Alþýðublaðið - 28.02.1928, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 28.02.1928, Blaðsíða 2
2 ALÞÝÐUBLAÐIÐ Fyrirspumin um sambandslagasamniu ginn. Hún leiddi ekki annað í íjós en |>að, sem allir vissu, enda frá spyrjandans hálfu ekki annað en handapat frammi fyrir háttvirtum kjösentíum. Það er sízt ofmælt að segja, að íslendingar hafi, verið ánægðir með samninga þá, er gerðir voru við Danij :fyrir tíu árum — saimn'- ingana, sem bundu endáihnút á dieilu þá um rétt vorn til þess að stjórna okkur sjálfir, er var búin að standia í áratugi;. En þó samningarniij' vektu slíka aimenna ánægju, hefir aldrei, þessi ár, sem li-ðin eru, heyrst svo m:iki,ð sem einn ísienzkuf stjórnmálamáður láta uppi þá skoðun, að samningarnir ættu að sanda lengur en það árabil, sem þeir voxu gerðiír fyrir, þVí þeit sjófnmálamenn eru ekki enn þá komrrir fram á ieiksviðið, sem álíta, að aðfir getii, b&tur farið' með okfcar mál en við sjálfir, enda ef vist, að getum við ekki sjálfif stjórnað okkar málum svo vel fari, þá geta aðrir það ekki helduf. Það var því vitanlega al-óþörf fyrirspurn, sem boirin var fraim um þetta mál í þinginu af Sig- urol Eggerz, enda kom ekkert annað ffam út af þeirrif fyrtr'- spurn en það, sem allir vqssu áður, þ. e. að allir ffókkar eru samdóma ura að segja saímning- unium úpp. En hvað flokkarnir vilja ge,ra á eftigr, þegar búið er að segja upp samningunum, um það vita menn jafnlítvð og áð- ur, nema hvað Héðinn Valdimars- , son lét í ljós fyfir Könd Alþýðu- Íioklísins, að þegar búið vætíi að slíta öllu sambandi við Dani nema konungssambandinu, bæri! áb slíta því líka; með öðrum oybum lýsti yfif því, að Alþýðiu- flokkufinn er lýdoeldisflokkur, sem álítur að konungsstjóru, þó þingbundin sé, geti hvorki eam- rýmst lýðræðishugmyndinni né sjálfstæ'ðishugsjóninni. Hvað hinir flokkarnir hugsa í þessa átt kom ekkert í ljps í umfæðunum. Þegatt’ Héðinn lýsti yfjr lýðveldissinni jafnaðarmanna og inti eftir sboðunum annara floikka þar að lútandi, þá kom ekkeft svar. En ef skoða má Sigufð Eggerz fullgildan málsvafa Frjálslynda flokksins, þá vita menn þð að minsta boisti skoðun þess flokks. En hún ,er sú að halda fyrir hvern mun römmustu tauginni danska konunginum. Á fundi, sem haldinn var í Borgamesi fyr- 5x landskjörið, mæiti það bóndi einn (Jón á Haukagili) að hann vildi að ísland yrði lýðiveldi eftir 1942. En þá spratt upp Siguxður Eggerz, sem þar var á fundinum, og flýtti sér að gefa yfirlýsingu um, að eftir sínu áliti kæmi ekld til mála að slíta konungssam- bandi við Dani. Þetta var þriðjue daginn þanin 22. júní klukkan að ganga átta um kvöldið árið 1926. Ekki gaf framkoma þessa rnáls í þinginu heldiur neína skýringu á því, hvaða afsöðu flokkarnir ætluðu að taka gagnvart siæfstu hættunni, sem sjálfstæði lands- manna er búin úr Danmerkur-átt: hættunni af danska auðvaldinu, og sérstaklega hætturani af danska finans-kapitalinu. En það vill svo vel íil, að við vitum af ffamkomu Jóns Þorlákssonar og Sigurðar Eggerz, að þeir tveir flokkar, sem þeir eru fullítrúar fyfir, það er íhaldsflo'kkurinn og Ffjálslyndi flokkurinn, eru þar hreinir innlimmmrflokkar. Jón Þo.rláksson gætti þiað „vei“ hags- muna íslendinga gagnvart dönsk- um fjáfmálamönnum, þegar hann va.r í æðsta embætti landisins, að þeir sömu fjármiálamenn trúðu honum á eftir til þess að gæta hagsmuna isinna gagnvart Islend- ingum, og kusu hann sinn full- trúa í bankaráð íslandisbanka — fyrstan islending — og minnir þetta nokkuð á smalann í dænii- sögunni, sem úlfarnir gerðu að heiðursfélaga. En um Sigufð Eggerz er það vitanlegt, að hann hefir verið jafnan hinn ákafasti talismaður danska hlutabankanis hér í Reykjavík (með íslenzka nafninu), enda er af öllum talið víst, að það sé fyrir þá frammistöðu að Sigurður Eggerz hlaut Danne- bfogsHstóTkross nafnbötina, enda vefður ekki skilið hvers vegna annars að harnn hélt henni leyndri. Þegaf athugað er hvernig Sig- urður Eggerz vill halda konungs- sambandi og hlúa sem bezt að hreiðTi danskra fjármálamanna hér, þarf víst enginn að efaist um, að þessi síðasta tiiraun hans til þess að „frélsa föðurlandið“ hafi verið til annars gerð en að fá tækifæri til þesis að berja sér á brjóst og blása sig út framan í íháttvirta kjósend,ur, í von um að hin „pólitísku hlutabréf" hans stigju eitthvað, en allir hafa vit- að, og hann bezt sjálfur, að þau hafa verið í hlutfallslega jafn- lágu verði og danska bankans hér, er hann veitir forstöðu. Þar sem nær allir álíta að fyr- inspurn Sig. Eggerz um það, sem allir vissu, og það nú nær háif- um mannsaldri áður en til fraaní- kvæmda kemur, hafi veriðótíma- bær og því al-óþörf, hafa heynst raddir um það, hvort hér væri ekki að óþörfu og í ötíma verið pð abbast upp á Dani, sem — það er viðurkenit af öllum — hafa haidið samningana við okkur pirýöilega. En það þarf víst alls ekki að óttast, að Danir firtijst úf .þesisu, að - minsta kosti ekki daniskir fjármálamenn, því þeir hafa málshátt þar úti í Danmörku um þap, að ekki beri að dæma hundinn eftiir hárunum, þ. e. hann þurfi ekki að vera vondur þóhár- :in risi. Ogþeirvita aðþeir rakfc- ar bíta þá ekki, sem dilla fram; an í þá röfunni, um leið og þeir 1 blaðinu í gær var 6agt frá því, að „Jón forseti“ væri strand- aður og að líkindi væru til, að skipshöfninni yrði bjargað, þá er út félli. Nú hafa fengist glöggar fregnir af strandinu og björg- ur.artilraunum og verður blaðið að flytja þá sorgarfregn, að 13 af hinum hraustu drengjum ■ á „Jóni forseta“ hafa farist. Blaðið átti í morgun tal við Hjört Bjarnason í Sandgerði, enin af þeim, sem við björgun- inia voru. Fór hann mfeð fleiri mönnum frá Sandgerði á vélar- bátnum „Skírni“, og voru þejr settir í liand á Stafnesi. BjSrgRnartiIranmp. Var nú tekið að gera björgunar- tilraunir, þvi að fjara var kom- in. En tilraunirnar mistókust til áð byrja með, því að brimið kast- aði upp bátunum. Var reynt með kúluriffli að skjóta út límu, en hann flutti ekki nema uin 40 faðma, en um 150 faðmar voru milli skips og lands, höfðu ver- ið 200 um flóðið. Meðan hásjávað var, hafði ekki verið stætt á skipinu nemjú í reið- anum, og voru að eins 14 menn; af 23 eftir, þá er út féll. Ógurleg- jur brotsjór hafði tekið fyrír boirð stjórnpallinn, en á honum höfðu fetaðið 5 menn, er með honum fóru i brimgarðinn. Voru þiar yfirmennirnir, mat- sveinninn og sonur hans. Þá er út féll varð fært að hald- áist við á „hvalbaknum“, og kl. 31/2 komu Skipsmenn í land Snu, sem bundin Var í „bauju“. Þeir, sem við björgunina voru, höfðu nú bumdiÖ belgi á einn af bátun- uan, isvo að Imnn gætii ekki isokk- ið, og fóru þeir út. Tófcst þeim að ná haujunni og festu þeir bandið í framstafn bátsins. Hepn- aðist nú að komast þaði nærri skipinu, að fjórum af skípverj- um tókst að komast ástrengmuim í bátinn. Var farið með þá í land. Síðan fór báturinn út á ný, en nú gelta að þeim, hvað öfriðlega svo sem þeir láta. Nýlega er íslenzkri aiþjöð orð- ið kunnugt um, að þajð! dingla danskir Dannebrogs-stórkrossar, utan á Sigurði Eggerz og Mdjgit-' úsi Guðmundssyni, sem or ann- ar aðal-foringi íhaldsflokksins. Ekí hitt vissui menn áður, að bæðí Sigurður og íhaldsforkólfarnixi Jha-fa dinglað aftan í dönskum1 f jármálamönnu-m og dingla, þar vafalaust jafn-lengi og stórkross- arnir á þeim sjálfum — það er æfilangt. bilaði á honum framstafninn, og línan losnaði. Þrír menn af skipshöfninn! fleygðu sér samt í sjóinn og náð- ust tveir þeirra, en einn drukkn- aði. Báturinn komst heilu og höldnu að landi, og var nú annar bátuir útbúinn með belgjum. Lán- aðist enn að ná ,baujunni“ og fóru nú fjórir skipverjar á lín- una. Þremiur tókist að ná, en e,imn drukknaði. Nú jóikst brimið að míkluim mun, og þá er farið var út á nýjan leik, slitnaði línan. Þeim þremux, isem eftir voru nú á skip- inu, tókst að koma fyrir borð annari „bauju", pn linan festist í botni milli báts og skips. Tveir af skipverjuraum köstuðu sér samt í sjóiinn og tókst öðrum þeirra, un-gum, harðhraustum manni, að ná bátaum á sundi. Ekki hefir biaðið frétt nafn hans. Hinn drukknaði, og náðí bátur- inn likinu. Nú var að eins einn maður, efíir á skipinu. Hann færði sig efist í reiðaon. Myrkrið fBerðxsfj yfir og.ibrimið jókst stórunx. Urðu björgunarmennixinir frá að hverfa. Vissu menn í m-orgun í Sandgerði ekkext fyrir víst um afdrif þess, er eion stóð að lok- um á flakinu, en talið er, að af- drif hans hafi ekki getað orðíð1 nema á einn veg. I»eir9 seati fóru sf vorius Magnús Ks». Jáitannsson, skipstj., Bergst. 6, 34 ára, kvæntur, átti 5 börn. Skáli Einarssom, L vélst. •Efri-Selþr. 46 láxia, kvæn.t- ur, átti 8 börn, það elzta 16 ára. Ólafup Jókannesson, 2. vélstj., Bergst. 63, kvæntur, átti 2 börn. Ingvi Björnsson, loftskeytam., Bakkast. 5, 24 ára, ókvæntur. Stefám Einarsson, matsveinn, Kárastíg 6, 47 áxa, kvæntur, átti 7 börn. ^Forseia^strandið. Preffáii meim fsnrasf® Tím finciiaBKfiim hjargg&ð.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.