Alþýðublaðið - 05.09.1952, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 05.09.1952, Blaðsíða 4
AB-Aíþýðublaðið 5, september 1952 'ðíJlilIll okkskúgunsn ógrímuklæ ÖLLUM er enn í fersku minni það ofu.rkapp og þau 'bolabrögð, er þeir Ólafur Thors og Hermann Jónasson höfðu í "frammi eftir að þeir höfðu komið sér saman um frambjóðanda við forsetakjor- ið í sumar og gert stuðning við hann að flokksmáli hvor í sínum flokki, þrátt fyr ir fjölmörg mótmæli ágætra og þrau.treyndra flokksmanna þeirra, sem töldu það óhæfu, að gera forsetakjör að flokks máli og skerða á þann hátí rétt kjósandans til þess að ráða atkvæði sínu sjálfur við svo ópólitíska kósningu. Aldrei hefur ofríki flokkavaldsins ver ið beitt af annarri eins ófyrir- leitni hér á landi og við þetta tækfæri. Ekki aðeins voru, blöð þeirra Ólafs og Hermanns lát- in hefia hin hatrammasta og ósæmilegasta áróður gegn Ás- geiri Ásgeirssyni, heldur voru þau og látin ráðast á eigin flokksmenn, sem studdu fram boð hans; en sjálfir þeystu. þeir Ólafur og Hermann og helztu fylgismenn þeirra um ]andið þvert og endilangt í bílum til þess aðhandjárna flokksmenn sína til fylgis við forsetaefni þeirra. Hótanir við þá, sem ekki vildu hlýða, voru daglegt brau.ð, bæði í ræðu og riti; og þó að eitthvað hafi dregið úr þessurn ofsa eftir forsetakjör- ið, veit enginn nema eftir sé að komá fram einhverjum hefndum eða refsiráðstöfun- um við suma þá flokksmenn þeirra Ólafs og Hermanns, sem gerðu.st svo djarfir, að vilja ráða atkvæði sínu sjálfir við forsetakjörið og kusu Ásgeir Ásgeirsson. En það var einn flokkur. sem miklu hægar hafði um sig meðan á baráttunni um forsetakjörið stóð, en ílokkar þeirra Hermanns og Olafs, þó að hann sé ekki vanur því, að vera eftirbátur annarra um flokkskúgun og bolabrögð; og það var Komra únistaflokkurinn eða „Sósíal- istaflokkurinn", eins og hann kallar sig hér. Sjálfsagt var þetta vegna þess, að hann hafði ekkert forsetaefni í kjöri; en þar fyrir fór það ekkert leynt, að hann vildi fá að ráða afstöðu flokksmanna sinna, engu síður en stjórnar- flokkarnir. Snemma var það gert heyrinkunnugt, að hann bannaði þeim að neyta kosn- ingaréttar síns til þess að styðja nokkurt forsetaefníð; og ekki hvað sízt báru nokkr- ar rætnar árásir Þjóðviljans á Ásgeir Ásgeirsson því ótví ræðan vott, að e'kki væri að minnsta kosti honum ætlað að fá mörg atkvæði frá kom- múnistum eða fylgismönnum þeirra. En það fór eins í ' Komm- únistaflokknum og í báðum stjórnarflokkunum, að marg- ir risu upp gegn slíkri flokks fcúgun og áskildu sér fuílan rétt að ráða sjálfir atkvæði sínu við forsetakjörið. A með- al þe'ir'ra var Hjörtur Krist- mu.ndsson kennari, sem á- samt ellefu öðrum flokks- mönnum eða fylgismör.num kommúnista mótmælti á prenti hjásetufyrirskipun „Sósíalistaflokksins" og skrif u,m Þjóðviljans á móti Ás- geiri Ásgeirssyni og hvatti beinlínis til þess að greiða honum atkvæð á kjördeg', hvað sem öllum flokkssam- þykktum liði. Það er nú kom ið í Ijós, að þetta hefur ekki verið talið . neitt smáræðis- brot við yfirlýstan vilja og fyrirskipun þeirra Einars og Brynjólfs — enda hafði Ein- ar bannað Hirti og félögum hans að birta slíka yfirlýs- ingu! — því að JHjörtur hef- ur nú verið rekinn formlega úr ..Sósíalistaflokknum" fyr- ir óhlýðnina! Þar með hafa þeir Einar og Brynjólfur nú alveg „slegið" met þeirra Ólafs og Hermanns í flokkskúgun og bolabrögð- v'xrí. í sambandi við forseta- kjörið; því að þeir hafa með brottrekstri Hjartar Krist- mundssonar framkvæmt það, sem hinir hÖfðu þó ekki nema hótað, og það í hita bai'átt- unnar! Það er, sem sagt, brott rekstrarsök í „Sósíalista- flokknum" að hafa kosið Ás- geir Ásgeirsson eða hvatt til þess að kjósa hann! Og hvaða máli skiptir það, þótt það hafi verið helgur réttur hvers einasta kjósanda í landinu, samkvæmt stjórnarskránni, að neyta kosningaréttar síns og ráða sjálfur atkvæði sínu við forsetakjörið? Ef „Sósíal istaflokknum", þ. e. þeim Einari og Brynjólfi, þóknast, skulu, flokksmenn hans éngu að síður sviptir þeim rétti eða þeir reknir úr flokknum, ef þeir ekki láta sér það lynda! Hér sýnir Kommúnista- flokkurinn sitt rétta, ógrímu- klædda andlit. Það er flokks kúgunin og hlýðniskrafan, skilyrðislaus, sem flokks- menn hans eiga að beygja síg fyrir, hvað sem lögum og rétti líðu.r, — að viðlögðum brott rekstri, rógi og ofsóknum. í lýðræðislandi, eins og íslandi, eru slíkum ofsóknum auðvit- að takmörk sett; en hvar halda menn, að Hjörtur 'Krist mu.ndsson væri í dag, ef hann hefði verið austan járntialds og leyft sér að fylgja sann- færingu sinni við kosníngar þar; eins og hann gérði hér? Ætli hann væri ekki vistaður í einhverju fangelsinu þar, eftir að hafa verið „hreinsað- u.r" úr flokknum fyrir þvílík- an glæp? Norrœni utanríkisráðherrafundurinn. Norræna utamíkisráðherrafund- inum, þeim fyrsta, sem haldinn hefur verið í Reykjavík, lauk í gær. Hann var haldinn í háskólanum og sést að störfum hér á myndinni. Til vinstri við' borðið sitja utanríkisráðherrar og aðrir fulltrúar íslendinga 'og Dana; á meðal þeirra sást Bjarni Benediktsson og frú Bodil Begtrup sendiherra (önnur frá vinstri). Til hægri sitja utanríkisráðherrar og aðrir fulltrúar Norðmanna og Svía; þar sjást í miðið þeir Halvard M. Lange og Östen Undén, Torgeir Andersen-Rysst sendiherra Norðmanna er annar maður á myndinni, talið frá hægri. Handíða og myndEisfaskólinn færnú aukið húsnæði ----------------«——— Starfsemi skólans verðuf enn fjöíbreyttari en áður. HANDÍÐA OG MYNDLISTASKÓLINN, sem haft liefur til afnota tvær hæðir hússi£s Grundarstígur 2 A, hefur nú fengið til afnota þriðju hæðina til viðbótar vegnar aukins nemenda- fjölda. og fleiri kennslugreína. I fyrra sóttu skólann um 400 nemendur og er búizt við svipuðum nemandafjölda í ár. Lúð- vig Guðmundsson skólastjóri skýrði fréttamanni AB svo frá í gær, að ákveðið hefði verið að taka upp ýmsar nýjungar í skóla starfinu, má í því samVTandi nefnda sérstaka teiknistofu, þrtr sem almenningur getur fengið teikningar af húsgögnum. E.s. „Brúarfoss" fermir vörur til Islands í Bareelona um mánaðarmót september og október. -H.F. Eimskipafélag fslands. AB — AlþýöublaðiS. Ctgefandi: AlþýtSuQokkurinn. Kitstjóri: Stefán Pjetursson. Auglýsingastjóri: Emma Möller. — Bitstjómarsímar: 4901 og 4902. — Auglýánga- sími: 4906. — AfgreiíSslusími: 4900. — AlþýSuprentsmiSjan, Hverfisgötu 8—10. AskriftaryerS blaSsins er 15 krónur á mánuSi; í lausasölu 1 króna hvert tölublaS. Kennslan hefst um næstu mánaðamót. í raeginatriðum verður tilhögun kennslunnar með líkum hætti og að undan- förnu. Undanfarið hefur skólinn búið við mjög þröngan húsa- kost, sem mjög hefur jþáð starfi hans. Bætist nú nokkuð úr þessu með því að skólastjórinn, sem um mörg ár hefur búið í skólahúsinu á Grundarstíg 2A, flytur úr því. Verðá þá þriár hæðir hússins teknar í skólans þarfir. En mjög aðkallandi er það, að skólinn fái ieyfi til að auka við leirmótunarstofuna og smiðju skólans, sem er að húsa- baki. Eins og nú er notast mjög illa að því húsnæði. Auk myndlistadeildar skólans og teiknikennarac'^/darinnar, sem eru dagdeild.V, starfa marg ar deildir síðdegis og á kvöldin m. a. í hvers konar teiknun, bókbandi, leðurvinnu, tréskurði o. s. frv. Eins og áður mun Björn Th. Björnsson listfræðingur halda uppi reglubundinni list- fræðslu fyrir almenning. Tií þess að gera sem flestum kleift að notfæra sér fræðslu þessa, munu fyrirlestrarnir verða fluttir k-1. 8—10 síðd. eitt kvöld í viku. Með hverju erindi verða sýndar myndir til skýr- inga. Fáist næg þátttaka,; mun einnig verða tekin upp list- fræðsla fyrir börn og unglinga, sú fræðsla fer fram síðdegis. ÁNÆGJULEGUR ÁRANGUR AF KOMU PRÓF. MULLERS Á s. 1. vori bauð skólinn hing- að próf. Hans Alexander Múller, víðkunnum listamanni á sviði svartlistar. Fyrir heimsstyrjöld- ina síðari hafði hann verið pró- fessor í nálega 18 ár við ríkis- akademíið í svartlist (Graphik) í Leipzig. Árið 1937 flýði hann land og settist að í Bandaríkjun- um, og kennir nú listgreinar. sínar, tréristu, tréstungu, rader. ingu og steinprent við myndlist arskóla CohmTibíuháskóla í New York. Hér hélt próf. Múller nám- skeið í tréristu og tréstungu, og sóttu það 16 manns, þ. á. m. nokkrir af kunnusu listmálur- um vorum. Flutti próf. Miiller einnig fyrirlestur í boði háskól- ans ui/i sva^list og þróun hinna ýmsu greina hennar. Við val próf. Múllers réði það sjónar- mið, að bjóða hingað viður- kenndum listamanni á sérsviði, sem til þessa hefur um of verið vanrækt hér á landi. Er eigi efa- mál, að koma hans, kennsla og sýning hans hafa stórum aukið áhuga og skilning almennings á þessum göfugu listgreium, og má vænta þess, að áhrif þessi komi enn skýrar fram áður en langt um líður. Nú þegar er, í athugun, að bjóða öðrum viðurkenndiim, er lendum myndlistarmannj hing- að, þegar dag fer að lengja. Er þá ráðgert^ að hann kenni við skólann í 2—2V2 mánuð, en dveljist síðan nokkrar vikur hér næsta vor og ferðist um landið. FJÖLBREYTTUR LISTIÐNAÐUR Á sviði listiðnaðar hefur margt athyglisvert verið unnið i skólanum að undanförnu. Hér hefur .. iJ._yerð námskeið í drif- smíði fyrir silfur- og gullsmiði. í bókbandi og einstökum sér- greinum handbókbands hafa verið haldin námskeið fyrir bókbandssveina 'og meistara. I haust opnar skólinn sér- staka teiknisbofu, þar sem menn geta fengið' gerðar teikningar að húsgögnum o. fl. Húsgagna teiknari er ráðinn Sveinn Jóh. Kjarval. Innan skamms mun teiknistofan einnig taka að sér teiknun og gerð ýmissa kirkju- grípa. — Til þessa hefur skól- inn litið getað sinnt bókbands- vinnu fyrir aðra eti nemendur sína; en nú er áformað, að skól- inn ráði í sína þjónustu bók- bindara, sem tekur að sér bók- band, gerð gestabóka, skraut- mappa o. þ. h. Síðdegis og á kvöldum fer fram kennsla í tækniteiknun í teiknistofunni. Um það efni hef- ur skólinn einnig samvinnu yið Skarphéðin Jóhannsson arkí- tekt. Síðan Bandalag leikf élaga var stofnað fyrir tveimur árum hefur nokkuð af kennslu þess í gerð og útbúnaði leiksviða og Ieiktjalda farið fram í skólan- um. Er ráðgert, að sú samvinna haldi áfram. KENNARAR ÞEIR SÖMU OG ADUR Kennarar skólans verða í vet- ur flestir þeir sömu og undan- gengin ár, listmálararnir Sig- urður Sigurðsson og Valtýr Pétursson, frú Tove Ólafsson myndhöggvari, frú Valgerður Briem, Björn Th. Björnsson listfr., frú Ester Búadóttir list- málari, Sigríður Björnsdóttir teiknikennari, Sveinn Jóh. Kjar- val 0. fl. Það mun gleðja rnarga af fyrri tréskurðarnemendum. skólans, að Ágúst Sigurmunds- son tréskurðarmeistari, sem áð- ur kenndi við skólann, mun nú í vetur taka að sér einn náms- flokk í tréskurði, og þá vænt- anlega aðeins þá, sem áður voru Framhald á 7. síðu. Praní¥Ílliipúkigin íkir síidarfréffir PRENTVILLUPÚKINN var á kreiki hér í blaðinu í gær með þeim glæsilega árangri, að hann gaf Akurnesingum hvorki meira né minna en 11 þús. tunna síldveiði á einum degi. Að sjálísögðu var þetta stórýkt hjá púkanum, því að veiðin var ekki nema 1100 tunnur, og var það bezta veiði á einum degi í sumar. AB4

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.