Ísafold - 23.08.1921, Blaðsíða 4

Ísafold - 23.08.1921, Blaðsíða 4
ÍSAPOLD Sijörnu lif f ræði. xn. Hversu alt þetta mál er þess vert, að menn reyni af fullri alvöru til að fá skiining á þvi. Og bversu ljóst er yfir að Hta, eða fagurt yfirlit feng- iÖ, þegar fundið er eðli drauma, og skyldleiki miðilsvefnsins og vanalegs svefns. Sofandi miðill talar. Og sjil hann talar af meðvitund annars manns. Annars meðvitund er komin fram í honum. Og þessi annar seg- ist eiga heima á annari stjðrnu. En rannsóknin hafði sýnt, að í vana- legum svefni kemur altaf fram i oss meðvitund anuars. Og nákvæm at- hugun svefnvitundarinnar, sýnir al- veg ótviræðlega að þessi annar draumgjafinn, (oneiropoios), er eg nefni svo, á heima á annari stjörnu. Hér styður hvað annað mjög fagur- lega. Hér koma vissulega í ljós á fegursta hatt, einkenni heilags sann- leikans. Tilraunir Turveys sýna að >and- mnc sem fer i miðilinn og talar hans tungu, getur verið sál manns á sömu jörð. Og eins getur verið om drauma vanalegs svefns, þó að oftast nasr sé það sambandið við ibúa annara stjarna, sen mesturæð- ur í draumvitundinni. Draumgjaf- inn getur verið samstirnis, og ná- lega, svo að kalla megi, samtýnis draumþega. Þetta sýnir vel draum- saga sem stendur i Tidskrift for paykisk Forskning 1906, s. 14—15. Einn morgun snemma er forstjóri dýragarðsins i Kaupmannahöfn, Juli- us Schiött, nafnkunnur maður, stadd- ur hjá bári hvítabjarnarins og atvik- ist þá svo til að björninn bitur bann i fingurinn. Eti á sömu stundu dreymir einn af bestu vinum Schiötts, G. Panli, að hvitabjörn i dýragarð- inum biti hann. Pauli lifði í draumi það sem Schiött lifði í vöku. Schiött var þarna dramgjafinn, og mun það stafað hafa nokkuð af því, að Pauli hafi verið mjög undir ihrifum þessa fjörmikla vinar síns. Menn undrast mjög draumsögur slikar, og þá grunar ekki, að inn- geisiun frá öðrum likama, er einmitt eðli draumsins. Það er ekki draum- ur fyr en samband er við annars meðvitund. Ef menn æfa sig nógu vel, þá má læra að athuga glögg- lega, hvernig annarleg meðvitund fer að gera vart við sig þegar mann- inn syfjar. Fyrst koma myndir, likt og skuggamyndir, — þvi að litirnir koma ekki fyr en seinna — en sá sem er að sofna, veit ekki hvað þessar myndir þýða þær eru aðeins efni draums. Siðan, þegar maðurinn er sofnaður, þýðir hann þessar mynd- ir eftir sinu heilafari, gerir úr þeim tómar missýningar, og heldur að hann sé að dreyma það sem honum er kunnugt úr vöku. En verði sam- bandið við draumgjafann fullkomn- ara, þá sést að mann dreymir vana- legast það sem honum er alókunn- ugt dr vöku og hann hefir aldrei um hugsað. En frá þessu mun eg segja nánar í annari ritgerð. Siðarí tímum til fróðleiks má geta þess, að eg hefi eigi allsjaldan rekið mig á þann skilning, að draumar eða draumórar, og rannsókn á eðli drauma, sé eitt og hið sama. En það tvent er ólikast. Og er ekki við öðru að búast, en erfitt sé að koma fram nýjum hugsunum, og þá helst ef í stórkostlegasta lagi ern, þar sem svo geigvænlegur greiningar- skortur getur gert vart við sig, og það jafnvel þó að menn séu hvorki ógreindir né ómentaðir. Gerduft HiS nafafrsga ameríska. heildverzlnn Garðars Gíslasonar og í flestum matvönrrerrfonum. xm. íbdi annarar stjörnu er það sem vanalegast talar fyrir munn hins sof- cndi miðils. A því er ekki nokkur vafi. Eg hefi, fyrir tilstuðlan miðils, talað við þá sem heima eiga á öðr- um stjörnum, í biljóna milna fjar- lægð. Það er eins vist og að eg er til. Nú má að visu heyra það sagt, að jafnvel hin rikasta sannfæring manns, þurfi ekki að vera neitt sann- færandi fyrir aðra. Jafnvel gáfaðir og mentaðir menn láta sér slikt um munn fara. En þó er það ekki rétt. Gildi sannfæringar er mjög mis- jafnt, eftir þvi hvers sannfæring það er, og hvernig tilkomin. Eitt er sannfæring þess manns um visinda- leg efni sem ekki, eða litið hefir við vísindi fengist. Annað, sannfær- ing þess sem hefir sýnt sig í fremstu röð sem námsmann og rannsóknara. Eitt er sannfæring, fljótfengin og bygð á skjótri skoðun og skammri ihugun. Annað sannfæring, sem feng- in er með 20, 30 eða 40 ára námi og rannsókn. Mestum hluta ævi minnar hefi eg varið til að reyna að afla mér þekkingar. Náttúrufræði hefi eg stundað, og einnig iæknisfræði litið eitt, með tilsögn framúrskarandi kennara. Þó nokkuð hefi eg lesið af þvi sem best hefir verið ritað i heimspeki og mannkynssöga að fornu og nýju. Áhugi minn á að læra var þegar í barnæsku mikill og hefir vaxið með aldrinum. Betur og betor hefi eg verið að læra hina réttu visindalegu varkárai. Hjna réttu varkárni segi eg, aí þvi að það er til svikin vara sem merm nefna svo, en að réttu lagi heitir nautska gagnvart nýjum sannindum og illvild gagnvart þeim sem koma fram með þau. Um mörg ár hefi eg stöðugt æft mig á ýmsum at- hugunum ekki auðgerðum. Þetta er hér sagt til þess að menn geti séð, að eg ætti að hafa í besta lagi skil- yrði til þess að hrapa ekki að höfuð- sannfæringum. En þar liggur mikið við, að menn treysti mér ekki ver en vert er. Og i huga minum er ekki nokkur minsti skuggi af efa um að hin mikla gáta er ráðin. Ráðin eins og gátur eru ráðnar þeg- ar um visindi er að ræða. Það er að segja þannig, að nú er gatan greið til ávalt vaxandi þekkingar. Fagurlega Ijóst er nú yfir aðal KARTOFLER. Darnske Kartofler leveres frit i Skib, Köbenhavns Havn, á 16 kr. pr. 100 Kg. med Sække, mod Bank- reniburs. Grosserer Glintholm, Pile- alle 55, Köbenhavn F. atriðum þessa máls. Frá manninum geislar magn sem kalla má lífmagn og vitmagn. Og það hagar sér Hkt og rafmagn. Og líf- og vitgeislan eins likama, getur framleitt sig aftur, inducerast, i öðrum likömum. Það þóttu undur mikii, þegar Marconi og Oliver Lodge tókst fyr- ir ekki mörgum árum að koma á »þráðlausu sambandi* þó að ensk mila væri á milli eða tvær. Nú skiftast menn rafgeislaskeytum á þó að þúsundir milna séu á milli. Lífgeislan frá Turvey framleiddi hans heila — og annað líkams- ástand í manni sem var í nokkurra milna fjarlægð. Athuganir sem eg hefi getið um i ritgerðinni »Líf- geislan og magnan*, sýna að jafn- vel stærstu vegalengdir sem orðið geta á jörðu hér, koma ekki i veg fyrir þetta »þráðlausa sambandt taugakerfanna. Athuganir á vanaleg- um svefni og miðilsvefni sýna, þann- ig að enginn vafi getur á leikið, að þetta »þráðlausa samband< tauga- kerfanna getur orðið, þrátt fyrir fjar- lægðir slíkar sem i stjörnugeimnum gerast, sólhverfanna og jafnvel vetrar- brautanna á milli. Alt þetta er ekki vitund »mys- tisktc eða dularfult. En hversu firna- merkilegt það er. Og að halda áfram á þeirri þekkingarbraut sem þetta er byrjunin á, mun á skömmum tíma gjörbreyta högum og horfum á jörðu hér. I næsta kafla verður svo sagt frá þvi hvernig það getur orðið, að sá sem deyr,jkemur fram aftur á ann- arí stjömu,5 °g a^ v*su sem Akam- leg vera. Mdra Helfi Pjeiurss I----. - ¦ O-tf' 'l ¦---- vennaskóliDD á Blönduósi Kensla byrjar 15. október ogstend- jwr- — starfar eins og að undanförnu. ur til 14. maí. Inntökuskilyrði á skólann eru þessi: aj^ð umsækjandi sé ekki yngri en 14 ára, undanþágu má þó- fe^veita, ef sérstök atvik mæla með.l b.J| Að hann hafi engan næman sjukdóm. c. Að hann hafi vottorð um góða hegðun. d. Að helmingur af skólagjaldi og fæðisgjaldi sé greitt við inn- töku, og ábyrgð sett fyrir eftirstöðvum. Að umsækjandi sanni með vottorði, að hann hafi tekið fulln- aðarpróf, samkv. fræðslulögunum, ella gangi undir inntöku- próf þegar hann kemur í skólann. Skólagjald er 75 krónur yfir námstímann. Fæðisgjald var siðastl. ár um 70 kr. á mánuði fyrir hvern nemanda, en fyrir næsta skólaár er enn þá óákveðið um fæðis- gjaldið, en jafnan hefirj það verið sett svo lágt sem unt er. Ef nemendur vilja.^geta þeir haft matarfélag og verður alt undirbúið þeas. Skólinn leggur námsmeyjum til rumstæði með dýnum og puð- lAnnan sængurfatnað verða þærjað leggja sér til. Umsóknir um inntöku á skólann sendist formanni skólastjórn- arinnar, alþm. Þórarni Jónssyni á Hjaltabakka, fyrir miðjan sept. n. k. OHRMNi til um.l >tIXION" Cabin Biscuits (skipsbrauð) er búið til af mörg- um mismunandi tegundum sérstaklega hentugt fyrir íslendinga. í Englandi er „IXION" brauð aðalfæðan wm borð í fiski- skipum. Fæst i öllum helztu verzlunum. Aðgætið að nafnið „IXION" sé á hverri köku. VörumerkiÖ „EOON" á kexi er trygging fyrir hollri og góðri fæðu. „IXION* Lunch og „IXION" Snowflake Biscuits ósætt er óviðjafnanlegt með kaffi og te. Bókin um ve^inn eftir kínverska fornspekinginn Lao-Tse er nýkomin út hjá G. Gamalíelssyni i ísl. þýð- ingujeftir mag.^Jakob Jóh. Smára og Inga^ Jóhannesson, bróður hans ogí,hefir sá síðari einnig ritað eftir jmála^til skýringar. byrjar 1. nóvember og starfar6 mánuði. Aðgang fá bæði piltar og stúlkur, alls staðar að meðan rúm leyfir. Inntökuskilyrði: Að vera vel læs og skrifandi, þekkja 4 höfuðgreinar reikningg. í heilum tölum og metrakerfi. Hafa ófiekkað mannorð og engan næman sj'úkdóm. Nemendur hafa heimavist ef þeir vilja og matarfélag. Alt, sem þar að lýtur, verður undirbúið fyrir þa. Helmingur áætlaðs kostnaðs greiðist í byrjun skólaársins, en ábyrgð gefin fyrir greiöslu hins. Skólinn veitir kenslu í öllum almennum námsgreinum, sem kendar eru í alþýðuskólum,, og lætur sér ant um framfarir nem- anda. — Umsóknir sendist fyrir 5. október. Undirritaður gefur nánari upplýsingar. Hvammstanga 18. ágúst 1921. / Asyeír Maynússon skólastjori.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.