Alþýðublaðið - 09.05.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 09.05.1939, Blaðsíða 1
BITSTJÓRI: F. B. VALDEMABSSON ALÞÝÖWLO^UBINW KX. ÁEGAMGtlE ÞBIÐJUDAGINN 9. MAÍ 1939 105. TÖLUBLAÐ Sflón Alpýðnsambandsins skipar nefndtil að atbnga skipulagsmál verklýðsf élaganna - i »-----------------------------;— Nefndin er skipuð fulltrúum tólf verkalýðs- félaga, aðallega formönnum þeirra. ÍBitBYeitan i fcaej- arráði i dag! Umræður milli fulltrúa bæjarstjórnar og Lang- vads vérkfræðings1, trún- aðarmanns Höjgaard og Schultz urtt tilboðið í hita- veituna hafa farið fram undanf arna daga. Liggur málið nú orðið svo skýrt fyrir, að í dag um kl. 3 verður haldinn bæjarráðs- fundur um málið. Engin ákvörðun mun. þó verða tekin á fundinum; málið er ekki nógu undir- búið til þess. En að lokum mun bæjarstjórn taka fullnaðarákvörðunj eftir að allir bæjarfulltrúar hafa kynt sér málið.^ 'OTJÓRN Alþýðusambands íslands samþykti á fundi sín- ^ um í gærkveldi í einu hljóði, að skipa milliþinganefnd til þess „að athuga skipulagsmál verkalýðsfélaganna". í nefndina voru á fundinum skipaðir eftirtaldir full- trúar: . Sjómannafélag Reykjavíkur: Sigurjón Á. Ólafsson. Verkakvennafélagið Framsókn: Jóhanna Egilsdóttir. Bakarasveinafélag Reykjavíkur: Þorgils Guðmundsson. Hið ísl. prentarafélag: Guðm. Halldórsson. Félag járniðnaðarmanna: Þorvaldur Brynjólfsson. Iðja, félag verksmiðjufólks: Runólfur Pétursson. Klæðskerafél. Skjaldborg: Jón Jónsson. Verkamannafél. Hafnarfjarðar: Þórður Þórðarson. Verkakv.fél. Framtíðin, Hafnf.: Sigurrós Sveinsdóttir. Sjómannafélag Hafnarfjarðar: Þórarinn Guðmundsson. Verkalýðsfélag Akraness: Hálfdán Sveinsson. Verkalýðs- og sjómiél. Keflavíkur: Ragnar Guðleifsson. Ingimar Jonsson skólastjóri var kosinn til þess að eiga sæti í nefndinni sem fulltrúi sambandsstjórnar og var hon- um falið að kalla nefndina saman. Eins og kunnugt er, var lög- um Alþýðusambandsins breytt allverulega á hinu reglulega sambandsþingi s.l. haust, en Þ|öðln sameinist um fluglð eins og Eim<* sklpaf élaglO 1914! Hekstur Flugfélagsins siðastl. ár sýnir, ad flugstarfsemin getur ¥el horifl sig með bættu skipulagi ¦ ?-------------------- FLUGMÁLAFÉLAGIÐ hefir nú í eitt ár starfrækt flug- vél sína T. F. örn. Hefir reksturinn þegar á þessu fyrsta starfstímabili sýnt, að þrátt fyrir margs konar byrj- unarörðugleika eiga flugferðir mjög mikla framtíð fyrir sér hér á landi. Agnar Kofoed Hansen bauð í gær blaðamönnum í hringflug yfir Beykjavík í flugvél Flug- málafélagsins T. F. Örn. Þrátt fyrir það þó að þokusúld hvíldi yfir borginni, sást hún mjög greinilega, en fjallasýn var því miSur mjög lítil. Þegar flogið er yfir miðbæinn sést greinilega hvernig sá hluti borgarinnar er byggður á þeim „idiellu" tímum einstaklings- framtaksins, þegár það var sem frjálsast. Niðurröðun og stíll húsanna er svo gersamleega skipulagslaus, að það er einna líkast því, sem eigendurnir hefðu haft með sér keppni um að hafa húsin sem ólíkust hvert öðru. Götunum er einnig niður- raðað eins og þær væru að stangast á. En framhjá miðbæn- um er ekki lengi farið, þegar hægt er að komast beint, eins og fuglinn fljúgandi. Við tekur Vesturbærinn með sínum vold- ugu köstulum, verkamannabú- stöðunum, og öllum nýbygg- ingunum eru talandi tákn þeirra miklu framfara, sem orðið hafa á skipulagi, bæjarins frá því að elsti hluti hans var byggður. En hringflug yfir lítinn bæ eins og Reykjavík tekur ekki langan tíma, og var eftir 10 mínútna f lug lent við heimkynni flugvélarinnar suður í Skerja- firði. Afkoma Flugfélagsins framar öllum vonum. Að fluginu loknu bauð flug- maðurinn blaðamönnum á skrifstofu flugfélagsins, og skýrði hann þar nokkuð frá rekstri félagsins á Uðnu starfs- ári. Alls hefir flugvélin flogið 80 þúsund km. og flutt 1100 farþega, þar af 13 sjúklinga í körfu og 11 án körfu. 2422 kg. af pósti hefir flugvélin flutt, og hafa lendingarstaðir verið 51. Flugleiðin Reykjavík—Siglu- fjörður—Akureyri hefir verið farin 94 sinnum, en alls hafa flugdagarnir orðið 157. Tekjur félagsins hafa numið 56 500 krónum, eða 350 krónur að meðaltali fyrir hvern flug- (Frh. á 4. síðu.) eins og jafnan vill verða, voru ekki allir á einu máU um þær breytingar, og sérstaklega þótti það að, að skipulagi verkalýðs- starfseminnar væri ekki mark- aðar nógu ákveðnar Hnur. Frá einstaka félögum innan Al- þýðusambands íslands hafa bor- ist tilmæh um að þessi mál yrðu tekin til athugunar á ný. Vill sambandsstjórnin með skipun þessarar nefndar verða við þessum tilmælum, ef ske kynni að finnast mætti einhver sú lausn á þessum málum, sem allir þeir geta við unað, er ekki stefna beinlínis að gjöreyði- Ieggingu verkalýðshreyfingar- innar, eins og kommúnistar gera. Um þessi mál hefir mikið verið rætt innan Alþýðusam- bandsins í mörg ár, en eins og eðlilegt er, þegar tekið er tillit til þess, hve,alþýðusamtökin eru ung hér á landi, þá tekur það mörg ár að finna þeim þau skipulagsform, sem heppilegust eru til frambúðar. Fyrsta aldar- fjórðunginn, sem verkalýðssam- tökih störfuðu í nágrannalönd- um okkar, var skipulag þeirra mjög svipað því, sem það er enn hér á landi, en eftir að svo að kalla að öll verkalýðsstéttin sameinaðist innan samtakanna varð að ^finna þeim þau form, sem hæft gætu því viðhorfi og þeirri framþróun, sem orðin var sýnileg. Hinsvegar urðu þá utan samtakanna, bæði anarkistar, og syndikalistar, sem sumsstað- ar stofnuðu sín sérstöku sam- bönd og náðu í þau nokkrum fé- lögum — og eins mun það verða, um skeið, hér á landi með kom- múnista, að þeir geta aldrei átt samleið með lýðræðissinnuðum, frjálshuga verkalýðssamtökum. Nefndin er eingöngu skipuð mönnum frá verkalýðsfélögun- um, nema Ingimar Jónssyni, sem er fulltrúi sambandsstjórn- ar. Hún mun vafalaust ræða við fulltrúa og stjórnir fleiri verka- lýðsfélaga og aðra þá, sem láta (Frh. á 4> síðu.) Bauði herinn sýnir listir sínar á rauða torginu í Moskva. Á hann þegar til alls kemur að sitja hjá í stríði við þýzka nazismann? Sovét-RússSand að fcasta arím- nnni eftír brottrekstnr Litvlnovs? Furðnlegar ásakanir í garð ensku stjóm arinnar i aðalblaði franskra kommunlsta KHÖFN í morgun. Englands og Sovét-Rúss- Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. O AMNING AUMLEIT ANIR ^ lands um bandalag gegn yfirgangi Hitlers voru, ásamt liinum nýja hernaðarsáttmála Þýzkalands og ítalíu, aðal- umræðuefni heimsblaðanna í gær og í morgun. Sir William Seeds, sendiherra Breta í Moskva, heim- sótti í gær Molotov, forsætisráðherra sovétstjórnarinnar, sem nú hefir einnig stjórn utanríkismálanna, síðan Litvin- ov var sviftur embætti, og er talið að viðræður þeirra hafi snúist um síðustu tillögur Breta, sem afhentar voru í Mosk- va um helgina. Opinberlega hefir ekkert verið látið uppi um þessar tillögur enn, en óstaðfestar fréttir frá Moskva fullyrða, að England fari fram á, að Sovét-Rússland ábyrgist öryggi þeirra ríkja, sem liggja að landamærum þess, og þá fyrst og fremst Póllands og Rúmeníu, á sama hátt og England og Frakkland hafa þegar gert. gegn því, að bæði England og Frakkland skuldbindi sig til þess, að koma Sovét-Rúss- landi til hjálpar, ef það lenti í styrjöld vegna þeirrar á- byrgðar, sem það hefði þannig tekist á hendur. Um undirtektir sovétstjórn- arinnar undir þessar tillögur er enn alt ókunnugt, en það vekur mikla eftirtekt og mikla furðu, að blað franska kommúnista- flokksins, „L'Humanité", sem vitað er, að ekki muni skrifa neitt annað um þessi mál en það, sem sovétstjórnin fyrir- skipar, hefir skyndilega hafið hatrammar árásir á Chamber- lain, þar sem hann er sakaður um það, að hafa með tillögum sínum spilt því, að bandalag tækist milli Sovét-Bússlands og Englands og gert tilraunir til þess að einangra Sovét-Búss- land og æsa Þýzkaland upp til árásar á það. Svo einkennilegur f rétta- burður. án þess, að nokkrar op- inberar yfirlýsingar liggi fyrir um, að slitnað hafi upp úr samningatilraunum ríkjanna, þykir spá illu um árangur þeirra og benda ótvírætt til þess, að af hálfu Sovét-Rúss- Iands sé ætlunin sú, að láta samningatilraunirnar mistakast og kenna Englandi um það, eins og menn óttuðust strax þegar Litvinov var svo skyndilega og óvænt sviftur embætti sem yfir- maður utanríkisráðuneytisins í Moskva. ÚtsarpsBmræðBm frestað. Vegna veikinda ölafe \ Thors atvinnumálarábherra er útvarpsumræðunum, sem áttu að fara fram í kvöld frestað um óákveðin tima. fcr'##i##########################i»)Mii»J' Þýzkar flotaæfinoaf Bfldan Jótlanás- ströndnm. Fpsta sinn siðaa i heimsstyTiðldinni. , t * LONDON í gærkveldi. FÚ. JR RÁ DANMÖRKU koma * fregnir um það, að þýzki f lotinn haldi nú heræfingar undan Jótlandsströndum, og er það í fyrsta sinni síðan á styrj- aldarárunum, að þýzki flotinn kýs sér þann stað til æfinga. Hussolini á ráðstefnu mei lerforiBlui sínum i pr. aH teúa italska herlim að miu leyti nnillp styrfSld. LONDON í morgun. FÚ. l^ USSOLINI sat í gær á T *¦ fundi með herforingja- ráði ítalska hersins. Að fund- inum loknum var géfin út opinber tilkynning um það, að ákvörðun hef ði verið tek- in um að gera herinn alger- lega búinn við styrjöld. I Beutersfrétt segir, að Ciano greifi muni fara til Berfín á (Frh. á 4. síðu.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.