Ísafold - 29.06.1910, Blaðsíða 2

Ísafold - 29.06.1910, Blaðsíða 2
166 ISAFOLD Mannfjöldinn dreifist og hverfur. En við Zimsensport stendur sáluhjá'.p- arherinn og syngur: »Eg vil aldrei, aldrei, aldrei gefast upp . . .« Og likamshjálparherinn hefir sungið hið sama í dag — með sinu lagi. gestur. Röðin og timinn, sem keppendnr runnu skeiðíð á: min. sek. 1. Sigurjón Pétursson, Rv. 28 14 2. Jóel Ingvarsson, Hafnarfj. 28 57 3. Ólafur Magnússon, Rv. 29 4. Guðm. Jónsson, Rv. 30 20 5. Bjarni Magnússon, Rv. 30 40 6. Sigurður Signrðsson, Hornaf. 31 28 7. Tómas Tómasson, Seltj.nes 32 1 Dómnefnd skipnðu: Hallgrímur Bene- diktsson verzlm., Matthias Einarsson læknir, Þorkell Clementz vélasmiðnr. Húnvetningar mótmæla aukaþingi. Alþingismenn Húnvetninga Björn Sigfússon á Kornsá og síra Hálídán Guðjónsson á Breiðabólstað eru um þessar mundir að halda þingmálafundi með kjósendum sínum. Fyrir hreppana austan Blöndu var haldinn fundur i Engihlíð þ. 23. júní, daginn eftir var annar fundur hald- Ínn á Sveinsstöðum. En 1. jiilí verð- ur þriðji fundurinn haldinn á Hvamms- tanga og loks hinn fjórði á Stóru- borg 2. júlí. Svofeld tillaga var samþykt í banka- málinu bæði í Engihlíð (með 22 atkv. gegn 13) og á Sveinsstöðum (með 35 atkv. gegn 11). Bhindurinn telur, að ráðherra hafi af fullri nauðsyn gert ráðstafanir til að rannsaka hag og rekstur Landsbankans, og bœta úr misfellum á stjórn hans, og finnur þvi enga ástœðu til, að aúka- þing sé haldið d þessu sumri í tilefni af þessarri stj&rnarráðstöfun. Eljan strónduð. Þau eiga ekki úr að aka, Wathne- skipin, um þessar mundir. — Eljuna bar upp á sker við strendur Noregs fyrir 2 mánuðum. Egill sökk á höfninni í Bergen skömmu seinna. — Og nú barst hingað hraðskeyti á mánudaginn um, að Eljan hefði strand- að, borið upp d sker ýyrir norðan Reykjanes, nesið, sem liggur milli Reykjafjarðar og Húnaflóa. Hefir þetta líklega að borið á sunnu- daginn. Eljan kvað föst á neðan- verðu skerinu, en sker þetta nálægt */4 stundar róðri undan landi. í skipinu var lítið annað af vörum en salt og trjáviður — en það sem þar var annað, hefir reynt verið að flytja á land í bátum. . Litil von mun um, að skipið náist út. Björgunarskipið Geir fór samt norður í gærmorgun í þeirri veru að freista þess. — Hann á og að taka póstinn, sem Eljan hafði meðferðis. Fréttir þær, sem hingað hafa bor- ist af strandinu, eru komnar frá mönnum á Hólmavik. Sjálfur er skip- stjórinn á Reykjarfirði, en hefir ekki náðst ti'l viðtals enn, með því að til Reykjarfjarðar er ekkert símasamband. . ^IM . Hvarf Friðriks Kristjáns- sonar. Nánari fregnir af því eru enn ókomnar, með þvi að allur Akureyrarpósturinn hefir verið sendur á skipinu Eljan, sem strandaði, eins og getur um annarsstaðar í blaðinn. Sá póstur kemur ekki fyr en með björgunarskipinu Geir — hvenær sem það verður. Áreiðanlegt er það, að alt verður gert af hálfu stjórnarvalda hér til þess að handsama Friðrik. Biblíufélagsfundur Biblíuþýðingin íslenzka rægð erlendis. Arthur Shattuck pianoleikarinn heimsfrægi, sem hing- að kemur næst á Sterling hefir nokkr- um sinnum látið til sin heyra í Khöfn. M. a. segja Nationaltidende um hann »Hann er alveg framúrskarandi lista- maður og aíburðamaður um kunnáttu í píanoleik og iistnæmin eftir þvic Öll eru blöðin samhuga um, að hann sé mesti meistari á hljóðíæri sitt. Biblíufélagsfundur var haldinn í prestaskólahúsinu þriðjud. 27. þ. m. Forseti — herra biskupinn — setti fundinn og skýrði frá hag félagsins og framkvæmdum tvö undanfarin ár, með því að enginn ársfundur var haldinn í fyrra. í árslok 1908 áttifélagið i sjóði samtals 7600,55 kr., en í árslok 1909 samtals 7908,86 kr. Reikningarnir fyrir bæði árin voru bornir upp og samþyktir. Þá hreyfði forseti því, að nauðsyn bæri til, að breyting yrði gerð á til- lagagreiðslu félagsmanna, í þá átt, að æfitillög (10 kr.) kæmu i stað árstil- laga, vegna þeirra erfiðleika, sem væru á innheimtu þessara árstillaga hjá mönnum á við og dreif út um landið. Þeir sem þegar hefðu greitt félagstil- lag 15 ár ættu án; frekari tillaga- greiðslu að verða æfifélagar eftirleiðis, en hinir, þá er þeir hefðu greitt það sem á vantaði 15 ár. Fundurinn sam- þykti að fela stjórn félagins undirbún- ing þessa máls undir næsta aðalfund. Þá skýrði forseti frá sölu hinnar nýju útgáfu bibliunnar og hreyfði í sambandi við það máli, sem á það skilið, að skýrt sé opinberlega frá því í blöðum vorum. Biblían var eins og kunnugt er prentuð árið 1908, og mun það því koma flatt upp á marga að heyra, að mi á miðju ári 1910 séum vér, eftir því sem biskup skýrði frá, um það bil að verða biblíu- lausir aftur! Af biblíunni var prent- að 1908 alls 1000 eintök, — en af þessum iooo eintökum hafði hið brezka og erlenda biblíufélag, sem út- gáfuna kostaði, látið senda , sér til Englands 800 eintbk. Þegar biskup hafði tjáð félaginu ytra, að þessi 200 eintök, sem bér voru látin verða eft- ir, væru nú á förum, hafði brezka félagið tilkynt biskupi, að af þessum 800 eint. yrði ekkert endursent. Að upplagið var eigi haft stærra en þetta kom af því, að tekin var stílsteypa af öllu gamla testamentinu — og stóð til, að sömuleiðis yrði tekin stílsteypa af hinu nýja við næstu endurprentun — en úr því er auðveltað endurprenta biblíuna eftir steypunni jafnskjótt og þrýtur. En að þessi 1000 eintök þrytu svo fljótt, höfðu menn ekki bú- ist við. Á liðnum vetri tók biskup að hreyfa endurprentun við félagið, en þá kom í ljós það, sem nú virð- ist ætla að skjóta loku fyrir alla end- urprentun nýju þýðingarinnar, af hálfu brezka biblíufélagsins. Eftir að nýja testamentið var kom- ið út (haustið 1906), en áður en öll biblían var fullprentuð, bárust brezka bibliufélaginu kærur út af bibliuþýð- ingunni (bæði gamla og nýja testa- mentinu). Voru þær sendar héðan að heiman, en fenginn maður í Englandi (skrifari evangeliska bandalagsins ?) til að koma þeim á framfæri við stjórn brezka félagsins. Bréf frá brezka fé- laginu sýna, að kærurnar hafa verið til félagsins komnar í júní 1908, en prentuninni á biblíunni var ekki lokið fyr en í október s. ár, enda segir kær- andinn, að hann hafi látið útvega sér einhverjar prófarkir af gamla testa- mentinu og byggi á þeim, hvernig sem hann er að þeim próförkum kominn. Kærur þessar veitast sérstaklega að 3 af þýðendunum (biskupi Þ. B., lektor J. H. og síra H. N.) með ósvifnum sakargiftum. Þeir eru sagðir að rang- snúa orðum ritningarinnar í þágu frá- brigðilegra trúarskoðana sinna, taldir »afskræma guðs orð«, sagðir »ótrúir hinni evangelisku kirkju og prests- vígsluheiti sínu« og félagið talið hafa verið óheppið í vali sínu á þeim til þýðingarstarfsins, — »mönnum, sem um leið og þeir eru að þýða guðs orð, eru að reyna að ræna landa sína trúnni á það orð.« Út af þýðingunni á nokkrum stöð- um í kennimannlegu bréfunum (gerðri af biskupi Þ. B.) og þýðingunni á Matt. 28,19—2° (gerðri af lektor J. H.) er komist svo að orði: »er slíkt ekki að fara sviksamlega með guðs orð?t Og út af þýðingunni á 2. Pét. 3,16 (gerðri af síra E. Brjem) segir í kærunni, að »hiin sé i samræmi við hina frekjulegu fyrirlitning þeirra (3: þýðendanna) fyr- ir hinum guðinnbiásnu ritum Páls postula«. Um gamlatestamentisþýðinguna seg- ir í kærunni, að »hún hafi vakið al- menna óánægju í Reykjavík meðal trúaðra manna, bæði innan þjóðkirkj- unnar og utan hennar« — og þetta er skrifað 4 mánuðum áður en þýð- ingin birtist öll á prentil Þegar kærur þessar bárust stjórn ísl. biblíufélagsins var neitað að svara þeim nema nöfn kærendanna væru tilgreind. Eftir all-Ianga rekistefnu tjáði skrifari brezka félagsins forseta íslenzka félag- ins (Hallgrími sál. Sveinssyni), að Eng- lendingur sá er komið hefði kærunni á framfæri vildi ekki gefa upp nöfn þeirra manna, er kært hefðu heiman af íslandi. En vitnast hefir síðan, að aðalkær- andinn muni vera Gook trúboði á Ak- ureyri, og eftir því sem í ljós kom á biblíufélagsfundinum, hefir hann notið aðstoðar candidats Sigurbj. <A. Glsla- sonar trúboða, í því verki, og á kann að hafa fengið undirskriftir einhverra manna hér í bæ undir sum kæru- skjölin (þar á meðal undirskrift dóm- kirkjuprests J. Þ.) Út af þessu hefir umliðin tvö ár stað- ið á sífeldum bréfaskriftum milli brezka og íslenzka félagsins og er nú svo komið, eftir því sem biskup skýrði frá á fundinum, að brezka félagið neitar að endurprenta bibliuna nema með ýmsum breytingum, sem endur- þýðendurnir vilja ekki samþykkja, með því að þeir eru alsannfærðir um, að þýðing þeirra á þessum stöðum (sér- staklega ]es. r,18; 7,u og Matt. 28,19 20) sé rétt og frumtextanum sam- kvæm, en telja algjörlega rangt að láta trúfræðilegar sérskoðanir ráða því, hvernig þýða skuli. Það skal tekið fram, að þýðendurnir hafa margsýnt fram á, að þýðing þeirra á stöðum þessum er í fylsta samræmi við beztu þýðingar lærðustu biblíufræðinga nti á tímum, enda taldi biskup á fundin- um naumast sæmandi isl. biblíufélag- inu að láta undan síga í þessu máli þvert á móti sannfæringu sínni. Á fundinum töluðu auk biskups kand. S. A. Gíslason, síra H. N., lektor J. H., dómkirkjuprestur J. Þ. og frí- kirkjuprestur Ó. Ó. Kand. Sigurbj. hafði af biskupi sérstaklega verið beð- inn að koma á fundinn vegna grun- semda um, að hann ef til vill væri við þessi skrif til brezka félagsins riðinn eða gæti gefið upplýsingar um þau. Kand. S. A. G.gerði greinfyrir afskiftum sínum af þessu kærumáli, og reyndi eftir mætti að bera biak af sér. Ann- að mál er það, hvort fundarmöniium hefir fundist hann hafa þvegið svo hendur sínar sem hann virtist vilja gjöra. Hvernig þetta kærumál eða rógsmál, eins og það var margnefnt á fundinum, hafi mælst fyrir, má marka af tillögu þeirri, sem borin var fram í fundariok (af fríkirkjupresti O. Ó.) og samþykt af öllum viðstöddum fund- armönnum — nema kand. S. Á. G. og dómkirkjupr. J. Þ.: »Fundurinn lýsir óánægju sinni yfir þeim sakargiftum, sem bornar hafa verið á þýðendur ritningarinnar (útg. frá 1908) og telur þær ómak- legar, — og skorar á stjórn biblíufé- lagsins að gangast fyrir því að biblían verði endurprentuð á félagsins kostn- að svo framarlega sem brezka biblíu- félagið ekki fæst til að endurprenta þýðinguna frá 1908 óbreytta. Þar með er ekki frá bægt þeim smávægi- legum breytingum, sem þýðendur sjálf- ir kynnu að vilja gjöra«. Lektor J. H., sem hefir gegnt skrif- arastörfum síðan biskupaskiftin urðu, beiddist undan kosningu og var docent Haraldur Nielsson kosinn í hans stað í félagssíjórnina (hinir stjórnendurnir eru biskup og docent E. Briem). Transtsyfirlísing til ráðherra og aukaþingsmótmæli Vér undirritaSir kjósendur til alþingis í Múlahreppi 1/sum hérmeS yfir því, aS vér berum fult traust til þingmanns vors, herra Bjórns Jónssonar ráSgjafa íslands; tjáum vér honum þakkir fyrir starfsemi hans í Iandsmálum, og mót- mælum aukaþingi, hór alls óþörfu. Múlahreppi Barðastrandarsýslu 10 aprtl 1910. Guðmundur Guðmundsson Svinanesí Jóhann Signrðsson Kirkjubóli Einar Jósefsson Ingunnarstöðum Bjartmann Jónsson lansamaðnr Ingunnarst. JÞórður Guðmundsson Kvigyndisfirði Finnbogi Jónsson Vattamesi Þorsteinn Jónsson------ Guðmundur Jónsson Kvigyndisfirði Jóhannes Gnðmundsson Skálmardal Einar Einarsson húsmaður Svinanesi Sæmundnr Guðmundsson bóndi Svínanesi Lárns Ásbjörnsson Firði Gísli Andrésson Hamri Q-uðbjartur Árnason Bæ a Bæjarnesi Jón Jónsson Deildará Athugasemd: Og sérstaklega færum vér yður þakkir fyrir veitt fé, til mótorbáts hér á Breiðafirði vestan til, þvi nú höfum við haft mikil not af honum í vor, og höf- um áreiðanlega framvegis, og vona eg og við hér ailir i Múlahreppi, að við fánm að halda sama tillagi frá landssjóði. En af- þökkum gufubat, þvi hann verður okkur ekki eins leiðitamur inn a hvern fjörð, þvi þeir fátækari þurfa sérstaklega hjálpar með að láta flytja fyrir sig, eins og þeir ríku. Þetta ofanskrifaða hefi eg sérstaklega ritað vegna þess, að eg er farinn að heyra, að þeir ætli að fá, eða vilji fá gufubát hér fyrir Breiðafjörð að vestanverðu. Én því erum við hér allir mótfallnir. Svinanesi 5. mai 1910. Virðingarfylst yðar . Guðmundur Ouðmundsson Til ráðgjafa Islands Björns Jónssonar Reykjavík Mun nú vera komin traustsyfirl/sing til ráðherra úr ö 11 u m hreppum kjördæm- is hans, frá miklu stærri meirihluta kjós- enda en honurn greiddu atkvæði í hitt eð fyrra, og var sá meirihluti þó mjög mikill. Aukaþingsmótmæli hafa og kom- ið úr flestum hreppum. Bláa bókin. 25 ára stúdontar. Stúdentarnir frá 1885 minnast 25 ára stúdentsafmælis síns með samsæti í kvöld. Meðal þeirra eru: síra Magniis Bjarnarson, Pétur Hjaltested, Þórður Jensson, síra Gísli Einarsson Hvammi, síra Richard Torfason, L. H. Bjarna- son lagaskólastjóri. Þessir alhr eru hér staddir. Aðrir stúdentár frá 1885 eru m. a. Olafur Pálsson skrifstofustjóri hjá yfir- president Khafnar, síra Adolf Nicolays- sen, síra Magniis Magnússon, báðir prestar í Danmörku. Ennfremur Ólaf- ur Stephensen læknir í Winnipeg. — Jón heit. Steingrímsson prestur í Gaul- verjabæ var og einn í þessum bekk. Prestvigslan. Hún fór fram á sunnudaginn í Rvík- urdómkirkju við afarmikið fjölmenni. í siðasta blaði var sagt, að nöfn prestaefnanna verði eftir nýju helgi- siðabókinni tekin upp í vígslulýsing- una. Svo mun og hafa verið áður, en nýbreytnin er nú þessi, að presta- heitið er nú tekið upp í sjálfa vígslu- athöfnina. Þramur og eldbjarmi. í síðasta blaði var getið um þrumu- veðrið austur í Lóni aðfaranótt 21. maí. Nú herma dönsk blöð, að sömu nóttina hafí gert hið versta foraðsveð- ur á Færeyjum. Þrumur og eldingar svo óvenju- miklar, að sjómenn sögðu á stundum loftið hafa verið eins og eldhaf. Eld- steinum (meteor) rigndi niður. Þetta kvöld var verið að halda þing- málafundi í eyjunum — en fólk varð svo hrætt, er þessi ósköp dundu á, að slíta varð samkomum víðast hvar. Sundnámsskeiðinu við Sundskálann verður lokið á morgun. Síðasta æfing annað kvöld kl. 8 J/2- Bæjarbúum heimilt að koma þangað og horfa á sundnámsmenn synda. Hverir þar eru skráöir. • Þjóðólfur hefir, eins og kunnugt er, verið að fjargviðrast kynstrin öll út af því, að Björn Jónsson skuli hafa verið tekinn upp i »bláu bókinas svo- kölluðu, »Danske Mænd«, og blaðið hefir reynt — gegn betri vitund — að halda því fram, að hann hafi sjálf- ur gefið leyfi til þess. En eins og tekið hefir verið fram hvað eftir annað hér í blaðinu eru þessi orð Þjóðólfs þvert ofan i sann- leikann. Frá hálfu ráðgjafans hefir því einmitt verið mótmælt við um- boðsmann útgefanda, að ráðgjafi væri tekinn upp í bókina, nema titli yrði breytt. En þ ó 11 svo væri, sem eigi er, að þetta væri með vilja ráðgjafa gert, mundi oss eigi að síður þykja i meira lagi furðulegt og lítt viturlegt af Þjóð- ólfi að fara að halda því á lofti, hverir íslendingar skráðir eru í þessari bless- uðu bók og nota það til árásar. Hann heggur sem sé æði nærri flokk sínum. Því að í pessarri bók er Heima(!)stjórnin í greinilegum meirikluta þótt hún sé það hvergi annarsstaðar á guðs grænni jörðu. í bókina eru skráðir þessir 26 íslendingar: Einar Benidiktsson, Þórhallur biskup, Lárus H. Bjarnason, Guðm. Björnsson landlæknir, Eirikur Briem, Þorsteinn Erlingsson, Valtýr Guðmundsson, Tryggvi Gunnarsson, Hannes Hafstein, Olafur Halldórsson konferenzráð, Júlí- us Havsteen fyrv. amtm., Matthías Jochumsson, Björn Jónsson, Finnur Jónsson, Klemens Jónsson, Kristján Jónsson dómstj., Jón Krabbe, Guðm. Magnússon læknir, Jón Magnússon bæjarfóg., Björn M. Ólsen prófessor, dr. Helgi Pjeturss., Magnús Stephen- sen fyrv. landshöfðingi, Sveinbjörn Sveinbjörnsson tónskáld, Skúli Thor- oddsen ritstj., Þorvaldur Thoroddsen prófessor og Steingrímur Thorsteins- son rektor. Heimastjórnarmarkið er á ekki fáum þessarra 26, en úr flokki sjálfstæðis- manna eru þar eigi fleiri en 5—6. Að draga nafn ráðgjafa eitt út rir og ráðast á hann fyrir, að hann er þarna skráður í bók þessa er vita- skuld lubbalegt, en þó enn miklu framar kjánalegt. Því að vel mátti Þjóðólfur vita, að upp kæmist hvar meirihluti Islendinganna í bókinni á heima. — Og auðvitað fellur hin tilætlaða árás með öllu um sjálfa sig, þar sem ráðgjafi síður en ekki verð- ur sakaður um, að þetta sé með hans vilja gert. Bókafregn. Tímarit kaupfélaganna, IV. ár, 1. hefti, er nykomiS út. Þaö er allmynd- arleg bók, rúmar 70 bls. — Jón Jóns- so Gauti ritar pistla um kaupfélagsmál, Vigfús Guðmundsson um kaupfelögin í Árnessýslu. Um saltkjötsverzlunina 1909 ritar Sig. Jónson og enn erugreinarum bókfærslu og hagskýrslur kaupfólaganna og næsta aíSalfund sambandskaupfólags- ins. Tilraunír með trjárækt á Norður- landi, heitir pósi dálítill eftir Sigurð SigurSsson skólastjóra á Hólum; mjög fróðlegur — og mun hans nánara minst innan skams hór í blaSinu. Hvanneyrarskóli. Aðstoðarkennari við bændaskólann á Hvanneyri er í dag skipaður Páll Jónsson búnaðarskólakand. á Akureyri. Embættisprót í læknisfræði hafa lokið i þessum mánuði við læknaskólann hér: Hin- rik Erlendsson með II betri einkunn og Magnús Júlíusson með I einkunn. Lögreglustjóri á Sigluflrði er settur í sumar Kr. Linnet yfir- dómslögmaður, eins og í fyrra. Hann fór norður á Heimdalli í gær.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.