Alþýðublaðið - 23.02.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 23.02.1939, Blaðsíða 1
RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝDUFLOKKURINN XX. ÁRGANGUR FIMTUDAG 23. FEBR. 1939 45. TÖLUBLAÐ Skipstiérinn á Maí hnekkir firam- burðl Haf.iO„ Jönssonar, sem hann vann elð að fyrir Félagsdðmi i gær. FrambnrðDr Hafllða veröur nú affaeiit<* Dr ISgregloDDl tll frekari meðferðar. F ÉLAGSDÓMUR kom saman kl. 2 í gær og voru þá° leidd nokkur vitni, en framburður vitnanna og spurningar sækjanda og verjanda er birtur á 3. síðu í blað- inu í dag. í morgun kom Félagsdómur aftui saman kl. 10. Hófst þá hinn munnlegi málflutningur fyrir réttinum. Talaði Guðmundur í. Guðmundsson fyrstur og stóð ræða hans í röskan klukkutíma. í gær vann Hafliði Jónsson, síarfsmaður hjá Olíuverzlun fs- lands eið að framburði sínum og er skýrt frá því á öðrum stað í folaðinu í dag. í lok rœðu sinnar í morgun, gerði Guðm. í. Guðmundsson framfourð vitn- anna að umtalsefni og þó sér- staklega framburð Hafliða Jónssonar. Guðmundur lýsti því yfir, að vitnaleiðslan og framburðurinn væri má];inu raunverulega ó- viðkomandi. Hins vegar stæði andstæðingum það opið, að höfða mál á Bæjarútgerð Hafn- arfjarðar og yrði hún því fegin. Hann kvaðst myndi vilja leiða allmörg vitni út af þessum vitnaleiðslum, en ekki sjá sér fært að gera það að þessu sinni, þar sem það yrði aðeins til að tefja málið. Hann lagði fram tvö vottorð út af vitnaleiðslun- um. Fyrst lagði Guðmundur fram eftirfarandi vottorð frá verk- stjóra Bæjarútgerðarinnar: „Að gefnu tilefni lýsi ég yfir eftirfarandi: Mér var tjáð eftír að Hafnarfjarðar- deilan hófst, að Jens Kristj- ánsson verkamaður, Merkur- götu 10 hér í bæ, hefði látið orð falla í þá átt, að ég hafi æílað að þvinga sig í Verka- mannafélag Hafnarfjarðar, og ennfremur að ég hafi hótað að beita hann atvinnu- kúgun. Út af þessum orð- rómi talaði ég við Jens í votta viðurvist og lýsti hann því þá yfir, að hann hafi ekki sagt þetta og sömuleiðis að það væri með öllu tilc hæfulaust, að ég hafi ætlað að þvinga sig í Verkamanna- félag Hafnarfjarðar eða hót- að sér atvinnukúgun. Þetta samtal fór fram í þvottahúsi Bæjarútgerðarinnar laugar- daginn 18. þ. m. kl. 9—10 ár- degis, og geta vottað að ég skýri hér rétt frá, þeir: Hall- dór Halldórsson, verkamað- ur, Kirkjuv. 19, Karl Kristj- ánsson, verkamaður, Norð- urforaut 17 og Gísli Ámunda- son, sjómaður, Garðaveg 3, allir í Hafnarfirði. Hafnarfirði, 22. fefor. 1939. Haraldur Kristjánsson, verkstjóri. á Hðf. Um framburð Hafliða Jóns- sonar sagðist Guðmundur vilja hafa sem fæst orð. Hann væri þess eðlis. Síðan las Guðmundur upp eftirfar- andi yfirlýsingu frá skipstjór- anum á Maí, Benedikt Ög- mundssyni, út af framburði Haf liða: „Mér hefir verið sýnt afrit af skýrslu undirritaðri af Hafliða Jónssyni, og hefir mér verið tjáð, að hann hafi staðfest hana fyrir Félags- dómi í dag með eiði sínum. Út af skýrslu þessari vil ég taka fram eftirfarándi, sem ég er fús til að staðfesta með eiði, ef þörf gerist. Ég tiikynti Hafliða að skipið ætti að fara kl. 9 um- rætt kvöld, en þó mundi geta dregist að það færi til kl. 10. Hafliði hafði á orði, að hann mundi ef til vill ekki fara þessa veiðiferð vegna fund- ar, sem hann gjarnan vildi vera á þá um kvöldið, Tjáði ég honum þá ákveð- ið, að ég gæti ekki tekið hann á skipið aftur, ef hann léti hjá líða að koma. Bjóst ég þá við að hann mundi koma á tilsettum tíma. Þegar skipið fór úr höfn og Hafliði hafði ekki komið, spurðist ég fyrir um hvort fatnaður hans hefði verið borinn í land, og var mér sagt að svo væri. Enn fremur vil ég taka fram, að nefadur Hafliði kom til mín næst þegar Maí kom inn og lét orð falla um það, hvort hann mundi fá pláss á Maí, en sagði um leið, að hann væri búinn að fá at- vinnu hjá Héðni Valdimars- syni. Hafnarfirði, 22. febrúar 1939 Benedikt Ögmundsson skipstj. á togaranum „Maí". Eftir að hafa lesið þessa yf- irlýsingu lýsti Guðmundur því yfir, að mál Hafliða, framburð- ur hans og önnur framkoma fyrir Félagsdómi í gær myndi nú verða afhent lögreglunni til frekari meðferðar. Vensttmiainiiiaféliag Riaiiíarhafeiftr sa'mþykti á fundi 1. fiebr. s. 1. eftirfaranidi tillogu í einiu hijóði: „Furadur, haldimm í Vierkarniainfna- félagi Raufarhafnar 1 .febr. 1939 samþykkir að mótmæla því gier- ræði síldarverksimiöjiustjórnair, að Sólbakkaverksimlðjan verlði fliutt þaðan. Jtlaði að kveikja í ftfisi, ea iveikti i fðtan siania om leið SÍÐASTLH>NA þriðjudags- nótt kveikti piltur í fötum sínum vestur á Hellissandi og skaðbrendist. Piltlurinn heitlr Hinrik Ragtnars- son, Grírhshúsii á Héllisisamdi, og er 18 ára gaimaili. Kom hanm lurni nottima heiim á hieimiili fonelidra siinna að Berg- Frh'. á 4. sdiðiu. Dðnsk kooa heggur af sér hendÍDi í brjálæðiskasti. Hún var nýbúin að vera á MboðsvikQ. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins KHÖFN í morgun. 1* GÆR gerðist sá óvenjulegi ¦"¦ atburður í smábæ einum á Jótlandi, að fimmtíu ára gömul kona hjó af ásettu ráði af sér vinstri höndina. Framdi hún þennan verknað á eldhúsborðinu og þurfti þrjú axarhögg til þess að hafa af sér hendina. Það er upplýst, að konam hefir gert iþetta í brjálæaiskaisiti, sem gneip hama eftir þáittökti í trú- boðsiviku í bæmuim, seim húin býr í, em konan hefir Jeingi veriði of- siíœkisfull í trúairefnum, Hún isegi'st hafa ætlao a"ð fiara' eftir bibliuoríðinu: „Ef hönd þín hneykslar þig, þá höggðu hana af og kastaðiu henni burt." Kominiiiiisfar fara fýliifðr tll.Akraness. ¦"'»" Þeir boðuðu þar tii fundar i gærkveldi um HafuarfjaFðardeiliiiia og óháð fag~ samhand, en fengu engar undirteklir. ¦»-------------------------------- ¥®rkaIýHnr iUkramess stendur elnhuga mei Alpýðusambandf nu. JÓN RAFNSSON, sem und- anfarið hefir verið að flækjast í Hafnarfirði, boðaði til opins veikaiýðsfundar á Akranesi í gærkveldi, til þess að ræða um óháð samband og Hafnarfjarðardeiluna. Hóf Jón þar umræður og tal- aði í hálfan annan klukkutíma, þrátt fyrir margendurteknar óskir fundarmanna um það, að hann haatti og lofaði fleiri ræðumönnum að komast að, þar sem búast mætti við, að ýmsir fundarmenn yrðu kallað- Kommúnistar úrskm ðað ir utan flokka á alþingi! ? Þeir hafa með aafnabreytingunni misst rétt til þess að geta talizt þingflokkur samkvæmt kosningalögunum. lyUNDUR hófst í sameinuðu * Alþingi í gær kl. 1 miðd. Á dagskrá var: Frumv. til f jár- laga fyrir árið 1940 — 1. um- ræða. Umræðunni var útvarpað. Fyrstur talaði Eysteinn Jóns- son fjármálaráðherrá. Hóf hann ræðu sína á því að gera samanburð á fjárlögum fyrir árið 1938 og raunverulegum niðurstöðum reikningsins fyrir s.l. ár, sem víða voru mjög svipaðar og ráð var fyrir gert hvað gjaldahðina snerti, en hins vegar höfðu tekjurnar farið sums staðar verulega fram úr áætlun, eða samtals hátt á aðra milljón króna. Var ræða fjármálaráðherra all ýtarleg og vék hann að því ástandi, sem nú ríkir í útgerð- armálunum, og benti á nauðsyn þess, að þar yrði úr bætt. Hvatti hann til meira sam- starfs en verið hefði meðal á- byrgra þingflokka um lausn hinna mest aðkallandi mála. Af hálfu Sjálfstæðisflokksins talaði Jón Pálmason og af hálfu Bændaflokksins Stefán Stef- ánsson. Næstur Stefáni hafði beðið um orðið Einar Olgeirsson fyr- ir hinn svonefnda ,.Sanieining- arflokk alþýðu — Sósíalista- flokkinn". En áður en hann fengi orðið, lýsti forseti, Har- aldur Guðmundsson, því yfir, að sér hefði borist bréf það, er hér fer á eftir: Til forseta sameinaðs þings. Að gefnu tilefni tilkynnist hér með, að undirritaðir 4 þing- menn eru allir meðlimir Sam- einingarflokks alþýðu — Sósí- alistaflokksins, er stofnaður var í Reykjavík í októbermán- uði síðastl. samkvæmt umboði Kommúnistaflokks íslands og fulltrúa sameiningarmanna Al- þýðuflokksins, er kosnir höfðu verið á þing Alþýðusambands íslands, og sameinaðist Komm- únistaflokkur íslands sem heild þannig sameiningarmönnum Alþýðuflokksins í einum flokki, er tók við öllum réttindum Kommúnistaflokksins og sam- einingarmanna Alþýðuflokks- ins á Alþingi, í bæjarstjórnum og hreppsnefndum. Héðinn Valdimarsson. Einar Olgeirsson. ísleifur Högnason. Brynjólfur Bjarnason. Að lestri bréfsins loknum bað Héðinn Valdimarsson um orðið „utan dagskrár" og kvaðst hafa heyrt að forseti ætlaði að fella úrskurð út af hinum nýja flokki og ef ætlunin væri sú, að viður- kenna ekki flokkinn sem þing- flokk, vildi hann óska eftir að sama fyrirkomulag yrði haft á þessu og var á síðasta þingi, að kommúnistarnir yrðu skoðaðir sem sérstakur flokkur áfram, en hann hafður utan flokka eins og þá var. Að ræðu Héðins lokinni tók forseti Haraldur Guðmundsson til máls og feldi út af málmu svohljóðandi úrskurð: Örstaður forseta sam- einaðs alpmgis. Við síðustu kosningar til Alþingis hafa þessir þing- menn: hv. þm. Reykv. (EOD, hv. 1. landsk. þm. (BrB) og hv. 4. landsk. þm. (íslH) verið kosn- ir til Alþingis sem þingmenn Kommúnistaflokksins og hv. 3. þm. Reykv. (HV) sem þingmað- ur Alþýðuflokksins, og var full- næging framboðsskilyrða 27. og 28. gr. kosningalaganna bundin við þessa flokka. Á síðasta þingi varð sú breyting á, að einn þessara þingmanna, hv. 3. þm. Reykv. (HV) hvarf úr þing- flokki Alþýðuflokksins og hefir síðan verið utan þingflokka. Samkvæmt bréfi því, er ég áðan las hér upp, hefir Komm- únnstaflokkurinn hætt að starfa sem sérstakur stjórn- málaflokkur og gengið til nýrr- ar flokksmyndunar með hv. 3. þm. Reykv. og fleirum. Jafnframt óska þeir hv. þm., sem bréfið hafa undirritað, að flokkur sá, sem þeir telja sig hafa myndað, Sameiningar- flokkur alþýðu — Sósíalista- flokkurinn, verði viðurkendur sem þingflokkur og þeim á- kveðinn ræðutími við útvarps- umræður samkv. því. Þingf lokkur samkvæmt þing- sköpum og kosningalögum telst sá stjórnmálaflokkur, sem haft hefir mann eða menn í kjöri við síðustu kosningar, að fullnægð- um skilyrðum 27. og 28. gr. kosningalaganna og fengið kos- inn fulltrúa á Alþingi. Þar sem Sameiningarflokkur alþýðu — Sósíalistaflokkurinn, sem hv. 3. þm. Reykv. (HV), hv. 5. þm. Reykv. (EOl), hv. 1. landsk. þm. (BrB) og hv. 4. landsk. þm. (íslH) telja sig full- trúa fyrir, fullnægir ekki þeim skilyrðum, er til þess þarf að teljast þingfiokkur, verða allir Frh. á 4. síðiu. , ir þá pg þegar til róðra. Svo var mikil andúðin á Jóni, að er einn fundarmaður spurði Jón að því, hvort hann ætlaði ekki að lofa fleiri fundarmönnum að kom- ast að, svaraði fundarstjóri því, að Jón hefði keypt húsið til fundarhaldsins og hefði því leyfi til að tala svo lengi sem honum sýndist. En fundarmað- ur sagði: „Hann hefir þó fjand- ann ekki keypt okkur til að hlusta á sig." Þegar Jón hafði lokið lang- loku sinni, gaf fundarstjóri, Sigurdór Sigurðsson, sjálfum sér orðið og talaði í stundar- fjórðung ,og fékk engu betra hljóð en Jón Rafnsson. Fengu þeir svo daufar undirtektir, að einir tveir menn skeltu saman lófum einu smnii. að loknum ræðum þeirra. Jón Sigurðsson erindreki Al- þýðusambandsins tvar staddur á fundinum. og óskaði eftir því áður en fundur hófst, að fá jafnan ræðutíma við Jón Rafns- son, eða góðan tíma til and- svara, en þá er þessir tveir menn höfðu talað, var ræðu- tíminn takmarkaður og ákveð- inn 15 mínútur. Notaði Jón Sig- urðsson ræðutíma sinn til þess að hrekja það helzta úr þvætt- ingi Jóns Rafnssonar, og var ræðu Jóns Sigurðssonar tekið með dynjandi lófaklappi. Þegar Jón Sigurðsson hafði talað, voru margir á mælendaskrá, en Jón Rafnsson talaði næst á eft- ir og þverbraut þannig venju- leg fundarsköp. En er hann byrjaði, fór um það bil helm- ingur fundarmanna burtu. Auk Jóns Sigurðssonar töl- uðu af hálfu Alþýðuflokksins Hálfdán Sveinsson, Arnmund- ur Gíslason og Guðmundur Kr. Ólafsson og var ræðum þeirra einnig tekið með dynjandi lófa- klappi. Má af þessum fundi ráða, að kommúnistar eiga engin í- tök á Akranesi, og framkoma þeirra í Hafnarfirði vekur enga samúð verkafólksins á Akra- nesi. lorðorlðnd fjrlfflast al í afstððnnni tl! ^páiar. '• Rundi utanrikiistmáflaráðbem Norðiuriarada í Hefeiingfors lauk í gærkveldi. í opinbenti tilkynmáragiu urai faindiinin stegir, að ráðhierramir hafi rætt hinar pólitístou horfur í .álfunini yfiríeitt og pau mál, sem niú erttt tíl- úrlaiuisinar. Rætt var wm" inörg saimeiginleg áhugamál Norðiuriandiaþjdðanjnia. Ráðhierraimir voru á &m máli, að því er viðhorf Norðlurland- anina til Spánar snertir, og eru lákvieðinir í aið fylgja sömiu stjeijníu.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.