Alþýðublaðið - 12.03.1940, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 12.03.1940, Blaðsíða 1
AIÞÝÐU RITSTJÓRI: F. B. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN XXL A2GANGU8. ÞRIÐJUDAGUB 12. MARZ 1940. 60. TÖLUBLAÐ Mssar byrlaðir að slá af krofunum ? Samnlngaumleitun u m haldlð átram f Moskva. M+*r Msfaða finna sterk með 1 ilboð Breta og Frakka um llðvelzlu f bakhðndinnl. Frá fréttaritara Alþýðttblaðsins. KHÖFN í morgun. SAMNINGAUMLEÍTANIRNAR halda enn afram í Mosk- va. Fréttin um það, að samningamenn Finna væru á heímleið, reyndist ekki rétt. Þeir eru enn í Moskva og áttu viðræður við Molotov, forsætis- og utanrikismálaráð- herra sovétstjórnarinnar, í gærkveldi, sem stóðu langt fram ánótt. *% Tanner, utanríkismálaráðherra Finna, hefix í viðtali við fréttaritara ReUtérs í Helsingfors mótmælt orðrómi um það, að samkomUÍög hefði þegar náðzt. En hin langa dvöl f innsku samningámannanna í Moskva þykir benda til þess, að ekki sé lengur talið útilokað, að friðarsamningar takjzt. Það þykir ekki ólíklegt, að Rússar hafi séð sér þann kost vænstan, að slá vérulega af kröfum sínum með tilliti til þess, hve seint þeim gengur sóknin á Finnlandi og þó umfram allt vegna þess, að Finit|a* hafa nú opinbert tilboð Breta og Frakka um liðtfeizlu í bakhöndinni, ef stríðið held- ur áfram. Það þykir áð minnsta kosti mjðg ólíklegt, að Finnar gangi að nokkrum afarkostum undir slíkuj* kring- umstæðum. Vopnahlé í aðsigi? Sænsk Möð eru bjartsýnni í dag um árangur af samn- ingunum í Moskva en nokkru sinni áður, og gera jafnvel ráll íyrir því, að samið vérði vopnahlé í dag og opinber til- kynning jafnframt gefin út um árangurinn af för finnsku fímningamannanna til Moskva. En því er lýst yfir í Helsingfors, að friðarskilmálarnir veíði, ef til einhvers samkomulags kemur í Moskva, að sjllfsðgðu lagðir fyrir finnská þingið- í*k'KH'í?-íí Sfíar vfsa lllnm ás8k~ uauni á bug. KHÖFN í inorgun. Fíf. I sBttibandi við brezkar og frpjskiar blaðaárásir á Svfa, er þvi algerlega neitað í Stokk- höimi, að SvSar hafí lagt að Jihnum að semja við Rússa, eða 0 Þjóðverjar hafi lagt að Sví- #» í þessu máli. GQnther, sænskí titttnrMsmálaráðherrann, hefir til- týjínt, að sænska ríkisstjOrnin héfi ekki, frá þvi er til orða kotó, að Svíar leggðu tillðgur tfössa fyíir finnsku stjóTOima. haft n$|tt sttmband við þýzku stjórn- iija I þessu máli. Hann lýsti einn- '1(S srfir þvi, að flutningar tit Finn- íands hefðu ekki verið stöðvaðir og Finnum yrði bjálpað svo sem vp|ð hefir að undanförnu. Qflnther sagði einnig, að hann vonaðist til, að sambúð Svia og Breta mundi haldast eins vin- sanii^ og hún hefði vérið um langt skeið og væri enn. Bardagarnir halda áfrara Hráít fyrlr friðaiumleit- anirnar. LONDON í morgun. FO. Mteðan samkomulagsumleitun- Þinghúsið í Helsingfors. Þingmenn Finna hafa ekki getað komið saman á fund þar síðan í ófriðarbyrjun. Fá þeir að minnsta kosti frið fyrir loftárásum til að ræða friðarskilmála Bússa, ef sam- komulag næst í Moskva? Bandamenn bjóðast til að veita Finnum alla pá tajálp, sem peirgeta. ..... . i ? "------------------- Yfirlýsing Chamberlains í gær. ¦"¦......¦......»—.....-'' ¦ LONDON í morgun. FÚ. FYKIESPUKN um samkomulagsumleitanir Bússa og Finna var borin fram í neðri málstofu brezka þings- ins í gœr og varð Chamberlain forsætisráðherra fyrir svör- um. Hann hóf mál sitt með því að lýsa yfir, að Bretar og Frakkar myndu halda áfram að senda Finnum hjálpj og ennfremur, að ríkisstjórnir Bretlands og Frakklands hefðu tjáð finnsku stjórninni, áð þær væru reiðubúnar til þess að veita Finnlandi aðstoð með öllum þeim meðulum, sem þær hefðu yfir að ráða, ef Firniar færu fram á slíka hjálp. Chamberlain tók það fram,<,_ að hverskonar hjálp í garð Finna væri í té látin til þess að standa við skuldbindingar í sambandi við áskorun Þjóða- bandalagsins, að þjóðirnar veittu Finnum þá aðstoð, sem þær gætu í té Iátið. Þegár Chamberlain var spurður, hvort þetta væri ekki sama sem styrjöld við Sovét- Bússland, svaraði hann: „Til þess hefir ekki komið." Þrjú skfðamét Iverða háð í pessnm mánuðf. Thulemötið witl skfoaskálann I Hveradðlum, iandsmétið á Ml~ ureyri og skfðavika á fsafirði. ¥ ÞESSUM mánuði v'erða þrjú ¦*• skiðamót. Thulemótið byrjar hér um næstu helgi og gengst Skíðafélag Beykjavíkur fyrir því. Verður það háð við Skíða- skálann. Landsmót skiðamanna verður á Akureyri og fer fram um páskana og eins og venju- lega verður skíðavika á fsafirði um páskana. Skíðavika á ísafirði um pásk- ana, eins og undanfarin ár. Um páskana efnir Sltíða- félag ísafjarðar til hinnar ár- Iegu skíðaviku sinnar. Hefst hán á sklrdag og lýkur á annaai í páskum. Tilhðgun veröur með s\dpuðum haetti og undanfarin ár. Pátttakendum ver&ur skipt í smá- flokka, og verður hverjum flokki fenginn reymdur, gagnkunnugur leiðsögumaður. Skiðaferðir verða aðallega stundaðar á Seljalandsdal og nálægu hálendi, en par er talið vera eitt bezta skíðaland hérlend- is. Seljalandsdalurinn liggur all- hátt og er hin mesta snjóaikista. Náittúrufegurð er par mikil og einstæð og skí&abrekkur við allra hæfi: aflíðandi, langair brekkur fyrir óvana og byrjendur, en snar bratti fyrir pá, sem slyngastir eru á skíðum. Sex ár eru nú liðin siðan Skiðafélag fsafjar&ar efndi í fyrsta sirm til almermrar skiða- viku á Isafirði. Hefir þatttaka vi peim jafnan verið mikil og farið sívaxaindi. Fjöldi Reykvíkinga hefir um hverja páska sðtt vest- ur, t. d. ca: 150 mamns sl. ár, og er pað margt sama fölkið, sem farið hefir ár eftir ár, og svo mun enn reynast. Og eigi mun pað draga úr pátttöku Reyk- vikinga, að „Esja" veröur látin ^ara í páskaferð vestur og norð- ur. Fer skipið héðan að kvðldi miðvikudags í næstu viku og kemur til ísafjarðar snemma á skírdag. .„Esja" kemur aftur til Isaf jarðar á su&urleið amnan dag páska að kvöldi, tekur farpega og heldur pegar til Reykjavíkur pg er væntanleg hingað snenuna á priðjudagsmorgní. Á 1. farrými „Esju" eru ca: 80 rúm og jafnmörg á 2. farrými. Auk pess mun verða tekið vii farpegum i lestarrúm, og er lík- legt að fjöldi manna kj6si pann kostinn, enda er fargjald i lest mjög Odýrt. Lúðvig Guðmundsson skóla- stjóri verður fararstjóri Reykvík- inga nú eins og áður. 16 skíðakappar frá Siglufirði komnir. Með Dettifossi komu 16 Sigl- firðingar til þess að taka þátt í Thulemótinu. Sjö eru frá Skíða- félagi Siglufjarðar, en níu frá skíðafélaginu „Skíðáborg". Frá Skíðafélagi Síglufjarðar eru þessir: Jón Þorsteinsson, Guðmund- ur Guðmundsson, Björn Ólafs* son, Rögnvaldur ölafsson, Ás- grímur Stef ánsson, Þorkell Ben- ónýsson ög Jóhannes Þórðarson, Prh. á 4. sfbu. Saltfiskveiðar togaranna í 4^5 vlknr Þýða l^ mtlliön krðna aukna at vinnu fyrir verkamenn » ------------- Þingsályktunartillaga frá Alþýðuflokknnm. Háialeitun Maisky. Molotov, um er haldið áfram í Moskva er barizt af sama kappi og áður á vígstöðvunum í Finnlandi. Flugvélar Rússa voru á sveimi yfir suður- og miðhlttta Finn- lands. í Helsingfors vortt fimm sinnum gefnar aðvaranir um ioftárásir, og rússneskar flttgvél- ar sáust hátt i lofti yfir tielsing- fors, en engum sprengikúlum var varpað á borgina. I tilkynningum Finna í gær- kveldi var viðurkennt, að Rússum Frfe, á 4. cBtai. Chamberlain gerði þá kunn- ugt, að fyrir 19 dögum eða 22. febrúar s.l. hafi Maisky, sendi- herra Sovét-Rússlands í Lond- on, farið á fund Butlers, aðstoð- arutanríkismálaráðherra, og Iagt fyrir hann nokkra skil- mála, sem hann óskaði eftir að brezka stjórnin legði fyrir finnsku stjórnina. Að áliti brezku stjórnarinnar hefði sam- þykkt slíkra skilmála gert Finnland hjálparvana og ör- yggislaust og hefði hún því neitað, að koma skilmálunum á- leiðis til finnsku stjórnarinnar. Stuttu síðar hafði brezki sendi- herrann í Helsingfors sagt finnsku stjórninni frá þessu. Um sama leyti leitaði sovétstjórnin til sænsku stjórnarinnar sömu Frh. á 4. sí&tt. rp VEIR ALÞÝÐUFLOKKSMENN í neðri deild, Emil -*¦ Jónsson og Finnur Jónsson, bera fram þingsályktun- artillögu um saltfiskveiðar togaranna. Er þingsályktunartillagan flutt í þeim tilgangi að auka atvinnu í landi og er á það bent, að ef togaramir færu á saltfisksveiðar 4—5 vikna tíma, myndi það þýða í atvinnu- aukningu fyrir verkafólkið um 1800 þús. krónur. Þingsályktunartillagan er svo hljóðandi: „Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnma að hlutast til um, að íslenzkir tog- arar fari allir á saltfisksveiðar nú á vertíðinni að minnsta kosti 4—5 vikna tíma og að fiskur sá, er veiðist, verði að sem allra mestu leyti seldur úr landi full- verkaður." I greinargerðinni segja flutn- ingsmenn: „Saitfisksveiðar og saltfisks- verkun hefir um mörg undanfarin ar verið höfuðatvinnugrein f jölda fólks, e? við sjóinn býr. Þetta hefir að vísu breytzt nokkuð hin siðari ár, pannig að pessi at- vinna hefir minnkað, en öll stund hefir verið lögð á að auka aðra atvinnu, svo sem síldveiðar, síld- arverkun og hraðfrystingu fisks. Saltfisksverkun er samt sem áður ennpá svo stór atvinnugrein, að mikill fjöldi manns á afkomu sína undir henni, og leggist hún snögglega niður, er ekki annað sýnna, en að fjöldi fólks komist á vonarvöl. Undanfarna mánuði hafa tog- ararnir siglt með ísaðan fisk tii útlanda og flestir haft af því á- gætan hagnað, en margir stór- gróða. Er pað vel farið, að nokk- uð fáist upp í töp peirra frá undanförnum árum, og ver&ur að gera ráð fyrir, að þeir, sem pessum málum ráða, sjái um, að tekjunum sé pann veg varið. Hins vegar ber pó einhig dð gæta pess, svo sem áður segir, að pessi fyrirtæki hafa dregið fólkið úr sveitinni til sjávarins, og pað byggir nú i ár atvinnu- vonir sinar á saltfisksverkuninni eins og undanfarin ár. Verður þvi að teljast réttmætt, að pau stuðli að því, eftir pví sem geta péirra leyfir, að atvinnurekstur pessi falli eigi með öllu niður, enda hlyti slíkt að yerða pjóðar- böl. Sem dæmi þess, hve hér er jniikið i húfi, má benda á, að at- vinnuaukntngin, er af þes»« Frh. 4 4. sftu.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.