Dúgvan - 11.02.1897, Blaðsíða 4

Dúgvan - 11.02.1897, Blaðsíða 4
og takke nu Gud for hans Kærlighed, at han har frelst dem fra Fordærvelsen. Gid Herren vilde udsende mange saa- danne Sendebud, paa det at Syndere kunde frelses i enhver ugudelig Stad i hele Verden! (»Folk. Ven«.) Fra Arbejdsmarken. Viderejde Sogns Afholdsfor- ening bestaar for Tiden af 58 voksne Medlemmer. Bestyrelsen bestaar af undertegnede som Formand og Lyder Fr. Lydersen. Pastor Heilmann har meddelt For- eningen Tilladelse til Afholdelse af Møder i Skolen paa Viderejde. Disse Møder ville for Fremtiden finde Sted den iste Søndag i hver anden Maaned. Joen Hejnesen. Thorshavns Afholdsforening havde ved Udgangen af f. A. et Medlems- antal af 117 voksne mandlige Medlemmer. Bestyrelsen bestaar af Dione Isaksen, Formand; Ole Mortensen, Næstformand; J. W. Jacobsen, P. C. F. Jacobsen og Andr. Samuelsen, Kasserer. Indmeldte i Foreningen i Løbet af f. M.: Joen Joensen, Hvidenæs, og J. Hansen. En Børneafholdsforening, »Fram- tiSshopiS«, oprettedes i Midten af f. M. her i Byen. Den hår et Medlemsantal af 36 Drenge i en Alder fra 8—14 Aar. Nyheder. Under 27de f. M. er Fuldmægtig i Ju- stitsministeriet Chr. Bærentsen udnævnt til Amtmand over Færøerne fra iste April d. A. at regne; men han vil først kunne ventes hertil med Postskibet den 27de s. M. — Af et stort engelsk Telegrafselskab arbejdes der nu paa Oprettelsen af en Telegrafforbindelse mellem Skotland, Fær- øerne og Island, og i den Anledning ankom der til København i Slutningen af f. A. ifølge »Politiken« tre Herrer — en engelsk Advokat Mr. Mitchell, der sammen med en islandsk Købmand i London Hr. Thordal, repræsentere det omtalte Selskab, samt en islandsk Købmand Hr. H'aldorson. Ifølge deres Udtalelse til en af »Polit.«s Medarbejdere, som paa Hotel d’Angleterre havde søgt en Samtale med dem, er Hen- sigten med deres Besøg i Danmark, at forelægge Regeringen Sagen, og efter den Modtagelse, som de allerede havde faaet, haabede de at faa dens Støtte. Af Samtalen tillade vi os at hidsætte ordret efter »Polit.« følgende: »Selskabets Tilbud gaar for det første ud paa at etablere Forbindelserne. Saa snart alt er i Orden, saa Driften kan be- gynde, kan den danske Stat overtage det hele mod at betale Anlæggene. Men vil den ikke det, saa tilbyder Selskabet at , drive Virksomheden i 28 Aar, efter hvilken Tids Forløb det hele overgaar til den danske Stat uden nogen som helst Betaling. Aar- ligt Tilskud maa vi jo imidlertid have fra Staterne, thi vi kunne jo ikke paa nogen Maade vente, at Foretagendet skal kunne betale sig.« Hvis det nu kan lykkes at faa de andre Stater med, saa vil det ikke vare længe, inden Færøerne ad telegrafisk Vej ogsaa staa i Forbindelse med Omverdenen. S m a a t i n g. De havde samme Religion. En Gang sad en Protestant og en Katolik sammen paa et Værtshus. De kom i Trætte om, hvem der havde den bedste Religion, idet enhver af dem paastod, at hans Religion var den bedste. Imidlertid tømte de det ene Glas Brændevin efter det andet og bleve til Slut ganske berusede. Men alligevel fortsatte de deres Strid om, hvem der havde den bedste Religion. Da traadte en prote- stantisk Præst ind til dem. Den prote- stantiske Drikkebroder blev glad og raabte: »Hr. Pastor, er det ikke sandt, at vor Religion er den bedste?« Præsten svarede: »I bør aldeles ikke strides om den Ting; thi det er jo aabenbart, at I have samme Religion, I ere jo begge Drankere.« (»Dansk Afhbld.«) I Regnetimen. l æreren: »Kan Du sige mig, Karl, naar din Fader i Byen sælger for 20 Kroner i Varer og gør Indkøb for 17 Kroner, hvormeget bringer han saa hjem ?« K arl: »Ingenting.« Læreren: »Men der bliver jo 3 Kr. tilovers?« Karl: »Ja — men dem drikker han jo op!« (»Afholdsv.«) Trykt i „Færø Amtstidende“s Bogtrykkeri. — Redaktør: Dione Isaksen.

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.