Alþýðublaðið - 30.10.1928, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 30.10.1928, Blaðsíða 2
2 ALÞÝÐUbLAÐIÐ Skattamál Reykjavíkor. / N!ðsBs*|ofBin£sa2,raefBsd hefir Jafnað sslðesr' króis?ían aem fram áætlasis árfð 1027. réttmætmn framlögum til opin- Grein Héðinis ValdimaTSsonar, Stoattamál Reykjavikur, hefir vak- ið geysimikla athygli í bænWm. Vbt par ffett svo greinilega ofan af gerðum skattstjóra og niður- jöfnunanniefndar, að opið varð fyrix almenningi í fyrsta sinn, hversu þeirri stétt, sem mestar þiefir eignir og tekjur, hefir ver- ið hlift við réttmætum gjöldum til ríkis- og baejair-sjóðs á kostn- að veirkalýðxins og miðstéttarinn- BX. , Greinj n sýnir enn fremur glögg- lega hina feiknlegu misskifting auösins hár í bæ. Að eins 1/8 hluti, eða ca. 1000 mienm, þeirrá, sem greiða tekjuskatt, eiga yfir 5000 króna virði hver. En þessi 1/25 hluti bæajrbúa telur líka fram skattskyldar eignir, auk þeirra 5 milljóna, sem skatt- frjálsar eru aÖ lögum, hvorki meira né minna en ca- 37 mllj- ónir króna. Eru þó framtöl'n á- SneiðanJega langt of lág og mat eígnanna iangt fyrjr neðain sann- virði. Skuldlausar eignir þessa hluta bæjarmanna eru áreiðanlega 60—70 mílljóna virði, eða 60—70 þúsund króniur á hvem að með- altali. Af hinum SJ/s5 hlutunum, eða ca. 24000 bæjarbúa. á eng- snn yfir 5000 króna virði og langflestir ekkert. Hlífð skattstjóra og niðurjöfnunarnafndar við stór- eigna- og hátekju-menni'na, en þeir eru eklti nema lítiil hluti af þeim- þúsund, sem eignarskatt greiða, verður beinlinis til þess, að allir hirnr v&rðá að greiða þeim mun meixa. Þess vegna leggur Ihaldsflokk- urinn svo mikla áherzlu á að halda mieiri hluta í bæjanstjórn og niðurjöfniumamefnd. Meðan hann hefir mieiri Muta þar, telur hann sig geta hagað niðurjöfnun útsvara eftir vild sinni og geð- þótta, þ. e. a. s. komið skatta- byrðinni á almisnníkig og hlíft stóreignamönnunum rnieð háu tekjurnar við því að greiða rétti- lega til álmenningsþarfa Grein Héðins sýndr ijóslega, hversu freklega ihaldsmenn hafa notað þessa aðstöðu sína, meiri- hlutavaldið, bæði í bæjarstjórn og niðurjöfnunarnefnd. Jafnfxamt gerir hún iskiljarilega ástæðuna til hinnar ógurlegu gremju, er gripur íhaldið og máltól þess, þegar Al- þýðuflokksmanni er falið opinbert trúnaðarstarf og gefið færi á að hnýsast í gerðir þieirra. Brigzlin um „bein“ og ,,bitlinga“ eru fyrst og fremst sprottin af ófta og illri samvizku. ótta við að ffett yrði ofan af athæíi trúnaðarmanna þess og almenningPskýrt frá ráðs- mensku þeirra, eins og hún er. Ót a við, að gæðingar þess gætu leigi lengur í fullum friði skarað eld að kökum sínum, komist hjá berra þarfa og ofskattað almenn- ing án þess nokkur vissi. Þessi ótlí reyndist beldur ekki ástæðu- laus. Héðinn lét sér ekki nægjá að taka „bitlinginn", sem „Mgibl." svo oft kallar starf hans í yfir- skattanefnd, þakka og þegja síð- an og samþykkja á íhaldsvísu. Hann mjin stdrfið, gagnrýndi og sagði frá. Hann sagði meðál annars frá því, að auk ójafnaðar og handa- hófs niðurjöfnunarnefndaT á á- lagningu útsvara, hefir niefndin allis ólöglega lagt á bæjarmenn mörg hundruð þúsunda, um eða yfir hálfa milljón króna á fá- um árum, og fé þetta hefir borg- arstjóri og íhaldsflokkurinn feng- ið til ráðstöfunar að bæjarmönn- rim óafviiandi og fornispurðum og ráðstafáð eftir vild og geð- þótta utan áætlunar. Von er að íhaldinu sé illia við, að þeir ,m;enn séu settir til að leysa af hendi opinber trúnaðar- störf, sem segja frá þessu og öðru eins og sanma það. Von er að því sárni „bitlingarnir", sem; fara fram hjá íhaldshjúunum. Hér skal eitt dæmi teldð til að sýna ráðsmensku íhaldsinisi. Árið 1927 ákvað bæjarstjórn að jafnað skyldi útsvörum á bæjar- menn samtals kr. 1 177 618,72 auk 5—10 o/o umfram, eins og lög standa lil, eða í alira rnesta lagi kr. 1295 380,59, en niðurjöfnun- arnefnd gerir séT lítið fyrir og 'j'afnar niður sam'.als kr. 1 455- 920,00 eða kr. 160,539,41 — eitt hundrað og sextiu þúsund fimm hundruð þrjátíu og níu krónur, fjörutiu og einum eyri — um fram það, seni iög heimiluðu og bæjarbúum var sagt, að á þá yrði lagt, Fé petta fékk svo borgarstjóri til ráðstöfunar ut- an áætlunar. Héðinn lét sér ekki nægja að segja frá þessu. Yfirskattanefnd- in öll, þair Björn Þórðarson, Sig- hvatur Bjarnasian og Héðinn, kærðu gerðir nefndarimnjar fyrir ríkissfjórninni hinin 16. þ. m. og kröfðust úrskurðar um þessax gerðir hennar. Getur sá úrskurður ekki fa,llið nema á einn veg, því að þetía athæfi nefndarinnar er sikýlaust lagabrot. Skattstjórinn hefir sagt Jausu starfi sínu. Vænianleega verður só einn skipaður í það embætíi, sem ekki lætur „stórlaxana" vaða uppi og sjálfráða um það, Jwern- ig þeir telja fram edgnir sinar og tekjur, heldur sannprófar fmm- tölin og gerjr þeim réttan skatt Óefað verður niðuTjöfhunamefnd giætnari og hógværari ef.ir þessa ádrepu, en fuJl leiðrétting þess- ara ’máJa fæst ekkí fyrr en íhalds- riienn, hverjum nöfnum sem þelr nefnast, eru orðnir í greinilegum minniMuta í bæjarstjórn, triður- jöfnunarnefnd og á alþlngL fhajdið hef:ix þegar unnið sér til fullxar óhelgi KoMnpr koirjíigajma. Eins og skýrt var frá hér í blaðinu í gær, var „Konungur konuinganna‘, kvikmyndin fxæga, sýnd í gærkvddi í fyrsta skifíi í Gamla Bíó. Húsið var troðfuh. „Konungur konunganna“ er istórmerkileg kvikmynd. 1 fyrsla liági ex það efnið, er gerir hana aihyglisVerða og tilkomumilda, jog í öðru lagi gerð myndarinmaT cll Off (i.högun. Einhvsr frægasti kvikmynda- snillingux, ssrn nú er uppi, hef- ir séð um töku myndarinnar. Hef- ir hiomu'm tekist prýðlega að setja þann blæ á mymdina, að efrd henniar snertir hjaría áhorf- enda. — Stærsli vandinin við myndtökuma Mýiur að hafa verið sá, að sýna Mð hugðmæma efrii, sögu og píslarvættisdauða Jesú Krists þannig, að engu væri mis- þyrtmt, og myndasnillingnum hef- 5jr tekist það svo, að fevergi í frásögninini og sýningunum finnur maður agnúa. Alt er svo látlaust, og tinfalt, en þó mikilfenglegt, hrífandi oig heiSllmdi. — Hlut- verkin eru vel valin, sérstaklega pó konufSutverkin, Pétur og Kai- fas. Júdas er vel leikinn, en Píia- tuis ver, og þó er það sami maðj- urinn, er leikur þá báða. Mestur vandinn er að leika Krist — þar á leíkarinn við að etja næma gagnrýni áhorfenda. Bar og lika á því að leikaranuím fataðist of- uriííið. Var það helzt í fyrri hluta myndiairininar við trjábol'nn, er þjónar keisarans heimtu af Kristi iskatt. Fanst sumum tillit leikar- ans bera vott um galsa, er Var óviðeigandi- Seiinni hluti mynd- arinnar, eftir uppri'suna, var bet- ur leikinn að dómi þess, sem þetta ritar. Sagan, sem kvikmndin seg:r, er kunn. En hún mun endurnýjast í hugum miargra við að sjá þessa kvikmynd. Boðskapur Krists og isaga hans eru glæsileg dæmi um þá bmautryðjendur, er afsala sér auði og metorðum, en berjast fyrir rétti lítilmagnans og sitanda Við Mið olnbogabarnanna í nauö. um þeirra. Myndin endar á því, að mynd Krists gnæfir yfir stórborga- turnum nútímans — yflr sfeipum og höfnum. Hann breiðir út faðm- inn og segir: Sjá! Ég er með yður ialla dagau — En í Ijósí atburða þeirra, sem kvikmyndin ,segi|r frá, og gerast í sambandi við píslarvtettisdauða Krists, sannfærist maður um, að siagan myndi endurtaka sig, ef Kristur kæmi til vor nú. ■n 4 SicéFamái eftir XSallgFÍm Jónssan, kennara við barnaskóla Reykjavíkur. ---- Frh. IV. HSagsýHji. Mikið ex sungið í enskum sfcót- um. Er söngurimn .bæði skyldu- náms'grein og notaður til hvíldar (og hressingar. Margt er til í Englandi, sem vert er að skoða. Hagnýta kenn- arar sér það vel og dyggilegai' Fara þeir úr skólunum með nem- endux sína og lofa þeim að sjá sltt af hverju, dýr í dýragör’ðum, jurtir og tré í jurtagörðum, vélar í isöfnum, búninga, listasmíði,. myndir, handrit, bækur og margt fleira. , ■ Er eytt í þessar ferðir töluverð- um tíma. En þessi kensla þykir betxi en orðin eim. Þá fara enskir kennarar afar oft með nemendur sína út í skemíi- garða og út á víðaVang. Oti á víðavan/i eru börnin stundum saman við líkamsæfingar og leikfe. Er það talið eins nauðsynlegt ogt bóknámið. Þessi útivist er auk hinnnr venjulegu leikfimL Leikfimi er kend úti á leife- svtðum. Hagar svo til í sumujtni nýrri sfeólunum, að leiksvæði eru uppi á þökum skólabygginganiria. Er þaðan útsýni góð yfir næstu hluta borganna. Háar girðingar og rammbyggilegar eru alt í kring um þvílík leiksvæði. Þykir nemendum mjög gamain. að leika sér þarna, þjólfa lík- amann og reyna mátt og megin. Þarna exu nemendur .aldrei eftir- litslausir. Enskumi nemendum er gefinn kostur ó að baða sig og syndæ Er oft langur vegur frá skólun- um að baðstöðum og sundhö'I'l- um. Fæ'a nemendur þá í spor- Vögnum. Kafa börnin aðgöírgit- miða, sem .xMtaðeigandi borgar- istjórn leggur þeim t:I. Handavinna baima er með ýmsu móti í enskum skólum, Telpux sauraa flíkur, prjóna, hekla, bæta og fleira þess konan Drengir smíða, höggva, saga, hefla og xenna. Þeir búa til ýmsa hluti úr spónum, tágum, pappgt og isvo frammegis. Þá er mjög K fullkomin mat- reiðslukensla i sumum . enisku skólunum. Læxa telpur þar bæðij munnlega og verklega, hVernig búa á t51 kjamgóðan mat og holl- an. Þær læra eininig að þVo, halda munum hreimum og hagnýta alt sem bezL Auk þessa er það til, að í skóla- byggingunni ex höfð ofurlítil íbúð. Þar er dagstofa og sVefnherbergi' auk búrs og eldhúss. Eru her- bergin með viðeigandi húsgögn- um. Gefst telpunum þaxna feost- ur á að vinna dagleg heimilis- störf. Uppbúin vagga er í svéfn- herberginu og brúða í. Voru litlu

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.