Alþýðublaðið - 16.05.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 16.05.1939, Blaðsíða 1
BITSTJÖBK: F. B. VALDEMARSSON XX. ARGANCrUB ÞRIÐJUDAGINN 16. c**** 30O(As.krðnur- fyrlr oráslepp- hro ðtflBtnifigsIeyfi tíl Þýzka- EanAs tetkar iim 50%. SKRIFSTOFUSTJÓRI Fiskimálanefndar skýrði Alþýðublaðinu frá því í morgun, að á þessu t ári yrðu grásleppuhrogn ![ flutt út úr landinu fyrir !; um 300 þúsundir króna. Áður fyr var hrognum að mestu fleygt! Nýlega hefir leyfið fyrir innflutningi grásleppuhrogna héðan til Þýzkalands verið hækkað l um 50%. í fyrra var verð á grá- sleppuhrognum hér frá 12 og upp í 25 aura líterinn, en nú eru þau keypt fyrir 30—50 aura hyer líter. t X Hý feötavirpa verH- ir reynd i snmar. álið verðnr til 1. nm i« v a Bœjarverkf rœðf ngur leggur elndregið t il tllboðf Hðjgaaril og Seliuiltz verði tekf ð Fullgerð með leiðslum í hdsfn mun hlta* ¥eltan kosta um fO milljðnir króna. ktngat iim flæstu min- "O REZKUR maður kemur •*-* hingað til lands innan skamms með nýja tegund af botnvörpu, sem reynd verð- ur í sumar á togurunum og munu einnig verða gerðar tilraunir með hana á varð- skipinu Þór. Þessi nýja botnvarpa er franskt „patent" og er fengin hingað af Samtryggingunni. Mun hinn brezki maður koma rdeð hana um næstu mánaða- raót. Botnvarpan er með þeim liætti, að breytingar hafa verið giferðar á fótreipinu, þannig, að komið er í veg fyrir að steinar falli inn í vörpuna og dragi Jiana niðnr. Telja margir kunnugir, að pessi nýjung geti haft stórmikla þýð- ingu hér. Morgunblaðið skýrir í morgun frá því áliti brezks skipstjóra, ab botnvörpur íslenzku togaranna séu ekki nógu góðar. Telur hann, að þegar fiskurinn sé styggur, purfi op vörpunnar að ná nokk- fið ofar í sjóinn. Islenzkir skipstjórar hafa ein- mitt athugað þetta, ehda eru þeir altaf að gera nýjar og nýjar íilraunir með vörpurnar — og hafa valið þær leiðir, sem þeir hafa talið heppilegastar. "O ÆJARSTJÓRNARFUNDUR um hitaveitumálið ? *-? verður haldinn á morgún kl. 5 í kaupþingssalnum. Mun bæjarstjórn að líkindum taka afstöðu til tilboðs hins danska firma á fundinum, en þó verða áreiðanlega 2 um- ræður um það. Allar líkur benda til, að tilboðinu verði tekið og framkvæmdir hafnar í júlí eða ágúst, tæplega fyr. Þó að tilboðið sé að ýmsu leyti ekki hagstætt, þá er hér um svo mikið hagsmunamál að ræða fyrir Reykjavík fyrst og fremst og þó einnig fyrir alla þjóðina. Hér í blaðinu var í gær skýrt frá aðalatriðum hins danska tilboðs. En til viðbótar því, skal þetta tekið fram. Tilboðið er miðað við 6,8 milljónir danskra króna, — eða kr. 8,160,000 ís- lenzkra króna. í þessu er ekki innifalinn kostnaður við leiðslur frá götum og inn í húsin, en gert er ráð fyrir, að hann muni verða um 1,5 milljónir króna, svo að áætlaður kostnaður hita- veitunnar er um 9,7 milljónir íslenzkra króna. Þó er í þessari upphæð ekki meðtalið það fé, sem þegar er búið að leggja í fyr- irtækið, svo að því meðtöldu mun hitaveitan kosta um eða yfir 10 millj. króna. Bæjarverkfræðfn|gur útskýrír tllboðlð. >r@zkt herskip BREZKT herskip, „H. M. S. Vindictive", kemur hingað til Reykjavíkur 17. maí n. k. og dvelur hér til 24. maí. Skip þetta er 9100 tonn að stærð og er not- að sem skólaskip fyrir sjóliðsfor- ingjaefni. — Almenningi verður leyft að skoða skipið einn dag, meðan þáð dvelur hér, og verður það augíýsí nánar síðar. Eins og kunnugt er, vann Val- geir Björnsson að undirbúningi tilboðsins í Kaupmannahófn í vetur. Hefir bæjarverkfræðing- ur sent bæjarráði alllangt bréf, þar sem hann útskýrir tilboðið nokkuð. Er ekki annað að sjá af bréfinu, en að bæjarverk- fræðingur íeggi eindregið til að tilboðinu verði tekið. í bréfi bæjarverkfræðíngs segir meðal annars: „Eins og séð verður á tilboð- inu er nú ekki lengur um langt skuldabréfalán að ræða. Býðst firmað til að fram- kvæma verkið og leggja fram féð, er greitt verði aftur á fyrstu 8 rekstursárunum. Vil ég sér- staklega benda á, að ekki er gjört ráð fyrir, að greiða þurfi véxti af allri upphæðinni strax, heldur jafnóðum af þeim upphæðum er notaðar hafa ver- ið til verksins. Ef byrjað yrði þegar á þessu sumri, er gjört ráð fyrir, að ljúka verkinu um áramót 1940 til 1941. Upphaflega var ætlazt til þess að leggja mætti af rekst- ursafgangi kr. 105,000.00 í end- urnýjunarsjóð. Þegar nú á að greiða allt verkið á 8 árum, er engin ástæða fyrir hendi til þess að leggja í endurnýjunarsjóð þau árin. Má því taka þessa upp- hæð og leggja við tekjuafgang fyrirtækisins. Áætlaðar brúttótekjur með þessu móti yrðu: Þessi upphæð er nægileg til þess að greiða verðið á þessum 8 árum, ef upphitunin er seld við verði er tilsvarar kolaverði 45 d. kr. pr. tonn. Samkvæmt tilboðinu er áætl- aður stofnkostnaður 6,8 millj. en vextir ákveðnir minst áV2% — mest 5V2%. Sé nú reiknað með 5% vöxtum að meðaltali, verður upphæð sú, er árlega þarf að greiða nálega 1.040.000,- 00 d. kr. eða samtals á 8 árum 8,32 millj. Fyrstu 3 árin getur fyrirtækið ekki hjálparlaust staðið undir ársgreiðslunum og hefir Hand- elsbankinn lofast til að veita að- stoð þau árin. Þar sem nú reikna verður með að greiða þurfi út úr land- inu á þessum 8 árum í erlendri mynt 8,32 millj. d. kr. ber að at- huga Kvort þessi upphæð sé meiri en hefði þurft til kola- kaupa á sama tíma. Áætlaður kolasparnaður þessi árin er talinn eins og hér seg- ir: Í941 d. kr. 720.000,00 1942 ----- 860.000,00 1943 ----- 990.000,00 1944 ----- 1130.000,00 1945 ----- 1270.000,00 1946 ----- 1270.000,00 1947 ----- 1270.000,00 1948 ----- 1270.000,00 Alls d. kr. 8780.000,00 1941 21080 tonn 1942 24210 — 1943 27340 — 1944 30470 — 1945 33600 — 1946 33600 — 1947 33600 — 1948 33600 — Alls ... .. . 237500 tonn Þetta svarar þá því, að greitt væri fyrir kolatonn í erlend- um gjaldeyri út úr landinu 35 d. kr. Enda þótt erfitt sé að spá um verð næstu árin, virðist þó líklegt, að verðið muni ekki verða minna en þetta. Um ýms skilyrði í tilboðinu hef ég rætt við Svein Björns- son sendiherra og kommitteret Jón Krabbe og var það sameig- Frh. á A. sfðu. FrDlsthin ETtÐSKIFTAMÁLA- V RÁÐNEYTIÐ ákvað í gær að setja 17 vöruteg- undir á frílista, þannig að framvegis þarf ekki að sækja um innflutnings- leyfi fyrir þessar vörur. Er hér um að ræða næst- um eingöngu nauðsynja- vörur og tæpan V& af öll- um innflutningi til lands- ins. Vörutegundirnar eru þessar: rúgur, rúgmjöl, hveiti, hveitimjöl, hafra- grjón, hrísgrjón, banka- bygg, kol, salt, brensluol- íur, smurningsolíur, ben- zín, hessian, tómir pokar, bækur og tírnarit. Nýr fiorseíl í alþjéðasam bandi iafnaöarmanna. ---------, ? — Brouekére segir af sér í dag eft> ir iangt og wei unnið starf, Ai* barda tekur vitl forsæti í hans $U iH Mitari sambandsins, Adler, seg^ Ir einnig af sér innan skamms. Frá fréttáritara Alþýðublaðsins KHÖFN í morgun. SAMKVÆMT símskeyti frá Brtissel mun núverandi forseti Alþjóðasambands jafn- aðarmanna, Belgíumaðurinn Louis Brouckére, segja af sér starfi sínu á fundi, sem stjórn alþjóðasambandsins heldur í Brussel í dag. Eftirmaður hans sem forseti alþjóðasambandsins verður Hollendingurinn Albarda, sem árum saman hefir setið í stjórn þess. Það er einnig búist við því, að núverandi ritari alþjóðasam- bandsins, Austurríkismaðurinn Friedrich Adler, segi af sér ein- hvern tíma í júní. Um eftir- mann hans mun ennþá vera ó- ráðið. Það er gamla kynslóoin, sem hér er að víkja sæti fyrir þeirri yngri eftir langt og vel unnið æfistarf. Þeir Brouckére og Adler eru báðir orðnir gamlir menn og hafa síðan alþjóðasambandið var end- urreist eftir heimsstyrjöldina bor- ið hitann og þungann af starfi þess ,sem ekki æfinlega hefir ver- Dragnótaveiðin hafin; Geysfndkfl þátttaka í fflestnm verstiðvnm. —,—» ¥erö á frystum fiski hefur hækk" all að weruiegum mun. i_------ » DRAGNÓTAVEIÐARNAR hófust í fyrri nótt á mið- nætti, en samkvæmt lögum má stundá þær innan landhelgi á tímabilinu frá 15. maí til 15. október. Mikill fjöldi báta hefir þegar ?" farið á dragnótaveiðar og verð- ur þátttakan í þessum veiðum afarmikil. Er þó talið að flestir þessara báta muni ekki stunda dragnótaveiðar, nema fram að reknetaveiðitíma. Afli dragnótabátanna er tek- inn í frystihúsin víða um land og verður allur f luttur út á veg- um Fiskimálariefndar. Verður smákoli fluttur út í ís, en stór koli hraðfrystur. Verð það, sem Fiskimála- nefnd borgar fyrir fiskinn á þessu ári, er allmiklu betra en í fyrra. Samkvæmt upplýsingum Fiskimálanefndar er verðið nú — og var í fyrra eins og hér segir: 1938 1939 Rauðspretta I 0.55 kg. 0.72 kg. — II..... .. 0.30 _ 0.32 — — III .... .. 0.20 — 0.12 — Sólkoli I .. .. 0.35 — 0.55 — Left að Fffikinm ber lítino ðrangnr! ffj ÓR hefir nýlega leitað að T*. rælqum í Eyjafjarðarál og norður' af honum. Bar sú leit lítinn árangur; fékk skipið að ens 4 lítra í hálftíma hali. — Fiskimálanefnd hefir nú ákveoið að styrkja vélbát af Isafirði, og fer hann næstu daga í leit að rækjum við ísafjörð. Mjög mikið aflaleysi hefir verib hjá Rækju- verksmiöjunni á Isafirði undan- farið, en sæmilegur afli hefir verið fyrir rækjuverksmiðjuna á Bildudal. — II ....... 0.25 — 0.35 — — III ...... 0.20 — 0.12 — Ýsa........ 0.12 — 0.15 — Þorskur ___ 0.7V2 — 0.10 — Heildarverð í ár er því frh. á 4. sí&u. ið létt með tilliti til þeirra órö- legu tíma, sem verið hafa, og hins alvarle^a klofnings, sem hófst með stofnun kommúnista- flokkanna og alþjóðasambands kommúnista eftir stríðið. Adler og Brouckére hafa átt verulegan þátt í því, að safna kröftunum á ný í alþjóðasam- bandi jafnaðarmanna. Allir stærstu verkalýðsflokkar Evrópu; utan Rússlands, eru nú aftur sameinaðir í því. * Svar Rússa aí- hent i Londoii. LONDON í morgun. FÚ. SVAR rússnesku stjórnarinn- ar við gagntillögnm Breta verður lagt fyrir brezku sijórn- ina í dag. Frá Moskva er súnað, að í svarinu muni koma fram sama sjónarmið og það, sem látið var uppi í Moskva í fyrri viku, a!í stofna beri til þriggjavelda- bandalags á grundvelli sáttmáía um gagnkvæma aðstoð. Molotov. LONDON í morgun. FÚ. Japanski sendiherrann í Moskva átti i gær klukkustundar tal við fiinn nýja utanríkismálafulltrúa, Molotov. Eftir samtalið lét sendiherrann í ljósi ánægju sína yfir ummæl- um Molotovs um afstöðu Sovét- Rússlands til Japana. Ofursti O. Westby frá Noregi er nýkominn úr fðr sinni vestur og norður um land. Ofurstinn dvelur hér enn í tvo daga og talar á samkomu í Hjálpræðishernum í kvöld og annað kvöld. Mzkur kafbátnr | sokhimi vestnr af; Jótlandi? \ Frá fréttaritara AlþýSubi. 1 KHÖFN í morgun. I "T|ANSKUR kútter kom | -S-^inn tii Esbjerg í gær | með kabal og bauju úr | þýzkum kafbáti. | Menn óttast, að kafbát- I urinn hafi sokkið einhvers 1 | staðar úti fyrir vestur- | strönd Jótlands. !

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.