Tíminn - 16.10.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 16.10.1947, Blaðsíða 1
< RITSTJÓRI: ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON UTGEPANDI: FRAMSÓKNARPLOKKURINN > Símar 2353 og 4373 PRENTSMIÐJAN EDDA h.f. S RITSTJÓRASKRIPSTOPUR: EDDUHÚSI, Llndargötu 9 A Símar 2353 og 4373 APGREIÐSLA, INNHEIMTA OG AUGLÝSINGASKRIPSTOFA: EDDUHÚSI, Lindargötu 9 A Simi 2323 31. árg. Reykjavík, fimmtudaginn 16. okt. 1947 189. blað Þrjár tillögur um áfengismál lagðar fyrir Alþingi Tillögurnar miða að takmörkun áf engisneyzlu og afnámi óheilnrigðra áfengisveitinga og \ sérréttinda f fyrradag voru lagðar fram í sameinuðu þingi þrjár þings- ályktunartillögur og ein fyrirspurn varðandi áfengismál. Tillög- urnar miða allar að því að draga úr áfengisnautn ?g afnema ýmsar óheilbrigðar venjur og sérréttjndi, ein9 og opinberar drykkjuskaparveizlur og áfengisfríðindi ýmsra opinberra starfs- manna. Tillaganna er nánar getið hér á eftir: L/ppjbof i_u.ppsiglin.gu Báðstafanir til að draga úr áfengisnautn. Sex þingmenn, Sijfús Sigur- hjartarson, Hannibal Valdi- marsson, Páll Þorsteinsson, Pét- ur Ottesen^ Halldór Ásgrímsson og Skúli Guðmundsson flytja svohljóðandi tillögu um ráð- stafanir til að draga úr áfeng- isnautn: Alþingi ályktar að fela ríkis- stjórninni að "gera eftirtaldar ráðsf/ifanir: a. að láta lög nr. 26 frá 1943 um héraðabönn, koma til fram- kvæmda eigi síðar en 1. jan. 1948. b. að gefa út reglugerð um skömmtun áfengis, og verði þar meðal annars ákveðið, að áfengi megi ekki selja, nema gegn skömmtunarseðlum kaupanda, enda sýni hann persónuskír- teini sín." \ í greinargerðinni segir m. a.: „Á síðasta Alþingi voru flutt- ar allmargar tillögur til þings- ályktunar varðandi áfengismál- in. Tvær þeirra vöktu verulega athygli, og má fullyrða, að þær áttu hljómgrunn hjá þjóðinni, var önnur um framkvæmd héraðabanna, en hin um skömmtun áfengis. Þrátt fyrir eindregnar áskor- anir frá fjölmörgum fundum og samtökum um, að Alþingi sam- þykkti þojssar tillögur, fékkst hvorug þeirra afgreidd. Slík meðferð þessara mála var ósæmandi Alþingi. Þessar tvær tillögur eru að efni til samein- aðar í þeirri tillögu, sem. hér liggur fyrir, og er \>ess að vænta, að Alþingi víki sér nú ekki undan að afgreiða þær, enda efni þeirra mjög rætt, og mætti ætla, að sérhver þing- maður hefði þegar fullmótaðar skoðanir á því og óskaði ekki að dylja þær." 3 Afnám vínveitinga á kostnað ríkisins. Sex þingmenn, Skúli Guð- mundsson, Pétur Ottesen, Sigfús Sigurhjartarson, Hannibal Valdimarasson, Halldór Ás- grímsson og Páll Þorsteinsson flytja svohljóðandi tillögu um afnám vínveitinga á kostnað ríkisins: „Alþingi ályktar, að áfengir drykkir skuli ekki veittir á ERLENDÁR FRÉTTIR Um helgina fóru fram bæjar- stjórnarkosningar í Róm. Flokk- ur de. Gasperis forsætisráð- herra, Kristilegi lýðræðisflokk- urinn, vann stórkostlegan sigur í kosningunum. Hlaut flokkur- inn 204,000 atkvæði, en það er helmingi meira atkvæðamagn, en við sj-ustu kosningar. Bæj- arstjórnarfulltrúar flokksins eru nú 37. Samsteypa jafnaðarmanna og kommúnista fékk líka atkvæða- töiu og áður og 37 fulltrúa. Sýna þessar kosningar glögglega, að kommúnistum hefir síður en svo aukizt) fylgi á ítalíu. Aðrir flokkar fengu 6 fulltrúa. kostnað ríkisins eða ríkisstofn- ana." í greinargerðinni se&ir, að til- laga um þetta efni hafi verið fram borin á síðasta þingi, og var henni vísað til þivgnefndar, en nefndarálit kom ekki. Málið sé því flutt hér í annað* sin», og vlsast til greinargerðar, er fylgi nefndri tillögu á Alþingi 1946. Það var Skúli Guðmundsson, sem flutti þessa tillögu í fyrra. Afnám sérréttinda í áfengiskaupum. Sex þAngmenn, Skúli Guð- mundsson, Pétur Ottesen, Sigfús Sigur,hjartarson, Hannibal Valdimarsson, Halldór Ásgríms- son og Páll Þorsteinsson flytja svohljóðandi tillögu um afnám sérréttinda í áf engismáiuy.i: Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að afnema þau sérréttindi, sem nokkrir við- skiptamenn áfengisverzlunar ríkisins njóta nú, að fá þar keypt vínföng fyrir lægra verð en aðrir kaupendur þurfa áð borga fyrir þá vöru. f greinargerðinni er i>ess get- ið, að tillaga um þetta efni hafi verið flutt á síðasta þingi, en ekki hlotið fullnaðarafgreiðslu. Það . var Skúli Guðmundslson, sem þá flutti tillöguna. Fyrirspurnir Jónasar Jónssonar. Fyrirspurn sú, sem Jónas Jónsson hefir lagt f?;am varð- andi þessi mál, er svohljóðandi: Hvaða trúnaðarstöðum í landinu fylgir réttur til að fá frá ríkinu áfengi til kaups með niðursettu verði? Hvenær hafa trúnaðarmenn þjóðtélagsins öðlazt þessi rétt- indi, hvaða stjórnarvöld veittu réttindin, og hvaða ár fékk hver einstijk trúnaðarstaða sinn frumrétt?. Hvaða skilyrði eða takmark- anív eru settar hinum einstöku notendum þessara hUmninda? Hvaða valdastóður, ^em ekki hafa enn öðlazt þennan rétt, gætui ef beita skyldi fullri sann- girni, komið til grein* ef hlunn- indi þessi ættu að ná eftirleiðis til fleiri manna en hingað til? Júgóslövum pg ítölum í Trieste kemur ekki of vel saman. Ryskingar og hvers konar árekstrar eru þar daglegir viSburðir. Kynda kommúnistar ekki síst undir. — Myndin hér að ofan var tekin, þegar eitt uppþotið var að hef jast. Ekki til bátar á Þingeyri handa öllum, er vilja stunda sjó Vantar aðstöðu í landi til aukinnar útgerðar Að undanförnu hafa verið gerðir út 3 bátar frá Þingeyri í Ðýrafirði, en margir sjómenn þar verða að leita annað í ver, vegna þess að fleiri bátar eru þar ekki til. Aðstaða til útgerðar frá Þingeyri er líka að ýmsu leyti erfið, enda lítið gert til að skapa skilyrði í landi, og fjármagn nú hvergi fáanlegt til fram- kvæmda. Eiríkur Þorsteinsson, kaupfélagsstjóri á Þingeyri, er staddur hér í bænum um þessar mundir, og hefir tíðindamaður blaðsins átt tal við hann og spurt hann frétta að vestan. Þrír bátar gerðir út frá Þingeyri. Að undanförnu hafa verið gerðir út þrír bátar frá Þingeyri. Eru það Skíðblaðnir 64 smál., Sæhrímnir 79 smál. og Gullfaxi 19 smál. Skíðblaðnir var keypt- ur notaður frá Syíþjóð fyrir tveimur árum, og hefir reynzt mjög vel, og betur en flestir nýju bátanna, sem smíðaðir voru í Svíþjóð á vegum fyrrver- andi ríkisstjórnar. Sæhrímnir var keyptur til Þingeyrar 1939 af Ingvari Guð- jónssyni. Var þá stofnað út- gerðarfélag til^að anuast rekst- ur hans. Kínverska listmuna- sýningin opnuð í dag Frú Oddný Sen opnar í dag kínverska listmunasýningu í Listamannaskálanum. Er þar að sjá marga merkilega muni, er margir munu sennilega minnast frá fyrri sýningu frúarinnar, er hún var nýkomin heim frá Kína. ¦ Eins og mönnum mun kunn- ugt, er komnir eru til vits og ára, eru Kínverjár meðal elztu menningarþjóða. Meðal þeirra þróaðist há menning meðan hvítar þjóðir voru villimenn 'í hellum og frumskógum. Munir þeir, sem frú Oddný sýnir, gera sitt vitni um þessa menningu. Vsrður ekki reynt að lýsa þeim hérí, en þess aðeins getið, að hinir elztu eru mörg hundruð ára gamlir. Útvarpsumræðurnar um Parísarráð- stefnuna Einar Olgeirsson not- aði ekki ræðutíma sinn í fyrrakvöld fóru fram út- varpsumræður um þings- ályktunartillögu frá Einari Olgeirssyni varðandi þátt- töku íslands í Parísarráð- stefnunni. Þau einstæðu tíðindi gerðust við þetta tækifæri, að Einar Ol- geirsson, formælandi þjngs- ályktunartillögunnar, sem á dagskrá var, gafst algerlega upp við að mæla með hehni og verja málstað sinn. Notaði hann ekki fjórða hluta af frumræðutíma sínum, en það mun vera algert einsdæmi við slikar umræður. í gær fór fram atkvæða- greiðsla um tillögu frá Bjarna Benediktssyni um að vísa mál- inu frá með rökstuddri dagskrá og að á Alþingi hefði verið sam- þykkt þátttaka íslands i parís- arráðstefnunni. Atkvæði féllu þannig, að tillagan var sam- þykkt með 34 atkvæðum gegn 10, en 8 voru fjarverandi. Vantar aðstöðu í landi. Það er sama sagan á Þingeyri og víðast hvar annars staðar, að tilfinnanlegur skortur er á fullnægjandi aðbúnaði fyrir bátana í landi. Á Þingeyri vant- ar tilfinnanlega fiskverkunar- hús og fiskiðjuver svo hægt sé að gera aflanum fullnægjandi skil, þegar á land kemur. Og engar lánastofnanir eru nú fá- anlegar til að lána til slíkra framkvæmda. Gömlu verkunaraðferðirnar úreltar. Á undanförnum árum hefir öll áherzla verið lögð á að koma upp hraðfrystihúsum, .og er það gott, svo langt sem það nær,og á meða*- marakaðir fást, en alltaf má þó búast við að grípa verði til þess að salta. Nú er búið að taka mörg -jprnlu salt- fiskhúsin til annarra nota, enda mörg þeirra orðin algerlega ó- fullnægjandi. Auk þess má bú- ast við, og er raunar óumflýj- anlegt, að grípa verði til bættra verkunaraðferða. Það getur ekki borg^ð sig lengur að þurrka saltfiskinn á gömlu stakkstæð- unum og er athugandi, hvort (Framhald á 4. síðu) QSögskráð, erlend skip við síld- veiðar í landhelgi sl. sumar Málað yfir nafn og númer, sett á það íslenzkt heiti og dreginn upp ísl. fáni Orðrómur nokkur hefir gengið um það að undanförnu, að er- lend skip hafa á síðastliðnu sumri veitt síld hér við land undir islenzkum fána í íslenzkri landhelgi, án þess að vera hér löglega skráð, eða hafi fullnægt kröfum þeim, er gerðar eru um íslenzk skip. , Tíminn hefir aflað sér frek- ari upplýsinga um þetta mál. Við þá athugun kom í ljós, að eitt erlent skip hefir stundað hér síldveiðar í sumar, án þess að vera lögskráð, en samt borið íslenzkt nafn og siglt undir íslenzkum fána. Sœskur bátur kemur til Vestmannaeyja. Forsaga þessa máls, eins og Tminn hefir hana eftir góðum heimildum, er sú, að sænskur bátur kemur til Vestmannaeyj a í síðastliðnum júnímánuði. — Bátur þessi, sem var um. 60 smálestir að stærð, kom til |indfíns með sænskrí áhöfn, með. sænskt nafn og undir sænskum fána og kvaðst skip- stjórinn á bátnum vera eigandi hans. Báturinn var 50 ára gam- all, en bannað er með lögum að kaupa til lands skip, sem eru eldri en 12 ára. Skipt um ^nafn og númér. Báturinn var í Eyjum nokkra hríð, en i júlíbyrjun tóku menn eftir- því, að búið' var að mála yfir hið sænska nafn og númer hans, en í staðinn var komið nafnið „Leó II". og stafirnir V.E.ll. Vakti þetta nokkra furðu þar sem kunnugt var, að skipa- skdðunin í Eyjum hafði neitað bátnum um íslenzkt vottorð. Þrátt fyrir þetta fór báturinn þó (Framhald á 4. síðu) Rýmkun á skömmtun Viðskiptamálaráðherra tjáði Alþingi í gær, að afnumin yrði skömmtun & íslenzkum prjóna- vörum og gefinn aukaskammtur af vinnufötum og vinnuskó- fatnaði. — Var bent á það hér í blaðinu í gærmorgun, hvílík fásinna skömmtun á islenzkum prjóna- vörum væri. Viðskiptanefnd farin tilHollands Ríkisstjórnin hefir skipað sendinefnd til að faœ. til við- ræðna við hollenzk stjirnar- völd pg athuga mögulöika á vörukaupum, í framhaldi af viðræðum þeim við hollenzka verzlunarnefnd, sem fram fóru í Reykjavík fyrir nokkru. Nefndina skipa: Eggert Krist- jánsson, varaformaður Verzl- unarráðsins, formaður, Helgi Þorsteinsson framkvæmdastjóri Sambands ísl. samvinnufélaga og Þórhallur Ásgeirsson fulltrúi í utanríkisráðuneytinu. Lagði nefndin af stað til Hol- lands í gær með flugvél. Finnski sendiherrann nýi í Reykjavík Hínn nýji sendiherra Finna hér, Paivo K. Tarjenne, og frú hans eru komin hjngað til Reykjavíkur og mun sendiherr- ann bráðlega leggja embættis- skilríki sín fyrir forseta íslands. Tíðindamenn blaða, og út- varps áttu í gær stutt samtal við sendiherrahjónin. Kynnti Bjarni Guðmundsson blaða- fulltrúi þau, en auk þeirra, er nefndir hafa verið, voru við- staddir Eirikur Leifsson ræðis- maður Finna hér, og AJfons Jónsson, vararæðismaður á Siglufirði. Sendiherrann sagðj, að isér vær mikil ánægja að vera kom- inn hingað til lands og geta átt þátt í því að treysta br^ðra- böndin milli Finna og íslend- inga, þessara tveggja þjóða, er öðluðust sjálfstæði sitt því nær samtímis. Hann lét og í ljós þakklæti fyrir þá samúð, er Finnar hefðu átt að mæta héð- an á erfiðum tímum. Búsetu mun sendiherrann ekki hafa hér, heldur í Osló. Á sama hátt mun sendiherra ís- lendinga i Stokkhólmi verða ís- lenzkur sendiherra í Finnlandi. Mun hann leggja fram embætt- isskilríki sín einhvern næstu daga. Páivo K. Tarjanne er fæddur í Tavastehus í Finnlandi árið 1903. Stundaði hann nám í Helsingfors og Frakklandi. Eftir að hann gekk í þjónustu finnska utanríkismálaráðuneyt- isins vann hann í Svíþjóð og Sviss og 8.1; tvö ár hefir hann verið sendiherra Finna í Osló. Óþokkabragð: Drengur sprengir hí jóðhimnu í gam- allikonu f fyrradag gerði stálpaður drengur aldraða konu heyrn- arlausa á öðru eyra með því að henda að henni „kín- verja." Kona þessi hefir um nokkur ár haft það að atvinnu á haust- in, að svíða kindahausta fyrir bæjarbúa og hefir haft bæki- stöð innarlega við Skúlagötuna. í fyrrakvöld varð . hún fyrir óvæntri árás. Stálpaður dreng- ur, er hafði meðferðis „kínverja" og 'var að leika sér að því að kveikja í þeim og sprengj*, þá, fékk allt í einu löngun til að bekkjast til við konuna, þar.sem hún var við vinnu sína. Kveikti hann í einum „kínverjanna" og henti að konunni með þeim af- leiðingum, að púðursprengja þessi lenti á höfði konunnar og rauf hljóðhimnuna í öðru eyra um leið og sprengingin varð. Er konan nú frá störfum og verð- ur að ganga til læknis um lang- an tíma. Ekkert verkfall hjá Dagsbrún Samningar hafa náðst milli verkamannafélagsins Dags- brúnar og Vinnuveitendafélags íslands og kemur ekki til vinnu- stöðvunar hér að þessu sinni. Samningar verða óbreyttir frá því sem áður var, en uppsegjan- legir af beggja hálfu með mán- aðar fyrirvara. Hins vegar hófu klæðskerar, er starfa hjá' klæðskerameistur- um, verkafall í gær. Verkfallið nær ekki til hraðsaumastofa. Þá eru járniðnaðarmenn í verk- falli, og hefir ekkert samkomu- lag názt í þeirra deilu. Mjolkin minnkuð Undanfarið hefir mjög dregið úr mjólkurmagni því, er flutzt hefir til bæjarins. Af þessum ástæðum hefir verið ákve^ið að I draga nokkuð úr mjólkur- | skammtinum í bili. Verður mjólkurskammturinn nú mið- | aður við 4 desilítra handa hverj- I um einstaklingi.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.