Ísafold - 05.07.1913, Blaðsíða 1

Ísafold - 05.07.1913, Blaðsíða 1
Ketnur út tvisvar í viku. Verð árg. 4 kr., erlendisð kr. eSa 1-Jdollar; borg- ist fyiir rciðjan júlí erleníis fyrirfram. Lausasala ÖH.eint. AFOLD Uppsögn (skrifl.) bundin við áramót, er ógild nema kom in só til útgefanda fyrir 1. oktbr. og sé kaupandi skuld- laus við blaðið. ísafoldarprentsmiðja. Ritstjóri: Ólafur Björnsson. Talsími 48. XXXX. árg. Reykjavík, laugardagirm 5. júlí 1913. 54. tölublað I. O. O F. 94749. Alþýðufél.bókasafn Templaras. 8 kl. 7—9. AugníækniriB ókeypis 1 Lækjarg. 2 mvd. 2—3 Borgarstjóraskrifstofan opin virka ciasa 10—8 Bæjarf'ógetaskrifstofan opin v. d. 10—2 og 4—7 Bæjarpjaldkerinn Laagav. 11 kl. 12—8 og 6—7 Eyrna- nef- hálslækn. ók. Pósth.str.llAfld. 2—8 íslandsbanki opinn 10—21/* og 5*/»—7. K.F.TJ.M. Lestrar- og skrifstofa 8 Ard.—10 siðd. Alm. fundir fid. og sd. 8'/t siod. Landakotskirkja. Guosþj. 9 og 6 á helgum. Landakotsfpitali f. sjukravitj. 11—1. Landsbankinn 11-2«/«, ð'/«-6»/i. Bankastj. 12-2 Landsbókasafn 12—3 og 5—8. Útlán 1—8. Landsbúnaoartélagsskrifstofan opin fra 12-2 Landsféhirðir 10—2 og B—6. Landsskialaeafnid hvern virkan dag kl. 12—2 Landssiminn opinn daglangt (8—9) virka daga helga''daga 10—12 og 4—7. Lækning ókeypis Þingh.str. 23 þd. ogfsd. 12—1 Náttúnigripasafniö opið Vjt—2J/« a sunnud. Samábyrgo Islands 10—12 og 4—8. Stjórnarráosskrifstofurnar opnar 10—4 dagl. Talsími Eeykjavlkur Pósth.3 opinn daglangt (8—10) virka daga helga daga 10—9. Tannlækning ókeypisPósth.str. líBmd. II—12 Vifilstaoahælio. Heimsókt.a.rtimi 12—1 Þjóömenjasafnio opio á hverjum degi 12—2. Nýja Bíó Vesalingarnir. (Hinir ógæfusömn). Mesta aðsóknarleikrit heimsins. 3. þáttur: Cosette, fósturdóttir gal- eiðnþrælsins. Síðasta skifti sunnndsg 6. júlt kl. 6, 7, 8 og 9. Mánudag 7. júli og næstu kvöld kl. 81/, og 91/, verður sýndar siðasti þáttur: Galeiðuþrællinn á tímum stjórnarbylt- ingarinnar. Verð aðgöngnmiða sama og áðnr. Nýjar bækur: Ljósaskifti, ljóðabálkur um kristnitökuna áíslandi, eftir Guðmund Guðmundsson skáld. Verð 0.90. Friður á jörðu, eftir Guðmund Guðmundsson skáld. 2. útgáfa. Verð 0.75. Hví slær þú mig? Erindi Haralds Níelssonar prófessors um dularful! fyrirbrigði. Verð 0.40. Fást í bókverzlununum. Erl. símfregnir. Khöfn 4. júlí. Frá nýja úfriðnum. Mannskæðar orustur. Biílírarar fara halloka. Tyrkir eiu búnir að fresta því að efna friðarskilmál- aua. Rúmenir hervæðast. Nú fer að kárna gaman, auðsjáan- lega. Kemur þá Biilgörum í koll landgræðgi þeirra, ef þeir biða lægra hlut fyrir bandarr.önnum sínum. Stórveldin vírðast nú sitja hjá og horfa á, því að eigi getur þeirra að neinu í símfregnum. Frá alþingi. Enginn fáni. Frá því var skýrt í síðasta blaði, að nokkrar reykvískar konur hefðu sent alþingi að gjöf veifu til að draga á stöng sem funda-. merki, bláa að lit með orðinu Alpingi í hvítum stöfum. A einkafundi þingmanna í fyrradag var út af þessu tekin sú ákvörðun að draga enga veifu á stöng, hvorki dannebrog né kvenna-gjöfina. Flokkaskifting. Bandafiokkurinn er nú hlaupinn af stokkunum og eru í honum jsþessir þingmenn: Einar Jónsson þingm. Rangæinga, Guðjón Guðlaugsson, Hákon Kristófersson(?), Jón fónatansson, Jósef Björnsson, Ólafnr Briem, Pétur Jónsson, Sig- urður Sigurðsson, Stefán frá Fagra- skógi, Tryggvi Bjarnason, Þórarinn Jónsson og Þorleifur Jónsson. Tvö mál eru alveg undanskilin flokks- böndum, eftir þvi sem heyrst hefir: sambandsmálið og ráðherra stuðningur. Fjárlögin. — Kosning fjárlaganefnd- ar. Fjárlögin komu til 1. umræðu i gær. Riðherra talaði nokkur orð alment um frv. stjómarinnar. Lárus H. Bjarnason, einnig nokkur orð, harmaði lotteríkysið þ. e., að lotterí- lögin skyldu óstaðfest, með því að landssjó? munaði svo míkið um þann tekjumissi, 400,000 kr., eftir þvi, sem honum taldist til. Þá fann hann og að þvi, að eigi skyldi fé hafa verið veitt til viðskiftaráðunauta. — Ráðherra svaraði engu um lotterí- ið, en hina fjárveitinguna kvað hann mundu geta komið til athugunar fyrir fjárlaganefnd í annari mynd en nú. Þá var kosin ýjárlaganeýnd. Komu þar fram 3 listar, einn frá Bænda- flokknum, annar frá Sambandsflokkn- um og hinn þriðji frá Heimastjórnar og Sjálfstæðisflokknum o. fl. í sam- einingu. Er hægt að segja með nokkurn veginn vissu, hverir atkvæði greiddu með hverjum lista og setjum vér nöfnin hér, af því þau gefa all- góða hugmynd um flokkaskiftinguna. Bændaflokkslistinn (C.) hlaut 7 atkvæði og munu það verið hafa Einar frá Geldingalæk, Ól. Briem, Pétur, Sig. Sig., Stef. Stef., Tryggvi og Þorleifur. Sambandsflokkslistinn (B.) 6 atkv.: Hannes Hafstein, Jóh. Jóh., Jón Magn., Kristján Jónsson, Magnús Kristjánsson og Matthías Ól. Listi »hinna sameinuðu* (A.) hlaut 12 at- kv. og munu verið hafa: Benedikt Sveinsson, Bjarni Jónsson, Björn Kr., Eggert Pálsson, Guðm. Eggerz, Halldór Steinsson, Jón sagnfr., Jón Ól., Kristinn Daníelsson, Lárus H. B., Skúli og Valtýr. | Fjárlaganefnd|varð svo skipuð, að hinir sameinuðu komu að 3, Lárusi, Eggert P. og Skúla. Bændaflokkur- inn 2, Pétri og Sig. Sig. og Sam- bandsfl. 2, Jóhannesi og Kristjáni Jónssyni, hinum síðarr með hlutkesti milli hans og Valtýs, er var 4. mað- ur á lista hinna sameinuðu. Formaður fjárlaganefndar er L. H. B., en Pétur skrifari — og framsögu- maður. Fjáraukalög 1912—1913. Fyrsta umræða í gær. Raðherra og L. H. B. töluðu um nokkur atriði þeirra, en síðan var þeim vísaðtil fjárlaganefndar. Þingnefndir. í gær var heill hóp- isr af stjórnarfrumvörpum á dagskrá beggja deilda og öl) sett i nefnd. I neðri deild voru auk fjárlaga og fjáraukalaga 1912-—1913 (sjá áður) landsreikningasamþykt og fjáraukalög 1910 og 1911. í nefnd til þess að athuga þau frumvörp, reikningslaga- nefnd, voru kosnir: Guðm. Eggerz, Stefán Stefánsson og Magnús Krist- jánsson. í efri deild voru 7 stjórnarfrum- vörp fyrir: 1. Siglingala%abálkurinn mikli,sem var og á ferðinni í fyrra. Nefnd: Eirikur Br. (form.), Sig. Eggerz (skrif- ari) og Sig. Stefánsson. 2. Frumvarp um ábyrgðarjélög. Nefnd: Július Havsteen (form.), Steingr. (skrifari), Guðj. Guðlaugsson. 3. Frv. um talsíma og ritsima. Nefnd: Björn Þorl. (form.), Jósef (skrifari) og Þórarinn. 4. Frv. um vatnsveitingar. Nefnd: Jón Jónatansson (form.), Þórarinn (skrifari), Eiríkur, Jósef og Steingr. 5. Frv. um breytingar á bœjar- stjómarkosningum. Nefnd: Guðjón (form.), Sig. Eggerz (skrif.) og Guð- mundur Björnsson. 6. Frv. um hagstoju, þ. e. sér- staka skrifstofu til þess að sjá um hagfræðisskýrslur o. s. frv. Nefnd: Sig. Stef. (form.), Guðm. Bj. (skrif.) og Steingr. 7. Frv. um sjódóma og réttarýar í sjómálum. Nefnd: Sig. Eggerz (form.), Guðm. Bj. (skrif.) og Eiríkur Briem. Allar nefndir í efri deild voru kosnar í einu . hljóði, svo er sam- komulagið gott þar í deild. "I Fánamálið. Frumvarp"um íslenzk- an fánafhafa^þeir boriðjfram þing- menn Reykvíkinga og Guðm. Eggerz. Það hljóðar svo: '<> »Hér á landi ska! vera löggildur íslenzkur sérfáni. Sameinað alþingi ræður gerð fánans«. Frumvarpið er stutt, en hefði þó verið bæði lagbetra og styttra með því að skella fyrsta atkvæðið framan af orðinu sérfáni, því það er óþarft. Við þetta frumv. er þegar komin breytingartill. frá Bjarna — Bened. — Skúla. Þeir vilja orða 1. gr.: ísland skal hafa sérstakan fána, og bæta við 2 greinum. Hin fyrri ákveður að gerð fánans skuli vera sú, sem nú er not- uð, en 3. gr. að með lögum þessum séu úr gildi numin öli þau ákvæði i islenzkum lögum, er heimila ísl. skipum að nota annan fána. Samgöngunjálanefnd. Þeir Krist- inn Daníelsson, Björn Kr., Valtýr, Matth. Ól. ogStefán Eyfirðingaflytja þingsályktunartillögu svo látandi: Neðri deild alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til þess að ihuga samgöngumál á sjó og að koma fram með tillögur um þau. Landsbankinn. Þingsnlvktunartil- Ðanska ráðuneytið uýja. Efsta röð (frá vinstri): P. Munchhet- og flotamáiaráðherra. Hassing- Jðrgensen, verzlunar- og atvinnumálaráðherra. Edvard Brandes, fjármála- og utanríkisráðherra. í miðju: Zahh, yfirráðherra. Neðsta röð: Keiser- Nielsen, kirkju- og kenslumálaráðherra. Ove Rode, innanrikisráðherra og Kr. Pedersen-Sandby landbúnaðarráðherra. laga er komin fram honum viðvíkj- andi frá sömu mönnum og flytja samgöngumálatillöguua. Hún hljóð- ar svo: Neðri deild alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd. 1. Til þess að athuga, á hvern hátt haganlegast mundi að efla hag Landsbankans, og koma fram með tillögur þar að lút- andi. 2. Til þess að ihuga fyrir- komulag veðdeildar Landsbankans, og koma fram með tillögur um, á hvern hátt hún verði styrkt, eða hvort til- tækilegra sé að stofna sérstakan veð- banka. Notkun botnvörpusekta. Tvö frum- vörp eru komin fram um notkun sektafjárins, annað frá B. Kr., síra Kristni, Matth. Ol. og Skúla um að féð renni til Fiskiveiðasjóðs íslands, hitt frá síra Sig. Stefánssyni um, að 2/g hlutar skuli lagt í sérstakan sjóð, 'Landhelgissjóð Islands, ogskuli lands- sjóður ennfr. leggja þessum sjóði 5 þús. kr. árlega. Á sínum tíma, þeg- ar alþingi telur hentugt, skal sjóðn- um varið til eflingar landhelgisvöm- um lslands fyrir ólöglegum veiðum. Nýtt læknishérað. Þingmenn Gullbr. og Kjósarsýslu flytja frumv. um að gera Þingvalla-, Kjósar-, Kjalamess- og Hvalfjarðarhrepp út fyrir Hrafnabjörg að sérstöku læknis- héraði, er nefnist Kjósarhérað. Nýtt stjórnarskrárfrumvarp. Þrí- menningamir Bjarni, Benedikt, Skiili eru þegar komnir fram með frv. til breytinga á stjórnarskránnni. Við fljótlegan yfirlestur virtist oss þessar breytingar helztar: Rikisráðs- ákvæðið felt burtu. Ekki gert ráð fyrir landritaraembættinu. Konung- kjörnir þingmenn teknir af. Kosn- ingarréttur veittur öllum, konum og körlum, sem náð hafa lögaldri er kosning fei fram, eru fædd hér á landi eða hafa átt hér lögheimili 5 síðustu ár og búið eitt ár í kjördæm- inu. Tala þingmanna gerð 36. í efri deild 12, kosnir eins og þjóð- kjörnu efrideildarmennimir nú. Kjör- tímabilið 4 ár. Skilnaður ríkis og kirkju heimilaður með einföldum lögum. Sambandslög milli íslands og Danmerkur skal jafnan bera undir þjóðaratkvæði, eftir að alþingi hefir samþykt. Það stendur til bóta þetta frumv. að ýmsu leyti, svo sem vikið mun að síðar hér í blaðinu. Eldurinu og afréttur Land- manna. Enn sem komið er, verður eigi sagt um, hvort Land- menn geta rekið á afrétt sinn vegna eldgangsins að fjallabaki. Meðan ekki er útséð um, að gosin séu dvín- uö, mun varla hættaridi á að senda féð inn eftir. Fullorðna féð munu þeir þó ætla sér að reka, ef kostur er. En lömbunum eru þeir stað- ráðnir i að koma fyrir. Gnúpverja- hrepps-menn hafa nú nýlega á al- mennum hreppsfundi heitið Land- mannahreppi ókeypis afrétti fyrir 1000 lömb. Drengilega af sér vikið.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.