Færøsk Kirketidende - 01.12.1890, Blaðsíða 1

Færøsk Kirketidende - 01.12.1890, Blaðsíða 1
Færøsk Kirketidende. * Udgivet af EMIL BRUUN. i. Aarg. December 1890. Nr. 3. Joen Hans Jacob Petersen. Vestre Kirkegaards Kapel ved Kjøbenhavn, den 3dje Jnnuar 1882. »Hvi gjorde Du os dette?« (Luk. 2. 48.) — Herre, hvi gjorde Du os dette? saa- ledes have visselig flere blandt os med Sorg i Hjærtet i disse Tider spurgt vor Herre ved denne elskelige og haabefulde Ynglings Sygdom og Bortgang. Herre, hvi gjorde Du os dette at afbryde det Liv, der saa smukt udfoldede sig her iblandt os ved hans elskelige Væsen og sagt- modige Færd? hvi gjorde Du os dette saa brat at tage den Sundhed og Legemskraft, som vi glædede os ved at se, da han for et Par Aar siden kom her ned fra sine F'ødeøer med det lyse Haab og de bedste Ønsker fra Forældre og Venner der oppe for at tilfredsstille sin Trang til her at søge videre Uddannelse, at han kunde tilegne sig de Kundskaber og Færdigheder, som kunde gjøre ham duelig til at optage den Ivaldsgjerning, som Faderen trolig i den lange Aarrække havde virket i, som var hans Liv og Lyst, og som han syntes os at egne sig saa godt for; — jeg mindes, hvor barnekjær han var, hvorledes Børnene følte sig tiltalte af hans kjærlige, stilfærdige Væsen, mindes, hvilken Glæde der blev over Børnene i Næs Præstegaard, naar han kom ud til os. Al den Virksomhed, vi i Tankerne saa ham udfolde i Skolens Tjeneste paa de ham saa kjære Steder — disse Fremtidssyner og dette Fremtidshaab ere nu bievne borte for os, og vi staa her sørgende og spørge: »Herre, hvi gjorde Du os dette« at lade disse hans For- ventninger, disse vore Forventninger om velsignelsesrig Fremtid saaledes tilintet- gjøres? Og vi svare med det profetiske Ord (Elias 55. 8.): »Eders Tanker ere ikke mine Tanker og mine Veje ere ikke Eders Veje; men som Himlen er ophøjet over Jorden, saaledes ere mine Tanker højere end Eders Tanker og mine Veje højere end Eders Veje«. Dette er Trøsten, han havde, om- kring hvis Baare vi her nu staa, til at gaa Afskedsstunden imøde med, og dette er Trøsten vi skulle tilegne os ved vore kjæres Bortgang: det er Herrens Tanker, der fuldbyrdes ved det for os saa smertelige; det er Herrens Veje, ad hvilke vi føres snart igjennem Glæde og I.yst, snart igjennem Sorg og Trængsel. Gud hjælpe de kjære Forældre, de talrige Søskende og mange Venner at tilegne sig den Trøst, der ligger i dette Skriftord for os, naar dette Sorgens Budskab kommer op til dem. — Det var saa længe under hans Syge- leje skjult for ham, at det var Herrens Tanker, at han ikke længe her skulde have blivende Sted; skjønt Vennerne ved hans Sygeleje saa, hvorledes Kræfterne svandt Dag for Dag, saa gav Gud ham Haabet, at Kræfterne snart atter vilde vende til- bage, da han atter vilde kunne tage fat paa Afslutningen af den Gjerning, han var kommen her for, og Haabet om at komme hjem igjen i en ikke fjærn Fremtid og faa Gjensynets Glæde, det' blev ved at lyse for ham, til Tankerne bleve vendte til Bortgangen herfra til det andet Hjem, Gudsbørnenes Hjem i det høje, — dette skete, da Sygdommen hin Nat før Jule- festens Indtrædelse antog en alvorligere Skikkelse og mindede ham om Afskeds- stunden. Mild og fattet modtog han Efter- retningen derom og bøjede sig i Troen sagtmodig som altid, from og tillidsfuld under Herrens Tanker og Førelser, var taknemlig ved at være Gjæst ved Herrens Nadverbord og smage hans søde Forening; og han glædede sig senere ved at se Jule- lysene brænde paa det lille Juletræ, som Kjærligheden hos en af Vennerne havde bragt til hans Sygeleje, og mild og stille laa han og betragtede det, mens Julesangen, som vi nys afsang, lød for ham om »den dejligste Rose er funden«. Saa fulgte vel en mørk og trang Nat efter og en tung Dag, men saa var Striden udstridt, og da Menighederne samledes i Guds Hus med Juleglæden i Hjærteme omkring Beret- ningen om Stefanus, som saa Himlen aaben og Menneskens Søn hos Guds højre Haand, da var vor kjære Hans Jacob gaaet. ind til den salige Juleglæde i det store Tempel, hvor han saa sin Herre og Frelser, som han her havde givet sit Hjærtes Tro, saa hans Tanker og Veje med ham og den Kjærlighed, som laa til Grund for, at han just beskikkede det saaledes med ham; — vi tvivle ikke om, at Julen endte glæde- lig for ham.

x

Færøsk Kirketidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færøsk Kirketidende
https://timarit.is/publication/24

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.