Alþýðublaðið - 19.12.1953, Blaðsíða 5

Alþýðublaðið - 19.12.1953, Blaðsíða 5
Laugardagur 19. tíes. 1953. ALÞÝDUBLAÐIÐ • FYRSTA NOVEMBER var haldið hátíðlegt 25 árá áfmæli ifaéraðsskólans á Laugarvatni. Gestir voru margir, þeirra á menntamálaráðherra, | Jónsson fyrrum ráð- stofandi skólans, nem- frá fyrri tímum og Samfal við Bjarna Bjarnason skólastjóra um reteðal Jónas herra, endur xnargir fleiri. Aðaláhyggjuefnin ! bandi ann, er endurreisn skólahúss- við skólahaídið i heima- ins, sem brann 1947. Þá má og Á Laugavatni eru nú fimm vistarskóla eru ufan þess tíma, benda á, að þótt menntaskóla- skólar. Þrír almennir skólar. ihéraðsskólinn, menntaskóli og ibarnaskóli, og tveir sérfræði- skólar, húsmæðraskóli og .iþróttakennaraskóli. Einnig mætti nefna vísi að iðnskóla. , Alþýðublaðið hefur í tilefní fþessa átt sámtal við Bjarna Bjarnason skólastjóra á.-Laug- arvatni og ýmis .önnur . áhuga- öiál hans. —¦ Hvert er fjölmenmð í skólasetrinu hjá ykkur? .... „í þessum fimm skólum eru 3iú rúmlega 250 nemendur. Kennarar eru 21, að stunda- kennurum meðtöldum. Hver skóli er algjörlega sjálfstæð stoínun með aðgreinda starfs- kráfta og fjárhag. Kénnarar vinna þó sem stundakennarar sitt á hvað í skómnum í sam- ræmi við sérmenntun þeirra og þarfir skólanna. Þétta og margt fleira eru kostir sambýl- isins. Sumir munu hafa andúð ,á því, að svona margt tiáms- íólk búi í nágrenni hvað við annað í skólum 'í sveit. Sá hugs unarháttur er í flestum atrið- ,wm byggður á misskilningi". —¦ Hvernig gefst sambýlið? „iS'kólarníir vita furðu lítið tfaver af öðrum, nema iil góðs eins, sé rétt skipulagt og vel stjórnað. .. Að vísu þurfa skólarnir að íhafa samstarf um ýmislegt og sameiginleg afnot t. d. af áþróttahúsi og sundlaug, í því er hagsýni. Þá hagsýni má telja tij kosta sambýlisins. Sameiginlegt mötuneyti er einnig hugsanlegt fyrir héraðs skólann, • menntaskólann og dþróttakennaraskólann, eins <og nú er, en til þe^s að svo f jöl inennt mötuneyti sé örugglega í ffóðu lagi, barf bæði góðan úfbúnað. mikið húfrúm og úr- valsstarfsfólk, einkum brvta, sero um leið væri húsbóndi í horðstofunni o? hæfur til að bera ábyrsð á henni. Mér þyk~ ir'þó s'énnilafft. að bezt revnist að hver skóli ha.fi sitt mötu- nevti fvrir sif. Að öðru levti verður hver skóli að hafa sinn eiffinn húsakosf o^ leikvelli til dp-alef^fiinota. Árekstrar mes'a ekkí "ín-q s°r stað vefna þess, tsð. ó^'óit sér, Jivriv pi°i rétt- «nn. Rkemmtanalífið böfum við .fbatmis'. að hver *ó1i «« út af ffvrí^ ='<*¦ bnpði ví^ t-vöHvökur. " erindaflutnins. skinl. rlans og Rtundum pinniff pnm^acvninff- K>r, en frfðsn em saTn^^í^Iecar Fkernmtanir eftir samkomu- iagi" — HvArn teJur ib" p^almun- Jnn á heirnn-'not.avckólum: og fhei^ 9 pöxipn skóhim ? TTei^avi^tarstó1f'r heim+q imikla ÁT-v-ekni o» v;nnu af öll ht^o oínii'v ptarf?^^n"'im!; en ipinViim Kó sf pV^laotTÓrirniTiTi .pyrr kenvTTrnn'i-rn. Miöff er ólíVttj Karaan °ð iafna nft v^i cTrhTo,.. ^f-jpv.: of(a Vonnarri ¦' 'hf>jrní""'ict larsk^in °ða heÍTnancrönfuskóla. Ifjó ^1* Ka<5c"(iTn: mHrtvrnm. ekki (\Vriir,nS í nainu,, hvorki launum sem kennslan stsndur yfir, húsið á Laugarvatni sé stórhýsi nefnilega sjálft uppeldisstarf- eins og það er, er eigi að síður ið, einkanlega það, ¦ að skóla- hluti áf húsinu meo öllu óreist fólkið ræki skyldur sínar og ur. íþróttakennaraskóli ís- komi kurteisiega fram.hvað við lands á Laugarvatni hefur mjög annað. í Qieimangönguskólun- nauman húsakost snnan, en á- um fellur þetta hlut.verk að gætan íþróttasal og barnaskóla hús' þarf að reisa bráðlega, en stofnun raforkuráðs Arnes- sýslu. Verður ráðið skipað ein um mahni úr hverjum hreppi sýslunnar. Ráði þessu er ætlað að vera á verði Ög vinna að raforkumálum í Árnessýslu. ÖIl þjóðin krefst nú raforku til heimiiisnotkunar. Sú krafa dreifing rafmagnsins þar Ijóö- asti votturinn. Ekki er óeðlilegt þó að fólk, sem ekki er sérlega hneigt fyr- ir sveitastörf, skoði sig betur sett í birtu og yl, sem. rafork-' an veitir, og á mánaðarlaunum hjá ríkinu eða fyrirtækjum, sem njóta trausts, heldur ea viS hinn áhættusama og erfiða landbúskap, þar sem einnig vantar flest þau þægindi, er þéttbýlið lciefur þegar Ifengið" með ríflegri. aðstöð af almanna fé og erlendum óafturkræfum ; NU í HAtlST átti héraSs-i, skólinn á Laugarvatni 25> ára afmæli, og á þessu tímaS f. bili faefur risið þar uppS ^ mesta skólasetur í sveit á Is- S "i Iandi. Hefur Alþýðublaðið í^ S fjitefni þessa átt meðfylgj- S andi samtal við Bjarna S Bjarnason skólastjóra, þar núna leigir héraðsskólinn hreppnum kennslustofu fyrir börnin". . i I — Viðhorfin í raímagnsmál- inu "frá ykkar sjónarmiði? „Enn þá verða skólarnir á . Laugarvatni að láta nér nægja litla vatnsaflsstöð og dieselvél ar til Ijósa, suðu ög iðnaðar. Sogsrafmagn er enn óleitt til Ssemhannræðirsérílagium^ q hö{uð skólasetursins á : skolasetri'ð a Laugarvatm, ^ * ¦ en, einnig viðhorf og hags- \ er sjálfsögð afleiðing af þeirri {fjárframlögum. Hins vegar tel þrá mannanna, að allir séu jafn ég rétt að hvetja alla þá, sem treysta sér til að vera kyrrirr; í sveitunum, að gera það ír trausti þess, að þessi kenning... um: jafnrétti yerði fljótlega a8.,. veruleika í sjálfu verkinu, t... d, því verkk'að flýtt verði svo... sem framast er auðið að leiða- rafmagn heim á hvert.'ei.nasta heimili í landinu. Réykvíking-, ar ættu að skilja þessa kröfu. dreifbý]ismanna öllum öðrum,,.. fremur". í ? munamál fólksins í dreifbýlS ! i inu frá sínu sjónarmiði. ErS ; blaðinu ljúft að koma skoð-S I ^unum hans á framfæri við^ ^lesendur sína, þó að ýmsirj Stelji sjálfsagt, að sumt'orkiV S tvímælis og gefi ástæðu tiL S frekari umræðna. s ! fslandi, þó eru ekki nema 30 km. frá Sogsstöðinni að Laug- arvatni og að minnsta kosti 16 heimili á þeirri leið, sem myndu taka rafmagn. Fólki því, sem býr allt í kringum Sogsstöðina, er satt að segja farið að leiðast að bíða svona lengi eftir því að fá raforkuna S ' heim til sín og að horfa á aflið ileitt til fjarlægra staða jafnóð mestu leyti í hlut heimilanna".! ™ og virkjunin færist í auk- — Verkefnin í framtíðinni? ana. Þetta fólk hefur hingað til ,.Þó að Laugarvatn sé þegar mátt láta sér nægja að horfa á alível á veg komið sem skóla il.iósadýrðina við stöðina og öll réttháir, enda er havær aroð. setur, er erm þá ærið langt í þessi stórkostlegu mannvirki land, að þeir fimm skólar, sem | gerð til þess að leiða raforkuna þar eru, séu fullbúnír, hvað þá j burtu frá því og út ur hérað- ef fleiri bætast við, t. d. iðn-|inu. þar sem aflgjafmn þo er. skóli og bændaskóli, en senni- j Þolinmæðin yfir þessu hátta- legt þykir mér, að þeir verði lagi þeirra, sem hér ráða mál stofnaðir ¦ á Laugarvatni með um, er nú é þrotum og meðal tíð og tíma. Það, sem nú kall-jannars af þeim ástæðum eru ar mest að varðandi héraðsskól' Árnesingar nú að vinna að ur fyrir því að svo skuli vera. Sveitafólkið sér hvernig um- horfs er í Reyk'javík og flest- um bæjum í landinu og þétt- býli, þar er raforkan. Þrátt fyrir allt skraf, fer því víðs — Sumt bæjafólk er éklú ætíð réttsýnt á hag bændanna. ; „Þrátt fyrir það, þótt Rejd?.- víkingar hafi gengið fyrir um öll þægindi og ekki sízt varð- andi rafmagnið, sem þó er sótt" í fallvötn sveitanna, án þess sveitafólkið njóti hins sama,, telja margir í bæjunum eftir það verð, semi bændum ber fyr ir búvörur sínar, og veldur þetta sjónarmið mikilli óá-. nægju í sveitunum. Margir bæjamenn sagði ég, hinir era þó miklu fleiri, sem. líta verS- lagið réttum augum. Til hags- bóta fyrir neytendur fýrst og fremst greiðir ríkissjóður ýtns ,ar vörur niður, en niðurgreiðsl ur á skrásettu verði eru bænd um stórhætulegar og ættu alls fjarri, að sveitirnar séu jafnjekki að eiga sér stað. réttháar í framkvæmdum hins Ef búvörur seljast ekki upp opinbera eins og þéttbýlið. Eriviss tímabil, telja ærið margir neytendur, að bændum beri a'ð Sæitsk vere^launasaga eftir Per OSof Ekströms i r da n Hlaut sænsku verðlaunin í norrænni skáld- sagnakeppni árið 1949. * Hlaut þegar í stað einróma lof allra bókmennta- gagnrýnenda og ákafar vinsældir Iesepda. * Hefur komið í mörgum útgáfum í SvíþjóS og selzt meira en flestar aðrar bækur. * ..... ;'•¦','. Kvikmynd, sem gerð vár eftir sögunni árið 1951, hefur farið glæstari sigurför um Svíþjóð en nokkur önnur mynd, fyrr og síðar. * Kvikmyndin var sýnd i Reykjavík og fádæma aðsókn og ágætar viðtökur./ „Ég hefi sjaldan orðið eins gagntekinn af nokkurri ástarsögu. . . segir einn gagnrýnandinn. Gefið vinum yðar þessa fögru og heilsteyptu skáldsögu í jólagjöf. Draupnisútgáfan Skólavörðustíg 17. — Sími 2923. rné Mðindum. ¦unt'i I ¦'»!¦«¦•¦*»*#•'«:••»•»>¦¦¦»«-¦» P ¦¦¦»'¦»¦ I »¦¦¦¦¦¦¦»» i ¦ >»¦»»»•»»«¦«¦¦»»¦»¦¦¦»¦»»¦»»¦ ¦ ¦»¦«•««¦«»•¦«¦«¦:»»¦•¦ lækka vöruverðið, svo að fólk- ið eigi auðveldara með að kaupa bær. í verði búvaranna eru fólgin laun bóndans, og verðið er ákveðið á fyrirfrara. ákveðnum samkomulagsgrund- velli af löglegum aðilum, verð j lagsráði landbúnaðarins, en í því eiga bændur tvo fulltrúa os neytendur tvo, svo sem vií- að er. Þannig er réttur neytandans tryggður. Með sama rétti ætta atvinnurekendur os bar með bændur að eisa fulltrúa að iöfnu við verkamenn, þegar kaupta^ti er ákveðinn, en aílir vita. að slík ákvörð'iin er gerS ,af Albýðusambandi íslands, en* bæ^dur ékki aðspurðir né aðr- ir framleiðendur^ eða vinnxt- vsitendur. Bændur telja það eðlilegt, að fulltrúar verka- manna ákveði kaup þeirra. bg bípndur krefjaist ?ama réttar sér til handa, um verðlagníngu búvara, því. að kaunákvörðun verkamanna er hliðstæð verð- lagningu búvara. Daglaunamenn ganga heldur atvinnulausir en bregðast sírs- um samtökum með því að 1 bjóða vinnu sína undir taxta, á sama hátt lækka bændur ekki vörur sínar, þó að eitt- hvað safnist fvrir vissa tíma. Þetta verða allir að skilja, að minnsta kosti þeir, sem, eru í Framhald á 7. síðu. IÐJ Lækjargötu 10. Sími 6441. Ódýru, þyzku rafmagmtœkhi ""' eru góðar og riytsamar jólagjafír. — Kynnið ySur verð lijá okkur. Lækjargöíu 10. Sími 6441. i^'- '^•••y.^r'-r'. ¦**r*^'*é'*«0~<>*#*

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.