Alþýðublaðið - 31.01.1940, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 31.01.1940, Blaðsíða 1
BITSTJÓRI: F. E. VALÐEMARSSON ¦-¦;>© ÚTGEFANDI: MJ»tÐUFL@KKÍJS®IN XXI. ARGANGUR. MIÐVIKUDAGUR 31. JAN. 19400. 25. TÖLUBLAÐ "smsssma Útgerðarmeno neita að hækka lifrarhlut sjémanna pótt lýsið hafi hækkað f Jverði um helming —,— » —_ . Þrir árangurslausir fundir hafa verið haldn- ir milli fulltrúa sjómanna og útgerðarmanna. Stféra Makvennafélans- ins Fraisokn endurkosin. Mlkil eíning ríkir f félaginu. Fjárhagurinn er i góðu lagi og nema eigiiir þess samtals um 21 þús. króna. A ÐALFUNDUR Verka- *^ kvennafélagsins Fram- sókn var haldinn í gærkveldi og var fundarhúsið fullskip- að. Ríkti fullkomin eining og eindrægni á fundinum. Öll stjórn félagsins var endur- kosin á fundínum, en hana skipa þessar konur: Jóhanna Egilsdóttir, formaöur, Jóna Guðjónsdóttir, varaform. HÓImMður Ingjaldsdóttir, ritari Guðrún Sigurðardðttir, gjaldk. Sígr. Hannesdóttir, fjárm.ritari. Johanna Egilsdóttir, formaður félagsins, flutti skýrslu um 'störf félagsins á síðastliðnu ári. I félagínu eru nú fullgildir meðlimir 706 að tölu, en á aukar skrá eru 45, það eru þær konur, sém skulda meira en eitt ár. Um 80 konur eru að því komnar að hveria úr félaginu vegna þess, að ekki hefir tekist að finna pær, én flestar þejrra munu fluttar úr bænum, enda aðeins komið hing- að til að stunda vinnu skamman tfeia. 160 konur höfðu gengið í félagið á árinu. Fjárhagur félagsins er tiltölu- lega gðður, þegar tekið er tillit til hins lága árgjalds. Eignir þess nenia samtals rúmlega 21 þús. JÓHANNA EGILSDÓTTIR formaður Verkakvennafélagsins. kr., þar af í vinnudeilusjðði um 5 þús. kr. ' Samkvæmt skýrslu stjórnar fé- lagsins höfðu atvinnurekendur alloft á árinu reynt að hafa af taxtakaupi verkakvenna, en stjórn félagsins hafði allt af tekist að lagfæra þær misfellur, þó að það kostaðí stundum nokkuð þref. Stjórn félagsins var þakkað vel unnið starf með dynjandi lófa- taki' ' Á fundinurh var sampykkt á- skorun á bæjarstjórn um að auka atvinnubótavinnu fyrir atvinnu- lausar konur. Hæstiréttur dæmir tvo lög- reiiupjina vegna handtöku Karls Jénssonar, læknis. Undirréttardömurinn var þyngdur. f MORGUN var kveðinn * upp í Hæstarétti dómur í málinu: Réttvísin gegn lög- regluþjónunum Sigurði Thor arensen og Þorkeli Steins- s^ni. Þyngdi Hæstiréttur dótti undirréttar. ^Mál þetta var höfðað vegna handtöku Karls Jónssonar ljeknis 27. okt. 1938. Höfðu hin- ir' stefndu lögregluþjónar tekið haun undir áhrifum víns að. Hótel Forg, flutí hann upp í hegningarhús, og hefir verið skýrt frá því áður hér í blaðinu. Dómur Hæstaréttar er svo hljóðandi: „Héraðsdómurinn í .- máli þessu er kveðinn upp af ísleifi prófessor Árnasyni samkvæmt konunglegri umboðsskrá 8. des. 1938. Það virðist mega telja sannað, að ákærði Sigurður Thoraren- sen hafi ekki farið að Karli lækni Jónssyni, þegar hann bauð Karli að hætta að syngja Frh. á 4. síÖU. 11/í EÐ gengislögunum var 1 * ákveðið að taka skuli upp sérstaka samninga milli aðila í þeim starfsgreinum, þar sem kaup er greitt að nokkru leyti með hlunnind- um, svo sem fæði, húsnæði, aflaverðlaunum o. þ. u. 1, um það, hvernig kaupgreiðslur þ'eirra manna verði sam- ræmdar ákvæðum laganna um kaupgjaldshreytingar. Náist ekki samkomulag um þessa samræmingu er svo til ætlast að ágreiningur um hana sé úrskurðaður af sér- stakri nefnd, kauplagsnefnd. Stjórnir sjómannafélaganna í Reykjavík og Hafnarfirði og út- gerðarmenn togaranna áttu ný- lega 3 fundi með sér til að ræða um þessi mál og ýmsan ágrein- ing í sambandi við framkvæmd á samningum. Mesta ágrein- ingsmálið varð, eins og áður hefir verið sagt frá hér í blað- inu, lifrin. Stjórnir sjómannafé- laganna litu svo á, að lifrar- þóknunin væri ekki fast kaup- gjald, heldur aflahlutur, sem yfirleitt hefði síðan lifrarþókn- unin kom til sögunnar verið samið um með tilliti til verð- lags á Iifrinni. í sambandi við þetta skalvþess getið, að með fyrsta samningi við Félag ísl. botnyörpuskipa- eigenda 16. febrúar 1916 var samið um 35 kr. lifrarþóknún mánuðina marz—apríl og eftjr þann tíma hið almenna gang- verð hér í Reykjavík. En þegar þessir tveir mánuðir voru Iiðn- ir. vildu útgerðarmenn ekki standa við það að borga hið al- menna gangverð og út af því "varð verkfallið á togurunum í maí 1916, sem lauk með því, að útgerðarmenn gengu inn á að borga sjómönnum 60 kr. fyrir tunnu, en það var tilboð. útgerð- armanna, og gilti það allt vorið, en samningar náðust aftur 21. jan. 1917. Þá er gerður samn- ingur, sem felur m. a. í sér, að sjómenn fái 40 kr. fyrir tunn- una. Þetta gilti líka 1918 og fram til 27. desember 1919. Þá var aftur gerður samningur og hækkaði lifrin þá aftur upp í 52 kr. Allt fór þetta nokkurn veg- inn eftir verðinu, sem fékkst fyrir lýsið. Þannig var lifrarþóknunin til sjómanna á stríðsárunum. En eftir stríðslok lækkaði lýsis- verð og þar með aflahlutur sjó- manna í lifrinni. Öll árin síðan hafa sjómerœ miðað kröfur sínar um lifrar- þóknunina við íýsisverð og það gera þéir einnig nú, þar sem þeir líta svo á, að þessi þóknun sé ekki fast kaup og komi því ekki undir gengislögin. Sem stendur hafa sjómenn kr. 28,00 fyrir lifrina á salt- fisksveiðum ogkr. 28.50 á is- Frh. á 4. siðu. Hitler talar. Annar páttur stríðsins að hef jast, seglr Hitler. . » ..........., Ræða í Sportpalast i Berlín f gær á7 ára afmæliHitlerstiérnarinnar Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. KHÖFN í morgun. T LANGRÍ RÆÐU, sem Hitler hélt í Sportpalast í Ber- ^- lín seinnipartinn í gæi* í tilefni af sjö ára afmæli naz- istastjórnarinnar, tilkynnti Hitler, að annar þáttur styrj- aldarinnar væri nú að hefjast. Hann sagði, að aldrei hefði annað eins verið fram- kvæmt í Þýzkalandi á^stuttum tíma eins og það, sem gert hefði verið á síðustu fimm mánuðum til þess að undirhúa úrslitaátökin í styrjöldinni, Þýzkaland væri viðbúið og við- búnaður þess færi nú að bera ávöxt. Englanð oa Frakkianð skuiu fá að berjast. BERLIN í morgun. FO. „Þegar ég tók við völdum 1933," sagði Hitler, „var mér ljóst, að það voru ekki lok bar- áttunnar, því að takmarkið gat ekki verið að koma á nizistísku skipulagi í Þýzkalandi, heidur að leysa þýzku þjóðina úr ánauð- inni. Ég hefi reynt að ná þessu takmarki með samningum, og það hefir að vísu tekizt í ýmsum greinum'i Það verður að viður- kenna, að 1938 var sýndur nokk- ur vilji á því að koma á sliku samkomulagi, en eftir það náðu stríðsæsingamennirnir yfirhönd- inni. Frá Munchenfundinum fðru menn heim til London og Paris og hófu æsingastarfsemi sína. Siðan hefir öllum samkomulags- tilraunum verið vísað á bug. 'Dæmi þess eru Pólverjar. Þeir vildu ekki samkomulag, þeir vildu berjast, Einnig England og Frakkland vildu berjast, og þau skulu fá að berjast." iimar páttur styvlaldar- ionar er að hefjast. „A 18 dögum," sagði Hitler, „var Póllandsstyrjöldinni lokið. Það var fyrsti þáttur stríðsins. Nú hefst annar þátturinn, og ChUrchill brennur i skinninu eftir að hann hefjist. ChUrchill gerir mikið úr þvi, sem Bretar hafi aðhafzt siðustu " fimm mánuði. Við vitum, hvað þ«ir hafa aðhafst og einnig hvað Frakkar hafa aðhafzt, en þeir vita ekki, hvað vér höfum gert á þessum tíma. Halda þeir ef til vill, að vér höfum sofið? Eg get Frh. á 4. síðu. I Verðor kommúnlsta íflokkarinn I Stí- Þiðð bannaðnr? Frá fréttarjtara Alþ.bl. KHÖFN í mqrguh. ÞÆ'R fregnir berast frá Sviþjóð, að búizt sé við því, að kommúnisía- f lokkurinn verði innan skamms bannaður. Hann var talinn uppvís að njósnum fyrir Rúss- land, og hafa hváð eftir annað komið í /Moskvaut- varpinu fregnir um her- flutninga og vopnaflutn- inga innanlands á sænsku járnbrautunum, sem ekki geta verið annars staðar að en frá njósnurum vlð járn- brautirnar. Gert er ráð fyrir að all- ir kommúnistar, sem eru í þjónustu þess opinbera. verði sviftir sínum nóver- andi stöðum og fluttir yfír í önnur störf, þar sem þeir eru óskaðlegir. Tveir dómar i gær fyrir éleynieoa a- feoiisslln. ¥ GÆR voru I lögreglurétíi * kveðnir upp tveir dömar fyrir óleyfilega áfengissölu. Solveig Sigurðardóttir Berg- mann, Brekkustig 6, var dœmd í 10 daga fangelsi og 1000 króna sekt fyrir sölu á heimabrugguðu áfengi. Var það ítrekað brot. Emi . fremur, var Guðmundur Ragnarsson, Framnesvegi 14, daamdur í 200 krðna sekt fyrir ólöglega áfengissölu. Dr. RSonvaldnr Pétnrsson andaðist i Winnipeg í gær. Í^R. Rögnvaldur Péturs- 't^ son andaðist að heimili sínu í Winnipeg í Kanada í gær, 67 ára að aldri. Símskeyti um fráfall hans bárust hingað í morgun. * Vestur-íslendingar hafa átt þrjá mikla kirkjuhöfðingja. Tveir eru löngu dánir: Séra Jón Bjarnason og séra Friðrik Berg- mann. Sá þriðji og síðasti, en ekki sizti, séra Rögnvaldur Pétursson, lézt í gær. Fregnin barst hingað símleið- is í morgun. Það er ekki nema tæpur hálftími til stefnu, að verða við bón Alþýðublaðsihs, sem ég annars vildi fúslega sem bezt gera, að minnast dr. Rögn- valdar með fáeinum orðum, svo að þau geti birzt í blaðinu í dag, og fer þá eftirtekjan þar eftir, því miður. I * - Dr. Rögnvaldur Pétursson var fæddur 14. ágúst 1877, að Ríp í Hegranesi. önnur móður- ætt hans var Djúpadalsætt í Skagafirði, en hin tvíþætt úr Dr. RÖGNVALDUR PÉTURSSON Hunavatnssýslu, Snæbjarnar- ætt og Guðmundar Skagakóngs í Höfnum. Dr. Rögnvaldur fór kornungur með foreldrum sín- um til Vesturheims og ólst upp í N.-Dakota. Las guðfræði við MeadviIIe og Harvard, varð prestur Unitarasafnaðar í Winnipeg skömmu eftif alda- mót, og prestur og forseti Sam- Frh. á 4. siðu.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.