Norðlýsi - 16.04.1915, Blaðsíða 1

Norðlýsi - 16.04.1915, Blaðsíða 1
 D VóRSHAVN NORDLYSI , .;-...'. , . | .¦mligiSw «idb Klaksvig. Fredag Aen 16. April 1915. Til Læserne. Det har Iw.nge været folt som ef Raiw, at vi ikke nden for Thorshavn havde ef Blad, sówt kunde være Talsmand for vore særlige Bggdein^eresscr. Der er selvfolyelig mange '^som vil fremkomme med dm Tndvending, at vore smaa Forhoíd slaar hindrinde ovcr for en saadan Plans Udforelse. Mcn mider smaa ¦ Forhold .«• man ogsaa nødt at arbejde med.smaa Midlcr, hvilket ogssaa her er' TilfwldeK ." ¦ • Vi har til at begynde nied anset det for nødvendigt ,at llladet knn udkomnur hrer Jjortende Dag, mcn' saasnart For- holdcne tillader det, vil det udkomme em Gang om Ugen. Det tr Hensigten, at Bladet skal udkomme dels paa Farøsk og dcls paa Dansk, men foreløbig vil det knn udkomme paa Danski da vi eiPlnn mángler færoske Bogstaver. Det er ikk' Hensigtcn at Bladet skál rære et partipoUtisk (hgan; men vi vil germ give Flads for Artikhr ( nanset fra hvilkm Lejr dj kommer ), som kin have Beiydning saavel fór vor aandeiige som materielle Udviklhg. 77 Yi vil ligeledcs liringe (fc sidste Xyhedcr saavel fra Omverd- nien som fra vor snævre Økreds og yive Skildringer af den iijeblikkelige Verdmssituation. Bladet vil udkomme hver anden Fredag og koster 1,80 Kr. a'irlig ell'r 4o Øre Kvarlaht. Vi hauber at alle, der interesserer sig fur Foirtagendet, vil støtte det ved tecpie siy som, Holder af Bladet. Krig ¦ Aldrig i' Historien Itar man hørt Tale cm et saa gru- somt og infernalt Menneskeslagteri, eom-flen nuværc-r.de Ver- denskri, har ført med sig. Milioner af unge Mand og Familiefædre bliver kcmmanderct ud i Fe'tfn under Mask- en at »forsvare Fædrelandet«, kun med Foimaalet: ødelægge. Hvilken Ødslen med Energi, Pengemidler og men rieskeliv en saadan. Karnp,, fører med sig, har vi udenforstaa- cnde kun et overfladisk Begreb om. Rkent vi Færinger lev- fr et afsondret Liv fjernt fra den store Verdensarena, og det er yderst faa, der skænker Færøenie en eneste Tanke, bar vi nu og da set Krig-sskihe ved Færeerne, men ikke med Hensigten at angribe eller beskytte vore uskyldige ver- geløse Øer. . For et godt Aarhundrede siden, da England fwrte Krig med Danmark,'«beRofíte í^nglanderne Fæiverne med deres ef- ter Datidens Bctrastning, ¦ moderne Kiig-skibe, men denno Gang vai' Hensigten: Indtagelse af Mogens Heinesens Skanse, der i sin Tid kunde maale sig med Fsestninger nde i Europa. Kogen Krigadaad kan vi Fa'ringtr ikke vise tilhage paa; vi har kun faaet den saare sergelige Overleverihg, at Kapt. Løbner, da han saa de driibelig-e Brittere' marshore mod Skansen, udstedte de skr*kdirrende Kommandoraab:^ Kast -jer ned Børn:!« Hvad mon Mogens Heifiesen vilde sige, omhan.x vidste, at et saa knjonagtigt lndivid sknlde lede Forsvaivt af hans berttmmelige Skanse og at de'fuldt u'd moderne Kit-'' noner skulde blive odelagt af brittiske Hennænd? Mogens Heinesens færøske Bønders Arbejde var spildt; den dansk« Stats Anskaffelse af Kanoner til Færøernes eneste Fæstning havde været.^t fuldstajhdigt • Brkesløst Pengeudlæg. Bainte Kí igsnh•kke.n Danmark, saa kcm ogsaa Færøerue "a^ føle Svøben. Tilførselen til Færøeiiie bliver standsct, Hungersneden griber om. sig, Poul Nolsøe ofi'í'r sit Liv i Bestræbelsen for at skaffe Fødemidler til Færøerne.' Under den nuvæi-ende.Krig er'det helt andre Forhold, der gør sig gældende. Hidtil hai*> Danmark, «om vi jo skul de staa sammen med baade i onde og gode Dage, ikke víe.ret indblandet i Krigen, hvilket kan have Betydning ft|r o« riáí- er Parolen »Frit Skib siver fri Ladning.»men desverre. luir i disse Dage set at Folkeretten ikke -har været i-espekterct i aile Tilfelder .' AHgevel nma vi ande.cde nuværende FCrhold have dct* Tillid.til »Moderlandet« Dantnark, at,,dct ikke ien.saa kri- tisk Tid giemmer os Stakler ude i Atlantetivavít.-: .• Saalænge de nordiske Rigers Neutralitet . bliver heycet, er der ingen Gruud til at nærr Bekyntting for Øemes Fpr syning med Levnedsmidler. Det, der gælder .om for os er . at vise SiJarsonintelighed, for at vi kan komnie ovet den ekonq- miske Krise, der hersker rundt om i Eurojia. Det tr ogsaa .en økonmniskFordel for F'*1'í,erne at vi end- nu beho.'der vort gamle Privilegium at være fri for VæinC- ])ligt. I modsat Fald vilde mange af vore Øhoere i. í-tíu*/ ogsaa for Danmark kritiske 7id blive indkald. Men ví har des- værre set at Færiugernes Krig med Havet.egsaa i denne Viu- ter, som snart er forbi, saavel som ;foregaa&nde Aar, har kræ,- vet mange Ofre. Denne Krig vii -vedbliveat rase i Aarhun- drede og har ofte ramt vot Samfund smærtende dybt. Skandt denne Krig føres mod Havet, saa elsker vi dee dogsom det- Hav, der gav og tog: »Havet gav, Havet tog Hayets Navn være lovet«! Sværdkrigens Veraab vil lyde:.» Krigen tog Kri- gen tcg, Kiigens Navn være forbandet< ! .. Postfart med Motorliitad: ' Klaksvig, Haraldsund, Skard, Videmjde, Mule, Kvanne- sund, Svinø til Kirke; og tilbage: Kvannesund Viderejde, til Klaksvig foregaar i Sommerhalvaaret fra 1 April til 30 September hver Tirsdag og Fredag og i Vinterhalvaaret fra 1 Oktober tll 31 Marts hver Fredag.

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.