð, eins og Halvorsen játaði, enda þótt hann rannsakaði ekki þessa, leið eina og fleiri leiðar, er honum var þó bent á. Grasleysis-fyrirslátturinn er mark- leysa. |>að eru nógir hagar fyrir hesta hvar sem er á þessari leið, nema á f>ingmannaheiði, þar sem hún er hæst. En hvað er hún á við Dimmafjallgarð t. a. mJ Sama markleysan er það, sem höf. segir nm sjóleiðina inn fírðina. Leið- in inn Vatnsfjörð, nálega inn að fjarð- arbotni, er hvergi grynnri en 6 faðmar um stórfjöru, á Kerlingarfirði 8 faðm- ar, á Skálmarfírði alla leið að Vattar nesi 6 faðmar, á Kollafirði alt að Eyri 6 faðmar. Víða er dýpið miklu meira, alt að 50 föðmum inni í fjörðunum. Um jporskafjörð er nokkuð öðrumáli að gegna. Eyrir framan þann fjörð liggur sandfláki, sem ekki er dýpra á en 2 faðmar um stórar fjörur, og því hér um bil 4 faðmar sú um flóð; en er bót í máli, að nóg er dypi þegar inn yfir kemur, og alt að 20 föðmum þar sem aíminn ætti að liggja, milli Skálaness og Beykjaness. f>að eéat á þessu, að firðírnir hér í sýslu eru vel færir til stauraflutnings, enda þótt fyrir botni þeirra flestra séu dálitlar leirnr, sem fellur út af um fjöru, og yrði því að nota bata til að flytja staurana upp í fjarðarbotnana, og þó ekki alstaðar. Út af þeim ummælum höf. um staura- flutninginn, að örðugt mundi að fá hann framkvæmdan hér fyrir hæfilegt verð, skal eg geta þess, að eg hefi átt tal við marga menn hér í aýslu, síðan eg las greinina, og kvíði eg því ekk- ert, að stauraflutningurinn verði síma- lagningunni hér að fótakefli, eða að landssjóður þurfí að sæta neinum afar- kostum þess vegna. Ennfremur segir hóf., að Kleifaheiði til Patreksfjarðar komi ekki tii mála, með því ófær sfmaleið aé út með firð- inum. En hvaðan kemur honum sú vizka? Hann sem aldrei hefír séð þá leið. Eg skal ekkert segja um það, hvort Eaknahlíð sé fær til símalagn- ingar, því hún er brött; en hitt veit eg, að símanum er þar ekki hætta bú- in af snjóflóðum eða skriðum. Hitt er eg sannfærður um, af eigin reynd og annara frásögn, að Miðvörðuheiði, frá Haga til Fatreksfjarðar eða í Tálkna- fjarðarbotn muni reynast vel fær síma- leið, enda er hún talsvert styttri. Ein leið er til enn, er gæti komið til mála að leggja símann eftir og ekki hefír verið rannsnkuð, en það er sjóleiðin úr Saurbænum í Dalasýslu um Hnífsker yfir að Krókfjarðarnesi. Enda þótt grein B. B. virðist ein- göngu til þess rituð að halda fram nyrðri leiðinni, og bondi að eins á tor- færur og órðugleika Barðastrandar- sýslumegin, þá fulltreysti eg því, að stjórnin og aðrir þeir, er um mál þetta eiga að fjalla, láti ekki glepjast af öfgum og vitleysum B. B. í grein hans, og að framkvæmd verði í vor miklu ít- arlegri rannsókn á símaleiðinni hér um sýslu en sú er gerð var í hauet, og vænti eg að þá komi upp, hvor okkar B. B. hefir réttara fyrir sér. Eg vona að rannsókn þessi leiði i ljós, að síma- leiðin Barastrandarsýslumegin muni verða landssjóði kostnaðarminni en nyrðri leiðin, og það því fremur, sem lofað hefir verið álitlegri fjárhæð til símans, verði hann lagður hérna megin. Mér finst illa gert, þegar um al- mennings velferðarraál og ábugamál er að tefla, eins og símalagningu þessa, að rita greinar, er jafnt virðast lagaðar sem þessi eftir B. B. til að koma inn óhug hjá þeim mönnum, sem sízt skyldi. Hergilsey 20. apríl 1907. Snœbjiirn Kristjánsson. Síðdegisguðsþjónusta í dómkirkjunni kl. 5 á morgun (B. H). Miljónarfélagið. Hlutafélagið það, P. J. Thorsteins- son & Co, ætlar enn fremur að koma sér upp 2 hafskipabryggjum, annari á Vatnseyri og hinni í Viðey, við sund- ið mill eyjarinnar og Gufuness. f>að hefir leigt sér allan austurodda eyjar- innar, bæði undir hús og fyrir fisk- verkun, um 99 ar. f>að gerir garð yfir eyna fyrir ofan það land. |>á bryggju á að gera á þessu ári; en hina ekki fyr en næsta ár. Mann sendi stjórnandi félagsins hér, hr. Thor Jensen, til Englands í fyrra dag að kaupa þar lítinn botnvörpung, lítið eitt stærri en Coot, og kóma með hingað. Hann heitir Guðbjartur Jóa- kim Guðbjartsson og var nærri 4 ár etýrimaður á fiskiraunsóknar-skipinu Thor, hér við land, en 5 ár á enskum botnvörpungum. Hafði þar 144 kr. kaup á mánuði, en kaus heldur að ráða sig hingað háseta & Jón forseta með 80 kr. kaup á mánuði. f> a ð leika fæstir landar eftir. Verzlun í Gerðum er ekki ný, held- ur rak Finnbogi Lárusson hana nokk- ur ár og seldi Thor Jensen í fyrra. Akureyri 4. mai kl. 2 sd. (símskeyti). Síra Gudm. Emil Guðmundsson í Olafs- firði dáinn 28. apríl. Ungfrú Sigurlaug Möller Hjalteyri dáin 1. maí. Hákarlaskip afla litið. Tíðarfar óstöðugt. Illviðri undanfarið. Bryggjuleigu-málið. peir eru ekki af baki dotnir, Bæjar- bryggja-meistarinn og hans félagar, þese- ir sem vildu fá bryggjuna leigða til 4 ára ¦—¦ þó að 37 kaupmenn væri í móti því, en 5 einir með. Nú hafa þeir vikið málinu það við, að þeir fala til leigu ekki bryggjuna sjálfa, heldur brautarsporið á henni, vagnana, sem eiga að gaDga eftir henni, og geymsluhÚBÍð, sem er hugsað til að reisa við bryggjusporðinn auatanverð an. En því^svipar eitthvað til þess, ef maður leigði fætur og bak og haus á hesti, Iifandi og vinnufærum, en ekki hestinn sjálfan. Við bryggjuna geta legið 4 bátar í góðu veðri og brimlausu, — enginn, ef brim er ; þá ganga boðarnir yfír k 1 o f a- 8 k e r i ð það. alt. f>es8ir 4 bátar gera ekki meira en að afferma 1 skip í senn. Nú væri fróðlegt að heyra, hvernig þeir félagar hugsa sér að fara að, ef afferma þarf eða ferma eitthvert þeirra skip eða þeirra vildarvina og skjólstæð- inga, og eitthvert annað skip samtím- íb, t. d. Thorefélags. Hvort þeirra ímynda menn sér að mundi verða lát- ið sitja á hakanum ? Bryggjan er ætluð til almennings- nota og hefír verið alla tíð, og það ókeypis. Nú á að láta hana í hendur nokkurs konar einokunarfélagi, sem á að vísu að greiða einhverja leigu eftir hana í almenningssjóð, en fær þar í móti heimild til að leggja skatt á h v e r n mann, sem þarf að nota bryggjuna, þ. e. uppskipunartæki á henni eða við hana. Málinu var á síðasta fundi vfsað aftur til hafnarnefndarinnar, þar sem meiri hlutinn eru menn úr hinu fyrir- hugaða leigufélagi: bætt þó við 2 full- trúum öðrum, þeim B. Kristjánssyni og Kristjáni Jónssyni. Raflýsin^ariiiálid. f>að var sama sem útkljáð á síðasta bæjarstjórnarfundi, í fyrra dag, fyrir lo k u ðu m dyrum. Nefnd í málinu (Jón porláksson, Ás- geir Sigurðsson, Halldór Jónsson) lagði til, að þegið væri annað af 2 fengnum tilboðum, báðum innleudum; engin komu útlend boð á tilteknum fresti, fyrir marzlok þ. á. petta þegna tilboð var frá Thor Jensen kaupmanni, Eggert Claessen málafærslumanui o. fl. Hitt, þetta sem hafnað var, frá porv. Krabbe verkfræðing, Jóni HermannBsyni skrif- Stofu8tjóra og Leoh. Tang kaupmanni. Fyrra tilboðinu telur nefndin það til gildis fram yfír hitt, a ð þar er ekki farið fram á Iengri einkaleyfís- tíma en 25 ár, en 30 ár í hinu; a ð það býður bænum betri innlausnar- kjór: eftir 5—10 ár fyrir matsverð + 20°/., og fari hundraðsgjaldið Iækkandi síð- an, alt niður í 5% eftir 20—25 ár; a ð þar er ekki farið fram á, eins og f hinu, að fyrirtækið bé laust við alla skatta og gjóld til bæjarins; a ð þar er sett fast hámark verðs fyrir rafmagn og gas og heldur lægra en í hinu; a ð gengið er þar að lægri leigu eftir raf- magnsmæla og gasmæla; a ð þar er boðist til að hafa spenning rafmagna 110 volt, en engu lofað í hinu. — Ýms fríðindi bjóða hvorirtveggja hin sömu. f>eir vilja fá hvorirtveggja lóð hjá bænam undir stofnunina endurgjalds- lauat. f>að á að verða suður á mel- um. f>eir vilja skuldbinda aig til hvorir- tveggja að veita rafmagni og gasi svo langt og vfða um bæinn, sem krafist verður með sanngirni. f>eir ráðgera hvorirtveggja, að stöðv- arnar geti tekið til atarfa fyrir haust- ið 1908, en vilja ekki skuldbinda sig til að hafa þær fullgerðar fyr en árr aíðar. Sumir bæjarfulltrúarnir voru óánægð- ir með, að málinu var til lykta ráðið* 'utan dagskrarog eftir ekki nema 2 daga frest frá því er þeir fengu í hendur nefndaralitið, og vildu fá þvf frestað. En mikill meiri hluti aftók það. Samning á og að fullgera á næ8ta fundi, hvað sem tautar. Eru nefndarmenn hluthafar, orðnir eða væntanlegir ? Búskapur Hlutabankans 1906. Hann hefir grætt það ár 160 V2 þús. kr. Hluthafar fá þar af 120 þús., en það> er sama sem 6% af hlutafénu, 2 miL jónum. Hitt skiftiat þannig lögum sam- kvæmt, að fyrat fær Iand88jóður í skatt sinn 8 þús. f>ví næst leggjast í varasjóð nær 27 þús. alls. En 5,700 kr. fær bankaráð og banka Btjórar f aukagetu — skifta því mílli sín. f>á er hvalskurðinum lokið. Alla hafa tekjur bankans þetta ár numið nær 208 þúa. kr. f>ar af hafa gengið nær 40 þús. til reksturs bank- ans. Bankastjórar og starfsrrenn feng- ið í laun frek 22,000; bankaráðsmenn- irnir 7,000 (1000 kr. hver) og 801 kr.. i ferðakostnað að auk; annar rekst- urskosnaður nær 7 J/2 þúe. Fyrir fyrning á áhöldum lagðar 4 þús. kr. og 8eðlagjörðarkostnaður færð*- ur niður um 3 þús. Afgangur eða gróði fyrnefndar 1601/? þúa. kr. Af fyrnefndum árstekjum, 208 þús. tæpum, hafa um 178 þús. græðst á heimabúinu, en 30 þúa. á útbúunum- (Akureyri 14, Seyðisf. 10, ísafirði 6). Málmforði bankans var í árslok nær 400 þús. og í lánum átti hann uti~ standandi alla hátt upp í 5 milj. Hæst voru víxillánin, 2230 þus.r þá reikningslán 1850 þús., þá fastoign- arveðslán nær 600 þús., sjálfskuldar- ábyrgðarlán 546 þús. og handveðslán 467 þús. Auk hlutafjársins, 2 milj., skuldaðí bankinn í árslok hatt upp í aðrar 2 miljónir, en minkaði þá skuld í þ. a. byrjun (1907) um nieira en helming með þeirri 1 miljónar hlutafjáraukning,, sem leyfð var með lögum frá aíðasta þingi. Innlánsfé áttu menn í bankanum þá- um 1240 þús., þar af með sparisjóðs- kjörum nær i/2 mjlj. Enn fremur í innstæðufé á hlaupareikaing nær 200 þúe. Hátt upp í 1 milj. voru seðlar í umferð í árslokin. Endurskoðunarmenn votta, að bank- anum sé stofnað með frábærri reglu- 8emi í öllum greinum og góðri fyrir- ¦ mntm t Fánamálið. Fundur var haldinn um'það mál é. áliðnum vatri á Eyrarbakka, fyrir hreppinn þann með kauptáninu, all-

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.