Vísir - 07.12.1946, Blaðsíða 8

Vísir - 07.12.1946, Blaðsíða 8
NæturTÖrður er í Laugavegs Apóteki, sími 1618. WI Leaendur eru beðnir að athuga að smáauglýs- i n g a r eru á 6. síðu. — Laugardagin%7. desember 1946 Blisidraheiniili þarf að kom- ast upp hið allra fyrsfa. I BÍindraheimilissgóði esou sis'i tí 4- hmm«ls°uS þús. kr. Á aðalfundi Bhncka- vinafélags Islands, sem haldinn var nýlega, var samþykkt að hraða bygg- ingu blindraheimilis eftir föngum, en Blindraheim- íhssjóður nemur nú rúml. 300 t>ús kr. Tilgangur félagsins er að leiíast við, á sem flcstan hátt, að hlynna að blindum mönn- um, ungum og gömlum, hér á landi og vinna að útbreiðslu þekkíngar á augnsjúkdóm- um. Starfsemi félagsins þetta ár var sú sama og að undan- förnu; QMindir unnu á vinnu- stofu félagsins, þar af þrjár konur,. auk þess var tveim 1 húsi félagsins við Ing- ólí'sstræti búa 10 blindir menn og starfa 0 þeirra hjá félaginu. Aðalmarkmið í'élagsins cr að koma upp fullkomnu dvalar- og starfsheimili fyr- ir blinda og er í þeim tilgangi starfandi byggingarnefnd og fjársöfnunarnefnd. Blindraheimilissjóðurinn nemur nú, með því sem er i vörzlu söfnunarnefndar, kr. 313.369.00. Á fundinum var svohljóð- andi tillaga samþykkt: „Aðalfundur Blindravina- félágs Islands, haldinn 4. des. 1946, beinir eindregnum tilmælum til byggingar- nefndar fclagsins og þeirra opinberra aðilja, sem leitað blindum lagt til efni Ul;hefir verið lil um stað fyrir blindraheimili, að þeir hraði málinu' svo sem kostur er.." Úr stjórn félagsins áttu að ganga Helgi Eliasson, fræslumálastjóri og Guð- mundur R. Ólafsson úr Grindavík og voru þeir báð- ir endurkosnir. Stjórn félagisns sldpa nú: Þorsteinn Bjamason, for- maður, Þórey Þorleifsdóttir, gjaldkeri, Helgi Elíasson, varaform., Helgi Tryggva- son, ritari og Guðm. R. 01- afsson. Varastjórnin var endurkos- in, en hana skipa: Séra Sigurbjörn Einarsson, dósent, Gisli Jónasson, kenn- ari og Jón llelgason, kaup- maður. heimavinnu og tveim, sem búsettir eru úti á landi, lið- sinnt um efniskaup. Laun þessara blindu manna, sem viiina á vegum vinnustofunnar, námu þetta kr. 29.950.00 og er það að meðaltali mun" hærri upp- hæð en s. 1. ár. Vörusala var kr. 107.788.00, er það um 10 þús. kr. minna en árið áður. Reksturshalli á vinnustof- unni var kr. 13.418.00, en lekjuafgangur af félagsstarf- inu í heiíd nam kr. 35.884.95. Félagið hefir, sem að und- anförnu, séS um úthlutun viðtækja til fátækra, blindra manna og annazt nokkura blindrakennslu. Landskeppni í sundi við aðrar þjóðir. Frú aðaliuntli Ægis. Mænusóttin. Framh. af 7. síðu. i hverju máli og.þá ekki sízt þvi, er varðar heilsu manna og ráð til verndar henni. Eg get ekki scð, að þjóð vorri sé að borgnara þó vel sé i'yrir þvj séð að i'lytja inn sterk- eilraða vindlinga og slálað sé af þeirri frammistöðu og að ætíð sé vel séð fyrir næg- um vinbirgðum lianda hin- um þorstlátu alkóhólistum, meðan ferákra ávaxta er ckki kostur uema af skorn- um skammli fácinar vikur alls ársins. Oft cr þörf en nú er nauð- syn a'ð geta gefið mænusótl- ar sjúkum mönnum ómeng- aðan og náttúrlegan ávaxta- saf a. En mest af öllu cr nauð- synlegt að náttúrlegar fæðu- legmidir til daglegrar neyzlu scu fluttar inn í stað hinna gereyðilögðu. En það er hvitt hveiti, hvítur raffíneraður sykur, hvithefluð hrisgrjón, sago og margt annað útlent aðflutt dót. Aðalf.imdur Sundfélagsins Ægis var haldinn fyrir nokkr- um dögum í Baðstol'u Iðnað- armanna. I>órður (iuðnnui(Isso:i var e.ndurkosinn í'orni. fclagsins. Ari GiiðniuiKÍsson, Jón Ingi- marsson og Sigriður Eiiuus- allt, scm hægt cr, til þess að árangur geti náðsl. Ennfrem- ur að tmdirbúa sem i'yrsí Iandskeppni i sundi við ná- grannaþjóðir okkar. Þá vökttt þeir Eirikur Magnús- son og Jón i). Jónsson ináls á þvi, að gcra ráðslafanir, Tveir drengiv detta niður um t.v. Snemma í þessari viku vildi það slys til á Akureyri að tveir drengir féllu niður um ís á höfninni, en fyrir einskæra tilviljun varð þeim báðum bjargað. Voru drengirnir að lcika sér á sleða á ís í svokallaðri Bátakví, en hana lcggur jafnan fljótt þótt' höfnin sé annars auð. AUt í einu, renndu drengirnir í vök, sem var á isnum og féllu báðir í hana. En það vildi drengjunum til lífs að tveir menn voru á báti úti á höfninni skammt þaðan, sem slysið skeði og sáu til drengjanna. Varð annar maðurinn að kasta sér til sunds til þess að gcta bjargað drcngjunum. Þingmenn skoða iðidyriztæki i Beykfavík og HaínarfirðL 40 þingmenn heimsækja 20 íyrirtæki. dotlir áltu að ganga úr ;Scm miða að þvj að cí'la and- sl.jórninni. Ari og Jón vonijlegan og íclagslegan þroska endurkosnir, ca Ileigi Sigur- liþróltamanna almcnní. gelrsson var kosinn í stað Sigurðar, sem baðst undán endurkosningu. Fyrir í stjórn voru Theódór íGuðniun(k- son, Iljörlur .lóhanncsson og Guðmundur Jónsson. Riett var um undirbúning undir Olympíuleikana og kom fram almennur áliugi íyrir þvi, að sundmenn gcri Alnigi var niikill fyijir ]),v.i og sljórninni falinn undirbún- ingur undir það mál. llappdrætti Háukóla fslands. A |>riðjudagiiin verður drcgið i 12. flokki, og eru þvi aðeins 3 .söludagar eftir. Vinningar eru 2000, ennfremur 9 aukavinningar, samtals 740.000 kr. Hæsti vinn- ingur 75.000 krónur. liViicmynaBíii sýnd eftir nýár. Tivikmyndin „Iícyk.iavík vorra dn<>a" er i.ii fullbúin Al sýningar. Var icthmin að sýna hana ojMnberlcga hér í bicnuni í þessum mánuðí. En \cgoa þess að Oskar Gislason ijós- myndari, scm tók myndina og hefir gcrt hana úr garði, hefir verið veikur, verður líklega ekki hægt að sýna myndina fyrr cn eftir ára- mótin. Félag ísl. iönrcLcnda og Land.ssamband iðnaðar-' manna biiöii Alj)in<jismönn- um s.l. fimmtuday að skoða nokkur iðnaðiirfijrirttuki í Reykjavik og Hafnarfirði. Um 40 þingmenn tóku þátt í hcimsókn þcssari. Ekið var í 5 hópum f rá Al- þingishúsinu laust fyrir kl. 10 um morguninn. I hvcrj- um hópi voru 8 þingmcnn og einn leiðsögumaður. Skoð- aði hvcr hópur uni 4 fyrir- tæki. Voru þannig sýnd 14 fyrirtæki i Reykjavik og 2 i Hafnarfirði: Hampiðjan, Kassagerð Reykjavíkur, Vél- smiðjan Héðinn, Slippurinn, Netagerðin Neptún, Niður- suðuverksmiðja S.Í.F., Nær- fataverksmiðjan Lilla, Vinnufatagerð íslands, Hús- gagnavinnustofa Kristjáns Siggeirssonar, Bilasmiðja Kristins Jónssonar, verk- smiðjurnar Hreinn, Nói og Sirius, Ofnasmiðjan, Máln- ingar- og lakkverksmiðjan Harpa, Gosdrykkjagerðin Sanitas, Trésmiðjan Sögin, Brauðgerðarhús Jóns Sím- onarsonar og Nýja biikk- smiðjan í Reykjavík, og Raf- tækjaverksmiðj urnar Rafha] og Ski^asmiðastöðin Dröfn í Hafnarfirði. * Að lokinni skoðun hittust allir flokkar að Hótel Borg ásamt forstöðumönnum fyr- irtækjanna og stjórnum Fé- lags ísl. iðnrekenda og Landssambands iðnaðar- manna. Hófst þar sameiginlcg- ur hádegisverður kl, 12.30. Páll S. Pálsson, héraðsdóms- lögmaður, franikvæmdar- stjóri F. £. I., setti hófið og bauð þingmenn velkomna. Kvað hann iðnaðarsam- tökin hafa efnt til þessa heimboðs i nokkrar verk- smiðjur til þess að gcfa þing- mönnum ofurlitla mynd af þvi, hvernig dagleg störf ganga fyrir sig þar og hvern- ig þar cr umhorfs. Hcfði á- hcrzla vcrið á það lögð að þingmenn fengju scm rctt- asta mynd af þessu, og ckk- crt vcrið til þess reynt að brciða )rfir það, scm ábóta- vant kunni að vcra um vinnuaðferðir o. fl. Einnig gat hann þess að ckki hefði vcrið unnt að sýna fleiri tegundir iðnaðar- fyrirtækja að sinni sökum tímaskorls. Tilviljuh hefði að miklu ráðið uin það hver fyrir valinu urðu, og eftir væru iðnaðarfyrirtæki að engu ómerkari þeim er sýnd voru, m. a. Stáltunnugcrð, sjókhcðagerð, smjörlíkis- gcrðir, cfnagerðir allskonar, ullarverksmiðjur o. fl., auk fjölmargra fyrirtækja hinna faglærðu iðnaðarmanna. Kvað hann forstöðumcnn iðnaðarsamtakanna hafa þá (rú, að aukin kynning for- ráðamanna þjóðarinnar af isl. iðnaði styddi að því að hann fcngi réttlátari dóm og yrði meiri gaumur gefinn en vcrið hcfir. Kristján Jóh. Kristjánsson, formaður F. I. I. ávarpaði boðsgcsti nokkrum orðum. Sýndi hann fram á ýmsa örðuglcika, er iðnaðurinn ætti við að stríða, og hve mikils virði það væri fyrir iðnaðinn, að löggjafinn sýndi þeim atvinnuvegi full- an skilning. Hann kvað iðn- rekendur vinna að þvi me'ð oddi og egg að vanda svo framleiðsluna að hún gæti verið samkeppnisfær uni verð og gæði við innfluttar vörur, en það væri varla hægt að ætlast ti-1 þess, að isl. ' Frh. á 4. síðu. tnnbrot. Innbrot var framið í nótt í Skermagerðina Iðju í Lækj- argötu 10 B og stolið þaðan miJihi af peningum. Þjófurinn mun hafa farið inn um ólæstan glugga i kjallara á bakhlið hússins. Er inn var komið hefir hann ráðist i að sprengja upp stór- an peningaskáp og stal úr honum 1000 krónum j pen- ingum. En úr peningaskúffu i búðarborðinu stal hann um 95 krónum í skiptimynt. Söfnin. Nattúrugripasafnið er opið frá kl. 2—3 síðd. Þjóðminjasafnið er opið frá kl. 1.30—3 siðd. Bæjarbókasafnið er opinð niilli kl. 4—9. Útlán milli 7—9 síðd. Söfnin: Landsbókasafnið er opið milli kl. 10—12 árd., 1—7 og 8—10 siðd. Þjóðskjalasaj"nið er opið milli kl. 2—7 síSd. Bæjarbókasafnið cr opið frá kl. 10—12 árd. og 1—10 síðd. — Útlán milli kl. 2—10 siðd. Hafnarfjarðarbókasafn i Flens- borgarskólanuin er opi'ð milli 4 —7 siðd. Farþegar mcð e.s. Fjallfoss frá Hvik 5. des„ til Bretlands: Carla Mons Jensen, Hans Kobberöd, Hrefna Sigurðardóttir, Fernand Leques- ne, Sigrún Guðmundsdótlir.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.