Baldur


Baldur - 02.02.1945, Blaðsíða 1

Baldur - 02.02.1945, Blaðsíða 1
UTGEFANDI: S ÖSÍ ALIST AFÉL AG ISAFJARÐAR XI. ÁRG. rður, 2. febrúar 1945 2. tölublað. Fjárhagsáætlunin 1945. Útgjöld áætluð of há, tekjur, aðrar en útsvör, öf lágar. Utsvörin gætu lækkað um rúmar tvö hundruð og tuttugu þúsundir króna. 1 seinasta tbl. Baldurs var sagt frá breytingatillögum þeirra Haralds Guðmundsson- ar og Jóns Jónssonar, bæjar- fulltrúa Sósíalistaflokksyis, og Högna Gunnarssonar, bæjar- fulltrúa, við frumvarp til fjár- hagsáætlunar fyrir Isafjörð 1945. Hér verður gerð nánari grein fyrir þessum breytinga- tillögum. Jolnunarsjóðsgjaldið. Það var á fjárhagsáætlun s. 1. ár áætláð kr. 65000,00 en varð kr. 165000,00. I fyrra lögðu sósialistar til að það yrði áætlað kr. 100000,00, en-sú til- laga var felld. Reynslan hefur nú sýnt að sú áætlun var fjærri þvi að vera of há, enda var j öfnunarsj óðsgj aldið nú áætlað kr. 100000,00 og hækk- að um kr. 10000,00 eftir tillögu sjálfstæðismanna. Að visu get- ur gjald þetta verið allbreyti- legt, en þegar tillit er tekið til reynslu undanfarinna ára, virðist hækkunartillaga bæjar- fulltrúa sósialista og Högna Gunnarssonar ekki óvarleg, þar sem þetta gjald er þrátt fyrir þá hækkun kr. 40000,00 lægra en það reyndist s.l. ár. Sætagjald á Bíó. Alþýðuhúsið, sem bíóið rek- ur, greiðir nú, samkvæmt samningi, kr. 16—18000,00 til bæjarsjóðs, og er það raun- verulega útsvar þessa fyrir- tækis. Nú er það einsdæmi að út- svarsgreiðandi geti þannig samið um útsvar sitt, og enn óviðfeldnara, þegar sömu mennirnir stjórna Alþýðuhús- inu og bænum, og má þvi segja að þeir hafi samið þarna við sj álfa sig. Það er lögboðin regla að útsvör séu lögð á eftir efnum og ástæð- um, skiptir þar engu máli hver í hlut á. Þá ber þess líka að geta, að bíórekstur Alþýðu- hússins er nú margfalt arð- vænlegri en hann var, er það tók við þeim rekstri í hálf- gerðri rúst úr höndum núveiv- andi bæjarstjórnar. Sýningar voru ekki nema þrisvar í viku, þegar samningurinn var gerð- tn\ Nú er sýnt á hverju kvöldi, þegar húsið er ekki notað til annars, og sýningar miklu bet- ur sóttar en þá var. Tekjur biósins hafa því meira en tvö- faldast, Það er þessvegha fjar- stæða að þessu fyrirtæki sé íþyngt, öðrum fremur, með gjöldum til bæjarins. Allt tal Skutuls, um að með tillögunni um sætagjald sé verið að fjandskapast við verkalýðsfé- lögin i bænum.er helber þvætt- ingur. Þar er aðeins farið fram á að þetta fyrirtæki greiði út- svar eftir efnum og ástæðum eins og aðrir skattþegnár í bænum. Verður ef til vill vik- ið nánar að þessu máli síðar hér i blaðinu. „Yms gjlöd". 1 fjárhagsáætlun er við flesta útgjaldaliði sérstakur liður, sem heitir „ýms gjöld". Þessi „ýms gjöld" eru á fjár- hagsáætlun rúmar 100 þús. kr. og er einskonar áætlaður vara- sjóður, sem grípa má til óvissra útgjalda. En þegar flestir útgjaldaliðir eru áætl- aðir mjög ríflega, virðist ekki of langt farið, að lækka þessa liði um kr. 50000,00, og má til frekari rökstuðnings benda á það, að fjárhagsáætlun s.l. ár var það rúm, að afgangs urðu rúmar 200 þús. kr. til skulda- greiðslu, sem ekkert fé var áætlað til. A fjárhagsáætlun s.l. ár var „ýmislegt" áætlað um 45 þús. kr. Fj árhagsáætlun nú er á flestum liðum rýmri en þá, og er því ekki fjarri að áætla þessi útgjöld svipuð og þá var, en ekki 100% hærri eins og meirihluti bæjarstjórnar gerir. Til verklegra framkvæmda. A fjárhagsáætlun eru kr. 3000,00 aætlaðar til girðingar við Gagnfræðaskólann. Til þessa verks hefur fé verið á- ætlað á undanförnum árum, en aldrei verið notað til þess. Nú er i ráði að skólabygging- ar verði reistar á þessu svæði á þessu ári, virðist því ástæðu- laust og beinlinis fjarstæða að leggja þessa girðingu fyr en því verki er lokið. Sama er að segja um kr. 5000,00 sem áætlaðar eru til sérfræði vegna atvinnumála. Þær hafa verið á áætlun und- anfarið, en ekki notaðar, Það virðist líka nægur tími að á- ætla þessi útgjöld þegar eitt- hvað hyllir undir að á þehn þurfi að halda. Skurðgrafan. Bærinn hefur nú keypt skurðgröfu er kostar um kr. 80 þús. Aætlað er að kr. 45 þús. verði borgaðar af því á þessu ári. Eftir fyrgreindum tillögum átti þessi upphæð að lækka um kr. 20 þús., enda virðist ekki ástæða til að greiða þetta verkfæri að fullu á skemmri tima en þremur ár- um. Það verður líka að gera ráð fyrir því, að skurðgrafan borgi sig á mjög skömmum tíma, svo framarlega sem hún er látin vinna allan þann tíma ársins, sem mögulegt er. Bifreiðin. Hreinar tekjur bifreiðarinn- ar eru samkvæmt áætlun kr. 5000,00. Fyrgreindir bæjarfull- trúar lögðu til að þær yrðu áætlaðar 10 þús. kr. hærri. Reyndar hefði verið eðlilegra að sú breyting hefði komið fram sem hækkun tekna, í stað lækkun gjalda en það breytir 'engu um niðurstöður. Hvað áætlunin um bifreið- ina er fjarri öllu lagi sést bezt á því, að hún hefur nú byggt yfir sig hús fyrir'25—30 þús. kr., og það var upplýst í um- ræðum um fjárhagsáætlun, að ekkert fé var til þess áætlað. Er þar enn eitt dæmi þess hve f j árhagsáætlunin er rúm. Launahækkanir og skólabyggingar. • A fjárhagsáætlun eru tveir liðir, annar til útgjalda vegna væntanlegra launahækkana eftir nýjum launalögum, kr. 75000,00, hinn til skólabygg- inga kr. 175000,00. Um fyrri liðinn er það að segja að hann er áætlaður al- gerlega út í loftið. Hvenær hin nýju launalög koma til fram- kvæmda er enn ekki vitað, sennilega ekki fyr en í apríl eða maí í fyrsta lagi og er því ástæðulaust að áætla til þess- ara útgjalda meira en kr. 50000,00. Að vísu er sú áætlun heldur ekki á rökum byggð, þar sem allt er í óvissu um þetta efni, en það virðist ástæðulaust að setja gjaldaliði miklu hærri en líkindi eru til að þeir verði, aðeins til þess að hægt sé að leggja á nógu há útsvör. Um útgjöldin til skólabygg- inga er þetta að segja: Það er algerlega ástæðulaust að setja á áætlun eins árs stór útgjöld til framkvæmda, sem koma til með að standa um áratugi og beinlínis er verið að byggja fyrir framtíðina. Útgjöldum vegna slíkra bygginga er sjálf- sagt að skipta á fleiri ár og með tilliti til þess var tillagan flutt um að þessi gjaldaliður lækki um kr. 75000,00. Hér hefur nú verið gerð nokkur grein fyrir þessum breytingatíllögum. Þær eru fluttar í þeim tilgangi að and- æfa þeirri stefnu meirihluta bæjarstjórnar, að taka sem mest fé úr vasa bæjarbúa með útsvörum. Hér í bænum eru engir gjaldendur, sem verulega há útsvör geta borið.og hljóta þau því að lenda að mestu leyti á launamönnum, ekki sízt sjó- mönnum og verkamönnum. Og þegar þess er gætt, að veruleg- um hluta þess fjár, sem verja á til verklegra framkvæmda, er varið til einhvers alls ann- ars, á sama tíma og hér er oft og tíðum atvinnuleysi, þá er fullkomin ástæða fyrir verka- menn að standa gegn þeirri óhæfu að af þeim pg öðrum bæjarbúum séu tekin óþarf- lega há útsvör, aðeins í þeim tilgangi, að meirihluti hæjar- stjórnar, eða tveir, þrír menn af honum, hafi nægilegt fé til að rísla með. Tilfinnanleg vöntun hefur verið á fisktökuskip- um hér í vetur. Hafa stærri bátarnir hér oft orðið að leggja upp afla sinn vestur á fjörðum. Er að þessu stór ó- þægindi fyrir sjómenn á þess- um bátum og atvinnutap fyrir verkamenn hér. Þetta ástand er óþolandi og verður að bæta úr því sem fyrst.

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/1012

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.