Vísir - 27.03.1940, Blaðsíða 1

Vísir - 27.03.1940, Blaðsíða 1
m Ritstjóri: • KRISTJÁN GUÐLAUGSSON. i Rfcttstjórnarskrifstof ur: Félagsprentsmiðjan (3. hæð). 30. ár. Reykjavík, miðvikudaginn 27. mars 1940. Ritstjóri Blaðamenn Sími: Auglýsingar 1660 Gjaldkeri 5 línur Afgreiðsla 70. tbl. Fr j álslyndi flokkurinn vann glæsilegan sigur í kosningunum í Kanada - ¦ _—•---------------------------------------------------------------------------------------------------- . Allir leiðtograr iFjiilslyiidra end> urkosnir, en leiðtogi sijdrnar- andstæðinga náði ekki kosningu. EINKASKEYTI frá United Press. — London í morgun. Fregn frá Montreal hermir, að þátttakan í þing- kosningunum í Kanada hafi verið mjög mikil, þrátt f yrir það, að f ærð víða um land var mjög slæm. Sumstaðar voru 10 feta skaflar í sveitahéruðun- ura, en þar fyrir sátu fáir heima. Kosningarnar fóru friðsamlega fram. ' Prálslyndi flokkurinn, undir forystu McKenzie King forsætisráðherra, vann glæsilegan sigur. Allir ráðherr- arnír í stjórn McKenzie voru endurkosnir, en dr. Ma- nion, leiðtogi íhaldsflokksins, féll fyrir frambjóðanda frjátelyndra, síra Mclvor, í Fort William, Ontario. I>að er þegar kunnugt, að f rjálslyndi f lokkurinn hef ir fengið 166 þingsæti af 245. Þannig hefir þjóðin vottað McKenzie og stjórn hans traust sitt. (Pyrir viku birtist grein um kosningarnar í Vísi. Eins og þar er tekið fram var samþykt vantraust á sambandsstjórnina á fylkisþinginu í Ontario — ekki vegna ágreinings um styrjaldar- stefnu stjórnarinnar, heldur þótti þeim, sem vantraustinu greiddu atkvæði, stjórnin ekki framfylgja þessari stefnu sinni nógu röggsamlega. Leiddi samþykt þessarar tillögu til þess, að McKenzie King ákvað að leita úrskurðar þjóðarinnar, spyrja hana hvort hún treysti honum og samstarfsmönnum hans til þess að framfylgja yfirlýstri stefnu í styrjaldarmálunum. Nú hefir hanadiska þjóðin svarað svo sem frá segir í skeytinu hér að ofan). Styrjöldin bakar mikil vandræði á sviði og atvinnulífs. Nýjar skattaálögur. Kröíur sjómannaf élaganna KJiöfn í morgun. Einkaskeyti frá United Press. Sjómannafélögin dönsku hafa tilkynt stjórnaryfirvöldunum. að þau neyðist til að gera kröfu til þess, að verndarskip verði látin fylgja dönskum fhitninga- skipum yfir Norðursjó. Ef þessu fáist ekki framgengt muni meðlimum félaganna verða ráð- lagt að fara hvergi. Þetta er afleiðing þess, að hverju danska skipinu á fætur öðru hefir veríð sökt fyrirvara- laust að undanförnu. Veldur þetta rikisstjórninni og þjóðinni allri hinum mestu áhyggjum. Stauning forsætisráðherra vék að þessu í ræðu á þingi i gær, og sagði, að ef siglingar Dana stöðvuðust og viðskifti við önn- ur lönd, væri framtiðin í voða. Stauning, sem er nýstaðinn upp úr legu, mintist sérstaklega hins mikla skipa- og manntjóns, sem Danir hafa orðið fyrir, og stóðu allir þingmenn upp tir sætum sinum, er hann hafði mælt nokkur orð um þetta. Nýir skattar eru nú til um- ræðu á þingi Dana og nema fskattaálögurnar 130 milj. kr. til 1. okt. næsta haust. Hafa tit- gjöldin aukist gífurlega, vegna landvarnanna og landbúnaðar- ins, en titflutningur hefir mink- að mjög mikið siðan styrjöldin byrjaði. Verð á útflutningsvör- um hefir ekki hækkað að ráði, eh innflutningsvörur mjög mikið. Eru viðskifta- og at- vinnulifshorfur í Danmörku hinar alvarlegustu. Teleki og Musso- lini á tveggja stunda við- ræðufundi K.höfn í morgun. Einkaskeyti frá United Press. Teleki greifi forsætisráðherra Ungverjalands, sem nú er stadd- ur í Rómaborg, gekk á fund Mussolini í gær, og ræddust þeir við i fullar tvær klukkustundir. Tilkynning var birt að fundin- um loknum og segir í henni, að umræðumar hafi verið hinar vinsamlegustu, og enginn á- greiningur um neitt, sem um var rætt. Lögð var áhersla á það, að markmið beggja þjóða, Ungverja og Itala, væri hið sama, að vernda friðinn í Dón- árlöndum og á Balkanskaga, London £ morgun. Einkaskeyti frá United Press. Flugvélastöðvarskipið Ark Royal, sem Þjóðverjar töldu sig hafa sökt, kom til Bretlands i gær, eftir fimm mánaða útivist. Á þessum tíma tók Ark Royal þátt i leitinni að Graf von Spee, stöðvaði mörg þýsk flutninga- skip o. s. frv. Power skipherra skýrði frá því í gær í viðtali, að Þjóðverj- ar hefði nokkrum sinnum gert árásir á skipið, en það hefði ald- rei verið i stórkostlegri hættu, og flugmaðurinn, sem fékk járnkrossinn fyrir að „sökkva Ark Royal" hefði ekki haft neina ástæðu til þess að ætla, að hann hefði sökt því. Árásir voru gerðar á skipið er það var á Norðursjó, af Dornier-flugvél- um og Heinkel-sprengjuflug- vélum, en engin sprengja hæfði skipið. Einnig var skotið á það tundurskeyti, en það fór all- langt fyrir framan skipið. Power skipherra sagði, að það hefði um skeið verið besta skemtun skipverja dag hvern að hlusta á þýska útvarpið, er þulurinn spurði hvað eftir ann- að: „Hvar er Ark Royal?" og gaf þar með í skyn, að Bretar gæti ekki svarað, af þvi að skip- ið væri á hafsbotni. En skip- verjar svöruðu með hlátri og glensyrðum. —- Ark Royal fer í nýjan leiðangur bráðlega, en fyrst fá sjóliðarnir landleyfi. 100 ára gamall samn- ingur tekinn til endurskoðunar. London í morgun. Einkaskeyti frá United Press. Það var tilkynt í London í gær, að viðræður væri byrjaðar milli bresku ríkisstjórnarinnar og Venezuela, um endurskoð- un samningsins milli Stóra- Bretlands og Venezuela, en hann hefir verið í gildi í heila öld. svo og að efla samvinnu ítala og Ungverja enn meira. 1 blöðum Balkanríkjanna er mjög mildð rætt um þennan viðræðufund og kemur þar fram, að Balkanþjóðirnar eru staðráðnar í að leggja öll sín deilumál til hliðar, og vinna að því, að friður haldist á Balkan- skaga. Ungverjar slaka til í bili. Einkaskeyti frá United Press. K.höfn í dag. Prá Rómaborg er símað, að Teleki greifi, forsætisráðherra Ungverjalands, hafi sagt í við- tali við blaðið La Tribuna, að Ungverjar hafi látið niður falla um stundarsakir allar kröf ur en endurskoðun friðarsamninga. Kvað hann Ungverja ekki gera þetta vegna þess, að þeir ætluðu ekki að halda fram rétti sínum síðar,en núværi horfurnarþann- ig, að þeir vildi ekkert gera, sem gæti orðið til þess að baka erf ið- Ieika. Kröfum sínum vildu þeir f á framgengt á sínum tíma, með friðsamlegu móti. Nú væri mest um vert að varðveita friðinn — og Italir og Ungverjar væri stað- ráðnir í að vinna saman að því, að friður héldist í Dónár- og Balkanlöndum. Teleki greifi neitaði að ræða nánara sambúð Ungverja og Rúmena. Hann kvað sambúð Russa og Ungverja vera agnúalausa. ii Einkaskeyti frá United Press. London í morgun. Paul Reynaud, forsætisráð- herra Frakklands, flutti út- varpsræðu i gærkveldi, og gerði styrjöldina að umtalsefni og horfurnar. Hann Iýsti yfir þvi, að hin nýja stjórn hefði tekið við völdum til þess að halda á- fram styrjöldinni þar til sigur ynnist. Sá timi kemur bráðlega, sagði hann, er 'iHitler verður sigraður. Reynaud lofaði mjög Daladier fyrrv. forsætisráð- herra, fyrir hin mikilvægu störf hans að undanförnu sem for- sætis-, utanríkismála- og her- málaráðherra. Enginn maður hef ði gert meira til þess að sam- eina frönsku þjóðina og leiða i ljós samheldni og kraft þann, sem franska þjóðin býr yfir. Reynaud rakti i höfuðatriðum hvernighver ágengniÞjóðverja í garð annara þjóða hefði leitt af sér nýja ágengni, og þetta aftur leitt til innrásar Rússa í Finn- land, en Þjóðverjar hefði leitast við að færa styrjaldarsvæðið út, svo að Balkanríkin yrði þátttak- andi. Þegar Frakkar hefði grip- ið til vopna fyrrum sagði hann, hefði verið ráðist á land þeirra og stundum komið að þeim ó- vörum. Hvorugu væri til að dreifa nú, en Frakkar væri þrátt fyrir það að verja frelsi sitt og sjálfstæði í framtíðinni, og allra þjóða, sem vildu búa að sínu, halda sjálfstæði sinu og hfa í sátt og samlyndi við nágrann- ana. Nú eru það ekki að eins herir sem berjast, sagði Reyn- aud, heldur heilar þjoðir. Frakk- ar munu ekki skirrast við að inna af hendi neinar skyldur, hversU þungbærar sem þær reynast, til þess að sigra, og alt það, sem Bandamenn hafa yfir að náða, er trygging fyrir því, að sigurinn fellur þeim í skaut að lokum. Vér sækjum fram þar til vér vinnum fullnaðarsigur, sagði hann í lok ræðu sinnar. Bitaveítnskipifi komið Vinna við uppskipun byrjar í dag. E.s. Randa, um 2009 smálestir, kom hingað í morgun, með márgskonar efni, pípur o. fl., til Hitaveitunnar. Vísir birti fregn um það laust fyrir miðbik fyrri viku, að skipið væri á leiðinni, og var það talið, að það kynni að koma hingað s. I. föstudag eða laugardag. Það varð þó ekki, og þegar fregn var birt um það bændadagana, að skip væri í nauðum statt milli Færeyja og Is- lands, gaus upp orðrómur um það í bænum, að þetta væri Hita- veituskipið. Orðrómur þessi hafði ekki við neitt að styðjast, en það kom þá ákaflega greinilega í ljós, með hve mikilti óþreyju menn biðu komu skipsins, og hversu menn óskuðu þess, að ekkert hefði komið fyrir það. Mun óhætt að fullyrða, að sjaldan hafi menn beðið skips með meiri eftirvæntingu en Hitavcitu- skipsins. Og það er eðlilegt. Því að ef ferð skipsins gengi að ósk- um var vitað, að mikið aukin vinna myndi hefjast þegar, en f jöldi starfsfúsra og þurfandi manna hefir beðið komu skipsins, til þess að taka til starfa þegar vfð komu þess. En það er ekki einasta mikilvægt fyrir þessa menn og fjölskyldur þeirra, held- ur og fyrir allan bæinn, því að því fyr sem nauðsynlegt efni til Hitaveitunnar berst til bæjarins, því fyrr vinst verkið, bænum og bæjarbúum til hinna mestu þæginda og blcssunar. Að því er Vísi hefir verið tjáð mun vinna við uppskipun hef j- ast þegar í stað. Munu hennar verða aðn jétandi þeir, sem áður hafa verið starfsmenn Hitaveitunnar, en ekki hafa haft vinnn að undanförnu. Verður svo f jölgað enn mcira í vinnunni, verði tíðarfar hagstætt, þegar úpp úr mánaðamótunum. Bltömtunarsedlarnir; Úthlutun íyrir apríl- mánuð hefst á morg- un. Othlutun matvælaseðla fyrir Reykjavík byrjar á morgun og stendur yfir aðeins í þrjá daga, fimtudag, föstudag og laugar- dag. Afgreiðslan fer fram eins og að undanförnu í Tryggvag. 28 og stendur yfir frá kl. 10— 12 f. h. og 1—6 e. h. alla dag- ana. Reynslan sýnir að minst er að gera fyrsta daginn og fyrir hádegi daglega. Þeir, sem hafa nauman tíma ættu að koma þá. Annars er fólk ámint um að draga ekki að sækja seðlana fram á síðustu stundu. RUSSNESKI SENDIHERR- ANN í PARÍS KVADDUR HEIM. London i morgun. Einkaskeyti frá U. P. 1 simfregn frá Moskva er 6agt, að sovétstjórnin hafi kallað heim sendiherra sinn í Paris, Suritz. Er þetta gert eftir kröfu frönsku stjórn- arinnar. — Orsök þess, að franska stjórnin fór fram á þetta er sú, að Suritz sendi Statin skeyti, þegar finsk- rússneski friðarsamningur- inn var undirritaður, og talaði Suritz i skeyti þessu um tilraunir Frakka til þess að koma þvi til leiðar, að styrjöldin færðist til norð- austurhluta álfunnar. Póstur sendur hingað til lands írá Englandi þrisvar í viku. Samkvæmt upplýsingum frá póstmálaskrifstofunni hefir nú náðst fult samkomulag um það, að íslenskur póstur verð- ur afgreiddur frá póststöðinni í Liverpool þrisvar í viku, eða á þriðjudögum, fimtudögum og laugardögum og verða þá væntanlega engin vandkvæði á póstflutningum hingað til lands úr þessu. I gær kom hingað póstur með togara, en það voru aðallega bréf og blöð frá Englandi, og væntanlega mun frekari póst- ur berast hingað næstu daga. Allmikill misbrestur hefir til þessa verið á afgreiðslu pósts- ins frá Bretlandi, og vantar þannig blaðasendingar, með því að blöð hafa borist hing- að, sem siðar hafa verið útgef- in. Munu allir fagna því, að viðunandi leiðrétting hefir nú fengist á þessum málum, en einkum hefir þetta haft alvar- legar afleiðingar í för með sér fyrir viðskiftalifið, og mun nú úr rætasi einnig á því sviði. Sumner Welles varð fyrir vonbrigðum. K.höfn í morgun. Einkaskeyti frá United Press. í fregn frá Haag segir, að Sumner Welles, einkaerindreki Roosevelts forseta, hafi sagt i einkaviðtali, að hann hefði sannfærst um það í Evrópuferð sinni, að styrjöldin mundi standa mjög lengi. Kvaðst hann hvergi hafa mætt réttum skiln- ingi og einlægum friðarvilja. — Bætti hann því við, að þetta væri sér persónulega hið mesta hrygðarefni. Friðnn arnarins næstu ÍO ár. Fram er komið á Alþingi frv. um friðun arna, en friðunar- tími þeirra var útrunninn 1. jan. s.I. Er i frv. gert ráð fyrir að ern- ir og egg þeirra verði alfriðaðir næstu 10 ár, eða til 1950, þvi að þeir eru enn mjög fáir hér á landi, en þeim fækkaði mest, þegar eitrað var fyrir refí. Arnarhjón koma sjaldan upp fleiri en einum unga á ári, þótt assa verpi stundum þrem eggj- um, en ungarnir geta ekki farið að auka kyn sitt fyr en eftir 5 ár. Brot gegn friðunarlögunum varða sektum, 500—1000 kr.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.