Vísir - 10.11.1953, Blaðsíða 1

Vísir - 10.11.1953, Blaðsíða 1
 43. árjt. Þriðjudaginn 10. nóvember 1953 257. tbl. Sagí npp samnmg- um vii SVR. Strætisvagnadeild Bifreiða- stjórafélagsins Hreyfils hefur sagt Iausum samningum við Strætisvagna Reykjavíkur frá 1. desember n. k. að telja* Um 70—80 manns ( munu vera í deildirtni ag hefur blaðið hey'rt, að ofannefnd samþykkt hafi verið gerð með litlum at- kvæðamun- Vafalaust mun meirihlutanum hafa þótt hent- arajað hafa lausa samninga og má' líklegt þykja, að hreyft verði einhverjum kjarabótum. Málið er ekki á því stigi, að því er blaðið bezt veit, að nein hætta sé á verkfalli. — Ef til slíks kæmi þarf að sjálfsögðu sérsamþykkt í félaginu. Friwnáætfun um loka- virkjun Sogsíns „ væntanfeg. Stöðugt er unnið að áætlun- uin um virkjun Efra-Sogs, en það- verður, eins og kunnugt er, lokvirkjun þessa vatnsfalls. Vísir átti sem snöggvast tal við Steingrím Jónsson raf- magnsstjóra í morgun, og tjáði hann blaðinu, að í þessum mánuði væri yon á frumáætlun að yirkjun Efra-Sogs f rá Ber- dal verkfræðingi í Oslo, en hann hefur yerið ráðunautur Sogsvirkjunarinnar í þessum málum. Áður höfðu að sjálf- sögðu farið fram ýmsar mæl- | ingar, en öllu verður verkinu hraðað eftir því sem föng eru á. 120 jarðskjálfiar árft 1948. Á árinu 1948 mældu land- skjálftamælar í Reykjavík rúmlega 120 Jiræringar. Af þeim áttu rúmlega 70 upp- tök innan við 50 km. fjarlægð frá Reykjavík, 3 . hræringar voru í 50—400 km. fjarlægð, 24 í 400—500 km. f jarlægð og 24 hræringar áttu upptök sín enií lengra í burtu. : Af þessum rúmlega 120 hrær- ingum urðu 59 (eða helming- urinn) á einum einasta degi, þann 24. júní. Þeir landskjálft- ar áttu allir upptök sín í ná- greruii Krýsuvíkur. Aftur á móti varð mesti land- skjálfti ársins þann 3. júlí, og átti hanrí upptök sín austur í Rangárvallasýslu, í grennd við Marteinstungu að talið var. . Níu.þeirra landskjálftakippa, sem mælarnir sýndu, varð vart í Reykjavík. Skip& mældi mikfl magn á sömu slóðum 03 sfldfR vetddlst 1947—48. Þau tíðindi bárust hingað til bæjarins í morgun, með komu yarðskipsins Ægis, að mikið magn af síld hefði f undizt í Hvalfirði. í tilefni af þessu sneri Vísir sér til Péturs Sigurðssonar, yfirmanns landhelgisgæzhinnar, sem gaf blaðinu eftirfai- andi upplýsingar: Fyrir nokkrom dögum var ákveðið, að Ægir skyldi leita að síld í Faxaflóa. Nú hefur veður hamlað í Flóanunu og þvi var Ægir sendur inn í íívalf jörð meðan veður var ókyrrt óti fyrir, til þess að huga þar að síld. Skipið fór svo inn í Hvalfjörð i gærdag. Ekkert fannst á leiðinni inn fjörðinn, en í nótt var skipið á útleið OG FANN ÞÁ Á NÁKVÆMUM DÝPTARMÆLI SÍNUM MIKBD MAGN AF SÍLD (AÐ TALIÐ ER), A SVD7UÐUM SLÓÐUM OG SÍLDlN VEIDDIST 1947—48. ÞÁ FANN VARöSKIPIÐ SÍLD A KOLLAFIRÐI. Ægir kom svo inn í morgun, og.gaf skipherrann skýrslu • um þessi tíðindi, sem að ofan greinir. — Pétur Sigurðsson .sagðl að torfur þær, sem fundust, hafi verið mjög þéttar, og bendi allt til, að hér sé um síld að ræða. Ef svo reyndist, sem racna vona, að mikil síld sé gengin í Hvalfjörð, eru þetta að sjálfsögðu hin mikilvægustu tíð- indi. Mönnum er i fersku minni síldargangan ,í Hvalfjörð haustið 1947, og athafnasemi sú, sem varð í sambandi við hana. í því sambandi má geta þess, að síldveiðarnar miklu í Hvalfirði stóðu yfir frá október 1947 'þar til í marz 1948, og veiddust þá alls 173.872 tonn samkvæmt upplýsmgum Fiski- félagsins. M B GrundarfirBi í gær. Um 30 skip eru þar að veiðum, og horfur sagðar mjög góðar í dag. Háðizt á sklp Hófleg bjartsýni hyggile í löndunarbannsmálínu. TaSsverf hefur á tinitist, esi enginn nrsEifasigur. Fiskkaupmenn í Grimsby nýrrar atkvæðagreiðslu. Ur héldu í gær fund þann um lönd slitanna í leynilegu atkvæða- unarbannið, sem boðaður hafði greiðslunni verður að sjálfsögðu verið. |ibeðið með óþreyju, því að und- Var þar samþykkt með 148 ir henni er það komið, hvort atkvæðum gegn 129, að fisk- togaraeigendur geta knúið fisk kaupmenn væru löndunarbann kaupmenn áfram til þess að inu mótfallnir og vildu það af- neita að kaupa fiskinn, en það numið. Formaður félagsins úr- fmun álit manna, sem mikil skurðaði þá, að leynileg at- (kynni haf a af þessum málum, kvæðagreiðsla skyldi fram að þótt nokkuð hafi áunnist, fara. Er búizt við, að úrslit \ sé of snemmt að hrósa sigri, Afbragðs veiði var í Grund- | arfirði í gœr,'og í morgun yorui flestir í bátum, euda gott veð- ur og prýðilegar veiðihorfur. [ Tíðindamaður Vísis í Grafar- j nesi tj áði blaðinu í. morgun, að nú væru komnir um 30 bátar til veiðanna í firðinum, og nokkrir nórðanbájtar rétt ó-1 komnir, en þeir munu hafa leitað síldar á Vestfjörðum á leiðinni suður, en enga fundið. í gærkveldi var vitað, að nokkrir bátar hefðu fyllt sigj m. a. Runólfur, Páll Þorleifsson og Arnfinnur, og Akrartesbát- arnir Böðvar og Heimaskagi. Um kl. 10 í morgun kom Fiskaklettur til Hafnarfjarðar frá Grundarfirði með fulKermi, 700—800 mál. Vitað; er, að Edda er með um 1200 mál, og er skipið að líkindum á leiðínni til Hafnarfjarðar. Haínfirðir.g- ur er sagður með um 500 mál, og væntanlegur innan skamms til Hafnarfjarðar. Vont veöur var í Faxaflóa í morgun, suð- vestan bræla, og hefur hún tef- ið bátana, sem eru á leið suður með afla sinn. Til Rvk. hafa komið Áslaug, Nanna og Rifs- nes. Síldin, sem nú veiðist í Grundarfirði er mjög misjöfn. í sumum köstum hefur síldin verið mjög sæmileg, en í öðrum hefur mikið borið á smásíld, allt niður í smá-kræðu. Vísi var tjáð í símtali vi5- Grafarnes í morgun, að búi/.t væri við ágætri veiði í dagr enda veður hagstætt, eins og: fyrr segir. Fiakki 0'Brieits er að Ijiíka. Michael Patrick OTSrien, ríkisfangsláusi maðurinn, sem sigldi um tíu mánaða skeið milli Hongkong og Macao, þar sem honum var meinuð landvist í báðum nýlendunum, rauti nú brátt hætta „siglingum". Þegar hann komst af Kínaferjunni í sumar gerði hann sér vonir um að fá landvist í Brasilíu, en það mistókst. Var hann sendur til Evrópu meS frönsku skipi, og gerður aft- urreka í Frakklandi og ítalíu, Enn var hann fluttur til S.-Ameriku, þar sem hann fékk ekki inni. Nú hefir Dominkanska Iýðveldið í V.-Indíum boðið honum hæli, og er þá lokið flakki hans, sem staðið hefur á annað ár. Öryggisráð Sameinuðu þjóð- anna ræddi í gær ófriðarhætt- una í löndunum fyrir botni Miðjarðarhafs. 181 skip, sem vorit samtais 219,429 lestír, fornst \ fyrra, artíi»i9iat *i«\isai aa*i«l 1^211.' hennar verði kunn næstkom- andi miðvikudag. Mörgum mun þykja það góðs viti, að fiskkaupmenn hafa' þannig snúist gegn bann- inu, en á það er vert að benda, að hyggilegast er að vera 'hóf- lega bjartsýnn uni þessa hluíi. Óþekkt herskip hafa gert á- rásir á 2 brezk skip við Kína sírendur seinustu tvo hringa. AnnaS var undan Amoy, hitt sem fiskkaupmenn gerðu í gær,' byrjunarstigi. undan Shanghafi. Hið síðar- ',er krafist leynilegrar atkvæða- j Blaðið hefur heyrt, að tog- Skallagrímsson til að landa í .sólar-JEitthvað hlýtur að búa undir'verðar .. því, að þrátt fyrir samþykt þá,' Dawsons fyrr en fiskkaupm'ennirnir í Grimsby eru aftur farnir að kaupa fiskiitti. Sá sigur væri ákaflega mikils virði og ef "til vill hinn mikil- vægasti til þessa, án þess að gera lítið úr því sem áunnist hefur með löndun og virðingar- dreifingarframkyæmdir en þær eru enn á i nefnda slapp óskaddað, en hitt greiðslu, en meirihluti var ekki arinn Egill skemmdist eitthvað, en bæði >svo naumur, að ástæða væri verði næstur komust leiðar sinnar. . þess 'vegna til þess að krefiast -Grimsby. Einkaskeyti frá AP. | , London í gær. f fyrra fórust samtals 181 skip, er námu samtals 219.429 smál., í þeiminum, samkvæmt skýrslum, sem hin fræga vá- tryggingarstofa Lloyd's í Lon- don hefur birt. Hafa skiptapar aldrei verið minni á friðartímum síðan ár- ið 1928, miðað við lestatölu, og næst lægst, miðað við fjölda j skipanna, sem fórst. Fæst urðu skipin árið 1946, jþegar 179 skip'fórust, en lesta- tala þeirra nam 372.910. Mest- ! ir urðu skiptaparnir árið 1939, I en þá fórust 474 skip, samtals 11.347.768 lestir. Hins vegar er þess að gæta, að'nokkur hluti tjónsins á því ári varð af völdum styrjaldarinnar, séhi hófst í septemberbyrjun. Flest skipin strönduðu. Langflest skipanna fórust fméð þeim hætti, að þau strönd- [uðu, eða 79 skip, samtals 127.- 777 lestir. 42 skipum, sem 'voru samtals 31.252 lestir, hvolfdi, en 22 skip, sem voru 17.598 lestir, brunnu. 19 skip^ sem námu 28.391 lest, fórust af völdum árekstra, en 10 skip,. samtals 2832 lestir fórust, án. þess örugglega hafi verið upp- lýst um orsakir, en 9 skip, sam- tals 11.479 lestir, hurfu og hef- ur ekkert til þeirra spurzt. Skipatjón Bandaríkjanna. varð mest á árinu 1952. Þau. misstu 28 skip, sem voru 48.589 lestir. Aðrar þjóðir, sem misstu skipastól, sem nam yfir 20 þús- ^und lestir, voru Grikkir, sem. misstu 7 skip, samtals 24.782 lestir, og Panama, sem missti- 6 skip, samtals 22.355 lestir. ísraelsmenn I ordæmdir. Fulltrúar Vesturveldanna í Öryggisráðinu fordæmdú í gær árás Israelsmanna á þorpið- Kibya í Jordaníu. Selwyn Lloyd fulltrúi Breta. kvað það hafa gert ilít, verra,. að Israel neitaði að hegna hin-- um" seku', en við ábyrgðina af árásirtni gæti Israel ekki Josnað»

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.