Føroya kunngerðasavn A og B


Føroya kunngerðasavn A og B - 19.11.1997, Blaðsíða 3

Føroya kunngerðasavn A og B - 19.11.1997, Blaðsíða 3
155 Lov nr. 1070 af 20. december 1995 Lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Náde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har veđtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formál § 1. Der oprettes en Dansk Eksportkredit- fond (EKF). Eksportkreditfondens formál er at sikre dansk eksport internationalt konkurren- cedygtige vilkár med hensyn til dækning af ekstraordinære risici for tab i forbindelse med eksport, herunder af skibe, og at forestá for- midlingen af statslig bistand i forbindelse med finansieringen heraf. Fonden har tilsvarende formál, for sá vidt angár salg af skibe, der byg- ges pá danske skibsværfter for danske redere. Fondens oprettelse og kompetence § 2. Eksportkreditfonden, der er en selv- stændigt regnskabspligtig enhed under Er- hvervsministeriet, bestyres af erhvervsministe- ren. Stk. 2. Eksportkreditfonden oprettes pá grundlag af de rettigheder og forpligtelser, her- under egenkapital og hensættelser, der fra 1. maj 1992 er opbygget i Danmarks Erhvervs- fond ved dennes drift i medfør af lov nr. 185 af 23. marts 1992 om eksportkredit, herunder statslige kapitalindskud. Stk. 3. Eksportkreditfonden kan med Fi- nansudvalgets godkendelse overtage andre porteføljer pá omráder, som omfattes af fon- dens formál, sáfremt overtagelsen ikke belaster fondens egenkapital. Stk. 4. Eksportkreditfonden kan med Fi- nansudvalgets godkendelse oprette dattersel- skaber eller erhverve ejerandele i eller deltage som lángiver eller garant i selskaber, institutio- ner eller fonde, nár det tjener til opfyldelse af Eksportkreditfondens formál. Stk. 5. Erhvervsministeren kan bestemme, at Eksportkreditfondens administration henlæg- ges til en styrelse under Erhvervsministeriet. Omkostninger i forbindelse med Eksportkre- ditfondens administration og drift afholdes af fonden. Stk. 6. Eksportkreditfondens administration er inden for de af erhvervsministeren fastlagte retningslinjer ansvarlig for fondens økonomi og forestár fondens daglige drift, herunder gennemførelsen af de i medfør af § 3 af Eks- portkreditudvalget trufne afgørelser, samt re- præsenterer Eksportkreditfonden nationalt og internationalt. Eksportkreditudvalget § 3. Der nedsættes et Eksportkreditudvalg til at fastlægge rammer og principper for Eks- portkreditfondens produkt-, risiko- og præmi- epolitik og til at træffe konkrete afgørelser ved- rørende risikoaccept og bistand til finansi- ering, herunder til at fastlægge rammerne for administrationens stillingtagen i denne hense- ende. Stk. 2. Eksportkreditudvalget træffer sine af- gørelser med kvalificeret flertal inden for de af erhvervsministeren fastlagte retningslinjer samt under overholdelse af de rammer, som Eksportkreditfonđens økonomi til enhver tid sætter, og af de rammer, som følger af de inter- nationale forpligtelser m.v., som Danmark har pátaget sig. Stk. 3. Eksportkreditudvalget bestár af en formand og 10 medlemmer, der udpeges af er- hvervsministeren for fire ár ad gangen. 2 med- lemmer, der har praktisk viden om og erfaring vedrørende eksport og eksportfinansiering, udpeges efter indstilling fra Arkitekt- og Inge- niørrádet, Dansk Industri, Entreprenørfor-

x

Føroya kunngerðasavn A og B

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Føroya kunngerðasavn A og B
https://timarit.is/publication/27

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.