Alþýðublaðið - 19.03.1940, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 19.03.1940, Blaðsíða 1
Heimurinn engu nær um við ræður Hitlers og Mussolinis. . —_—t---------------- Einræðisherrarnir ræddust við í skotheldri járnbrautarlest í tæpar þrjár klukkustundir. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. Kaupmannahöfn í morgun. TLJ ITLER OG MUSSOLINI hittust í gærmorgun kl. 10 *-'"*-ví Htlu þorpi ítalíu megin við Brennerskarð. Komu þeir þangað hvor'um sig, með fylgdarliði sínu, í skotheldri járnhrauiarlest. Gengu þeir Hitler og von Rihhentrop strax eftir komuna yfir í járnhrautarlest Mussolinis og Ciano greifa og töluðu við þá í 2 klukkustundir og 50 mínútur. Þá var horðaður hádegisverður, en eftir hann skildu ein- ræðisherrarnir og hélt hvor heim til sín. í morgun var tilkynnt, að Mussolini væri aftur kominn til Rómaborgar, en í opinberum tilkynningum um fund- inn þar og í Berlín er ekkert að græðá. Þar er aðeins sagt, að viðræðurnar hafi farið vinsamlega fram. Um til- gang hans og árangur hafa menn ekki nema getgátur einar. Friðarskilmálar Hitlers umræðuef ni f undarins? Sá orðrómur vill ekki þagna, »8 Hitler hafi ferið a» hitta Mussolini í þeim tilgangi, að reyna að fá málamiðlun hans til að koma á viðræðusambandi við Vesturveldin um frið, og að fyr- ir honum vaki að nota til þess tímann, meðan Sumner Well- es dvelur í Evrópu. Hinsvegar hefir Cordell Hull, utanríkismálaráðherra Roose- velts, neitað því, áð Sumner Welles hafi komið fram sem nokkur málamiðlari í Evrópu. Hann hafi aðeins verið að kynna sér ást^ndið 'og ekki farið & neinn hátt út fyrir það verk- svið. Sfcilmðlarnir ellefu. Þrátt fyrir þetta hefir orð- rómur komizt á loft um það, að Hitler hafi gengið frá friðar- skilmálum í ellefu liðum, sem hann vilji leggja til grundvallar fyrir friðarsamningum. Þessir skilmálar eru: 1.) að aimenn afvopmm fari fram. Stúdentafélag Reytejavikur; Pfíil ankins sambands mllli Islands og iierikn. ---------------~-4------------------ Frá limræðuniim á fundinum í gær. ÞETTA var fyrri fundurinn af tveimur umræðufund- um, sem Stúdentafélag Reykja- víkur heldur á þessum vetri um afstöðu íslands til umheimsins, og fjallaði hann um afstöðuna til Ameríku. Thor Thors hafði þar aðalfram- sögu og ræddi um menningarleg viðskiptaleg og pólitísk sambönd íslands við Ameriku. Lagði hann aðaláherzluna á aukið menning- arsamband við Islendingana í Vesturheimi og lýsti hinum si-- auknu erfiðleikum, sem þeir hefðu við að etja, og þerrri við- leitni, sem sýnd hefði verið hér heima, til að styðja pá og halda sambandi við ' þá. Hanm rakti þróun viðskiptamna milii Islainds og Suður- og Norður-Ameriku frá 1935 og erfiðleikana dg inögu- leikana á auknum viðskiptuni Is- lands við pessar pjióðir. Kvað hann útflutnimg íslands til Banda- rikjanna 1930 hafa verið lýa millj. kr., 1935 4,2, 1938 5,8 og 1939 7,4 millj. Harm sagði, að eins og nú stæðu sakir værí ekki hægt að selja síidarlýsi til Ame- ríku sökum tolla, en ef pvi feng- ist bneytt, yrði það mikill hagn- aður fyrir okkur, því þá yrðum við éháðir lýsishringuwum í Ev- rópu. Svipuð aðstaða sagði hann að væri um sölu sildarmjöls. Þá ræddi hann og um gildi sýning- iarinnar í New York bæði fyrir viðskiptalífið og Island sem ferða mannaland. Þá kom hann nokkuð inn á hina pólitísku aðstöðu til Bandaríkjanna, m. a. hugmymd Vilhjálms Stefánssonar um að Is- land væri fyrsta ameríska lýð- veldið og Monro-kenmingin ætti að ná til þess. Kvað ræðumaður, að eins og nú stæðu sakir, væri erfitt að standa einn og óstuddur og yæri því ekki fráleitt að at- huga þennia möguleika, því land- inu myndi minnst hætta stafa af vernd Bandaríkjanina af þeim stórveldunum, sem nú væru til. , Frh. á á. síðu. 2.) að lítið pólskt ríki með um 10 rnillfönum íbúa, verði endur- reist umhverfis Varsjá, og skuli það fá hafnarborgina Gdynia og aðgang að höfninni í Danzig. zig. 3.) að Tékkía, Slóvakía og Ung- verjaland verði sambandsrxki, með sjálfstjórn hvert um sig, og Þjoðverjar fái heimild til að hag- nýta sér hráefnaiindir þeárra í 25 ár. 4.) að AusturrM verði áfram hluti af Þýzkalandi. ? 5.) að Þjoðverjar fái gömlu þýzku nýlendurnar á næstu 25 árum. i 6.) að Dónárlöndin/ Tékkía, Slóvakia, Ungverjaland, Júgó'sla- vía og Rúmenía myndi ríkjasom- band undir vernd Þýzkalamds og italíu. 7.) að héruðin Besísariabia og Transylvanía í Rúuneníu fái sér- stöðu innan þess rikis og verði hið fyrra undir rússneskri, en hið. síðara undir þýzkri vemd. . 8.) að Gyðingar, sem eftir eru í Þýzkalandi, verði fluttir til Pale- stínu eða Austur-Afríku. 9.) að jfrjáls va(rzlur»: verði leyfð í heiminum og ölltjm þjóðum gert jafnhátt undÍK höfði á Ameríkumarkaði. 10.) að yfirráðin. yfir Suez- skurði verði tekin af Bretum og Frökkum, falin alþjóQanefnd, og franska hafnarborgiri Djií- bouti í Austur-Afríku gerð að f ríhöf n. 11.) að ítalir í Tunis íái sér- réttindi, þannig að þeir séu þar áfram ítalskir ríkisborgarar. í London er því lýst yfir, að brezku stjórninni sé algeriega ó- kunnugt um þessa skilmála, og Sumner Welles hafi að minnsta kosti ekki skýrt henni frá þeim, hafi hann yfirleitt nokkuð vitað um þá. Það er heldur engin dul dreg- in á það, að slíkir friðarskil- málar myndu ekki verða teknir alvarlega í London eða París. Hitler og Mussolini, þegar heir hittust seinast i Rómahorg. Ástandið er hreytt siðan. Verstu rafmagnsbil anirnar á vetrinum. --------------------«-----------------i_ Verksmiðjur og átvarp stöðvuðust fram yfir hádegi og fólk fékk ekki heítan mat ----------_—*-------------- Rafmagnsveitunni ©r kunnugt um, af hverju bilanirnsr stafa. ENN EINU SINNI hilaði rafmagnið í dag. Bilanirnar urðu . . snemma í morgun og gekk illa að finna þær. — Báðir strengirnir frá stöðinni við Elliðaár og hingað til bæjarins hil- uðu og var bærinn því algerlega rafmagnslaus. Leit var strax hafin, með allmiklum mannafli, að þvi hvar bilanirnar væru og íyrst klukkan 11,15 tókst að finna þær. Voru þær inni í mýr- um (Sogamýri), ett þar er nú mikið undir vatni. Ðilanirnar á rafmagninu eru nú ? ' ~ Aðalfnadnr Friðarfélagsms. Biiuiri OlgeirssyBl ¥l I úr félagiBU með saiupðaafkvaBðsim. AÐALFUNDUR Friðarféiags- ins er nýlega afstaðinn. For- maÖUT félagsins, Guolaugur Rós- inkranz yfirkeninari, sK$toí frá störfum félagsins á árinu. Þrír menn höfÖu gengið úr félagimu eða verið strikaðir út vegna van- skila á árinu, og einum manni (Einari Olgeirssyni ritstjóra) hafði stjórnin vikið úr félaginu. I pví eru nú 29 einstaklmgar og fjögur félög og félagasambönd (U. M. F. I., Prestafélag íslands, Frh. á 4. sí*u. Fanðor Kvenfélags Alpýðiftokksfflags- ins I garkvSIdi. VENFÉLAG Alþýðu- flokksféíags Reykjavíkur hélt mjög fjölsóttan fund í gær- kveldi. Þar flutti Alexander Guðmundsson fujltrúi fram- söguræðu um, mjóJkursölumál. Auk þeirra félagsmála, er lágu fy.rir fundinum, 'flutti varafor- maður félagsins, Kristín Ólafs^ dóttir læknir, fróðlegt og skemmti- legt erindi um breytingar á kjör- um yngri og eldri núlifandi kynslóða. Pá sungu fjórar kát- ar stúlkur nokkur fjörug lög með píanó og fiolu undirleik. Einnig skemmtu tveir piltar með banjo- i', k ¥^h, á i. farnar að verða svo tíðar, að við petta ver&ur ekki lengur unað. Rafmagnsstjóri.sagði í samtali við Alpýoublaoið í dag, að Þess- ar bilanir hefðu orðið með sama fiætti og bilanir þær, sem áður hafa orðið í vetur, að vatnið eyðileggi lakkið við „múffurnar", geri pær óþéttar og ónýti hæfni sta?engjanna til að flytja raf- ihagnið. í>að virðist svo, að grafa verði upp alla þá' staði, par sem þéssar „múffur" eru, því að reynsla er nú fengin fyrir því, að þegar vatn eða ra'ki kemst að þessu lakki, þá breytist efnasamsetning- in svo anikið, að lakkið ónýtist. Það verður hins vegar dýrt verk, og ðþægilegt að þetta skyldi koma fyrir, en við því er ekkert að gera, úr því, sem komið er, annað en það, að hefja viðgerðir þegar í stað. Verksmiðjur stöðvuðust i dag og útvarp 'eirrnig. Síðdegisblöðin stöðvuðust og vegna þess, að ekkert var hægt að gera í prent- smiðjunum, og fólk á heimilum varð fyrir margs konar óþaqgind- um. Hvergi, þar sem eldað er við 5 nafmagn, var heitur matur á borðum um hádegi, og var keypt meira en nokkru sinni áður i búðum af brauði, mjólk og skyri. Rafmagnsveitunni bernúskylda til að hefja þegar vinnu við upp- gröft við -múffurnar og lagfæra það, sem ábótavant er, svo fljótt sem því verður við komið. Petta ástand er óþolandi. RW @ A I 1 ® nssar segjast ekki mnnu gera frekari krðfur til landa í nor Aanverðri Evröpa Hafa fullvissað sænskustjörnmaiimþað LONDON í morgun. FU. MBÆTTISMAÐUR í sænska utanríkismálaráðu- neytinu Wefir lýst því yfir, að sovétstjórnin rússneska hafi fullvissað sænsku stjórnina um — að hún geri ekki kröfur til meiri landa í norðurhluta álf- unnar, og að Rússar séu ekki mótfallnir lengur, að Álandseyj- ar verði víggirtar. Embættismaðurinn sagði einnig, að Þjóðverjar hefðu hót- að að hafa afskipti af styrjöld- inni í iFnnlandi, ef Bandamenn sendu þangað her manns, en hefðu ekki mótmælt því, að sjálf boðaiiðar færu um Noreg og Svíþjóð til Finnlands. Brezka útvarpsstöðin er far- in að útvarpa á finnsku og hóf st útvarpið með því, að sendiherra Finnlands í London flutti ræðu og forseti brezk-finnska félags- ins. Finnski sendiherrann sagði, að Finnar myndu fagna því, að fá útvarp á finnsku frá London, og kvað ákvörðun brezka út- varpsins í þessu efni sýna, hve mikla virðingu Bretar beri fyrir Finnum. Herlðo i hérnðnnnm, sem RAssárfenfluí finnlinðl. LONDON í gærkveldi. FÚ. Paasikivi lagði. af stað til Moskva í dag og nokkrir samn- ingamenn aðrir. Er Paasikivi for- maður samninganefndar Finna, sem á að ganga frá friðarsamn- ingunum í einstiÖkUm atriðum, og byrja umræður um viðskipta- samning. 1 fregn frá Stokkhölmi segir, áð 'herlög séu gengin í gildi i þeim hlutum Finnlands, sem Rússar hafa fengið. Þá hefir bor- izt fregn um að Rússar ætli að koma upp stórkostlegum víggirð- ingum á Kyrjálanesi og fyrir Frh. á 4. sföu.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.