Tíminn - 19.04.1924, Blaðsíða 1

Tíminn - 19.04.1924, Blaðsíða 1
Ofaíbfeti og afgro&sltttna&ur Ctmans et Sigurgeir ^rifcrifsfon, Sambanisfyíistntt, Reyfjapif. ^fgtcibðía timans er í Sambanösþúsinu. ®pin öaglega 9—f2 f. Sírni 49<j. < VIII. ár. Beykjarík 19. apríl 1924 16. blað Mesta hneikslísmálið sem hingað til hefir komið fyrir í íslensku stjórnmálalífi. 4 ♦ ♦ ♦ ♦ ELEPHANT CIGARETTES Mest reyktar. Pást allsstaða Smásoluverð 55 aura pakkinn. i THOMAS BEAR & SONS, LTD., I LONDON. T ♦ ÍO ár lidizi. Þeim, sem voru nemendur á bændaskólanum á Hvanneyri vet- urinn 1913—14, tilkynnist hér með að hið ákveðna mót þeirra, verð- ur haldið á Hvanneyri 19. júní 1924. Óskað er eftir að þeir, sem ekki geta komið á mótið, sendi því bréf. — Undirbúningsnefndin. Pólitisk hneikslismál. Merkilegt væri að rekja til nokk- urrar hlítar sögu hinna pólitisku hneikslismála hjá menningarþjóð- unum undanfarna mannsaldra. Hin um voldugustu mönnum og flokk- um hafa þau steypt af stóli. Sá gustur, sem rís, þá er heilar þjóð- ir vakna af svefni og mótmæla hneikslinu, er svo þungur, að ekk- ert fær staðist hann. '.inna tíðust eru f járdráttar- og múcvmálin. Dreyfusmálið franska olli straum hvörfum þar 1 landi og falli katóisku kirkjunnar frönsku. Fjár- dráttur Albertís feldi vinstri mamia flokkinn danska um stúnd og sjálfan höfuðkappann í stjórn- málenum J. C. Christensen. Nýleg- ast er olíuhneikslið í Bandaríkjun- um. Steypast þar af stóli hinir voldagustu menn er þegið höfðu roútur. Eiga þeir sér vitanlega aldrei uppreisnarvon. Hiífðarlaus er hann og hlífðar- laus á hann að vera dómurinn sem þjóðirnar kveða upp undir slíkum kringumstæðum. Sá maður er vargur í véum sem notar aðstöðu sína í opinberu lífi á einhvern hátt til fjárdráttar. Aðeins um eina tegund pólit- iskra hneikslismála er dómurinn enn þyngri. Heilbrigð og þjóðrækin þjóð dæmir allra harðast verði það upp- víst, að menn í opinberum stöðum eða pólitisk blöð séu á valdi útlend- inga. þau pólitisk blöð, sem uppvíst verður um að séu á valdi útlendra manna, eru sjálfdæmd til dauða hjá sérhverri þjóðrækinni þjóð. þeir menn, sem við opinber mál fást og uppvísir verða að hinu sama, þeir deyja þegar pólitiskum dauða. Frjáls þjóð getur með engu móti þolað útlendinginn yfir sér að neinu leyti. Lítilli þjóð er það langhættulegast. Sú þjóð, sem ekki sýnir alveg sérstaka viðkvæmni og hörku jafn- framt í slíkum málum, sú þjóð er í mikilli hættu stödd, mestu hættu, sem komið getur yfir nokkra þjóð — þeirri að glata sjálfstæði sínu. þessvegna er það einhver æðsta skylda þeirra manna, sem við opin- ber mál fást, að halda samvisku þjóðarinnar vakandi í þessum efnum — þar eð það er í veði sem er dýrmætasta eignin: sómi þjóð- arinnar og sjálfstæði. Hneikslismál í aðsigi á lslandi. Tíminn hefir fyrir löngu þóst viss um að slíkt pólitiskt hneikslis- mál væri í aðsigi hér á Islandi. því hefir verið haldið fram hér í blaðinu að aðaleigendur Morg- unblaðsiss væru danskir kaup- menn. Vitanlega væri það í ákveðn um tilgangi gert af þessara útlend- inga hálfu, að vilja þannig hafa áhrif á íslensk stjórnmál. þeir vildu með þessum hætti tryggja hagsmuni sína gagnvart Alþingi og stjóm landsins. Vegna þess að Tíminn hefir jafn an verið harðandstæður Morgun- blaðinu má gera ráð fyrir að ýms- ir hafi átt bágt með að festa trún- að á þessa fregn. Og í raun og veru er ekki að undra þótt menn væru tregir að trúa slíku. þarf til þess svo ótrúlega bíræfni, að út- lendir kaupmenn geri sig svo digra að kaupa og halda úti stjórn- málablaði hér á landi. það er svo óheyrt fyrirbrigði, að von er að menn létu segja sér oft, áður en þeir festu fullan trúnað á. En nú er sjón sögu ríkari. Nú er sá vottur kominn fram í máli þessu sem er hvorttveggja í senn, hinn allra kunnugasti málavöxtum og hinn óljúgfróðasti. Hneikslismáiið opinberlega sannað. það er sjálfur fyrverandi rit- stjóri Morgunblaðsins, þorsteinn Gíslason, sem nú sannar þessi tíð- indi opinberlega að Morgunblaðið og Isafold eru að mestu leyti eign útlendinga, aðallega danskra kaup- manna. Skýrir hann frá þessum tíðindum í Lögréttu sem út kom síðastliðinn þriðjudag, og faia hér á eftir orð- rétt ummæli þorsteins: „Isafold er nú farin að koma út á ný og á að sendast bændum lands- ins. Útgefendur eru: Firmaet Nat- han & Olsen, Brödrene Proppé, C. Höepfner, Geo Copland, Kjöbmæn- dene Jensen-Bjærg, Egil Jacobsen 0. s. v. Enga hina minstu óvild til út- lendinga, eða Dana sérstaklega, hvað þá heldur Danahatur, þarf til þess, að mönnum finnist það und- arlegt, að hópur útlendinga, mest Dana, hér í bænum, sé að sækjast eftir því, að leggja undir sig um- ráð yfir íslenskum blöðum. þótt ekkert liggi á bak við þetta annað en hégómaskapur hlutaðeigandi manna, þá er það engu að síður at- hugavert, og aðfinslurnar, sem komið hafa fram gegn þessu í sumum af blöðunum hérna, eru á fullum rökum bygðar. því verður ekki neitað, að eignarumráðin yfir Mbrg.bl. og hinni nýstofnuðu Isa- f old eru meira í höndum útlendinga en innlendra manna, enda hefir lika útlendum manni tekist að komast í formannssessinn í útg^fu- félaginu, 0g það manni, sem eng- inn mun telja til atkvæðamanna á nokkru sviði og enga þekkingu hef- ir á blaðamensku né blaðaútgáfu. Enginn efi er á því, að mörgum mundi finnast það varhugavert, ef flest eða öll blöð landsins kæmust í hendur útlendinga, og vel við- kunnanlegt gæti fæstum þótt það. Ekki var laust við, að menn hneiksluðust hér á því í fyrra, er danskur maður, nýkominn hingað til landsins og gersamlega ókunn- ugur íslenskum högum 0g atvinnu- vegum, sótti um bankastjóraem- bætti við íslandsbanka. En hitt er engu síður efni til hneikslunar, að J. Fenger sé falin formenska fyrir íslenskri blaðaútgáfu, manni sem alls ekkert hefir til að bera, sem geri hann hæfan til þess að takast það verk á hendur." Ummæli þessi eru svo skýr og ótvíræð, að ekki verður um vilst. Eignarumráðin yfir blöðum þess um eru „meira í höndum útlend- inga en innlendra manna“. Aðfinsl- ur þær, sem Tíminn hefir um þetta flutt „eru á fullum rökum bygðar“. En þorsteinn Gíslason segir enn meira í þessu sama blaði. I annari grein segir hann frá því hversvegna hann fór sjálfur frá blaðinu. þegar hann tók við ritstjórninni sátu í stjóm blaðsins íslenskir menn. þeir gerðu við þ. G. samn- ing, ,-,sem trygði mér nær ótak- mörkuð ráð yfir ritstjórn og rekstri blaðsins“. En þegar útlendingarnir tóku við, sem nafngreindir eru, þá undu þeir ekki þessum samningi. þess- ara hluta vegna var þ. G. rekinn frá Morgunblaðinu af því hann vildi fá að ráða aðalstefnu blað- anna. Til þess að geta sjálfir tek- ið stjóm blaðanna, létu útlending- arnir þ. G. fara. það er því deginum ljósara, að ekki er nóg með það að útlendir kaupmenn eiga Mbl. og Isaf., held- ur eru þessir útlendingar og bein- línis yfirritstjórar blaðanna. Rit- stjórn þeirra Jóns Kjartanssonar og Valtýs Stefánssonar er með öðrum hætti en ritstjórn þorsteins Gíslasonar. þeir eru í rauninni ekki annað en prófarkalesarar fyrir hina dönsku yfirritstjóra — þeir eru blátt áfram pólitiskir þjónar danskra kaupmanna. — Fyfir örstuttu síðan hélt Tíminn þessu fram, að ritstjórar Mbl. yrðu að sýna dönsku eigendunum hand- ritin áður en þau kæmu í blöðin. Morgunblaðið heimtaði þá að Tím- inn kæmi með sannanir. þær sann- anir eru nú opinberlega fram komn ar með vitnisburði þorsteins Gíslasonar. óhrekjandi vitnL Vitanlega reyna hinir dönsku Morgunblaðseigendur að klóra í bakkann með einhverju móti og verður fróðlegt að sjá, hvaða að- ferð þeir beita til þess. En þeim er engrar undankomu auðið. Vitnisburður þorsteins Gísla- sonar um mál þetta er með öllu óhrekjandi. Einn af Ihaldsmönnunum á Al- þingi, Björn Líndal, hefir opin- berlega fyrir fáum dögum, kallað þorstein Gíslason hinn besta og samviskusamasta ritstjóra á Is- landi. Sjálft Morgunblaðið, undirrit- stjórarnir nýju, af hálfu dönsku eigendanna, hafa þakkað þorsteini fyrir lipurð og sanngirni. í hinni mestu sjálfheldu sitja þ'eir þannig, dönsku kaupmennim- ir og mega sig hvergi hræra. Málið er fullrannsakað. Vitnis- framburðurinn er skýlaus og óhrekjandi. það eitt er ógert að kveða upp dóminn. Og þjóðin íslenska krefst þess að sá dómur verði þegar kveðinn upp, fyrst og fremst af landsstjórninni, þvínæst af Ihalds- f lokknum — en hvorttveggja sá að- ili er í mesta máta riðinn við þessi dönsku málgögn — þvinæst af ís- lenskum kaupendum blaðanna og loks af kjósendum undirritstjórans Jóns Kjartanssonar, í Vestur- Skaftafellssýslu. Dönsku blöðin og landsstjómin. Langalvarlegasta hliðin á máli þessu er sú, að Morgunblaðið og ísafold eru höfuðmálgögn hinnar nýlega skipuðu íslensku lands- stjórnar. Á miðvikudaginn var flutti Mbl. grein um hinn nýlátna þýska iðju- höld Hugo Stinnes. Segir blaðið frá því, hve hann smájók auðæfi sín og völd og bætir svo við: „En þá bætti hann við sig nýjum eignum og það voru blöð. Hann skildi hvert vald blöðin geta haft og smámsam- an náði hann undir sig meiri hlut- anum af blöðum þýska þjóðflokks- ins og hefir ráðið þeim síðan“. þessi orð eru rituð eins og frá hjartarótum hinna dönsku eigenda Morgunblaðsins. þeir hafa líka skilið „hvert vald blöðin geta haft“ á Islandi. þess vegna hafa þeir lagt Morgunblaðið og ísafold undir sig. það liggur í augum uppi, að slík blöð mega ekki vera hin opinbera höfuðmálgögn íslenskrar lands- stjórnar. Einkanlega ekki þegar þessir út- lendu eigendur gerast svo djarfir að vera beinlínis yfirritstjórar blaðanna. það getur ekki hjá því farið að almenningur á íslandi spyrji: Hvað heimta útlendingarnir fyr- ir blaðstuðning sinn við lands- stjómina? Gera þessir útlendingar sig jafn- digra gagnvart landsst jórninni sem gagnvart leppum sínum við blað- ið? Eru þessir útlendingar yfirráð- lierrar, eins og þeir eru yfirrit- stjórar Morgunblaðsins og ísa- foldar? það er ekki nema um eitt að gera fyrir landsstjórnina. Stjórn íslands verður þegai- í stað að segja sér fullkomlega af- hendis hin dönsku blöð, Morgun- blaðið og ísafold. Fregnin, svo örugglega staðfest, um svo fífldjarfa ásælni útlendra manna í stjómmálum íslendinga, að þeir séu aðaleigendur og yfir- ritstjórar höfuðmálgagna lands- stjórnaiinnar — þessi fregn má ekki berast út fyrir pollimc öðru- vísi en að samtímis fylgi það með að landsstjórnin hafi fullkomlega sagt sér þessi blöð afhendis. Sómi íslands sem sjálfstæðs lands er fullkomlega í veði. Vill Tíminn ekki gei’a ráð fyrir öðru en að stjómin hreinsi hendur sínar þegar í þessu efni, enda þarf ekki að fara í grafgötur um hver dómur íslensku þjóðarinnar við liggur, verði nú ekki þegar gert hreint fyrir dymm. þá landsstjórn, sem er gmnuð um að vera háð útlendum mönn- um, getur íslenska þjóðin ekki þol- að yfir sér. Dönsku blöðin og íhaldsflokkurinn. Morgunblaðið og Isafold eru sömuleiðis höfuðmálgögn Ihalds- flokksins. I frjálsu landi er það vitanlega óþolandi að stjórnmálaflokkur styðjist við blöð, sem em í eigu og undir yfirstjórn útlendra manna. Flokkur sem það gerir hlýtur að lenda undir þann ægilega gmn að vera handbendi þessara útlend- inga. Tíminn vill bera það traust a. m. k. til sumra þingmanna íhalds- flokksins, að þeir segi sér fullkom- lega afhendis þessi blöð, eins og nú er komið. Tíminn vill bera það traust til þjóðrækni þessara manna, að þeir segi sig lausa allra mála við þau blöð, sem opinberlega eru á valdi útlendinga. Og þangað til annað reynist sann ara skal á það treyst. Dönsku blöðin og Islendingamir sem kaupa þau. Morgunblaðið hefir marga ís- lenska kaupendur í Reykjavík og grend, og ísafold, höfuðmálgagnið sjálfstæðisflokksins gamla, mun nú, á sínum danska búningi, eiga að sendast mönnum til kaups um land alt. Hvernig bregst almenningur við þessum tíðindum? Hvað segja íslenskir menn og konur við slíkri yfirritstjóm [ danskra kaupmanna yfir tveim ' blöðum á íslandi. það er alt annað að reka verslun en þetta. Látum svo vera að þessir kaup- Frh. á 4. síðu. \

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.