Vísir - 13.04.1946, Blaðsíða 4

Vísir - 13.04.1946, Blaðsíða 4
V 1 S I R Laugardaginn 13. apríl 1946 VISIR DAGBLAB Útgef andi: BLAÐAÚTGÁFAN VlSIR H/F Ritstjórar: Kristján Guðlaugsson, Hersteinn Pálsson. Skrifstofa: Félagsprentsmiðjunni. Afgreiðsla: Hverfisgötu 12. Símar 1660 (fimm línur). Verð kr. 5,00 á mánuði. Lausasala 40 aurar. Félagsprentsmiðjan h.f. Villast í vestnr Tlyrrverandi ritstjóri Þjóðviljans taldi sig * boða stefnu Krists fyrir bæjarstjórnar- kosningarnar, en núverandi ritstjóri blaðsins þykist vera tákn ættjarðarástar og heldur vafalaust þeim leik áfram allt til Alþingis- kosninganna. Ef hugur hefði fylgt og fylgdi máli hjá þessum blysberum austrænu menn- ingarinnar, væri ekki nema gott eitt um það að segja. Vantrúin er þó svo rík hjá kjósend- \im, að trúmálabarátta fyrrverandi ritstjór- íins dugði hónum og flokki hans ekki til sig- urs í bæjarstjórnarkosningunum, og ýmsir spá, að brennandi ættjarðarást blaðsins þessa stundina verði ekki of alvarlega tekin, þrátt fyrir öll fundahöldin og má benda á «ftirfarandi staðreyndir. Hinn 13. þ. m. birti Þjóðvilijnn viðtal við flugmálastjóra, sem er á ýmsan hátt mætur maður, en dálítið vanheill af kommúnisma. Var flugmálastjóri þá nýlega kominn frá flug- málaráðstefnunni i Dublin, sem ætlað var að skipuleggja flugþjónustu á Norður-Atlants- hafssvæðinu, sem þar var svo skipt í 7 ör- yggissvæði. Flugmálastjóri skýrði svo frá, að hér á landi yrði starfrækt björgunarstöð og að Reykjavík yrði umferðamiðstöð þessa svæðis. Ákveðið hefði verið, að Kcflavíkur- flugvöllurinn og Reykjavíkurflugvöllurinn skyldu tilheyra öryggissvæðinu umhverfis Is- land, og að Keflavíkurflugvöllurinn skuli telj- ast aðalflugvöllur þar til Reykjavíkurflugvöll- urinn hefði verið endurbættur, en þá virðist sem eigi að starfrækja báða þessa flugvelli jafnhliða. Flngmálastjóri ræðir svo nokkuð um fjarskiptastöðvar og lýsir yfir því, að Bretar muni starfrækja stöðina á Reynisfjalli „næstu tvo mánuði, en þá muni amerískir sérfræðingar koma islenzkum stjórnarvöldum til aðstoðar við rekstur hennar", eins og flug- málastjóri orðar það. Nú er vitað, að við Is- lendingar erum ekki undir það búnir að starf- rækja Keflavíkurflugvöllinn og raunar ekki Iieldur ReykjavíkurflugvöIIinn, en hverjir eiga þá að aðstoða við rekstur þessara flugvalla beggja? Ur því að amerískir sérfræðingar eiga íið stjórna Reynisfjallsstöðinni, virðist ekki fjarri að ætla, að amerískir sérfræðingar eigi einnig að stjórna flugvöllunum, enda hefur Þjóðviljinn lýst yfir því, að Bretar séu á för- um eða jafnvel farnir héðan. Cr því að flug- jnálastjóri og samstarfsmenn hans hafa sam- ið um aðstoð í flugmálum, og Þjóðviljinn birt- ir þetta viðtal algerlega athugasemdalaust, sýnast hinar sífelldu áskoranir kommúnista gcgn amerisku séi-fræðingunum í hcrliðinu al- gerlega tilgangslausar. Flugmálastjóri hefur þegar samið um ameríska aðstoð, — en hann «r tryggur flokksmaður kommúnista. Hefði flokknum ekki verið nær að gera honum „reisupassa" áður en hann gerði samningana, heldur en að vera mcð sífelldar v'fingar gegn jjeim mönnum, sem hann hefur falið forsjá flugmálanna. Þjóðviljinn hefur krafizt, að við -eignast dollara, og nú birtir hann athuga- semdalaust samningana á flugmálaráðstefn- irnni. Hversu haldgott verður þá ættjarðar- nstartrompið og þjóðræknissamþykktirnar þegar til kosninga kemur, og liggur ekki í augum uppi, að kommúnistar hafa villzt af leið og í vesturátt? Spádómur — Framh. af 2. síðu. Rússar munu smátt og smátt draga her sinn úr hin- um ýmsu löndum, cn þcir fara ekki með hann fyrr en „fimmta herdeild" þeirra, — kommúnistar undir ýms- um nöfnum — cru orðnir „hæfir" til að taka við. Lít- um t. d. á Kina. Þar fara Rússar hægt og hægt a brott úr borgum Mansjúríu, en þeir fara ekki úr neinni borg þar, fyrr en kommúnistaher- sveitir eru „komnar svo ná- lægt" borgunum, að þær verða í'yrr til en stjórnar- hersveitirnar að taka við völdúm í þeim borgum, sem Rússár fara úr. Þannig hleypa Rússar af stað borg- arastyrjöld í Kína að yl'ir- lögðu ráði. Svipuð verður sagan i Persíu og víðar. En einmitt allar þessar aðgerð- ir Rússa, sem Engilsaxar eiga mjög erf'itt með að taka á, verða til þess að þoka Bretum og Bandaríkjamönn- um meira saman, en jafn- framt lapa fleiri og l'leiri þjóðir trausti sínu á Bretum og Bandaríkjamönnum vegna undanlátssemi þeirra við Bússa. Þær geí'ast upp í baráttunni l'yrir frelsi sínu og sjálfstæði, en beygja kné sín fyrir Bússum. Svo er nú komið t. d. fyrir Póllandi, Finnlandi, Búlgaríu og Rúm- eníu, — og fleiri fara á eftir. V. Engum þeim, sem rcynt hefir að kynna sér spádóm- ana, kemur þessi þróun á ó- vart. Hún er þar sögð fyrir og er beinlínis nauðsynleg til þess að augu mannkynsins opnist. I tímariti mínu — Dag- renningu —, sem kemur í bókaverzlanir á þriðjudag eða miðvikudag, mun nú í sumar birtast greinaflokkur þar scm þessi þróun verður tekin til meðferðar og sýnt fram á hvernig stjórnmála- ástand nútímans er algjör- lega sagt fyrir í spádómum Bíblíunnar og öðrum fornum spádómum, sem geymzt hafa. Fyrsta greinin í þessum flokki birtist í 1. heftinu og heitir: Er Asíubylting að hefjast? Það er sýnt fram á m. a. að hinn stórmerkilegi spá- dómur um Asíu í hinni apo- kryfu Esdrasbók er nú að rætast. 1 þcim spádómi segir m. a.: „Og þú Asía! Vei þér, þú vesæla! Eg mun láta ógæfu dynja á þér, ekkjudóm, ör- birgð, hungursneyð, sverð og drepsóttir, til að herja hv'is þín með tortímingu og dauða. Og dýrð veldis þíns mun skrælna eins og blóm, þegar hitanum, sem koma skal, verður hellt yfir þig." 1 sambandi við þetta er einnig bent á ummæli Adams Butherfords frá 1942 er hann sagði hinaikpmandi byltingu fyrir nieð þessum orðum: „Núverandi heimsstyrjöld verður að afarmikilli stjórn- arbyltingu — stjórnarbylt- ingu svo mikilfenglegri, að cngin lík hefir þekkzt hcr á jörðu, og i samanburði við hana vcrða franska og rúss- neska byltingin smávægi- legar." Þessi stórl'englega heims- bylting er nú að skella yfir. Þjóðirnar munu hrópa: Gef oss frið! Gcf oss frið! En þær mun cngan frið öðlast. Athyglisverðasti atburður mannkynsögunnar er nú .að gerast á Indlandi. Þetta skildi erkibiskupinn al' Kanlraborg og þcir 9 biskup- ar, sem með honum gáfu nýlcga út ávarp til brczku J)jóðarinnar um að biðja til Guðs i'yrir því að réttlátt samkomulag næðist í Ind- landsmálunum. Menn áttu og að minnast ræðu þeirrar, er Kongressflokkslciðtoginn Ne- hru hélt s. 1. gamlársdag. Hann sagði þá: „I Asíu verður bylting, sem ekki verður kæfð með neinum kjarnorkusprengj- um og hún mun verða upp- haf þriðju heimsstyrjaldar- innar." Allt þetta og miklu mcira til, vcrða menn að gera scr ljóst, ef þeir ciga ekki bein- línis að „missa jafnvægið." Merin verða líka að vita það að „tímabil kommúnismans" verður ckki nema 9 ár eins og „tímabil nazismans", og ennfremur, að á þessu 9 ára tímabilí kommúnismans verður um að ræða uppgang hans, útþenslu, yfirráð og loks hið algjöra hrun hans. Þróunin vcrður eins og hjá nazismanum, nema í miklu stærri og enn hræðilegri stíl, en þar átti scr stað. „Tímabil kommúnismans" slendur nú yfir, — cr aðcins nýlega byrjað. — Mjög athyglisvcrð tímamót sýn- ast munu verða í septcmbcr —október 1947. Um þetta efni mun eg fjalla nánar í áðurnefndum greinaflokki í „Dagrenningu" og reyna að gera það svo ljóst að allir geti skilið. VI. Þar sem eg hefi nú hafið útgáfu sérstaks tímarits til að f jalla um þessi mál, mun þeim grcinum enn fækka, er eg skrifa í Vísi um þau. Eg vil því nota þetta tækifæri til að þakka ritstjórum þcss fyrir bjálpscmi þcirra og skilning á því, að þcssar skoðanir mættu einnig kom- ast fyrir almenna sjónir. Vel gálu 'þeir hafnað slíkum „þvættingi" eins og sumir aðrir. Vera má þó að eg við og við sendi Vísi grein um þessi efni, ef mér þykir brýn ástæða bera til, eða „andinn kemur yfir mig", í svo rík- um mæli að Dagrenning verði mér of lítil, eða komi Frh. á 8. síðu. Ófremdar- Bréf það, scm hér fcr á eftir, cr ástand. frá Pétri Sigurðssyni erindreka: „Yið þurfum að fá sterkari lögreglu í cykjavík, fleiri lögregluþjóna. Þetta er gcr- samlcga óþolandi, eins og það er. Af ýmsum ástæðum liefi eg lengi stillt mig um að taka til máls um þctta í blöðunum. Menn verða eins og þrumu lostnir, cr þeir hcyra um vaxandi glæpi, innbrotsþjófnaði unglinga og allt hugsan- lcgt. En sannarlcga getur þessi vandræðalýður unnið störf sín óáreittur. Eg skaf nefna citt dæmi: Vakinn Föstudagskvöldið 22. f. m. hattaði cg af svefni. nokkru eftir miðnætti, var þreyttur og svaf eins fast og mér er unnt, en síðari hluta nætur fór cg að hcyra einhverii hávaða gegnum svefninn og loks vaknaði eg. Eg fór út að glugganum til að athuga, hvað á gengi. Sá eg þá fólk viða i gluggum að gæta út, þótt klukkan væri fjögur að nóttu til. Hópur karla og kvenna hafðist við í porti, sem snýr .út að torginu við Barónsstíg. Fólkið var drukk- ið og gerði mjög mikinn hávaða. * Farið Eg klæddi mig og fór út til þess að á fsetur. sjá, hvers eg yrði vísari. Þá var þetta fólk á leiðinni niður Njálsgötuna i tveim hópum. í síðari hópnum voru aðeins þrír, tvær stúlkur og einn karlmaður, öll drukkin. En önnur stúlkan, há og frcmur grönn, var svo drukkin, að hún gat ekki gengið óstudd. Hin tvö lciddu liana, og veilti ekki af. Hún var svo stöðugt að kalla í hinn hópinn á undan. I\Icð þessum liávaða og köllum slagaði þcssi þrcnning niður alla Xjálsgötu og vakti auðvitað fólk í mörgum liúsum. * Niður í Eg gekk í luimált á eftir, alla leið nið- Miðbas. ur að Vonarstræti og Tjarnargötu. Þar fór hópurinn inn í hið myndarlegasta iu'is og álti þar sjáanlega heima, því að hann iiaí'ði lykil að húsinu. En á allri þessari leið og þrátt fyrir köllin og hávaðann, varð aldrei lögreglu vart. — Við vcrðum að skóða okkur scm varnarlaust fólk. Þótt svona lýður hamist tímum saman í kringum liús manna um hánæt- ur, þá gctur hann farið sinu fram óáreittur. * Lögreglan. En það er fleira en þetta, sem ár- vökur augu lögreglunnar þyrftu að athuga. Þvi þótt menn hjóli Ijóslaust, gangi frá bilum sínum óleyfilega og þverbrjóti allar um- ferðarreglur og lögreglusamþykkt bæjarins, verð- ur lögreglu helzt aldrei vart í stórum hverfum bæjarins, að nnnnsta kosti verður hún ekki á vegi mínum og fcr cg þó allmikið ujii bæinn. * Verður úr Lögrcglustjóri hcfir eitt sinn góð- að bæta. fúslcga skýrt þetta ástand fyrir mcr, og sagði mér nákvæmlega, hvernig lögregluliði bæjarins væri skipt niður við ýms skyldustörf á hverjum tíma. Það virðist því ckki duga að ásaka lögregluna, en úr þcssu verður samt að bæta. Bæjarbúar eiga heimtingu á því, að bctur sé litið eftir ýmsu í bænum. Það gerir livcrn mann bókstaflega að verri manni, að þurfa daglega að ganga fram hjá ýmsu, sem brýtur i bág við lögreglusamþykkt bæjarins og sjá cngin ráð til að geta fengið á þessu breytingu til bóia. * Reglur. Það er betra, að setja engar reglur, en að hafa ýms fyrirmæli og bönn og fram- fyigja svo lillu eða engu. — Þyki einhverjum of nærri gengið, þar scm cg nefni hvar húsið er, scm hinir drukknu hávaðaseggir fóru inn í um nóttina, þá svara eg þvi einu, að búast má við, að mcira vcrði gcrt að sliku framvcgis og þá cf til vill nefnd nöfn manna, sem hátt stanila i mannvirðingarstiga þjóðfélagsins. Þeir eiga ekki betra skilið, ef þeir kunna ekki að sjá sóma sinn og hegða sér eins og menn. •— En hvað sem því líður, þurfum við að fá stcrk- ara lögrcglulið í Re);kjavík." .........

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.