Norðlýsi - 27.08.1915, Blaðsíða 1

Norðlýsi - 27.08.1915, Blaðsíða 1
iiSClipTfl Første Aargang. Nr. 4. . Klaksvig. Fredag den 27. August 1915. Fire Sider. - Syv Øre „NordIysi" udkommer hver- undein Fredag og koster 1,80 Kr. om Aarct cller 90 Øro halvaarlig. Annoncepris er 10 Ørc pr. Petitlinie Storhvalfangsten. Fangst af Storhvaler, som for ca. 24 Aar siden begyndte her ' paa Færøerne, ved ¦ at Grøn anlagde sin Station paa Ojarwyri, blev hilst af Befolkningen med Glæde, da Stor- hvalerne, som dengang fandtes i en ikke ringe Mængde, var lidt. farlige for Smaabaadene, og dels fordi man kunde faa godt Hvalkød næsten gratis eller hele Baadladninger paa ca. 2 Tons for 10 Kroner. Hvilken uhyre Forandring er der ikke sket i den forlebne Aarrække! Priserne paa Hvalkød er nu steget til det mange mange - dobbelte. At mán nu kan købe Storhvalkød for 10 Øre pr. Kilo, kan ikke siges at være særdeles fordelagtigt, haar det tages i Betragtning, at man sæl- ger Sej for 6 Øre pr. Kilo. Og den Fornøjelse vi har af at have Hvalstationorne heroppe, særlig da vi ved, de drives overvejende med fremmed Kapital, er ikke saa straa- lende, da hian kan skønne at denne Bedrift er til stor, ja ubodelig Skade for Færøerne, idet Sildetrækket utvivl- sorat har været godt her ved Færøor- ne som ved Norge og Island, men nu i en lang Aarrække, hvor Sildefang- sten or bleven drevet nogenlunde energisk, har været langtfra tilfred- 8tillende. Som vistnok de fleste bektndt jager Storhválen Silden, og det er derfor af allerstør&te Interesse, at den koinmer saa nær Land som muligt, da Torsken godt kan lide disse smaa blanke Fisk og gerne følger i deres Fodspor. Men Hvalfangernes skaansel- løse Jagt har bortskræmmet Storhva- len fra vort Eilands Grænser. Det fortjener endvidere at noteres, at Sæ- lerne ligesom ved Norge ogsaa her har været i tiltagende, efter som Hvalernes Antal formindskedes. Naar man betænker", fat Storhvalen og- Saa har sin Mission i Fiskeriets Tjeneste, kan en saadan Udryddelse være skæbnesvanger; og en hensynsløs Udryddelse bliver ikke taget i Be- tragtning af Hvalfangerne, som har drevet Fortjenesten op til 60 pro Cent' og altid har den Udvej, at de kan flytte til bedre Jagtfelter, naar Drif- ten ikke kan bære sig. Naar der tages Hensyn til, at Hvalked bliver solgt for samme Pris som Fisk, kommer man uvilkaarligt til det Resultat, at Storhvalfangsten er uden ringeste Nytte for Samfundet, frareg- net den Smule Afgift Lagtinget mod- tager. Men den Hvalafgift opvejer saare lidet det Tab, Fiskeriet lider ved Hvalfangsten, som ovenfor paavist. ,.'¦¦¦¦. Hvalernes Mængde var efterhaanden bleven saa lille, at Fangsten ikke kunde betale sig, hvorfor de fleste Selskaber har indstillet Driften. I Nu er det Sydhavets uhyre Hvalrigdom, sora har lokket Hvalfangerne sydpaa. Efter at Hvalbaadenes Antal her ved Færøerne er svundet stærkt ind, og Jagten paa Storhval derved er forholdsvis mindre, har der baade sid- ste Sommer ,og atter i Aar vhít sig store Stimer af Sild her ved , Færøer- ne og tildels ogsaa Fisk. Det er yderst beklageligt for vor Fiskerbefolkning at den ene Fak- tor efter den anden skal ødelægge vore ellers rige Fiskegrunde. Vi har set, hvorledes Trawlere i mange Aar har bortført uvurderlige Fiskemængder fra vore Fiskebanker, uden at vi har kunnet løfte on eneste Finger for at forhindre dot, og uden at vi havde Ka- pital nok til at optage Konkurrensen. Nu har vi til Slutning oplevet det triste Faktum, at norske Hvalfangere, som vi selv har været med til at give Indpas her paa Øerae, har ved deres skaanselløse Jagt bidraset til at fjer- ne det, som tiltrækker Fisken og sam- tidig det vigtigste Agn. Vi synes det kunde være paa sin Plads, om vort Lagting havde et vaagent Øje over for den Fare, som har indsneget sig, den Tid Storhvalfangst er drevet her ved Færøerne. Og selv om man har Hensyn at tage overfor Færingeiy som har Penge i disse Foretagender, kan man ikke noksom tage Henryn til det Tab, vort Fiskeri lider vdd en saadan Drift. DEN FÆRØSKE BRANDFOR- . SIKRING Det har længe været Tale oni, at vi her paa Færøerne skulde have vor egen Brandforsikring. Lagtinget har nu i Aar taget denne Sag op til Overvejelse. Ifølge Lagtingsreferat ser det ud, som denne Sag ligesom mangð an- dre har antaget politisk Farye, hvil- ket maa siges at være særdeles nhel- digt, da Folkestemningen vil rette sig herefter. I en Sag, der er af saa stor Vigtigked som denne, vilde det hjælpe meget til dens Gennemførelse, om Lagtingets Medlemmer kunde forhandle med den størst mulige Enighed, i Modsætning til nu, hvor der imelleni dem er ot >svælgende Dyb«.. Sambandets Ledere kommer alle- sammen frem med Betænkelighederj medens Selvstyrepartiets Medlemmer fremsætter deres lyse Opfatteíse af Sagen. Det er i sin Orden, at' man i en Sag afvejer hvad der taler for og imod, men den kloge Politikers Opgave skulde være at overvinde Vanske-

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.