Bjarki - 09.10.1896, Page 1

Bjarki - 09.10.1896, Page 1
Eilt blað á viku minst. Árg. 3 kr. borgist tyrir 1. júlí (erlendis 4 kr. borgist fyrirfram), ARKI Anglýsingar 10 au. lín- an; mikill afsláttur ef oft er áugljst. Upp- sögn skrifl. fyrir 1. okt. I. ár. 1 Seyðisfirði 9. Október 1896. í landssýn. STéi, pjer tekst pað aldrei að gera mjer geig pó grúfirðu á ströndum og vogum; jeg sje á pjer, póka, að pú situr nú feig pví sól í'er að austan með logum; og pá lyfta fjöllin niin bládimmri brún, sem bíða kjer voldug og fögur; og dalirnir opnast með eingjar og túh, og íslehskar fornkappa sögur. Og par áttu, fóstra, pinn íraratíðar lier: pinu frjálslyuda úúglínga skara, sern berst undir raerkjunutn vaskar en vjer og vogar par djarfara að fara. Ef okkur ei veitist að vinna pað neitt, er vert sje mcð öldum að geymast, pá getum við liddurnar leitast við eitt: að láta ekki nöfn peirra gleymast. f>ó pokan sje meinleg og hríðin sje hörð er bjerna pó gaman að vinna með hverjum sem elskar pig íslenska jörð og arfarjett barnanna pinna. Að geymt yrði hjarta píns heitasta blóð og heið væri göíuga bráin ¦— til pess orti Jónas sín pjóðfrœgu Ijóð, til pess er Jón Arason dáinn. Til kaupenda Bjarka. Vjer, sem sendum hjer Bjarka úr foreldrahúsum á vegu vandalausía manua, vildum fylgja piltinum á leið með nokkrum velvöldum vinsemdar orðum til lesenda bans, og pó einkum til kaupenda. J>að er góðUr sið- ur og gamall við slík tækifæri og altaf skemtilegra. Fyrst byðjum vjer alla góða dreingi að greiða svo fyrir honum að hann geti rekið hvert erindi sem ræki- legast. Skyldi einhver fara að verða önugur við hann og svara pví, að nóg sje til af blöðuiu svo ekki puríi á pað að auka, pá segjum við sem svo, að aldrei sje of mikið af góðu. En annars skulum við segja pað hreinskilnislega að oss væri pað ekkert ókær skií'ti pó komin væri svo sem tvö dagblöð á íslandi, og smáu spámennirnir horfnir allir tólf. En petta er vandamál og ílt að koma sömtökum við, ennpá verra en við rjórðúngabátana, og pví getur pað ekki heitað óbilgjarnt, pángað til slík sampykkt er komin á, pó til pess sje mælst við menn, að Bjarki fái að róla á milli peirra ámælislaust af peim sökum. því hafa öll íslensk blöð heitið að vera bæði fróð- leg og skemtileg; og pessu er Bjarki alveg sa/npykkur og lofar pví lika og pykir pað alveg eins hnyttið fyrir pað pó liann hafi ekki fundið pað upp fyrstur. Einkum er Bjarka ríkt í hug að láta kaupendur sína bljóta sem mesta gleði af pví náttúrunnar eftirlæti sem peim er veitt Seyðfirðíngunum, að vera nær hinni stóru Babýlon, veröldiadi, en allir aðrir stjettarbræður peirra samlendir; og hann pykist ekki fara með neitt oflátúngs hjal pó hann lofi. pví um útlend tíðindi að hver ónytjúnguriran skuli ekki spyrja hann í paula í peim pósti. pá er pað og vitaskuld, að öll blöð vilja styðja að pvi, að greiða atvinnuvegi landsins bæði til sjós og sveita. SHkt er svo sjá.lfsagt að Bjarki pykist ekki purfa að taka pað fram. Hitt mætti mönnum pykja kynlegra, sem von væri, ef hann ætlaði ekki að gera pað. f>að yrði of lángt að telja öll pau raál sem Bjarki ætlar sjer að leggja orð í, svo sem samgaungumál, viðskiftamál, stjórnmál, öreigamál, mentamál, bind- indismál og margt fleira, en getið skal pess, að hann mun oftast velja sjer sem beinasta leið pángað sem hann ætlar að fara, og ekki kveinka sjer við smá 8krámnr. En nkki vill hann heita minni maður fyrir pað pó hann hleypi ekki á fen nje gángi fyrir björg. 011 slik mál mun Bjarki ræða sem ítarlegast og leita til pess liðs peirra manna sem færastir eru og best að sjer í peim greinum á landi hjer og hefur pegar feingið loforð utu pað frá nnirgum. Kvæði og sögur innlendar og útlendar mun Bjarki hafa á boðstólum og velja pau ekki af verra endanuui eftir pví sem kostur er. I stuttu máli að segja mun Bjarki verða frjálst og óhlutdrægt málsgagn allra peirra raanna sem pörf málefni hafa að flytja og gera pað með stillíngu, og parf varla að taka pað fram að hann mun í ýtrustu lög forðast árásir á einstaka menn og öll persónuleg hnútuköst. Af ýmsum ástæðum, og ekki síst vegna nágrennisins vill hann pó ekki láta pessa ógetið. Að svo mæltu óskar Bjarki kaupendum sínum og lesendum árs og friðar og als veifarnaðar jafnan. Bjarki kemur út einu sinni á viku að minsta kosti, eins og aug- lýsíngin á titilblaðinu sýnir, og verður í líku formi og Fjallkonan. Svo er til ætlast að prentun og pappír og útgerð haus öll verði hin besta, svo að ekki sje annað blað hjer á landi betur tii fara en Bjarki. J>á er og ráðið að höfð verði smá letur a blaðinu meira eu títt hefur verið á íslenskum blöðum áður og gæti pá svo farið að hann slagaði upp í hina stall- bræður sína sem meiri eru fyrirferðar. En á pví bið- ur hann alla góða menn afsökunar að hann verður að vera svona iátæklega til fara fyrstu ferðirnar. en leingi skal pað ekki verða, pví nú pegar hafa verið lögð drög fyrir betri pappír og ný letur, sem koma að öllu forfallalausu í næsta mánuði, og úr pví skal hann ekki purfa að byðja afsökunar á peim hlutum. |>að er vitaskuld að best hefði verið að koma strax á fínu buxunum, en vjer væntum svo góðs af kanp- endum vorum að peir tortryggi ekki loforð vor að ó' reyndu, og láti Bjarka ekki gjalda vanefnanna. Efnið par á móti vonum vjer að muni geta fullnægt öll-

x

Bjarki

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Bjarki
https://timarit.is/publication/28

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.