Íslendingur

Tölublað

Íslendingur - 19.07.1940, Blaðsíða 2

Íslendingur - 19.07.1940, Blaðsíða 2
ISLENDINGUR Eriingur og koSin. Á síðasta bæjarstjómarfundi flutti Erlingur Friðjónsson tillögu um að bæjarstjórn fæli fjárhagsnefnd: >— — að hlutast til um, að kol til heimilisnotkunar í bæn- um verði fáanleg hér á staðn- um í haust, fyrir það verð, er teija má viðunandi, eða að öðrum kosti kaupa inn handa bæjarbúum 500 til 800 smálestir af góðum kolum til heimilisnotkunar — —«. Á fundinum var Erlingi bent á það, að verðlag á kolum er ekki á valdi kolasalanna, heldur Verðlags- nefndar. Sömuleiðis upplýstist þar, að til væru nú í bænum um 2300 tonn, og væntanieg bráðlega um 2400 tonn af kolum, og í þessu sambandi var borin fram og sam- þykkt í bæjarstjórn svohljóðandi tillaga: »Par sem víst er, að bæjar- stjórnin getur eigi haft áhrif á söluverð kola íil almennings í bænum, þar sem söluverðið er undir eftirliti Verðlags- nefndar, en hinsvegar góðar vonir um að kolaskortur sé ekki yfirvofandi næsta vetur, telur bæjarstjórnin ekki ástæðu til að bærinn geri ráðstafanir tii kolakaupa'- í 29. tbl Alþýðumannsins kemur svo 5 dálka grein ('rá E. F.?), þar sem hann ræðst all heiftailega á Verðlagsnefnd, sem hún vafalaust mun svara, en auk þess kemst hann að þeirri sniðugu niðurstöðu, að þegar markaðsverð á vöru hækkar á hans máli >um skör fram*, skuli Verðlagsnefnd grípa inn í og setja hámatksverð á eldri vörur, en þegar samskonar vörui* lækki í innkaupi, verði verzlanirnar að taka á sig þann halla, sem þær verði fyrir, ef þær hafa legið með dýrari vörur, þegar verðfallið skall á. Er nú þetta ekki líkt Erlingi? Pegar ríkisvaldið grípur inn í verzlunarstarfsemina, þannig að neita hækkun á fyrirliggjandi vör- um í samræmi við gildandi mark- aðsverð þeirra, þá er það »morölsk« skylda þess að vernda þegna sína, þegar verðfallið kemur. Enda virð- ist ríkisvaldið hafa skilið þetta hlutverk sitt, því hér er í bænum félag eitt, sem verzlar með kol, sem ekki átti kol til verðjöfnunar, er kolin hækkuðu erlendis á s- 1 hausti, en fékk ekki verðjöínun hjá hinum kolainnflytjendum bæjarins, meðan kolin voru hækkandi. - Nú er kolin féllu í verði erlendis, fékk Innilegar þakkir vil ég færa öllum peim, er glöddu mig með heimsóknum og gjöfum á 100 ára afmœli minu, 12. þ. m. Akureyri 18 júlí 1940. Anna Magnúsdóttir. sama félag ekki að flytja inn kolin, nema hlíta skilmálum Verðlags- nefndar, um verð og verðjöfnun til hinna kolainnflytjenda bæjarins, sem áttu mikið dýrari kol- Pó að Erlingur hefði nú fengið því framgengt, að bærinn hefði keypt 500 til 800 tonn af kolum, þá er mjög óvíst, að honum hefði heppn- ast að fá þau - í svo Iitlum farmi — ódýrati en meðalverðið ætti að geta orðið. En þó við vildum gera honum til geðs, að láta líta svo út, sem hann gæti keypt kolin með sama verði og kolainnflytjend- ur bæjarins í mörgum sinnum stærra sk:pi, þá yrði alltaf að verð- jafna þessum kolum hans, og er ofboð auðvelt að reikna út, að slíkt magn mvndi ekki hafa mikil áhrif á lækkun jafnaðarverðsins á kolunum. E. F. er að benda á að »ástæðu- laust* hafi verið að kaupa amerfsku kolin, sem hingað komu fyrst í maí. Pegar þau kol voru keypt í marz s. I. voru ensk kof nokkru dýrari, Hver gat þá sagt fyrir um verðfall sterlingspundsms, eða lækk- un farmgjalda fíá Englandi úr 82 niður í 30 shíliinga? Hvað hefði E, F. sagt, ef ensku kolin hefðu orðið enn dýrari í vor en þau voru í maizmánuðj s. I? Ætli þá hefði þótt ástæðulaust að kaupa kol.? Annars er tillaga E. F. þannig orðuð, að það getur verið álitamál, hvaða verð er »viðunandi« á kolum í haust. En úr því að Erl. gengur út frá að ný kol kosti kr. 120 — smálestin, þá verður maður að á- ætla, að hann sé ánægður með það verð. Og ef við hugsum okkur að verzlun með kol og verðlag þeirra væri frjálst, og Erl. keypti nú kol sem hann þyrfli að fá kr. 120 — fr. smálestina, en rétt á eftir kæmi annar. sem gæti selt þau fyrir kr. 90 —, hvað myndi Erl. táka til bragðs. Pað mun" enginn. hvorki kola- verzlanir né aðrir, hafa á mófi því, að reynt sé að útvega sem ódýr- astar vörur, og ef bæjarfélagið hefði einhveiji siíka möguleika fram yfir aðra, þa myodu þeir vissulega notaðir eins og hægt væri. En þó Erl. sé að reyna að þyrla upp moldviðri til þess að hylja sig í, fram að næstu bæjarstjórnarkosn* ingum, eins og hann bendir á í nefndri grein, að þetta kolamál hans verði >munað við nœsíu hœjarstjórn- arkosningar* þá sjá allir, að slíkt er tilgangslaust fyrir hann, því »geng- ið« á honum hækkar sennilega ekki vegna áhrifa hans á verzlunarmálin f bænum. því ef maður skyldi meta gengi hans, þegar frá eru tekin veizlunarmálin á >pari« eða 100%", þá myndi það vafalaust lækka ört niður í 50%", ef verzlunar- og fjár- málaspeki hans væri tekin með til verðjö'nunar. Dánardægur Látin er i Siglu- firði frú Ingibjörg Guðmundsdóttir. tengdamóðir Óla Hertervig bakara- meistara. Var hún lengi busett hér á Akureyri. Skotæfíngar brezka setuliðsins næstu vikur. Frá aðalstöð brezka setuliðsins höfum vér fengið eftirfarandi upplýsingar. Brezki herinn mun næstu vik- ur hafa skotæfingar. Það er engin ástæða fyrir fólk að verða hrætt við hávaðann úr vélbyssum, riffl- um og léttum fallbyssum. Þessar skotæfingar munu fara fram eins langt frá mannabústöð- um og hægt er, en hver og einn er beðinn að gæta mestrar varúðar meðan skotið er. Staður sá, sem skotæfingarnar fara fram á, verður merktur með RAUÐUM FLÖGGUM og her- menn með slík merki munu gera allt sem hægt er til þess að vara almenning. Almenningur er beðirm að vinna að því með brezku hernaðaryfir- völdunum, að koma í veg fyrir allan hugsanlegan skaða. Loftvarnir. Loftvarnanefnd hefir látið bera í allar íbúðir hér £ bæ svohljóöandi Varnarreglur vegna loftárása. 1. Haldið yður inni í húsunum, ef loftárás ber að höndum. (Lesið leiðbeiningar á bls. 18—20 í loftvarnarbæklingnum. 2. Hver húsráðandi geri sér ljóst, hvar öruggast sé í húsi hans og skyri öllum sem í húsinu búa frá því. 3. Ef þér eruö úti á götum, þá leit- ið til þeirra staða, sem merktir eru loftvarnarmerkjum ef þeir eru nálægt, en annars í næstu kjallara. ^Lesið bls, 21—22 í loftvarnarbæklingi) Aðrar árásir, Ef árás, önnur en loftárás, er gerö á bæinn, og ef um árásina er vitað svo snemma, að tfmi sé til að flýja Ur bænum, þá eru menn varaðir við að fara leiðina til Kræklinga- hllöar, því vegna hernaðaraðgerða verður hún hættuleg. A leiðinni inn Eyjafjörö eru menn varaðir við að halda sig nálægt Melgerðismelum. fafnskjótt og hljóðmerkjatæki eru fengin hingað, verður gefin út aug- lýsing sm notkun þeirra. Akureyri, 13. júlí 1940, Loftvarnanefndin. Þá hefir loftvarnanefnd valið og látiö merkja Loftvarnabyrgi á þessum stöðum: 1. Frystihús KEA, á Oddeyrartnnga 2. Strandgata 33. 3. Brekkugata 35 4. Hafnarstræti 107 (Útvegsbankinn) 5. Kaupvangsstræti (Kornvöruhúsið) 6. Kjallarinn í nyju kirkjunni 7. Hafnarstræti 67, (Skjaldborg) 8. Aðalstræti 8. (Öll blöð bæjarins eru beðin aö birta framanskráðar leiðbeiningar.) Pann 16. þ. m, lézt að heim- ili sínu Norðurgötu 26 Sigur- björn Kristjánsson. Vandamenn.. Góður Akureyringur, sem ekki vill láta nafns síns getið, færði mér á laugardagskvöldið kr. lOOO.oo til kaupn á einhverjum gagnlegum hlut, sem nýja kirkjan þarfnaöist. Var gjöf þessi til minn- ingar um móöur gefandans, sem látin er fyrir nokkrum árum. Þó að gef- aridinn óskaði eftir að ekki yrði haft hátt um þetta, get ég þó ekki annaö en vakið athygli á, og þakkað, þessa tvöföldu ræktarsemi og höfð- ingsskap við minningu góðrar móður og kirkjuna. Fyrir fé þetta ve.rður keyptur sá hlutur, sem óbornum kynslóöum verður fagur vottur kirkjulegrar ræktar og þess myndar- skapar aö sýna hana í verki. Kærar þakkir. Friðrik J. Rafnar. Sjálfstæðistélðgin fá sér nýjan skemmtlstað. — Sjálfstæðisfélögin á Akureyri hafa tekið nýjan útiskemmtistað á leigu, í landi jarðarinnar Björg í Hörgár- dal. Er staður þessi skjólsæll og aðlaðandi og stendur á bökkum Hörgár. Mun Sjálfstæðisfélag Ak- ureyrar að öllu forfallalausu halda þar útiskemmtun annan sunnudag. Mótekjan. Snemma í þessum mánuði hófst móvinnsla á vegum Akureyrarbæjar í Kollugerðislandi. Hefir bærinn keypt móeltivél í þessu skyni. Er allur mórinn látinn fara gegnum vélina, sem pressar hann og skilar honum síðan í hæfilega stórum stykkjum. Á vélin aö geta unnið sem svarar 10 tonnum af þurrkuöum mó daglega. Við verk þetta vinna 11 karlmenn og 3—4 stúlkur. Kaupfélag Eyfirðinga lætur einnig vinna raó £ sama landi. Hefir það lika móeltivél og er hún stærri og afkaí.tameiri. Um kostnaðarverð mós- ins, sem þannig er unninn, er ekki hægt að segja með vissu. Fer það eftir þvf hvernig þurrkun hans gengur Sparið kaííið! Notið Ludvifj-Davitl Kaffibæti.

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.