Barðstrendingur - 01.06.1934, Blaðsíða 1

Barðstrendingur - 01.06.1934, Blaðsíða 1
Baröstreniingur I. árgangur. 1. tölublað. 1. jiíní 1934. Útgefandi: AlþýðiifloUkurinn. Kjörorð alþýðu eru: Starfsemi, skipulag, samheldni. Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hannibal Valdimarsson. Viðreisn atvinnuveganna Aætlanir og tillögur Sigurðar Einarssonar Um l'átt hefir verið meira tal- að undanfarin ár en erfiðleika atvinnulífsins. Hæsl hafa J)eir kveinað, eins og gerist, sem bestum hag eiga að l'agna, en alþýða manna hefir borið sína byrði möglunarlítið eins og á- vall áður. En einmitt núua l'yrir og um kosningarnar bregður svo kynlega við, að allir ilokk- arnir, sem áður haf'a látið sig hag og erfiðleika almennings litlu skifta, þykjast nú orðið fullir afahuga fyrir velferð hans. Og ekki nóg með það. Jafnvel mennirnir, sem á undanförnum þingum hafa aldrei setið sig úr f'æri með að koma fram sem fullir f'éndur alþýðu, taka nú undir lofgerðarsönginn og hinn klökka fagurgala. En það verður Alþýðiillokk- urinn einn, sem í þessum kosn- iiigum i'ær. að leggja til úrræðin, segja fyrir um það, hvað eigi að gera til almennra hagsbóta og menningarlegrar viðreisnar í landinu. Og llokkurinn hikar ekki við að takast það nauð- synlega og virðulega hlulverk á hendur. Högum nianna ahnennl er nú svo komið, að það er óverjandi skeytingarleysi af' kjósendum og þingi að lála þar tun reka leng- ur á reiðanum. Landbúnaður okkar er svo illa latintið og ó- trygg alvinnugrein eins og nú er komið, að sumstaðar horfir lil attðnar. Hvað gerir íhaldið við því. Ekkert. Hvað hellr Fram- sókn lagt til úrlatisnar mála í því efni á komandi árum? Ekk- ert. Hvað vill bændaflokkurinn? Stærra kreppulánabákn, meiri pappírslán, fjörugri feluleik með tölur, og hærri latin og bitlinga fyrir Tryggva f>órhallsson, sem nú hefir alls og alls í árslaun 29 þús. og 200 'kr. tekjur. Verkamennirnir og sjómenn- irnir ganga alvinnulausir í þorp- um og bæjum. Hvað vill íhald- ið gera til þess að bæta úr því? Ekkert! Hvað leggur Framsókn til ráðs? Ekkert! Bændaflokk- urinn? Ekkerl! — Ráðherra llokksins,IJorsteinn Rriem.stöðv- ar vinnu við opinberar l'ram- kvæmdir og brúargerðir, af því að Alþýðusamband íslands hefir gert þá kröfu til hins opinbera, að bændum og sveitamönnum yerði goldjð sama kaup í opin- berri vinnu eins og öðrum verkamönnum. Þelta er bænda- vináltan! I>etta er umhyggjan l'yrir verkamönnttnum! Þessir þrír flokkar aðgerðaleysisins og vonleysisins hafa hver sinn mann í kjöri við kosningarnar í Rarðastrandasj'slu. Nú kynnu frambjóðendur þeirra að gefa vonir um það sakir menntunar sinnar í þjóðmálum, dttgnaðar síns, skörungskapar og annara yfirbttrða, að þeir gæt-u bætt upp eymd flokka sinna. Jónas Magnússon ætti t.- d. að verða þess megnugttr, eða hafa vilja til þess að taka broddinn aí' al- þýðufjandskap íhaldsins. Hver tríiir honum til þess, er þekk- irhann sem oddvita? Rergur ætti með árvekni og persónu- legum /skörungskap að leggja til úrræði í vandamálum, þar sem Framsóknarllokkurinn leggttrár- ar í bát! Hver trúir því, sem þekkir löggæslu hans á Patreks- firði, svefn hans í Verkamauna- bústaðamálinu á Patreksfirði, fjarvislir hans á þingi, linjuna í málllutningi hans, nema þegar hann er að hjálpa ihaldinu að steypa brennivínsflóðinu yfir landið? Enginn lifandi maðttr. Og svo vesalings Hákon í Haga! I}að mun ekki verða af' Hákoui skafið, að hann hali alla tíð verið meinlítil liðleskja á þingi, en ofl lagt þinginu til hollau hlátur meö flónsku sinni og fáfræði. Hver trúir hontim til að frelsa þjóð sína? — Ætli hann sé ekki best kominn í lyftunni í landssímastöðinni.þar sem Tryggvi Þórhallsson lét hann ? En kjósendur í Rarðaslranda- sýslu eiga að þessu sinni því láni að fagna, að eiga kost á þeim f'ttlltrúa, sent þeim er áðttr kunnttr að dugnaði og kosluni. f>að er f'rambjóðandi Alþj'ðu- llokksins, Sigurður Einarsson. L>að er ekki lengttr um það deilt, að Sigurður Einarsson er einn hinn víðlesnasti maður hér á landi um þjóðmál ulan lands og innau, að hann er einn mál- snjaílasli ræðumadur landsins, að hann er óvenjulegttr afkasla- maður til vinntt og að hann er afburðavinsæll al' nemendum sínuui og öllum, sem honum kynnast. Kornungum tókst hon- um að fylkja liði íhaldsandstæð- inga í sýsluuni svo að litlu munaði, tið hann næði kosn- ingu 1927. — I>essi mannheill, sem Sigurður átli að fagua í þeim kosningum helir ekki brttgðist hontim síðan. Hún hei'- ir aukist, enda telur afturhaldið í landinu Sigttrð ávalt meðal hættulegustu andstæðinga sinna. Aljrýðuflokkurinn gengur nú til þessara kosninga sem for- uslullokkur um viðreisn at- vinuulífsins, og Sigurður Ein- arsson er meðal þeirra foringja llokksins, sem átt helir drjúgan þátt í að undirbyggja þær ráð- stafanir með rannsóknum sín- um, hugkvæmni og þekkingu. Faldir skattstofnar grafnir upp. Hin víðtæka áætlun Sigurðar Einarssonar tint viðreisn atvinnu- lífsins, sem Alþýðuflokkurinn gerir að grundvelli löggjafar- starfsemi á komandi þingum, miðar f'yrst að því að grafa upp skattstofna J>á, sem íhaldið helir falið árum saman, en sem skap- ast ltafa með eðlilcgum hætti af þrótin atvinnulífsins. Er þannig unnið að því að fá svigrúm til framkvæmda og jafnframt ónj'ta þíí vörn íhaldsins, að ekkert sé hægt að gera vegna féleysis. íhaldið rígheldur í og þraulpfn- ir með hinum gömlu og úreltu skattaaðferðum að setja rántolla á neyzluvörur almenuings, en verja með klóni og töuntim fyr- ir rellinælimi sköttum þá tekju- slof'na, sem miklu eru eðhlegri, réttlátari og stórgjöfulli. I'esstt vill Al|)ýðullokkurinn breyta með því að hagnýta til skalla- álagningar háar tekjur og stórar eignir, með því að lögleiða skatt á þá verðhækkun, seni verður á lóðuin og lendttm eigenduni að kostnaðarlausu fyrir tilgcrðir hins opinbera, t. d. hafnarmann- virki, vegalagniugar og því um líkt. Með þyf að lögleiða há- leiguskatl, það er, skatt á þaö leigufé, sem hiiseigandi l'ær um- frant 15—17°/0 í árlegan arð af eign sinni. Með því að skatt- leggja hið dýra gaman burgeis- anna aö lifa með fámennar fjölskyldur í ibúðtim, sem kosta allt að hundrað þúsund krónum, og síðast, en ekki síst, með því að skattleggja luksusvörur Iangt um fram það, sem nú er gert, en þaö eru þær vörur, sem í- haldsmeun og elhafólk eitt kaupir og notar. Með fivf nú að nota þessa földu skattstofna niá afla ríkissjóði tekna, sem nema á fimmtu miljón króna á ári, án þess að íþyngja einu einasta alþj'ðuheimili til sjávar eða sveita. Þá er féð fengið og svig- rúm til viðreisnaraðgerða. Út- reikningar Sigurðar Einarssonar unt þessi efhi hafa ekki verið hraktir af einum einasta and- stæðingi, hvorki a fundum í Rarðaslrandasýslu eða Norður- ísaljarðarsýslu, þar sem sjálfur Magnús dósent var til andsvara af' hálf'u íhaldsins. Skattpíningu almennings létt af. Næsti liðurinn í viðreisnar- aætlun Sigurðar Einarssonar er sá, að verja nálega helniingi þessa nýja skattafjár til þess að lækka eða fella níður með öllu / tolla á nattðsynjavörum almenn- I ings til sjávar og sveita, þeim, ( sem kaupa verður frá útlönd- um. Má þar meðal annars telja: Kaffi, sykur, nærfatnað, vinnu- fatnað, skófatnað ýmiskonar og matvöru. — Þessi tollalækkun myndi nema, ríkissjóði að skað- lausu, allt að 350 krónum á ári á alþj'ðuheimili í kaupstað og 250 krónum á ári á alþ^'ðu- heimili í svcit, sem meira lifir á eigin framleiðslu. H6r er um svo stórfelda réltarbót að ræða til handa alþýðu, að sá kjós- andi í ajfrýðustétt gerir sig sek- an um óverjandi glapræði, sem ekki slyðtir að framkvæmd hennar nieð þvf að kjósa Sig- ttrð Einarsson 24. Jtíní. Aðeins með alkvæði sínu getur almenn- ingur sótt þessa réttarbót í hendur íbaldsins, og unnið bug á þeim hindrunum, sem sinnuleysi Framsóknar í þessum málum veldur — en aðeins með því atkvæðinu, sem Sigurði Einars- syni er veitt. BjargráÖin við sjivarsiðuna. •« En áætlunin um löggjöf til viðreisnar atvinnulífinu, eins og hún er byggð upp, lætur ékki við þessa hagsbót eina sitja. Um helmingi hins- nýja skal'tljár, éða allt að tveim miljónum króna á ári, gerir áætlunin ráð fyrir að varið vcrði til slyrktar atvinnu- fyrirtækjuni verkalj'ðsins í bæj- um og sjíivarplássuni, ýniist sem bcinn styrkttr eða hagkvæm rekstrarlán. Cicrir Sigurður Ein- arsson ráð fyrir, að Fiskveiða- sjóði verði afhent þetta fé, en hann láti það sfðan af hendi eftir nánari reglum til sam- vinnufclaga um útgerð, fiskverk- /

x

Barðstrendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Barðstrendingur
https://timarit.is/publication/1038

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.