Einherji


Einherji - 02.06.1953, Blaðsíða 1

Einherji - 02.06.1953, Blaðsíða 1
www Kosniíiaskriíst ramso WWWfrm ratnöóknatrmanna t 4. tölublað. Þriðjudaginn 2. júní 1953. er í Nórðurgötu 4. Opin 5—7 og 8,30—10,30 síðd. — Framsóknarmenm og annað stuðningsfólk Jóns Kjartanssonar er beðið að hafa samband við skrifstofuna. Kosninganefndin Kosningaávarp Framsóknarmanna Eftir 36 ára starf gengur Framsóknarflokkurinn nú í 12. sinni til almennra Alþingiskosninga í kjördæmum landsins. Um rúmlega aldar- fjórðungsskeið hefir hann átt ríkan þátt í löggjöf og landsstjórn ís- lendinga og borið gæfu til þess að hafa að mjög miklu leyti forystu í þeirri átakamiklu baráttu, sem þjóðin hefir háð til eflingar sjálfstæði sínu, veknegun og menningu á mesta framfaratímabili sögu sinnar, Fylgi flokksins hefir iengi verið mikið og traust í byggðum landsins, en þó hefir styrkur hans cg isamheldni aldrei verið meiri en nú við upphaf kosningabaráttu þeirrar, er í hönd fer. Siigur sá, er floklt- urinn vann í kcsningunum 1949, in.a. í liöfuðstað landsins, og úrslit aukakcsningarinnar í Vestur-ísafJarðarsýslu á sJ. hausti, sýna að möguleiiíar til að vinna steínu flokksins fylgi eru enn vaxandi. Á þessu vill flokksþicgið sérstakhvja vekja athygli stuðnimgsmanna flokksins um Iand allt. Sigur flokksins í kosningunum 1949 varð til þess, að flokkurinn nokkrum mánuðwn síðar tók að sér stjórnarmyndun, og hefir haft á hendi stjórnarforystu undarjfarin þrjú ár. Flokkurinn taldi það sér- staka skyldu sína, vegna úrslita kcsninganna, að takast þessa ííorystu á hendur, jafn skjótt, sem hann hafði tök á, enda þótt honum væri ljóst að óvenjulega lerfið viðfaingsefni voru framundan, og vandséð, hvernig úr rættist í því stjórnarsainstartfi, sem framkvæmanlegt yar og kostur var á. Eins og Framsóknarflokkurkin liafði sagt fyrir í kosningunum 1949 reyndist óhjákvæmilegt að breyta hlutfalUnu milli innlendra og erlendra verðmæta til þess að koma í veg fyrir stórfelldan samdrátt eða stöðvun útf lutningsf ramleiðsluiinar af völdum verðbólgunnar innan lands og óhagstæðra verðlagsbreytinga á heimsmarkaðinum. Með ráð- stöfunum, sem að þessu miðuðu, l\7oru sköpuð skilyrði til áframhald- andi útflutningsframleiðslu, og þíir með almennrar framleiðsluaukn- ingar, og komið í veg fyrir neyðaríistand í landmnu. Þegar flokkurinn við myndun núverandi stjórnar, tók að sér for- ystu í f jármálum rikisins, var það markmið hans, að komið yrði á greiðsluhallalausum ríkisbúskap. fetta tókst þegar á fyrsta ári kjör- t'mabilsins og hefir nú verið greiðsluhallalaus ríkisbúskapur í þrjú ár án þess, að nýir skattar eða tollar hafi verið á lagðir, en árið 1951 tókst að leggja til Miðar alhnikið fé af tekjum ríkisins, sem aðallega var notað til stuðnings ræktunar og byggingarframkvæmdum. Stefnu- breytingin í f járnnálum ríkisins hefir orðið til þess, að hægt hefir verið að nota Marsliallfé til frainkvæmda í stað eyðslu. Af sömu ástæðum hefir tekizt að iútvega erlent lánsfé til framkvæmda svo að verulegu nemur, jafnframt iþví sem slakað hefir verið á innflutnings- höftum, iskömmtun afnumin að mestu og svartur markaður k\'eðinn niður með vaxandi vöruframboði semfara frjálsri verðmyndun og lækk andi verði á ýmsum vörum. Framlívæmdir hafa orðið meiri en nokkru sinni f yrr á jafn skömmum tíma. Til landbúnaðarins hefir verið útveg- að mun meira lánsfé en áður, og eru tveir þriðju hlutar þess óaftur- kræft framlag til sjóða Búnaðarbankans. Bygging áburðarverksmiðju verður lokið á þessu ári: Einnig verður á þessu ári lokið honum stóru orkuverum við Sog og Laxá, m.a. til ómetanlegs gagns fyrir iðnaðinn í landinu. Verulegum fjármunum hefir verið varið til íbúða handa efnalitlu fólki í kaupstöðum og kauptúnum, svo og til framleiðslu- og atvinnuaukningar á þessum stöðum. Framkvæmd hafa verið skuldaskil fyrir vélbátaútveginn og mikilsverð hjálp veitt bændum á óþurrka- og harðindasvæðunum. Með stofnun Framkvæmdabank- ans er endanleega lögfest, að helmingi mótvirðissjóðs skuh varið í þágu landbúnaðarins og hinum hehningnum í tilsvarandi uppbygg- ingu við sjávarsíðuna. Stækkun landhelginnar hefur verið akveðin og framkvæmd. Samið hefur ve^ið um ráðstafanir til tryggingar öryggi landsins. Þrátt fyrir þessar ráðstafanir hefur þjóðin allt þetta kjörtíma- bil átt við mikla örðugleika að stríða. Kemur hcí' eimkum til: harð- indi, aflabrestur og óhagstætt vei^Iunarárferði í viðskiptum við aðr- ar þjóðir. 1 ávarpi til þjóðarinnar, sem ijiðstjórn flokksins birti fyrir kosn- ingarnar 1949, var gerð grein fyr.'r þeim málum, er flokkurinn hafði í hyggju að beita sér fyrir á I jörtímabihnu, eftir því sem hann fengi aðstöðu til í kosningunum. Flokksþingið telur að trúlega hafi verið unnið að þessum málum af fulltrúum flokksins, þrátt Ifyrir örðuga samstarfsaðstöðu við anlatæð öfl. — Telur flokksþingið ávinning að því fyrir flokkinn, a3 sem mest sé um þessi mál rætt í áheyrn alþjóðar, m. a. með ti'liti til margendurtekinna tilrauna stjórnarandstöðunnar til að gera trúnaðarmenn flokksins í miðstjórn, á Alþingi og í ríkisstjórn tortryggilega vegna hins óhjákvæmileega stjórnarsamstarfs..... Þrátt fyrir það, sem áunnizt hefur á kjörtíniabilinu fyrir for- göngu Framsóknarflokksins, telur flokksþingið sér skylt að vekja athygU á því, að stjórnarstefnan í heild hefur að sjálfsögðu mótast að verulegu leyti af þeirri samkomulagsnauðsyn, sem jafnan er fyrir hendi í samsteypustjórn, og stjói narframkvæmdir ýmsar þvl orðið mjög á annan veg, en flokkurinn hefði kosið. Þegar ólikir flokkar vinna saman, getur aldrei verið um hreina flokkstefnu að ræða af hálfu ríkisstjórnar. Baráttan fyrir mótun stjórnarstefnunnar er þá að mestu háð innan vébanda ríkisstjórnar og þingflokka og verður ekki kunn almenningi á sama hátt" og barátta og áróður stjórnar- 'andstöðunnar. Hér er í kyrrþey umið mikið starf, sem meta verður eftir árangrinum en ekki gný þeim, er frá baráttunni heyrist. I kosningum þeim, er í hönd fara, munu stjórnmálaflokkarnir enn á ný flytja þjóðinni boðskap sinn og gera grein fyrir sérafstöðu sinni til meginmála. Flokksþingið vill í því sambandi vitna til álykt- ana, sem það hefur gert um einstök mál eða málaflokka og birtar verða samhliða ávarpi þessu. 1 þjóðmálastarfi sínu á þehn viðsjárverðu umrótstímum, sem nú eru og í hönd fara, mun Framsóknarflokkurinn, eihs og áður, fyrst og fremst hafa það í huga að efla beri heilbrigt atvinnulíf og trausta stjórn á fjármálum ríkis- og lánsstofnana, og auka af- köst þjóðarbúsins og þá jafnan með þeim hætti, að sem bezt sé borgið framt'ðarliagsmunum hics vinnandi fólks í sveit og við sjó, sjálfstæði þjóðarinnar og íslenzkri menningu. Hann telur það sann- að með reynslu, að þjóðinni geti stafað hætta af misnotkun valds og fjármuna, bæði í þjóðnýtingu og stórrekstri einstaklinga og mun því beita sér eindregið fyrír því, að þjóðin taki samvinnuskipulagið í þjónustu sína alls staðar þar, sem þvi verður við komið almenn- ingi til hagsbóta, og dugnaður, áhugi og forsjá einstakhnganna fær ekki notið sín í sjálfstæðum einkarekstri án þess, að almenningi verði mein að. Telur liolikuiinn að auka þurfi fjármagn samvinnufélaga til mikilla muna frá því sem nú er. Framsóknarflokkurinn leggur áherzlu á nauðsyn þess, að sem flestir landsmenn séu beinir þátttakendur í framleiðslunni á landi og sjó. Hann vil beita sér fyrir því í samvinnu við stéttasamtökin í landinu, að f^kipting þjóðarteknanna verði framkvæmd á nýjum grundvelli ,þannig að í tekjuskiptmgunni felist hvatning til afkasta- aukningar í hvaða starfsgrein sem er, svo að komið verði við Framhald á 2. síðiT

x

Einherji

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Einherji
https://timarit.is/publication/788

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.