Færingetidende - 09.07.1852, Blaðsíða 1

Færingetidende - 09.07.1852, Blaðsíða 1
Hr. 9. Fredagen den 9. Juli. 1859. Moder talrigt ved Folketliings- valget! l>et vakte megen Opsigt i Danmark, at Færingerne, den første Gang, de fik Lejlighed til at vælge en Folkethingsmand, i talrige Skarer strømmede til Valgstedet. Man beundrede og lovpriste Færingerne fordi de i den Grad vidste at skatte den Magt, der var dem indrømmet, at de ved dens første Udøvelse lagde en Iver og Interesse for Dagen, hvorpaa der ikke kunde opvises Mage i Danmark; thi ingensteds i Danmark mødte Vælgerne i saæ stort Antal i For- hold til Folkemængden som paa Færøerne. Vi have imidlertid med Smerte erfaret, at kun faa Vælgere have givet Møde ved Lagthingsvalgene, uagtet Be- tydningen af disses Udfald burde være iøjnefaldende for Enhver. Vi maa derfor paa det alvorligste bede Vælgerne om, at vise den samme Interesse for Folkethingsvalget iaar som ifjor og ikke sky at offre én Dag til en saa vigtig Handling. Viser ikke den øvrige Verden, at Eders Interesse blot for et øje- blik blusser op og derpaa atter synker sammen, at I, efterat have gnedet Søvnen af Øjnene, atter lade Eder dysse i Søvn! Lægger vel Mærke til, at I ved at udeblive kunne bringe Vægtskaalen til at hælde til den Side, I ikke ønske! I berede Eder derved maaske en sikker Ødelæggelse. I over- give Sejerskrandsen i dens Haand, der maaske vil kvæle hvad der ellers frodigt vil spire. Vider, at \ aaren stunder til og at Høsten kan blive slet eller god, alt eftersom der saas i disse Dage! Selv om Ulykken ikke rammer Eder selv, ville I dog ved nu at vise Ligegyldighed berede den opvoxende Slægt en haard Skjæbne. Og Efterkommernes Forban- delser ville ikke udeblive. Til Færingerne som Vælgere til Folkethinget. Jeg har anset det for min Pligt, atter iaar lige- som ifjor at tilbyde mine Landsmænd, at være deres Folkethingsmand. Jeg vil, saafremt dette vigtige Hverv bliver mig betroet, arbejde i den samme Ret- ning som tidligere og navnlig have den opvaag- nende Friheds Fordringer og mine Landsmænds sande Vel for Øje. Saaledes vil jeg søge at faa Handels- monopolets trykkende Lænker løste og Handelen frigiven for alle Nationer, efterhaanden at hæveLag- thinget til den Selvstændighed, uden hvilken dets Virken ikke vil være heldbringende, og derfor søge at udsondre Embedsmændenes Indflydelse derfra, at faa Almueundervisningen ordnet paa en med Forholdenes Ejendommelighed stemmende Maade og navnlig at faa en højere Undervisningsanstalt oprettet i Thorshavn, fra hvilken Oplysning kan ud- bredes trindt omkring i Landet og navnlig duelige Almuelærere udgaa, at fremme den hidtil hæmmede Opdyrkning og navnlig at overlade det til uvil- lige Mænds Bedømmelse, hvilke Jordstykker der uden Hinder for Faare- og Kvægavlen kunne indta- ges til Opdyrkning, og sikkre saavel de nuværende som fremtidige Besiddere af de saakaldte Trøer disses Besiddelse for dem og Efterkommere, at faa Grin- defangsten ordnet paa en Maade, der sikkrer Ind- byggerne en større og mere ligelig Andel i Fang- sten og navnlig saavidt muligt afskafTe Jordehval, at faa Skydning forbudt i en vis Afstand, t. Ex. en Fjerdingvej fra Fuglebjergene, men derimod Tilla- delse for Enhver til at tage den saakaldte hedlifugl, at faa Rettigheden til Brug af Langliner afskaffet paa en vis Aarstid og paa Fiskebankerne, at faa Ret til Nbtekastning udvidet til Andre end dem, der eje de Steder, hvor Noten drages, men denne Fangst dog indskrænket til en vis Tid af Aaret, og andre paatrængende Reformer, dog først efterat Lov- udkast derom ere drøftede i Lagthinget. — Forøvrigt tillader jeg mig at henvise mine Landsmænd til min tidligere Færd og efterfølgende Anbefaling. Thorshavn, d. 30te Juni 1852: ærbødigst Niels Winther.

x

Færingetidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færingetidende
https://timarit.is/publication/9

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.