Alþýðublaðið - 05.01.1952, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 05.01.1952, Blaðsíða 4
AB-AIþýðublaðlð 5. janúar 1952: Yfirdrepsskapur Tímans >% FRAMSÓKNARFLOKKUR- INN hefur undanfarið þjónað málstað afturhaldsins af slíkri trúmennsku, að Ólafur Thors lét svo um maslt í áramóta- grein sinni í Morgunblaðinu, að fjármálastjórn Eysteins Jónssonar væri íhaldinu meira að skapi en fjármála- stjórn ráðherra Sjálfstæðis- flokksins 1939—1949. Og Hermann Jónasson, sem sveifl azt hefur milli íhaldsins og kommúnista undanfarin ár, unir vistinni í Heiðnabergi íhaldsins svo vel, að hann sá sér í lagi ástæðu til þess að fara hástemmdum lofsyrðum um fjármálastjórn Eysteins í áramótagrein sinni í Tíman- um. Eysteinn er þannig orð- inn helzti augasteinn aftur- haldsins í landinu, og það gengur ekki hnífurinn á milli Ólafs Thors og Hermanns Jónassonar í aðdáuninni á honum. Samt er Tíminn öðru hvoru að reyna að gefa í skyn, að hann sé ekki alls kostar ánægður með stefnu ríkis- stjórnarinnar í efnahags- og fjármálum. En þegar hann burðast við að nefna einhver dæmi þessa, kemur alltaf eitt og hið sama í Ijós: Þessi ó- þurftarmál eru öll þannig til komin, að Framsóknarflokk- urinn og íhaldið hafa lagzt á eitt í þjónustunni við aftur- haldið/ í landinu. Öllum mun enn í fersku minni, þegar Tíminn hélt því fram, að verzlunarokrið væri hróplegt hneyksli. Það voru auðvitað orð að sönnu.- En honum láðist að geta hins, að verzlunarokrið á rætur sín ar að rekja til þess að Fram- sóknarflokkurinn tók höndum saman við íhaldið um afnám verðlagseftirlitsins. Þannig voru bröskurunum gefnar frjálsar og óbundnar hendur við að féfletta almertning. Ráð herrar og þingmenn Fram- sóknarflokksins gerðust í þessu máli handbendi okrar- anna, allir með tölu. En svo * er Tíminn látinn halda því fram, að verzlunarokrið sé Framsóknarflokknum einstak ur þyrnir í augum. Tímínn krafðist þess, að nöfn okrar- anna yrðu birt. En í stjórn- arráðinu eru Steingrímur, Hermann og Eysteinn innilega sammála ráðherrum íhaldsins um að halda nöfnum þeirra leyndum fyrir þjóðinni. Það er því öðru nær en forustu- menn Framsóknarflokksins hafi látið vítin sér að varn- aði verða. Sömu sögu er að segja af afstöðu Framsóknarflokksins ins í húsnæðismáluiúim: ^Dímí ínn hefur réttilegá haldi 'því' fram, að húsaleiga hafi stór- hækkað vegná afháms húsa- leigulaganna. En hann stein- þegir yfir því, að húsaleigu- lögin voru afnumin af Fram- sóknarflokknum'og íhaldinu í nánu pólitísku fóstbræðra- lagi. Svo er Hannes frá Und- irfelli látinn skrifá. hvern langhundinn af öðrum um nauðsyn nýrra húsaleigulaga. En hefði ekki verið nær, að ráðherrar og þingmenn Fram sóknarflokksins hefðu komið í veg fyrir afnám gömlu húsa leigulaganna og sparað Hann esi ómakið og Tímanum þau örlög að verða sér til athlæg- is frammi fyrir þjóðinni. í forustúgrein sinni í gær víkur Tíminn nokkrum orð- um að því, að nú á enn að auka bátagjaldeyrisbraskið. Hann segir í því sambandi orðrétt á þessa lund: „Nú þessa dagana er verið að auka hinn svokallaða bátagjaldeyr- islista. Það þýðir, að margar nauðsynjavörur almennings verða miklu dýrari en ella". En þessi tíðindi voru óvart gerð heyrinkunn af Stein- grími Steinþórssyni forsætis- ráðherra í áramótaræðu hans, og hið aukna bátagjaldeyris brask er sameiginlegt ráðstöf un Framsóknarflokksins og íhaldsins. Framkvæmdin er sem kunnugt er með þeim hætti, að tæpur helmingur bátagjaldeyrisins rennur í vasa útvegsmannanna, en hitt hafnar hjá bröskurunum. Hér er verið að binda almenningi nýja bagga að skipun brask- aranna, en undir því yfir- skini, að bátaútvegurinn þarf n ist fulltingis hins opinbera. Það eru óvart braskararnir, sem enn einu sinni mata krók inn. Og samtímis því, sem lengra er haldið á þessari ó- heillabraut, hefur ríkissjóður til umráða í tekjuafgang frá ,síðasta ári mun hærri upp- hæð en nemur því fé, sem bátaútvegurinn þarfnast sam kvæmt upplýsíngum Ólafs Thors. Þannig eru öll þessi skrif Tímans eitt og sama fyrirbær ið. Hann þykist vera að sífra fyrir hönd þjóðarinnar yfir þeim gegndarlausu álögum, sem Framsóknarflokkurinn og íhaldið leggja á þjóðina í sameiningu. Þetta er nú öll alvaran! Lépn Jouhaux, hinn aldni verkalýðsleiðtogi og Verkalýðsforinginn, se íirðarvinur. Askorun um framvísuji reikninga Sjúkrasamlag Reykjavíkur beinir þeirri ákveðnu ósk til þeirra manna, félaga og stofnana, bæði hér í bænum og annarsi staðar á landinu, sem eiga reikninga á sam- lagið frá síðastlíðnu ári, að framvísa þeim í skrifstofu þess, Tryggvagötu 28, hið fyrsta og eigi síðar en fyrir 20. þ. m. Reykjavík, 4. jan. 1952. SJÚKRASAMLAG REYKJAVÍKUR. A ARUNUM fyrir heimsstyri ið forseti hins nýja sambands öldina fyrri kom hinn ungi rit- frá stofnun þess. ari franska alþýði.isambandsins' Fyrir skömmu, eða um miðj- (C. G. T.), Léon Jouhaux, öll- an nóvembermánuð, var þess- um mjö-g á óvart með aðgerð- um aldna (72 ára) og virðulega AB — AlþýSublaSiS. Útgefandi: Alþýðuflokkurinri. Ritstjóri: Stefán Pjetursson. Auglýsingastjóri: Emroa Möller. — Ritstjómarsímar: 4901 og 4902. — Auglýsinga- slmi: 490S. — Afgreiðslusími: 4900. — Alþýðuprentsmlðjan, Hverfisgötu 8—10. um smum og tillögum í sam- bandi við baráttu verkamanna fyrir bættum kjörum. Hann stjórnaði miklum verkföllum hafnarverkmanna og járn- brautarstarfsmanna á þessum ár um, auk þess sem hann kom fyrstur fram með hin svo nefndu „skyndiverkföll", er venjulega stóðu í stuttan tíma, en voru eigi að síður áhrifarik aðferð til þess að sýna vilja og kröfur verkalýðsins. Einnig átti hann upptökin að þeirri hug- mynd að láta verkamenn fara sér hægt við vinnu, ef eigi hafði verið gengið að réttmætum kröf um þeirra. Jouhaux var eldheit ur talsmaður verkalýðssamtak- anna. Á uppvaxtarárum símim vann hann í verksmiðjum, gekk snemma í samtök verkamanna og gerðist þá þegar ötull baráttu maður samtakanna. Jouhaux sagði hreykinn, að ef' einhver hygcfi til styrjaldar, þá myndi verkalýður Evrópu hæfa hana í fæðingunni með því að stofna til allsher.iarverkfalls. En styrj- öldin skáll á með sínum óstöðv- andi þunga og reyndist Jouhaux þá einn af traustustu sonum aettjarðar sinnar. („Viðurstyggi legur svikari", hrópaði Lenin.). Á friðarráðstefnunni í París að styrjöldinni lokinni (1918) að stoðaði Jouhaux við að koma á fót alþjóðavinnumálastofnun- inni, (I. L. O.) Á árunum eftir 1930 var hann öflugur andstæð ingur Francos, Lavals og Hitl- ers, og er þjóðverjar hertóku Frakkland í síðustu styrjöld, settu þeir hann í fangelsi í kast ala einum í Bayern. Þegar hann losnaði úr fangavistinni, komst hann brátt að raun um, að kommúnistar höfðu ruðzt inn í verkalýðssamtökin frönsku og að mestu náð undir sig stjórn- inni innan franska alþýðusam- bandsins (C. G. T.) Hann varð m. a. að láta sér lynda að starfa með kommúnista sem „meðrit- ara" sambandsins. Um nokkurt skeið sætti hann sig við sam- starfið, en sá hins vegar skjótt, að hann var einungis not'/!ur til þess að punta upp á samtök. in. Varð það til þess, að hann og aðrir lýðræðissinnaðir sam- herjar hans gengu úr sam- bandinu, en því hafði Jouhaux stjórnað samfleytt í 38 ár og var viðskilnaðurinn óljúfur. Upp úr þessu, eða á öndverðu ári 1948, stofnaði hann nýtt Iandssam- band frjálsra verkalýðsfélaga á Frakklandi og braut þar með á bak aftur einræði kommúnista innan frönsku samtakanna, sem eru bæði fjölmehn og geysiá- hrifamikil. Hefur Jouhaux ver- leiðtoga verkamanna veitt frið arverðlaun Nobels fyrir árið 1951; en eins og 'kunnugt er, þykir þetta ein mesta virðing og viðurkenning, gem hlotnazt get ur fyrir störf í þágu friðar og alþjóðlegrar samvinnu þjóð- anna. í hinu mikla starfi sínu fyrir verkalýð lands síns og einnig annarra þjóða hefur Jou haux ávallt lagt ríka áherzlu á friðsamlegt samstarf verkalýðs ins í öllum löndum heims. Er hann tók á móti verðlaununum frá norsku nefndinni, kost hann m. a. svo að orði: „Með þessu ér eigi aðeins verið að heiðra Léon Jouhaux; það er fyrst og fremst verið að heiðra hina vinnandi stétt, sem ávallt hefur barizt fyrir friði." (VINNAN). Hjarlað úr sænskum P'élagslíf . Sfesfa skíðaferð I Ferðaskrifstofu ríkisins verð ur sunnudaginn 6. jan. Útlit : er íjrir að ekki yerði- :f æjrfc . lengra en að, Lögbérgí. Ver^- . . ur því ekki lagt.af stað frá skrifstofunni fyrr en'.kl. 13. Bílar verða í hinum einstökú bæjarhverfum: Kl. 9.30 við Sunnutorg, kl. 9.30 á vega- mótum Lönguhlíðar og Miklubrautar, kl. 9.40 a vegamótum Laugarness- og Sundlaugavegar, kl. 9.40 við Hlemmtorg (Litlu bílastöð- ina), kl. 9.30 á vegamótum, Kaplaskjóls og Nesvegar, Id. 9.40 á vegamótum Hofsvalla götu og Hringbrautar. Nauð- synlegt er að skíðafólk búi sig veL og athugi vel, að skíði, stafir og bindingar séuí góðu lagi daginn áður en farið er, þar sem þráfaldlega hefur komið í ljós, að þessir hlutir eru meira og minna í ólagi þegar í skíðabrekkuna kem- ur. Fararstjóri er með í hverri ferð, og mun hann'að sjálfsögðu leitast við að lag- færa það, sem í ólagi er, eftir því sem kringumstæður leyfa. Meðan dagur er stutt- ur og allra veðra er von, eru unglingar áminntir um að fara ekki af alfaraleið, og h'alda sig í námunda við full- orðið fólk. [íðaferðir að Lögbergi, Jósefsdal, Kol- viðarhól og Skíðaskálanum í dag kl. 2 og 6 e. h. og á morg' un kl. 10 f. h. Farið úr Lækj- argötu og frá Skátaheimil- inu. Farmiðar við bílana. Skíðafélögin. Í.R.-fngar! »sfur nm haf KACPMANNAHAFNAR- BLABIÐ „Berlingske Aften- avis" skýrir frá því, að um miðjari desember hafi hjartað úr litlum sænskum öreng verið flutt loftleiffis vestúr til Banda ríkjanna. Var hjartaff sent frægum amerískum sérfræðingi til rannsóknar. Drengur þessi lézt aðeins þriggja ára gamall, og var banamein hans meðfædd hjarta bilun. Sænskir læknar urðu ekki á eitt sáttir um, hvaða sjúkdómur þetta hefði verið og ákváðu þess vegna að senda hjartað hinum heimsfræga am- eríska hjartasérfræðingi Arnold Rich prófessor við John Hop- kins háskólann í Baltimore. Jólatrésskemmtun félagsins verður haldin í Breiðfirðinga búð þriðjudagirm 8. janúar kl. 4 síðdegis. Jólaskemmtifundur hefst kl. 9 að aflokinni barnaskemmt- uninni. — Aðgöngumiðar að báðum skemmtununum verða seldir í Skrautgripa- verzlun Magnúsar E. Bald- vinssonar, Laugavegi 12, á mánudag og þriðjudag. Minningarspjði Bamaspítalasjóðss Hringsins: eru efgreidd í HannyrSa-: vetzh Eefill, Aðalstræti 12.: ; áður verzl. Aug. Svendsenli :>g í Bókabúð Austurbæjar.: Athygli félagsmanna skal vakin á því, a3 stjórnarkjör í Sjómannafélagi Reykjavík- ur, sem nú stendur yfir, fer um þessa helgi einnig fram á sunnudaginn, 6. janúar, og verður þá kosið kl. 2—8 síðdegis. Kjörstjórnin. AB 4

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.