Ísafold - 12.12.1926, Blaðsíða 4

Ísafold - 12.12.1926, Blaðsíða 4
ÍSAPOLD Þess skal og getið, að í dýpsta öflkulagnra fanst jaxl ásamt broti ár kjálka. En lítt var hægt að sjá hvaðan það væri; datt og alt í mola er vig var komið. Allir þeir fyrtöldo munir — að undanteknuim steinummi. og timbr inu, er datt alt í mola er hreyft var — eru nú komnir til þjóð- winjavarðar. Mun hann góofáslega lftta í t.je allar frekari upplýs- ingar viðvíkjandi munum' þessuni. Mjev hefir, af sumum, verið Itgið á hálsi fyrir það, að jeg hafi sýnt tómlæti ög .jafnvel ekki næga hirðusemi í sambaudi við forn- minjafund þennan. En jeg er mjer «Iík,s. ekki meðvitandi og vísa því þesskonar getsökum heim td sinna ¦eigi'n föðurhúsa. Jeg skal að vísu jfcta,- að dregist hefir fyrir nijer ¦um of að gefa skýrslu þessa- — Hafa embættisannir og önnur sföH' mín hamlað því. Ennfremur skal og tekið fram, aS jeg hafði éngiftr ástæður til þess að standa ávalt yfir þeini, er unnu af greftriuum. En mum'na tók jeg flesta til varð- veitslu, er jeg var viðstaddur, jafn óöuin og þeir komu upp. Menn- ina, sem verkið unnu, áminti jeg wjn að sýna gætni og varkárni v>6 alt það er fyndist. Hefi jeg etiga ástæðu til að halda að þeir taafi brotið þau fyrirmæli. — En að jeg sendi þjóommjaveroi ekki skeyti, þegar munirnir fóru a'ð •fínnast, stafaði af því, að mjer 'fundust þeir ekki svo tiltakanlega raerkilegir, jmeð því líka, að hjer var aðeins að ræða um snertingu "tiins gamla brunasvæðis, sem hlaut að bíða og krefjast frekati ^itaisókiiu. «wm, .. P.t. Reykjavík, 29. nóv. 1936. Jón Skagau. SJÓGARÐUB. BROTNAR Á EYRARBAKKA. Eyrarbakka, 7. des. í fyrrinótt og gænnorgun gerði ofsabrim 5ý Eyrarbakka. Brotnaði s.jógarðurinn vestur frá kauptún." inu á um 80 faðma svæði. Þá sketmdist og bryggja allmik- ið, og opinn bátur brotnaði all" mikið á landi uppi- í gær klukkan að ganga 6 var sagt ægilegt brim á Eyrarbakka, og bjuggust menn þó við því, að það mundi aukast moð kvöldinu og í nótt sem lcið. í GRINDAVÍK Iröfðu einbverjar smáskemdir orfi- ið á sjógörðum á stöku sta.ð. E» ekki yar það sagt toljandi. ÓRANNSAKAÐUR FUNDUR. Kirkjubæjarkl. ">. <les- PB. 8agt er, að á Svínafellsfjöru í Öræfum hafi fyrir alllöngu fund" ist stórt aluminiums-„hylki", eins og 'nieð vængjum, og Hggur ann- ar vængurinn hjá, brotinn af. — Pinnendur vissu ekki hvað þetta var, en giskuðu á, að þetta væri flugvjel á hvolfi. Hetfir þetta ekki verið rannsakað nánar- Lok koladeilnnnar Námumenn verða að láta sjer lynda að vinna fyrir sama kaup og áður. TJÓN AF OFVIÐRI. Flóðbylgja í Höfnum. Höfnum, 7. des. Hjer er aftakaveður og stórhríð hefir verið fyrri hluta dagsins. Bfim er afskaplegt. og gekk flóð* *>ylgja á land í morgun- Sópaði \ hún burtu öllum görðum og bar grjótíð langar leiðir á land upp. Einn bæ, sem heitir í Görðum, sdkall flóðbylg.jan yfir og er hann nú á kafi í sjó. Þar bjó maður, sem Vilhjálmur -Tón:>.sou heitir og er hann um sjiitugt. Kl. 5 í morg- un var hann vakinn upp af mönn* um, sem sáu að hverju fór og mátti það ekki tæpara standa að hann b.iargaðist; varð hann svo naumt fyrir, að hann gaf sjer ekki tíma til að slökkva Ijós í bað- «tofunni. Misti hann þarna alla innanstokksmuni sína og vetrar" björg, en nokkrum kindum, sem hann átti, var bjargað á bátum úr kindakofunum og urðu menn a6 vaða sjóinn í mitti inni í kof- unum tll þess að ná kindnnum. OFVIÐRI VESTRA. Breiðabólstað a Skógarstr. 7. des. Hjer er versta veður og hefir terið undanfarna daga- Eigí hefir það þó valdið öðrum skémdum 4jer nærlendis, svo að kunnugt wje, nema hvað þak fauk af húsi í Eyrarsveit. Nákvæmar fregnir om það hafa þó eigi borist. Fje feelst illa við hjer vegna storma ¦«g nmhleypinga. Koladeilunni breskn er nú lokið. í ensku blaði frá 3. des. er frá því sagt, að daginn áður, 2. des. hafi verið búið að ganga fra verka samningum í ollum kolahjernðun- itm, og hafi þá verið teknir eins margir (menn í vinnu og hægt var. Nokkur tími mmai þó líða ims kolagröfturinn sje kominn í sitt fyrra horf, þ6 hann verði brátt svo mikill að verðið falli að íuikl' um mun. \erkasamningar við námurnenn eru gerðir tU mfsm. lang.s tíma, í sumi^m hjemðnm aðeins til eins árs, aftur í öðrum tfl 3 og jafnvel 5 ára. í flestum hjeruðunuta er kaupið það sama og það var, áð ur en verkfallið hófst, og á svo að vera um nokkra mánuði, en þá á kaupið að lækka. Vinnutíminn eru 8 stundir eins og var, nema í þre-m Iijeruðum gengu náimueigendur að 7% st. vinnutíma. Búist er við, að námueigend r geti eigi tekið .jafnmarga menn í tiámurnar fyrst um sinn eins og á<xur. og sjeu námuímenn því eigi enn þá búnir að bíta íir nálinni með atvinnulcysið. Kol hafa lækkað stórum í Enar- landi; em seld á 24—25 shillings tonnií nú. AÐ NORÐAN. Siglufírði, 12. des. I dag er hjer dágott veður en að undanförnu hafa verig miklar ó- stillur og stormar. Snjór er litill lijor, en mikill víða í nærsveitun- um; þó hafa engin sn.jóflóð kom- ið. Afli er talsverður, þegar á sjó gefur, en það hefir verið örsjaldan. Akureyri, 10. des Fl>. SVffLí^GT SLYS. í fyrrakvðld va'rð hörmulegt slys h.jer. Sex ára drengur, sonur Tóm- asar Björnssonar kaupmanns, var að leika, sjer í búð föður síns og feldi um koll þungan gólfdúks" stranga, er stóð upp á endann, óg fjell 'hann á höfuð drengnum, er beið bana samstundis. NÝJAB BÆKITB, Hjer er nýkomin út Ijóðabók eftir Huldu, er hpitir ,,\'ið ystd Iini'." Ennfremur æfintýraleikur eftir KrLstínu SigMsdóttur. s;>m hoit.ii- .,<")skastundin.'' Vestari hálfflenda Skálholts ei* laus til ábúðar. Hannes Thorsteinsson. Spegillinn. SKIP FERST Norskt fiskfTutningaskip, „Bal holm" íórst á Myruin í vikunni seím leið. Var það að koma frá Akureyri. Á skipiim vom 18 skipverjar, kona skipstjóra og í íslenskir farjægar: Theódór Bjarn- ar frá Ttauðará, Reykjavik, Stehr grniHir Hansen, Sauða, Skagafiríi. Ingibjörg Loftsdóttir og Karólína Jónasdóttir, báðar frá Akureyri. Allir nuinu hafa druknað og er rekið lík Steintrríms Hansen. Kýmniblað með myndum* Kemur út einu sinni.á mánuði. Áskriftarverð 5 króiiur árgTang- urinn. Lausasöluverð 50 au- blaðið. T'tsölumeun á flestum liöfnum landsins og víðar. I>eir, sem eiga heimla langt frá útsöhímönniwn, geta pantað blaðið beint í'rá afgreiðslunni og fylgi þá pöntun andvirði hálfs árgangs, kr. 2,50 (í frímerkjum, ef vill), en seinni helmingur greiðist viÖ móttöku 7. blaðs. Verð I. árgangs (6 blðð), er ]ci: 3.00, en af flestum blöðununn er ínjög lítið eftir, Sendið pantanir sem fyrsi SPEGILLINN, P. 0. Box 724, Reykjavík. BÁTUR FERST. Tveir menn drukna. ísafirði, PB 6. desember 1926. Árabátur fórs't í gær með tveim mönnhm á leið yfir ísafjörð frá Arngerðareyri til Svansvíkur. — Mennirnir voru Kristmundur Kristjánsson bónili í Svansvík og Kristján Ös,siu*sson frá sama bæ. FRIETTIR Sk»p strandar. 'Norskt skip „Ameta" strandaði í Grænlandi í siimar. Var selveiðaskip sent vestur að bjarga því og tókst þftð, ætlaði svo selveiðarinn að draga skipið hingað, en niiðja vegv slitnuðu skipin sundur í ofviðri og urðu viðskila. Selveiðarinn kom hingað la.skaður nokkuð, en „Ameta" komst inn á Breiðafjörð og strandaði fyrra mánudag h,já Hvallátrum- Menn björguðust. Úr Vestur-Skaftafellssýslu (sím- tal við Vík 8. desember). Engir skaðar urðu í Mýrdal af útsynn- ingsveðrinu. Austan Mýrdalssands befir verið ágætt tíðarfar fram eJS bessu; þar hefir enginn snjór komið, eða ekki neitt sem er teljandi; er því vekki öðru gefið en kúm og brúkunarfirossum. f Mýrdal hafa verið stöðugir umhleypingar. Úr Skagafirgi Var símað ll.þ.m.. að þar hefði verið versta tíð langan tíma undanfarandi. — Er komin geysileg fannkyngi austan- megin fjarðarins, en að veBtan- verðu er snjór nokkru minni. Jóla- ferðir sveitanumna í kaupstað eru vanar að standa sem hffist um þetta kyti. En sagt var, að þeir hefðu (;nn ekki getað hreyft sig fyrir illviðri og fannfergi. Stormfregnir. Prá 1. jan. n. k. ætlar Veðurstofan að senda út aukaveðurskeyti, .stormfregn, kl. 11,10 og 16, þegar horfur eru á veðrahrigðum, sem ekki var gert ráð fyrir í morgunskeytinu, en geta. þó haft þýðingu fyrir sjófar- endur. Stormfregnin verður aðeins send á virkum dögum til þessara stiiðva: Vestmannaeyja, Eyrar- bakka, Stokkseyrar, Grmdavíkur, Sandgerðis, Keflavíkur, Heílis- nands, StykkislióTms, Uolung-arvík- ur, Hnífsdals, Tsafjarðar og ITafn- ar í ITornafirði. Dánaxfregn. Þann 7. þ. m. and aðist Jón Jónsson, bóndi á Skeið- flöt í Mýrdal. Hann hafði fengið inflúensu og upp úr henni lungna bólgu. Jón sál. var meðal taestu framfarabamda, í Mýrdal, bætti jörð sína á margan hátt, og var að ýmsu leyti brautryðjandi bún- aðarfraínkvamidanna; hann var greindur vel og drengur hinn besti. SiðfTæð'', II. Höfuðatriði sið- fræðinnar, er nú komin út, eftir Ágúst H. Bjarnason. Er það mikil bók. Hefir höf. lokið því í þessari bók, f|im segja þurfti um höfuð" atriðin, að því er hann segir í nið- urlagsorðunum. En í næstu bók mun hann fjalla ura einstakar liliðar siðfræðinnar, t. d. einkalíf manna, fjelagslíf þeirra og trúai" líf. Mjallaamjólkin, frá niðursuðu- verksmiðjunni „Mjöll" í Borgar- nesi, kemur hjer á markaSinn 10. þ. m. Og hefir Sigurður B. Run" ólfsson aðalútsölu á henni. Verk- smiðjan hefir nú fengið fullkomn- ari vjelar en á5ur, og !má búast við því, að hún framleiði enn betri mjólk en áður, og þótti hún þó góð. Þorsteinn Þorsteimson kaupmað- ur í Vík í Mýrdal kom hingað til bæjarins á föstudag, og sest hjer að; f jölskylda hans var komin hing að áður. Þau hjón, Þorsteinn og kona hans, frú Helga Ólafsdóttir, voru einkar vinsæl í Mýrdal. l>. 1>. htT'ir rekið verslun í Vík í mörg ár og átti verslun hans almennum vinsældum að fagna. Alla tíð gegndi Þ. Þ. trúnaðarstörfum fyrir svcitunga sína, oftast mörgum í senn. — Hann var brautryðjandi flestra almennra framfaramála í sveitinni; einkum voru það þó fræðslu- og mentamál, sem hann ljet til sín taka og vann þar mikið og gott starf. Sama er að segja um frú Ilelgu. Hún beitti sjer fyrir Ókeypis og burðargjaldsfrít:t sendum vjer verðlista vorn yfir Radio og rafmagnshlutu með fjölda mynda. —• Framúrskrandi vörur OG VEL ÞEKTAB QneS- heildsöluverði beint til notenda. Cyciecompaniet l.s. NÖREEGADE 6. KÖBENHAVN K. Ageater ansættes mot höi Provisioa fftjr Salg av Obl. & Oevinstbovis. — Skriv straks efter vore Agentur- betingeiser. Bankierfirma LUNDBEEG & 0©. STOCKHOLM C. áhugamálum kvenþjóðarinnar og: stofnaði kvenfjelag í hr*ppnum^ jsein margt gott hefir látið af sjer- Jleiða. —- Til þcss að sýna þessum! [á|ía'tish.7Ónum þakklætisvott, leystm 'sveitxmgar þeirra þau út með vin- .arg.jöfum, er þau fóru. Málfunda- Ifjelagið „Ármann" í Vík gaf Þ. Þ.. giingustaf (fílabein), haglega gerð- an, ea .Kvenfjelag Ilvammshrepps' gaf frú Helgu fiskhnífapör handa 12 nianns, einkar vöhdtið og: falleg,. ¦— Ileimili þeirra hjóha h,jer í'bspn- um er á Baldhrsgötu 13. Hunmulagur l-irkjunnar. A sókn'- arnefndafundinum í fyrra, var unv það rætt, að tekinn væri upp sá* siður, að helga hverri kirkju einn; sunnudag á ári til Jiess aS' tala þá= um andleg og veraldleg málefni kirkjunnar. Hefir ffíkirkjusöfnuð- urinn í Hafharfirði tekið upp ]>enn. an sið. Þetta hafði verið gert á Akra- nesi, og er ef til vill gert enn, og- þótti góð nýbreytni. Sawitr^ forn-indverska sagan, í þýðingu Steingríms Thorsteinsson. ar, er nýkomin út í annari útgáfu- Fyrri útgáfan kom út 1878 og er- það upplag gengið til þurðar fyr" ir mörgum áratugum. Sa.witri, ekki síður en Sakúntala, í þýðingit. Steingríms, hefiráttmjög miklum- vmsældum að" fagna. Þessi nýjat útgáfa er hin snotrast'a, pappír- góður og niynd framan vi©,

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.