Vesturland - 08.03.2012, Blaðsíða 8

Vesturland - 08.03.2012, Blaðsíða 8
8 8. mars 2012 Að al fund ir hús fé laga Að al funda tíð Nú stend ur yf ir tími að al funda í hús fé lög um sem halda ber einu sinni á ári fyr ir lok apr íl. Þar eru tekn ar ákvarð an ir um hags muni og þýð ing ar mik il mál sem hafa í för með sér mikl ar skuld bind ing ar og fjár út lát. Það er for senda fyr ir lög mæti ákvörð un ar og greiðslu skyldu eig enda að hún hafi ver ið tek in á fundi sem er lög lega boð að ur og hald inn. Hús fund ur get ur yf ir leitt af greitt mál með bind andi hætti án til lits til þess hversu marg ir sækja fund og yf ir leitt dug ir ein fald ur meiri hluti mættra fund ar manna til ákvarð ana. Hús fund ur hef ur mik ið vald og get ur tek ið mjög af drifa rík ar og íþyngj andi ákvarð an ir sem binda eig end ur og þess vegna eru í lög um gerð ar rík ar kröf ur til hús funda. Hús fund ir, að al fund ir og al menn ir fund ir Hús fund ir eru tvenns kon ar. Ann ars veg ar að al fund ir og hins veg ar al menn­ ir fund ir. Í grund vall ar at rið um gilda sömu regl ur um að al fundi og aðra hús­ fundi. Mun ur inn er sá að að al fund skal halda á til tekn um árs tíma og hann hef­ ur ákveð in lög boð in verk efni, þ.e. fer yf ir og met ur unn in störf, kýs menn til trún að ar starfa og legg ur lín ur inn í fram tíð ina, fjall ar um fjár mál, reikn­ inga og hús gjöld. Það er meg in ein kenni að al fund ar að dag skrá hans er í að al at rið um ákveð in í fjöl eign ar húsa lög un um. Hann fjall ar vel að merkja einn ig um fram kvæmd ir og önn ur sam eig in leg mál. Þeg ar lög­ boðn um mál um slepp ir er að al fund ur ekk ert merki legri og rétt hærri en aðr ir hús fund ir. Á að al fund um eru gjarn an tekn ar ákvarð an ir um þýð ing ar mik il mál og dýr ar fram kvæmd ir. Það er því mik il vægt að ekki leiki vafi um lög mæti fund ar og ákvörð un ar. Fund ar boð, dag skrá og til lög ur Að al fund skal boða skrif lega og með sann an leg um hætti með minnst 8 daga fyr ir vara. Al menn ir fund ir eru haldn­ ir eft ir þörf um og skal boða þá með minnst 4 daga fyr ir vara. Í báð um til vik­ um er 20 daga há mark á boð un ar fresti. Nauð syn legt er vanda til fund ar boðs og til greina glögg lega fund ar tíma og fund ar stað og meg in efni til lagna. Sé til laga ekki sett fram eða reif uð í fund ar boði er al mennt óheim ilt að bera hana und ir at kvæði. Ef eig andi er ekki er ekki boð að ur á fund eða vik ið er frá fyr ir mæl um fjöl eign ar húsa laga um boð un og fram kvæmd fund ar, þá get­ ur hann vé fengt fund inn eða lög mæti ákvörð un ar, neit að að greiða kostn aði vegna henn ar og kraf ist þess að fram­ kvæmd verði stöðv uð. Skyld ur og ábyrgð stjórn ar Stjórn skal und ir búa að al fund af kost­ gæfni, bæði fund ar boð ið, til lög ur, skipu lag, um gjörð og stjórn fund ar ins þann ig að hann verði mark viss, mál­ efna leg ur og ár ang urs rík ur. Stjórn ber ábyrgð á því að und ir bún ing ur hans sé full nægj andi og fund ar boð un sé lög­ leg. Dag skrá in verð ur að vera skýr og tæm andi og alls ekki óljós og vill andi. Stjórn hús fé lags ber sönn un ar byrð­ ina fyr ir því að fund ur hafi verð ið lög­ lega boð að ur og hald inn. Mörg dæmi eru um hús fé lög og stjórn ar menn, sem hafa orð ið fyr ir skakka föll um vegna mis taka við und ir bún ing og fram­ kvæmd hús funda. Að ferð ir við boð un Nauð syn legt er að vanda fund ar boð, bæði efni þess og boð un. Eink um þeg ar taka á ákvarð an ir um um deild mál og dýr ar fram kvæmd ir. Það fer eft ir at­ vik um og að stæð um og jafn vel venj um hvað telst full nægj andi fund ar boð un. Stund um er nægi legt að hengja fund ar boð upp í sam eign og láta í póst kassa. Í öðr um til vik um er rétt að af henda eig end um fund ar boð í votta við ur vist. Í enn öðr um til vik um er trygg ast að senda það í ábyrgð ar bréfi eða sím skeyti eða birta það með stefnu­ vott um. Allt snýst þetta um sönn un ef á reyn ir. Þeg ar eig andi hvorki býr né starf ar í hús inu ber hon um að til kynna stjórn um heim il is fang sem senda skal funda­ boð til. Stjórn er al mennt óskylt að hafa upp á eig end um sem ekki hafa hirt um það. Það fer þó eft ir at vik um. Varði fund ar efni við kom andi eig anda sér stak lega þá get ur til fyllsta ör ygg­ is ver ið þörf á að tryggja að hann fái fund ar boð. Nýj ar að ferð ir við boð un Tækn inni fleyg ir fram og aðr ir kost ir og að ferð ir geta kom ið til greina, ef tryggja má sönn un. En tækn in er samt allt af á und an laga túlk un og laga fram­ kvæmd sem lull ar í ró leg heit um á eft ir. Hugs an lega má túlka og fram kvæma lög in þann ig að boð un með tölvu pósti sé full nægj andi ef mót tak an er stað­ fest eða óum deild. En menn ættu hér að stíga varð að ar og troðn ar slóð ir og forð ast að taka óþarfa áhættu þeg ar mik ið er und ir, því dóm stól ar eru í eðli sínu íhalds sam ir og fast heldn ir og trú ir bók staf og hljóð an laga. Stund og stað ur Stjórn in skal boða hús fundi með trygg­ um hætti og velja þeim við eig andi tíma og um gjörð. Ekki eru í lög um skráð ar Höfundur er Sig urð ur Helgi Guð jóns son hrl. for mað ur Hús eig enda fé lags ins Að al fund skal boða skrif­ lega og með sann an leg um hætti með minnst 8 daga fyr ir vara. Al menn ir fund­ ir eru haldn ir eft ir þörf­ um og skal boða þá með minnst 4 daga fyr ir vara.

x

Vesturland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vesturland
https://timarit.is/publication/989

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.