Tíminn - 28.06.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 28.06.1947, Blaðsíða 1
RITSTJÓBI: } ÞÓRABINN ÞÓRARINSSON \ i ÚTGEPANDI: PRAMSÓKNARFLOKKURINN Síinar 2353 og 4373 PRENTSMIÐJAN EDDA hS. TTST JÓRASKRIPSTOFDR: EDDUHÚSI. Llndargðtu 9 A Simar 2353 og 4373 AFGREIÐSLA, INNHEIMTA OG AUOLÝSINGASKRD?STOFA: EDDUHOsi, Idndargötu 9A Slml 2838 31. árg. Reykjavíik, laugardaginn 28. jiíní 1947* Aðalfundur S.Í.S. krafðist rétt- lætis í gjaldeyrísmálunum Yfirlit uin störf fundarins Aðalfundur Sambands íslenzkra samvinnui'élaga var haldinn á Þingvöllum dagana 23.—25. júlí, eins og áður hefir verið skýrt frá hér í blaðinu. Fundinn sátu 87 fulltrúar af 92, sem áttu rétt til fundarsetu. Auk þess sóttu fundinn stjórn S. í. S., forstjóri þess, framkvæmdastjórar, verksmiðjustjórar qg endurskoðendur. Minnst fallinna forustu- manna. Pundurinn var settur kl. 10 árdegis 23. þ. m. af formanni sambandsstjórnar, Einari Árna- syni. Hann minntist tveggja starfsmanna Sambandsins er 'átist höfðu á árinu, þeirra Að- alsteins Kristinssonar1, fyri*v íramkvæmdastj:, og Stefáns Ráfnars, skrífstofustjóra: Minnt ist hann sérstaklega beggja þesara manna fyrir gott og ó- eigingjarnt starf í þágu Sam- bandsins alla þeirra starfstíð. Risu fundarmenn úr sætum í virðingarskyní við hina látnu. Að lokinni setningarræðu for- manns fór fram athugun kjör- bréfa, en síðan kosning fundár- stjóra og ritara. Fundarstjóri var kosinn Jörundur Brynjólfs- son alþm., en varafundarstjóri Þórir Steinþórsson skólastjóri. Fundarritarar voru kosnir Gunn ar Grímsson kaupfélagstjóri og Karl Kristjánsson oddviti. Skýrslur um starfsemi S. í. S. Eftir hádegi fyrsta fundar- daginn fluttu formaður og for- stjóri skýrslur sínar og hefir ERLENDAR FRÉTTIR Fundur þeirra Bidoults, Bev- ins og Molotoffs um hjálpartil- boð Marshalls hófst í París í gær. Truman hefir lýst yfir því, að tliboð hans sé stutt af honum og öllum ráðherrum hans. Rannsóknarnefndir Samein- með þeim. Þau ná nú þegar til sínu. Meirihlutinn segir, að Búlg arar, Júgóslóvar og Albanir hafi stutt uppreisnarmennina í Grikklandi. Minnihlutinn, þ. e. fullt/úar Rússa og Pólverja neita þessu, og kenna grísku stjórn- inni alveg um rósturnar. f Bandaríkjunum aukast mót- mælaverkföllin gegn nýju vinnulöggjöfinni, þótt ýmsir forráðamenn verkamanna væru uðu þjóðanna hafa skilað áliti 250 þús. námuverkamanna. Franska • þingið hefir sam- þykkt fjárlögin með 302:241 atkv., en 60 sátu hjá, Kommún- ístar og íhaldsmenn jreiddu at- kvæði á móti, en flestir þing- menn radikala sátu hjá. Verk- föllum gegn nýju tollunum halda áfram að aukazt, og er enn talið ósýnt, hvort þetta mál verði stjórninni ekki að falli. þeirra áður verið getið að nokkru hér í blaðinu. Síðar um daginn fluttu framkvæmda- stj. véladeildar, Agnar Tryggva- son, og f ramkvæmdastj. inn- flutningsdeildar, Helgi Þor- tteinsson, skýrslur sínar. Tími vannst ekki til frekari fundar- slarfa þann daginn. Fyrir hádegi annan fundar- daginn flutti forstjóri útflutn- ingsdeildar, Helgi Pétursson og -orstjóri Gefjunar, Jónas Þór. tkýrslur sínar.' Jónas Þór ga1' þe.rs, að Gefjun ætti 50' ára af- mæli á þessu ári. Einar Árna- son minntist þess, að Jóna,c væri búinn að veita Gefjunni forstöðu í 30 ár með miklum dugnaði og tóku fundarmenn undir þau orð hans um Jónas með því að rísa úr sætum sínum. Skemmtisamkoma í Valhöll. j Að kvöldi fyrsta fundardags- I ins var haldinn skemmtisam- | koma í Valhöll. Hafði starfs- I fólki S. í. S. og fulltrúum r á | þingi Kvenfélagasambands ís- , lands verið boðið þangað. Vil- hjálmur Þór setti samkomuna jog bauð gesti velkomna. Síðan : voru sungin nokkur lög undir stjórn kaupfélagsstjóranna Karls Hjálmarssonar og Þor- steins Jónssonar. Þá flutti Bald- vin Þ. Kristjánsson erindreki ítarlegt erindi um samvinnu- stefnuna. Þá skemmtu lista- mennirnir Erling Blöndal-Bengt son, Einar Kristjánsson og dr. Urban'tchits með hljóðfæraleik og söng. Að lokum minntist Vil- hjálmur Þór fósturjarðarinnar. Skemmtunin fór mjög vel fram og var hin ánægjulegasta. Afgreiðsla mála. Siðari hluta dags seinni f und- ardaginn fd|r firam afgreiðsla ýmsra mála. Reikningar S. í. S. ivoru samþykktir athugasemda- laust og einróma. Ráðstöfun , tekjuafgangsins og samþykkt einróma, og var honum skipt ' milli sjóða S. Í.S. Þá flutti Helgi j Þorsteinsson ítarlegt erindi um I ínnflutnings- og gjaldeyrismál og var gerð einróma ályktun, !sem var efnislega á þessa leið: „Furtfdurinn telur núverandi grundvallarreglur Viðskiptaráðs fyrir leyfisveitingum með öllu óviðunandi og þær ¦— að því er til kaupfélaganna tekur — mið- ast alls ekki við raunverulegar (Framhald á 4. síðu) 115. folaft r^^^^J Vörusala S.Í.S. nam 147,8 milj. króna asioaswonuan Hún vsirð 45,1 milj. kr. meiri en árið áffur Tölur þær, sem birtust í þriðjudagsblaði Tímans um vörusölu S. í. S. á síðasta ári, voru ekki réttar og stafaði það einkum af því, að ekki hafði verið talin með öll sala innlendra iðnaðarvara. Réttar tölur eru þessar: Sala aðkeyptra vara og innlendra iðnaðarvara nam 85,9 milj. kr. og hafði aukizt um 15,5 milj. kr. frá árinu áður. Sala innlendra afurða nam 61,9 millj. og hafði auk- izt um 29,6 millj. kr. frá árinu áður. ÖU vörusala Sam- bandsins var því 147,8 millj. kr., og hefir aukizt um 45.1 millj. kr. á árinu. >^#^^«»^l^»»»S»»»K»0^^-*'^i^**J |>^BMpW^^*^ iPN^NP^N^iaP <P><WN#*g>^NPNÍW^>*' <* Aðeins 4000 smál. af iiraöf rystum f iski haf a veriö seldar, ef síldarlýsisframleiöslan bregst ¦¦¦¦ -: '---------------------------------------------------------------------------------------------------——¦ -......----------------:---------------------------------------------------------------------¦—¦-------------------------------------------------......---------------------------------------- ——-------------------------------------------........ **, Norðmenn telja ekki hyggilegt aðhafa sam> vinnu við Islendinga um að heimta Þing Kvenfélagasamnands íslands hátt fiskverð í ræðu, sem utanríkismálaráðherra flutti í ríkisútvarpið á mánudagskvöldið, gaf hann ítarlegt yfirlit um verzlunarsamn- inga þá, sem nýlega hafa verið gerðir við Bretland og Sóvétríkin. Komu þar fram margar merkilegar upplýsingar. T. d. upplýsti hann, að salan á hraðfrysta fiskinum væri algerlega háð síldar- íýsisframleiðsluhni, rúmir 2/3 hlutar saltfisksins væru óseldir og 7/8 hlutar af áætlaðri framleiðslu síldarmjölsins. Þingi Kvenfélagasambandsins, sem háð var • hér í Reykjavík, er nýlega lokið. Samband ísl. samvinnufélaga bauS fundarkonum austur aiV Þing- völlum á mánudagskvöldið, þegar aðalfundur þess stóð þar yfir og hafði skemmtun og kaffidrykkju í Valhöll um kvöldið. Var mynd þessi tekin af fundarkonum í boði S. í. S. í Valhöll, og eru á henni, ásamt þeim, for- maður S. í. S., Einar Árnason, og forstjóri Vilhjáhnur Þór. (Ljósm.: Guði Þórðarson). Prestarnir sammála um einingu innan kirkjunnar Rúmlega 70 prestar sátu prestastefnúna Prestastefnan var haldin hér í bænum í síðastl. viku og sátu hana 74 vígðir prestar. Aðalmálið, sem hún ræddi, var eining íslenzku kirkjunnar, og hafði biskupinn framsögu i því. Islendingar ganga í Bernarsambandið Á ríkisráðsfundi 27. þ.m. veitti forseti íslands utanríkisráð- herra heimild til að tilkynna rík isstjórn Svisslands, að ísland gangi að Bernarsáttmálanum, sem endurskoðaður var í Róm 2. júní 1928, um vernd bók- mennta og listaverka. Ríkisstjórnin hefir ákveðið að nota sér þessa heimild til að láta ísland gerast aðila að Bern- arsáttmálanum. Nýr skrif stof ust jóri í stjórnarráðinu Á ríkisráðsfundi höldnum 27. þ. m. veitti forseti íslands Vig- fúsi Einarssyni skrifstofustjóra í atvinnu- og samgöngumála- ráðuneytinu lausn frá embætti frá 1. júlí n. k. að telja. Jafn- framt skipaði forseti íslands stjórnarráðsfulltrúa Gunnlaug E, Briem til að vera skrifstofu- stjóri í atvinnumálaráðuneyt- inu, Þá veitti forseti tslands Knúti , Kristinssyni héraðslæknisem- bættið í Laugaráshéraði frá 1. júlí n. k. að telja. Kaupendur Tímans eru beðnir velvirðingar á því að Timinn kom ekki út tvo síð- astliðna daga vegna anna í prentsmiðjunni við prentun á sýningarskrá landbúnaðarsýn- ingarinnar. "° Miklar umræður urðu um þetta mál, en að lokum var sam- þykkt einróma svohljóðandi á- lyktun, sem biskupinn lagði fram: „Prestastefna íslands 1947 brýnir alvarlega fyrir öllum þeim, sem kirkju og kristindómi unna, að láta ekki trúmálaá- greining t eða trúmálastefnur hindra friðsamlegt jákvætt starf í kristindóms- og kirkju- málum. Lítur prestastefnan svo á, að fullkomið hugsana- og skoðanafrelsi eigi að ríkja í kirkju íslands, á grundvelli op- inberunar Jesú Krists, orða hans, anda og fyrirmyndar, og að eitt hið mikilvægasta skil- yrði fyrir vexti, framför og blessunarríkum áhrifum kirkj - unnar á líf kynslóðanna sé það, að þjónar hennar breyti og starfi í samræmi.við einingar- hugsjón Krists, er felst í orðum hans: „Allir eigá þeir að vera eitt". Aðrar ályktanir prestastefn- unnar voru þessar: Skorað var á kirkjustjórnina að leggja fyrir næsta þing frv. um riflegan styrk til kirkjubygginga, svo að hægt verði að hefjast handa um en'durbyggingar kirkjunnar, sem víða sé hin mesta nauðsyn. Þá var skorað á Alþingi að setja ný lög, sem tryggi kirkjunum nægilegar rekstrartekjur, þar sem núv. sóknargjöld séu alls- endis ófullnægjandi. Þá var lýst óánægju yfir því, að frv. um söngskóla þjóðkirkjunnar skyldi daga uppi á seinasta þingi. í yfirlitsræðu, sem biskup flutti, var skýrt frá því, að þrír uppgjafaprestaar hefðu látizt á síðastl. starfsári og einn starf- andi prestur látið af embætti, ivegna heilsubrests. Hins vegar (Framhald á 4. siðu) Brezki samningurinn. Brezki samningurinn er í höf- uðatriðum sá, að Bretar kaupa 40% af síldarlýsisframleiðsl- unni, þó ekki yfir 18.937y2 smál. Gegn þessu skuldbinda þeir sig til að kaupa 12 þús. smál. af hraðfrystum fiski, en þó svo, að gegn hverjum 1000 smál. af fiski komi tæpar 1600 smál. af síldar- lýsi. Verðið fyrir síldarlýsi er 95 sterl.pd. fyrir smál., en verðið fyrir hraðfrysta fiskinn er á- byrgðarverðið hér. Verðið á síldarlýsinu er 5 st.pd. lægra en Norðmenn fengu fyrir hvallýsið i vetur og er það venjulegur verðmunur á þessum lýsisteg- undum. Heimsmarkaðsverðið er þó nokkru hærra, en hefði því verið fylgt, myndu Bretar hafa keypt fiskinn á mun lægra verði. Afhending hraðfrysta fisksins skal háttað á þessa leið: Bretar taka strax 6000 smál. af fiskinum 'og borga fullt verð fyrir fyrstu 4000 smál., hvort sem tilskilið síldarlýsismagn fæst eða ekki. Um verð þeirra 2000 smál., sem umfram eru, verður samið aftur, ef Bretar fá ekki lýsið, og skylda þeirra til að kaupa 6000 smál. til viðbótar, fellur þá alveg niður. Þá féllust Bretar á að leyfa íslenzkum togurum löndun á is- uðum fiski 1 Bretlandi "fram til ágústmánaðarloka. Bússneski samningurinn. Russneski samningurinn er í höfuðatriðum sá, að Rússar kaupa af okkur 15000 smál. af síldarlýsi, en þó ekki yfir 40% af heildarframleiðslunni. Gegn þessu skuldbinda þeir sig til að kaupa 10.000 smál. af hraðfryst- um fiski, en þó svo, að gegn hverjum 1000 smál. af fiski komi 1500 smál. af síldarmjöli. Rússar taka ekki á móti neinum fiski fyrr en þeir eru búnir að fá lýsið. Verðið á síldarlýsinu er aðeins hærra eh það, sem Bret- ar gefa fyrir það, en fiskverðið er hins vegar lægra. Sé gerður verðjöfnuður, verður útkoman svipuð á báðum samningunum. Til viðbótar þessu kaupa Rússar 2500 tonn af þorskalýsi af okk- ur, 10 þúsund tonn af saltsíld, eða 105 þusund tunnur. Er verð- ið á síldinni mun lægra en Síld- arútvegsnefnd "hefir hvað eftir annað tjáð ríkisstjórninni að þyrfti að fást til að ná kostn- aðarverði. En Russar færðu fram þau rök, „að þeir gætu fengið nóga síld fyrir lægra verð." Aðeins tryggð sala á 4000 smál. af hraðfrystum fiski. Eins og framanskráð ber með (Framhald á 4. siðu) Landbúnaðarsýningin opnuð í dag Landbúnaðarsýningin verður opnuð í dag. Er hún stærsta og veglegasta sý ning sem haldin hefir verið hér á landi og stór fróðleg, bæði fyrir þá sem land- búnað stunda og aðra sem kynn ast vilja landbúnaðinum. Við opnun sýningarinnar fer fram hátíðlega athöfn, þar sem forseti íslands herra Sveinn Björnsson, sem er heiðursfor- seti sýningarinnar og Bjarni Ás- geirsson atvinnumálaráðherra flytja ræður. Að ræðum þeirra loknum verður sýningin opnuð fyrir almenning. Athöfnin hefst klukkan 2.30. Fjölmörg fyrirtæki sýna verzl- unarvörur sínar á sýningunni, auk þess sem þar eru yfirlitssýn- ingar frá ýmsum greinum land- búnaðarins. — Sýningarskáli S. í. S. er lang stærstur og eru sýndar þar fjölmargar tegundir landbúnaðarvéla, bifreiðar og framleiðsla Gefjunnar og Iðunn ar úr íslenzkum efnum. Á sýn- ingunni er mjólkurbú með öll- um tilheyrandi vélum, spunavél úr Gefjunni oe skóvél úr Ið- unni. Tíðindalaust í verk- fallsmálunum Tíðindalaust hefir verið í verk fallsmálunum seinustu dagana. Tilraunir, sm gerðar voru um seinustu helgi til að ná samn- ingum fyrir síldarverksmiðjur utan Sigluf jarðar, báru ekki ár- angur, því að verkalýðsfélögin' á þeim stöðum vilja hafa sömu kjör og á Siglufirði. f Sigluf jarð- ardeilunni er beðið eftir úr- skurði Félagsdóms, sem tekur málið fyrir í dag og kveður væntanlega upp úrskurð sinn eftir helgina. Verkföllin við síldarverksmiðj urnar halda því áfram að því undanskildu, að unnið hefir verið við verksmiðju Kveldúlfs á Hesteyri, þrátt fyrir yfirlýst verkfall þar. Verksmiðjurnar á Ströndum eru og utan við þess- ar deilur, því að þar var samið í vetur, og félögin þar hafa neit- að, að gera «amúðarverkfall. Dagsbrúnarverkfallið heldur og áfram, þar sem Dagsbrúnar- stjórnin lýsti yfir því á sátta- fundi á þriðjudaginn, að hún héldi fast við upphaflegar kröf- ur sfnar um 35 aura grunnkaups hækkun á klst. Á síldveiðiskipum þeim, sem lýst hefir verið verkfalli á, held- ur vinna áfram, eins og ekkert hafi ískorist, og engar samnings viðræður munu þar hafa farið fram. Er þetta eitthvert kyn- legasta verkfall, sem til hefir verið, og sýnir bezt, að sjómenn eru ekkert fyrir það að láta kommúnista stjórna sér.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.