Vísir - 13.08.1938, Blaðsíða 2

Vísir - 13.08.1938, Blaðsíða 2
VISIR DAGBLAB Útgefandi: BLAÐAÚTGÁFAN VÍSIR H/F. Ritetjóri: Eristján Guðlaugsson. Bkrifstofa: Hverfisgötu 12. Áfgreiðsla: Hverfisgötu 12. {Gengið inn frá Ingólfsstræti). Sf mar: Afgreiðsla 3400 Ritstjórn 4578 Auglýsingastjóri 2834 VerS 2 krónur á mánuSi. Lausasala 10 aurar. Félagsprentsmiðjan h/f. Hitaveitan. T ímadagblaðinu virðist vera það ákaflega mikið áhuga- mál, að blaðaskrif hefjist á ný um lántökutilraunina erlendis. Dag eftir dag innir það nú eftir því, hver hafi orðið erindislok borgarstjórans i Svíþjóð og læt- ur svo sem það sé mjög undr- andi yfir því, að blöð sjálfstæð- ism. skuli ekki hafa skýrt frá þeim, nú eftir heimkomu hans. 1 dag er fimti dagurinn síðan borgarstjóri kom heim úr síð- ustu utanförinni og enn hefir engin frásögn af erindislokum hans verið birt í ihaldsblöðun- um", segir blaðið í gær í fyrri forystugrein sinni. Og svo spyr það um, „hvað valdi þessari þögn"!, En það spyr ekki um þetta af því, að það viti ekki hver erind- islokin urðu, því að það er þeg- ar orðíð alkunnugt fyrir all- löngu. Það veit líka, hvers vegna erindislok borgarstjórans urðu á þann veg, sem kunnugt er orðið. Það tókst ekki að fá hitaveituliánið i London og það tókst heldur ekki að fá það í Sviþjóð að svo stöddu. Það tókst ekki að fá ríkislánið í Sviþjóð og það tókst heldur ekki að fá það í London. Og það er það sama, sem veldur hvoru- tveggja. Það veit Tímadagblað- ið svo framarlega sem það veit og skilur það, sem það sjálft segir frá, því að formaður Framsóknarflokksins hefir gert all-skilmerkilega grein fyrir þeim málavöxtum i dálkum þess. _ Og hvers vegna hefir blaðið sjálft ekki reynt að vera sér úti um skýrslufrá borgarstjóra, um erindislok hans, og látið það undir höfuð leggjast i fimm eða jafnvel sex daga, eftir heim- komu hans, að rjúfa „þessa þögn", sem það undrast svo mjög? En væntanlega hefði það sagt frá þvi, ef það hefði reynt að f á slíka skýrslu, en því verið neitað um hana af borgarstjóra. Nú hefir borgarstjóri hinsveg- ar gefið út „tilkynningu" um þessi „erindislok" sín. Hefir hann í því efni farið að dæmi ríkissíjómarinnar, þegar hún gaf út tilkynninguna um erind- islok sendimanna sinna, er ut- an fóru í svipuðum erindum og hann. Og tilkynning hans er mjög á sömu lund og sú tilkynn- ing ríkisstjórnarinnar, eða á þá leið, að ekki sé að svo stöddu tímabært „að bjóða út Ián hing- að til Iands i Sviþjóð nú". En i þvi felst ekkert annað en það, sem þegar var kunnugt orðið. 1 þessari tilkynningu borgar- stjóra er ennfremur sagt frá því, að skýrsla sænska verk- fræðingsins, Tom Nordensons, um tillögur þær og áætlanir, sem gerðar hafa verið um hita- veituna frá Reykjum, af verk- fræðingum bæjarins, hafi verið á þá leið, „að hitaveitan verði enn arðvænlegra fyrirtæki en i fyrstu var gert ráð fyrir. Af því er hinsvegar auðsætt, að þó að ekki hafi að svo stöddu verið talið „ráðlegt að bjóða út lán" til hitaveitunnar, þá er það ekki af þeim sökum, að nokkuð hafi þótt skorta á það, að undirbún- ingur hennar væri i góðu lagi eða að það væri talið óráðlegt að ráðast i það fyrirtæki nú. Heldur þvert á móti: að þrátt fyrir það, að fyrirtækið virtist „alt hið glæsilegasta", þá sé þess ekki að svo stöddu'að vænta, að lánsútboðið bæri tilætlaðan árangur. Hefir skýrsla verk- fræðingsins verið send blöðun- um og gefst þeim því kostur á, að ganga úr skugga um þetta og að leiða almenning „í allan sannleika" um það. En ef stjórnarblöðin óska eftir frekari umræðum um það, af hverju slíkt „lánleysi" geti þá stafað, þá er það að sjálf- sögðu á þeirra valdi, að fá þær óskir sínar uppfyltar. Hítt væri þó þarfara, að allir legðust nú á eitt um það, að vinna bug á erfiðleikunum og finna ráð til þess að koma hitaveitunni í framkvæmd. Og vonir munu um, að þess verði ekki langt að bíða, að það megi takast. Allar prær follar á Sigloflrði og togir skipa blðalÐndonar, í viðtali, sem fréttaritari Vísis átti við blaðið í gærkveldi, skýrði hann svo frá, að allar þrær við verksmiðjurnar þar á staðnum væru fullar af sild, en tuttugu skip biðu þar eftir lönd- un. Taldi fréttaritarinn að þessu væri þannig háttað með allar verksmiðjur norðanlands, þann- ig að þýðingarlaust væri að senda skipin þaðan til annara síöðva. Flugvélin flaug yfir veiði- svæðið í gær og sá óhemju stór- ar og þéttar sildartorfur við Karlshamar á Húnaflóa, Skaga- firði, Þistilfirði, Skjálfanda og VÍS Tjorhes, enda teíja sjómenn að síldarmergðin sé óvenju mikil, og líkindi til að veiðin haldist óbreytt fyrst um sinn. Reknetabátar,sem stundað hafa veiði út af Siglufirði, hafa feng- ið á annað hundrað tunnur á degi, og er það talin ágæt veiði. Unnið er nú stöðugt að söltun á Siglufirði og fer síldin batn- andi hvað fitumagn snertir og matjes-söltun fer þar af Ieið- andi vaxandi. Veður hefir verið ágætt fyrir Norðurlandi, stillur og bjartviðri og von manna að það haldist. Frá Djúpavík var símað í morgun, að Baldur hefði kom- ið af veiðum í morgun með 1700—1800 mál. L.v. Málmey kom í morgun með 600 mál. — Þoka og dumbungsveður var á Djúpavík í morgun. lOstiga hiti. Síldin, sem berst til Djúpavík- ur, virðist aðallega við Vatnsnes og Skaga- Til Hesteyrar hafa komið Þór- óífur með 2242 .mál, Egill Skallagrímsson með 1457 og Snorri goði með 2300 mál. EINKASKEYTI TIL VÍSIS. London, í morgun. ÞRÁTT fyrir útvarpsræðu Malcolms MacDonalds nýlendumálaráðherra, um Palestinuför sína, en í ræðunni bar hann friðarorð milli Araba og Gyðinga, halda óeirðir og hermdarverk áfram í land- inu og hafa nú færst í aukana að miklum mun. Fimm óeirðaseggir voru drepnir í bardagá við lög- regluna í gær, fyrir utan Nablus, en matvörukaupmað- ur nokkur, á leið til markaðstorgsins í gamla borgar- hlutanum í Jerusalem, varð fyrir skotárás og beið bana samstundis. í fyrsta skifti í heilan mánuð gerðu Arab- ar stórfelda hópárás í Gyðingahverf inu í Tel Aviv. Bar- ist var í heila klukkustund, áður en unt var að koma kyrð á aftur. Ræningjaflokkur í Sharas kveikti í vöruskemmu og brann hún til ösku. Annar flokkur ræningja kveiktu í járnbrautarstöðinni Jebneth og brunnu öll stöðvar- húsin. Því næst réðust þeir á stöðvarstjórann á annari stöð, eyðilögðu. bækur hans og mölvuðu talsímaáhald- ið. Á járnbrautarstöðinni Bittir, milli Jerusalem og Lydda, var um svipaðar aðfarir að ræða. Þykir það bera vitni um hið óslökkvandi hatur, sem ríkjandi er í Palestina, að óeirðir skuli magnast og hermdarverk aukast að mun, þegar sjálfur nýlendu- málaráðherra Bretlands hef ir gert sér f erð á hendur til Palestina, í von um að förin hefði sefandi áhrif. " Og um útvarpsræðu hans, en í henni f orðaðist hann allar ávítur, en reyndi að greiða braut að sáttum milli Gyðinga og Araba — er það Ijóst, að hún hefir ekki haft þau áhrif í Palestina, sem búist var við, þar sem óeirðirnar magnast undir eins og ráðherrann sleppir orðinu. United Press. Wilfeyiaiaiiag* frá borg-arstjóraniim i Reykjavík. London 12. ag. F0. Malcolm MacDonald, ný- lendumálaráðherra Breta, flutti ræðu í gærkveldi um flugferð sína til Palestínu. Kvað hann bresku stjórnina líta á það sem helga skyldu, að koma á friði í landinu. Drap hann á tillögur nefndar þeirrar, sein hafði með höndum athuganir á hvernig þetta vandamál yrði leyst svo að bæði Arabar og Gyðingar mættu vel við una, en nefndin hefði, eíns og kunnugt værí, lagt til að landinu yrði skift í tvö ríki, Arabaríki og Gyðinga- ríki með hlutlausu svæði á milli. Þessar tillögur hefði breska stjórnin fallist á. Nefnd sérf ræðinga hefði nú með hönd- um að vinna úr gögnum þeim, sem nefndin kom með heim frá Palestina og yrði það nokkurra vikna verk, en að því loknu yrði fullnaðarákvörðun tekin. Mal- colm MacDonald sagðist hafa rætt ítarlega við breska land- stjórann og breska yfirhers- höfðingjann í Palestina um á- stand og horfur, og sagði hann um störf þeirra, að engir bresk- ir embættismenn hefðu haft erfiðara og vandsamara starf með höndum en þeir, frá því er heimsstyrjöldinni lauk, og nytu þeir fylsta trausts bresku stjórnarinnar. Deilur Araba og Gyðinga, sagði MacDonald, verður að leiða til lykta á grundvelli rétt- lætis og þótt v'afasamt sé, að takast muni að friða landið áð- ur en f ullnaðarákvörðun verður tekin um framtið þess, verður alt gert sem unt er í því skyni. Lauk hann máli sinu með ósk um að með Guðs hjálp mætti auðnast að-koma á friði í Land- inu helga. Nokkru eftir að hr. Tom Nordenson verkfræðingur frá Stokkhóhni, sem hér1 var stadd- ur síðastliðið vor til þess að at- huga áætlanir og tillögur um hitaveitu til Reykjavíkur frá Reykjum i Mosfellssveit, hafði lokið starfi sínu hér og snúið heimleiðis, fór eg utan í þeim erindum að rannsaka nánar möguleika fyrir láni i Svíþjóð til framkvæmdanna, en i utan- för minni síðastliðinn vetur hafði eg fengið vilyrði fyrir slíku láni þar. Verkfræðingurinn hefir gert grein fyrir athugunum sínum í skýrslu, sem hann hefir gefið, og felst hann á tillögur verk- fræðinga bæjarins og áætlanir. Tekur hann upp þá breytingu, sem ráðagerðir hafa verið um, að heita vatnið, sem nú má ná á Reykjum, verði notað til hita- veitu um allan bæinn, enda- verði bygð hitunarstöð, þar sem skerpa má á vatninu þegar frost er meira en -^-8° C og við þá breytingu má vænta þess, að hitaveitan verði enn arðvæn- legra fyrirtæki. I stuttu máli má segja, að verkfræðingnum hafi litist fyr- irtækið alt hið glæsilegasta. . Þrátt fyrir hina hagstæðu skýrslu vei-kfræðingsins sann- færðist eg um það, að eins og salur standa er ekki ráðlegt að bjóða út lán hingað til Iands í Svíþjóð nú. Hinsvegar mun verða fylgst vel með því, hvenær vænta megi fullnægjandi árangurs af lánsumleitunum erlendis til hitaveitunnar. Samninger Rflssa og Japana. London í morgun. Frá Tokjo er símað, að her- málaráðuneytið hafi tilkynt, að frekari viðræðufundir milli jap- anskra og rússneskra hershöfð- ingja verði haldnir nálægtChan- kufeng. Frekara samkomulag hefir orðið milli þeirra, um að hvort liðið um sig hörfi til baka 800 metra frá jaðri Changku- feng-hæðar. United Press. Styrjðldin á Spáni. London, 13. ág. FÚ. Á Spáni telja uppreistar- menn sig hafa sótt fram á Estramadura-vígstöðvunum. Stjórnarherinn neitar þvi hins- vegar að hafa hörfað á þessu svæði, og telur uppreistarmenn hafa beðið mikið manntjón þar. Það sem uppreistarmenn eink- um Ieggja kapp á að ná á þessu Stðrorusta við Has- kow jfirvotaiidi. Lndon, 13. ág. FÚ. Japanir herða nú sóknina til Hankow, / aðsetursborgar Chi- angs-kai-sheks og stjórnar hans. Chiang-kai-shek skipaði svo fyr- ir nýlega, að flytja skyldi mik- inn hluta íbúanna á j brott úr borginni- Var skipað sérstakt ráð til þess, að sjá um flutning- ana. Nú hefir verið ákveðið, að flytja alla íbúa borgarinnar á brott. Þykir þessi ákvörðun benda til, að stórorusta um yfir- ráðin yfir borginni sé í aðsigi. United Press. svæði, eru hinar auðugu kvika- silfursnámur i Almadeen. Þá er sagt að mjög sé nú barist fyrir sunnan Ebró og telja uppreist- armenn sig hafa tekið hæðir sem miklu skifta á þeim slóð- um. Hróa Hattar-bækurnar eru komnar aftur og fást á af- greiðslunni. aðelES Loftup. Kopnfopðabiip í Þýskalandi London, 13. ág. FU. Göring hefir nú gert nýjar ráðstafanir til þess að safna korni í Þýskalandi. Segir í fyrir- mælum "um þetta atriði, að taka megi hverja þá byggingu, sem nothæf sé til þess að geyma í korn fyrir hið opinbera, og ef að eigendurnir hafi á móti því, muni lögreglan skerast i leikinn. Allir malarar og kornkaupmenn verða að gefa stjórninni skýrslu um, hve mikið korngeymslu- rúm þeir hafi, og ef þess er krafist að þeir auki við korn- skemmur sínar, verða þeir að gera það. AÐVÖRUN UM LOFTÁRÁSIR! Myndin er tekin í spænskri borg, er aðvörun liefir verið gefin um, að flugvélar uppreistar- manan nálgist. Hleypur hver sem fætur toga i hin skotheldu neðanjarðarbyrgi. /

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.