Norðlýsi - 10.09.1915, Blaðsíða 1

Norðlýsi - 10.09.1915, Blaðsíða 1
Forste Aargaug. Nr. Klaksvig. Fredag dcn 10. Septembcr 1915. Fire Sider. - Syv Øre „i^ur(ii,v,si" udkommer hvcr- iindcu Fredag og koster 1,80 Kr. •om Anret cllcr 90 Øre hnlvnarlig. Annoneepris er 10 Ørc pr. Petitlinie Lagtingsfløveni Det har længe været en kendt Sag, at FærøeriKs Lagtig som Folke- 'repræsehtafion kun har virket som en iiiegot underórdnet lovgivende Faktor óg'saa i de særlig-e Anlig-gendei'. ' Par'ementarisk set har Lagtinget desuden væiet stærkt bundet ved 'Amtibfjndens Stilling som selvskreven Formand. Noget overvættes stort Togn paa Frihed og Fremskridt er det jo 'ikke heller at Provs'ten' paa Øeme sid- der som selvskreven stemnieberettiget Lagtingsmand. Da Lagtingsloven, paa Grund af at Kvinderne ifølge Grundloven 5. Juni 1915 har faaet Valgret og Valgbarhed til Rigsdagen, nodvendigvis maatte op- tages til Bohandling og eventuel Æn- dring i indeværende Lagtingssamling, har 6 Lagtingsmænd bonyttet Lejliglie- den til at foretage en Henvendelse til Tinget, der i dansk Oversættelse lyder saaledes: Til Lagtinget. Vi un'derskrevne Lagtingsmænd henvende os herved til det højtærede Lagting for Færøerne og bede Tinget om at optage til Overvejelse Spargs- maalet om :it'*fa'á'W nngældende Lag- tingslov af lð.'April 1854 optagen til fíohandling, forandret o'g p'aa'iíy" vedta- get som »Loý oip Fær'øernes Lagting og Landsstyre«. ' Efte'r denne Íjov skal L'agtinget være eh Sainling af ude- Jukkende folkevalgte Mænd og lovgiven- de 'i alle Forhold, som vedrpre Fær- øerne særskilt. Det være os tilladt med faa Ord at sige vor Mening om den Sag, som vi herved ønske at fremme; Nu efte'rat »Danmarks Riges Grundlov* er ændret til at være en af de mest frisindede Forfatninger i Ver- den og saa at sige enstemmig vedtagen paa Eigsdagen, ei- det mere urimeligt end før, at vi i Færøernes Lagting er saaledes stillede, at vi ikke have Tilladelse til at vælge vor egen Ting- formand, men maá nøjes med en kon- gelig Embedsmand til at røgte dette Hverv. Det er os fuldkomment klart, hvilke indgribende Forandringer i Færøernes Landsstyre det vil føre med sig, at Amtmanden gaar fra som Formand i Færøornes Lagting; thi ikke er Sagens Ordning fuldført, førend han ogsaa er skilt af med det H.verv, som bestaar i at ekspedere Lagtingets Vedtagelser til Rigsregeringen. Men det drejcr sig ikke blot om at faa Amtmanden skilt af m'ed dette Hverv; her maa sættes Mand i Mauds Sted. Og da|det Hverv, soiii Amtmanden hidtil har haft i Hænde som Lagtingets Formand, ikke tykkes os at kumie gives nogen Mand i Hænde, som sidder i noget andet Embede, uden at det bliver saa- ledes, 'at de samme Fejl, som vi ved at lægge denne Sag frem for Tinget prøve at slippe fri for, igen komme til at følge vort Landsstyre, vide vi ikke rettere Vej at gaa end at bede Kon- gen om at ndnævne en Ombudsmand (»umbodsiuann«) særlig for Færøerne. Det tj'kkes os bekvemmest, at denne Ombudsmand har Sæde i Færøernes Lagting og Tilladelse til at tage til Orde der undor de samme Vilkaar som andre Tingmænd. Han skal dog ikke have Stemineret, uden saa er, at lian er folkevalgt Ting-mand. II. Som det er alle bekendt, have n,n Kvinder lige saa vel "som Mænd i Danmark efter denne nylig vedtagce Grundlov faaet Ret til at vælge bg blive valgte til Rigsdagen; det tykke^ os derfor saa , urimeligt, at í'æreernes Kvinder ikke skulle have Valgret tii Lagtinget, og det saa meget mere, som dette fører det Misforhold med sig, at de blot have Valgret til det ene af Riffsdagens Ting (Folketinget). eftersom Færøernes Lagting, som kuu vælges af Mænd, vælger Landstings- mar.den for Faírøerne. Der er derfor stor Trang til, at »Lov om Foran- dring i Lov om Færøernes Lagting*- bliver ændret i den Retning, at ogsaa Kvinder faaV Ret til at vælge og bli- ve valgte til Lagtinget; men fordi de Kvinder, som bo fjærnore fra Valg- stedeme, ikke havo den samme Nytte af Valgretten som de Kvinder, der bo nærmere, bør Valgstedernes Antal for- øges, og da andre Smaaændringer og- saa synes os nodvendige, bede vi Lap-- tinget sorge for, at Loven i sin Htl- hed bliver optagen til Behandlinf,, ændret i fornævnte Retning og skiiv baade fra Lagtingsloven og Loven oni Folketingsvalgene paa Færeerne eg vedtagen som en Lov for sig under Navnet »Lov om Lagtingsvalgene paa Færøerne*. m. Det er let at se, at et Forslag til »Lov om Færoernes Lagting og Landsstyre* i en saadan Udstrækning, som vi her have tilsigtet, ogsaa kræ- ver, at andre indgribende Love og Regler maa tilvejebringes, som f. Eks.: 1) Forslag til Regler for, hvilket Forhold den førnævnte Ombuds- mand skal have med at gøre. 2) Forslag til Lov om Oprettelso af et Overkommunalraad for alle Færøerne, som bør faa til Be- handling mango af de Sager, sani

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.