Bjarki


Bjarki - 15.01.1902, Blaðsíða 1

Bjarki - 15.01.1902, Blaðsíða 1
<b <b t* í-v.í-í ¦•.~v.*rA VII, 1. Eitt blað á viku. Verð árg. 3 kr. borgist fyrir 1. júlí, (erlendis 4 kr borgist fyrirfram). Seyðisfirði, 15. jan Uppsögn skrifleg, ógild nema komin sje til útg. fyrir i.okt. og kaupandi j 1902« sje þá skuldlaus við blaðið. Fyrirlestur í Blndíndishusinu sunnudag: kl. 7 síðd. Efni: Ýmislegt af sögu biblíunnar á hlnum myrku Sldum. D. östlund. Biarki Um þessi árgángamót stækkar brotið á Bjarka töluvert án þess að verð blaðsins breytist. Bjarki er töluvert stærra blað og eínisríkara, en önnur blöð landsins, sem seld eru fyrir sama verð. Nýir kaupendur að Bjarka fá í kaupbæti aðra hvora af þessum bókum, eftir eigin vali: SnjÓ, eftir Alexander Kielland, ásamt fleiri sögum, alls 200 bls. eða Spánskar nætur, eftir Börge Jansen, sem eru álíka að stærð. Bækurnar sendast um leið og árgángurinn er borgaður. Bjarki er framfarablað Austurlands, blað hins skynsamari og menntaðri hluta Austfírðinga. Við þessi áramót byrjar skemmtileg saga neðanmáls í blaðinu. 'neooooooooe>e><-,/-,oee,00Qeeeeeeoooeoo UM SJÁLFSTJÓRN. —o — 28. nóv. í haust fiutti Jón Ólafsson ræðu í Reykjavík um sjálfstjórn. Hann rakti þar bar- áttuna fyrir endurskoðun stjornarskrár okkar frá upphafi og dæmdi um frumvörp þau, sem fram hafa komið. Hann kvaðst sem stendur standa utanvið flokkana. Hatin syndi fram % gallana í frumvörpum þeim, sem kennd eru við Ben. Sveinnson, en lcvað frumv. frá t88q besta frumv., sem fram hefði komið í málinu. »Petta var«, sagði ræðumaður, » kölluð » miðlunarstefna« eða »miðlun« og var það að vísu rjettnefni, af því að þar var litið á málið frá hliðum beggja málsaðila, en hinsvegar olli nafnið þeim missklininp; að sumir hjeldu, að með þe«ari mi"Iun væri slegið af freisiskröfum þjóðaiinnar, en því fer fjarri, þar sem frumv. þclta er einmitt frjálslegast af öllum stjórnar- skrárfrumvörpum vorum.« Um frumv. það, sem samþykkt var í sumar, sagði ræðumaður, að það bætti úr mikils- verðvm ágöllum: tiygði sjerstakan ráðgjafa og að liann yrð» kunnuyir, að h&nn mætti á þingi og að hann bæri ábyrgð fyrir alþíngi. Með rágjafa, sem viðurkenndi þingræðisregluna, gæti hjer verið ákaflega mikill ávinningur. »Ef hægrimenn hefðu setið við stjórn, eða ef vinstrimannastjórnin, sem nú er, reyndist ófáanleg til að gánga að öðrum oss hagfeldari breytingum, þá getur mjer ekki hugur um blandast, að talsvert skárra en ekki væri að fá það frumvarp lögleitt. Þetta er mjer óskiljanlegt,að nokkrum manni geti dulist. En fjarri fer því, að þetta fyrirkomulag geti heitið viðunanlegt til Iángframa.* Tíumannafrumvarpið kvað ræðumaður ekki þurfa um að tala, þar sem höfundar þess vœru horfnir frá því sjálfir, »ef hávaði þeirta hetði nokkurn tíma í alvöru verið því fy]gjandi.« Um stefnu þessa flokks eftir þíng, eins og hún hefur fram komið 1 blöðum hans, fórust ræðumanni svo orð : «Fyrirkomulag það sem sá flokkur hefur síðan (þ. e. eftir þíng) hreyft í blöðurr sínum, um að ráðgjafi sje cinn og hjer búsettur, hygg jeg allir sjc samdóma um að sje óhugsandi. Og fyrirkomulag það sem nú er síðast haldið fram og jeg þykist hafa sjeð vikið á í dönsku blaði, að þessi sami ráðgjafi fcli hinum ráðgjáfunum að bera mál vor upp fyrir konúng í ríkisráðinu, það teljeg það versta og óheppilegasta, scm jeg hef enn sjeð fram koma í þessu máli.« Ræðumanni taldist svo til, að kostnaðurinn við það stjórnarfyrirkomulag sem við ættum að fá: Jarl eða landstjóra með nðgjöfum o. s. frv. yrði íitlu meiri en nú. Hann gerði ráð lyrir að stjörnin launaði jarlinum eðs landstjöranum, en ráðgjöfunum tveimur ætlaði. hann 6000 og 5000 kr., 3 skrifstofíisljórum 4000, 3600 og 3000 kr. 3 yfirriturum 1200 kr. hverjum, 3 skrifurum 800 kr. hverjum. Kostnað af stjórnarhúsbygg- ingu 8000 kr á ári Aftur gerði hann ráð fyrir að sparast mundi 23,000 kr. mcð niðurlagningu amtmannaem- bættanna, landfógetaembættisins, cndurskoð- andaembættisins og skrifstofufjár amtmanna og landfógeta. Kostnaðarauka gcrði hann tæpar 20,000 kr. og óheppilegasta, sem enn hafi fram komið í þessu máli.« Eins og áður hefur verið skýrt frá hjer í blaðinu, býður Jón Ólafsson sig nú fram til þings í Suðurmúlasýslu, hinu gamla kjördæmi sínu, og vfst munu Sunnmýlingar ekki eiga kost á öðru þingmannsefni hcefara honum, og rjett segir »Arnfirðingur«, að meðan hann hafi setið á þingi sem fulltrúi þeirra, hafi þeir átt «glæsilegasta og fræknasta þíngmanninn«. Jón Ólafsson kveðst hvorugum flokknum fylgja, þ. e. honum þykir okki nóg feingið með frumv. meirihlutans frá í sumar, en tillogum minnihlutans er hann alvcg fráhverfur, telur þær ýmist »óhugsanlegar« cða þá «hið versta Hvernig búa rnenn til raeður? •—o — Enskur blaðamaður hefur nýlega sníiið sjer til ýmsra nafnfrægra mælskumanna á Englandi Og spurt þá, hverja aðferð þeir hefðu til að búa til ræður sfnar. Síðan hefur hann birt svörin ( tímariti ensku og er hjer tekin út- dráttur af þeim eftir Kringsjá. Chamberlain utanríkismálaráðgjafi. sem talinn er einhvcr mestur mælskumaður í enska þing- inu, er einn af þeim sem svarað hefur. Hann segir : »Röksemd, hversu góð sem hgn er, hefur aldrei verið sett fram án verulegrar fyrirhafnar, Og ef rjett er, eins og jeg ætla að vera muni, það sem mcrkur franskur . rithöfundur hefur einusinni sagt, að sönn mælska sje í því inni- falin, að segja allt sem þörf er á að segja, en ekkert þar fyrir utan — þá er það síðari hluti selningarinnar, sem erfiðast er að uppfylla, og við tilbúning ræðunnar tekur það mestan tíma að nema burt öll ónýt orð og það sem ekki kemur málinu við. Jeg ímynda mjer að við minnumst þess allir, að við höfum hugsað svo, Og' það jafnvel um góða ræðumenn, að þeir hefðu talað betur, cf þeir hefðu verið nokk- ra stuttorðari. En þetta ererfiðara. Það kost- ar fyrirhöfn.« Chambcrlain taldi John Bright mestan mæ'sku- mann alira sarntíðarmanna hans. Peir voru nákunnugir og Cbamberlain lýsir aðferð hans við ræðutilbúninginn svo: »Bright hafði mjög mikið fyrir að undirbúa ræður sínar og var oft heila viku eða lengri tíma að hefla þær til. Hann sagði mjer, að það sem hann fyrst og fremst legði áherslu á væri, að gera sjálfum sjer Ijóst, hver væri grundvallarhugmyndin í því máli sem fyrir lægi og, hvernig skilningur áheyrendanna skyldi vakinn á henni; þar næst, að setja þetta fram með sem skýrustum og cinföldustum orðum, að sneiða hjá hverju ónýtu orði og óþarfri rökscmd, en jafnframt styðja og styrkja það sem fram væri sett með þeim skýrandi mynd- um og röksemdum, sem fyrir sjálfum honum vektu. »0g þegar jeg hætti*, sagði hann

x

Bjarki

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Bjarki
https://timarit.is/publication/28

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.