Vísir - 18.03.1957, Blaðsíða 7

Vísir - 18.03.1957, Blaðsíða 7
Mánudaginn 18. marz 1957 VÍSIR 7 A.m.k. átta aðifar hafa hug á að reisa gistihús í Reykjavík. Áætlað að i hintKim stærstu verði 170 gistirúm. í öllum l»eim miklu bygginga- framkvæmdum, sem iimtar liafa verið af hendi í Reykjavík s. 1. 15 ár, sem telja verður með fá- ðænumi miklar, hafa gistiliúsa- byKffingar algeriega orðið úfc- undan og meira að segja er hlut- falliö svo öfugt að nú eru 100 gistirúmum færra í bænum held- ur en árið 1938. Þetta kemur fram í skýrslu 5 manna nefndar sem bæjar- stjórn kaus á s. 1. ári til þess að gera tillögur um aukningu gisti- rúma í Reykjavík. Á sama tíma sem gistirúm- tinum hefur íækkað um 100 úr 276, sem voru hér í bænum árið 1938 hefur bæjarbúum fjölgað, um 80% og ferðalög til bæjarins bæði frá útlöndum og stöðum innanlands aukizt að sama skapi. Telur nefndin að naumast veiti af 200 gistiherbergja aukn- jngu í bænum eins og sakir standa. Ýnisar ráðagerðir á ðöfinni. Nefndin aflaði sér upplýsinga tim þær ráðagerðir sem nú eru á döfinni i bænum um gistihúsa- byggingar, en þær eru fleiri en márgan hefur grunað. Hitt er svo aftur annað mál að hjá ílest- um þessara aðila hafa fram- kvæmdir dregist af ýmsum ástæðum, en þó oftast vegna þess að annaöhvort hafa fjár- festingarleyfi ekki íengist eða fjármagn hefur skort nema hvörttveggja sé. í sumum tilfellum er um að ræða gistiherbergi, sem byggð eru í sambandi við einhverskon- ar' félagsheimili, svo sem hjá Búnaðarfélaginu, iðnaðarmönn- um og samtökum kvérina, en annarsstaðar yrði um sjálfstæð gistihús að ræða. Þeir aðilar sem helzt hafa komið til greina i sambandi við gistihúsabyggingar eru þessir: Búnaðarfélag íslands reisir sex hæða hús við Melatorg. Þar eiga veitingarsalir að vera á 1. Jiæð, en um 40 gistiherbergi í tveimur efstu hatðum hússins. Reykvískar konur ætla að koma upp heimili fyrir stúlkur utan af landi, sem dveljast hér við nám eða annarra erinda. Þetta eru svonefndir Hallveigar- staðir og eiga að standa við Garðarstræti. Þar eru ráðgerð j 30 gistiherbergi, sem á að leigja út sem hótelhérbergi á sumrin. Sfcórhysi við Ingólfsstræti. Húsfélag iðnaðarmanna ætlar að byggja stórhýsi við Ingólfs- stræti með allt að 150 gistiher- bergium. Áætlaður heildar- kostnaður er 30 milljónir kr. Ta'íið er að Góðtemplararegl- an hafi áhuga fyrir að gerast aðOi að byggingu bindindis- hótels. Lúðvík Hjálmtýsson hefur kost á lóð við Garðarstræti fyrir hótel, sem í yrðu 50 tveggja- mamia herbergi. Teikning hefur verið gerð en fjárfestingarleyfi ekki fengizt. Til mála hefur komið að breyta húseignirini Ránargötu 4, sem byggt er sem ibúðarhús fyrir einstaklinga, í gistihús. I því eru 29 herbergi og í hluta þeirra mætti koma fyrir 2 rúm- um. Samvinnu samtökin hafa áhuga íyrir að koma upp stóru gisti- húsi í Reykjavik. Er þaö mál i athugun en engar ákvarðanir verið teknar. Stjórn Sjómannastofunnar vill koma upp gistihúsi fyrir 20—30 sjómenn en vantar lóð og fé til Skjaldbreið h. f. hefur uppi áætlun um byggingu sjö hæða gistihúss á horni Tjarnargötu og Vonarstrætis. I.því yrðu 80 herbergi með 170 rúmum. Áætlað kostnaðarverð er 20 milijónir kr. Þá hefur loks borið á góma „Þeim gaf sem þurftiy/. Blásnaiíð mæðgin vlnna 250.000 ísl. kr. í gefEiiimum. Fyrir nokkru gerðist það í Osló, að kona sem var svo fá- tæk að hún varð að sclja tvær tómar mjólkmflösknr til 'þess að geta keypt eiim lítra af sá möguleiki að erlend hótel- nijóllc handa syni sínum sem fyrirtæki rækju hér gistihús t.d. hún vinnur baki brotnu 'fyrir, Hilton-íélaglð bandaríska. 'meðan hann stundar nám sitt, Gistihúsanefndin heíur lagt til var 0iðin eigandi að rúmlega við bæjarstjórn Reykjávikur að (100 þús. n. kr„ cr dagur var að hún samþykki eftirfarandi til- jtvöldi komirin Konan hafði nefnilega hlotið getraunavinning að upphæð 106.800 kr. (250.000 ísl. kr.). Vann hún á 12 raðir, 8900 kr. á hverja, en hefði vinningur á röð verið 50 þús. kr. hefði Norsk Tipping A.s. orðið gjald- þrota. Norskt blað lýsir svo þessu „ævintýri daglegs lífs", eins og það kallar það: lögu: Bygging 200 glsti- herbergja. Bæjarstjórn Reykjavikur skorar á ríkisstjórn íslands og fjárfestingaryíirvöld að veita nú þegar leyfi til að hefja byggingu 200 gistiher- bergja i Reykjavík. Bæjarstjórn Reykjavíkur beinir því til samvinnunefnd- ar um skipulagsmál að ákveða nú þegar staðsetn- ingu gistihúsa i bænum, og heitir bæjarstjórn því, að láta í té leigulóðir fyrir gisti- liús. Bæjarstjórn Reykjavikur licitir því fyrir sitt leyti, að veita ábyrgð fyrir láni, er varið sé til að byggja gisti- hús, allt að 25% stofnkostn- aðar, enda sé baktrygging til bæjarins fyrir hendi, og beinir því til Alþingis að það veiti ríkisábyrgð fyrir láni, er nemi allt að 50% stofn- kostnaðar gistihúsa í Reykja- vík. 1 nefndinni áttu sæti Geir Hallgrímsson, Lúðvík Hjálmtýs- son, Agnar Ivofoed-Hansen, Ein- ar Ögmundsson og Þórður Björnsson. Moreg vantar 36.000 km. vegi. Mundu kosta 15 milljarða n. k. skulu gerðir þjóðemislausir vargar i véum. Þessi íramtíðarlög les ég i hugum yðrum og eru þau undir öllum öðrum lögum og yíir þeim, undirstaða og yfirlögmál. O-f hér er sá fáni. Þessu stríði má aldrei linna, seni nú nefndi ég, og skal það ganga að crfðum til barna vorra og jieirra bama, og þá fyrst hlé á . verða, þegar fylltar eru kröfur þessara laga. — ;■ Og hér er fáni sá, sem borinn skal í broddi fylkingar vorrar. Afliendi ég hann hér kjörnum íuUtrúum þjóðarinnar til sóknar og.varnar og helga hann hér að Lögbergí, en það köllum vér að lögiielga. : Eigi undrar það mig, þótt nú Sé • gleðisvipur og sólarbros yfir Þingvelli, því að nú renna hér saman sólminningar gullaldar- innar og vorvonir íramtíðarinn- ar.“ Frá fréttaritaxa Visis Osló í marz. Þótt vegakerfi Noregs sé yfir- leitt talið í góðu lagi, er talið, :ið lanðið skorti 36.000 kni. langa bílvegi. Þetta mundi kosta ríkissjóð- inn um það bil 15 milljarða | norskra króna, en reglan hefir t verið sú, að reynt hefir verið að ’ láta íjárframlögin til vega á ' undanfömum árum endast til sem ílestm kílómetra, svo að I vegir haía ekki verið eins traustir og ella. Þetta segir nú til sin með sívaxandi bílaum- j ferð, því að sumir vegir eru orðnir allseiidis óíullnægjandi, enda þótt þeir hafi verið góðir fyrir fáum árum. Vegagerðin norska leggur „Aðalpersónan er hreingern- ingakona. ekkja, sem á son á unglingsaldri, og veit hvað það er að strita fyrir daglegu við- urværi. Maður hennar hafði þjáðst af ólæknandi sjúkdómi og fyrir fjórum árum varð hún að fara að taka að sér þvotta til þess að bægja hungurvof- unni frá dyrunum. Sonur henn- ar var í framhaldsskóla, en þegar barnatrygginganna naut ekki lengur við varð hann að fara í vinnu. Fyrir 3 misserum missti hún mann sinn og mæðginin héldu áfram sinni baráttu. En því fer fjarri, að á heimili hennar hafi verið kvartað, vælt og volað. Hún á trausta skapgerð og hin hressa lund hennar hefir veriö henni stoð í baráttunni. — Eg vil ekki að þið birtið nafn mitt eða mynd af mér í blaðinu, sagði hún við frétta- mann blaðsins, eins og í varnar skyni. Þegar eg stritaði, mundi enginn eftir mér. Ef eg get mér rétt til, munu margir koma, og hirði eg ekki um þær heim- sóknir. 1 Eg get sagt yður það með sanni, að það er meira en ár síðan eg hefi getað veitt mér þae, að fara í bíó, og' eg vérð 1 einkennilega skapi farin af til- Hún vildi clcki, að mynd kæmi af scr í blaðinn. „Þegar eg stritaði, mundi enginn eftir í mcr.“ i þessum árangri. Annars mun- aði ekki nema einum að eg ynni eitt sinn 50.000 í happ- drættinu, en eg hefi aldrei fyrr en nú unnið — ekki afþurk- unarklút á tombólu í kvenna- trúboðinu livað þá meira. I Spyrjið mig ekki til hvcrs eg ætla að nota peningana. Eg veit ekki hverju svara skyldi Við höfum núna eitt herbergi og eldhús, og drengurinn þyrfti að fá herbergi fyrir sig. Og gaman væri að ferðast, en ekki. til útlauda, ekki langt, eg vildi ekki hætta mér of langt. j Og hún grípur þéttara utv jskaftið^ því au hún er að skúra gólf dag hvern, þrátt fyrir vinninginn — það skal verða þvegið á skrifstofunum í dag sem aðra daga. | — Einu hefi eg gleynvt seg- ir hún kyrrlátlega. Og því ætl; nvikhv áherzlu á aö auka véla- kost sinn svo að sem minnst sé hugsuninni uivv að eg þarf ekki j „ . , , . kosl sinn, s\o ao sem minnsi se <= , bt- eg að smna fyrst. Að lata setja unnið með sömlum o& úreltum tsema budduna til pess ao umuu mtru guuuuiu ug uícíluuí , legstem a grof mannsms mms. vinnuaðíerðum. Er svo konvið, geta keypt kjot i sunnudagsnvat að vélaeign vegagerðarinnar er úvn, eða nvjólk og aðra kjarn- um það bil 130 milljón n. króna favð'u handa drengnum, sem er ^ virði. Þá hefir vegagerðin einnig " T' ’ 1-1 tekið upp þá reglu að reyna Það var ekki hægt fyrr, en nú verður það auðvelt. í mjóllkur- NorðmaSur snýst trf Mohameðstrúar. Frá fréttaritara Vísis Osló í marz. Samkvæmt kirkjublaðinu „lar kirke" er nú einn niaður skráð- ur IVíohameðstrúar hér í landi. Er þetta 16 ára nemandi við einn af meivntaskólunv Oslóar, er segist hafa verið mjög áhúga- samur um trúmál um langt skeið, og ætlað að verða prest- ur, áður en hann fór að lesa móhameðsk fravði. Piltur íastar og biðst íyrir samlivæmt ströng- ustu reglum, og segist ætla í að ljúka hverjum vegi sem allra fyrst — taka hann ekki í mörg- um áíöngum, því að enginn sparnaður er að slíku. Er þvi unnið við færri vei'kefni hverju sinni, en þeim miðar líka fljótar áfram og koma fyrr í gagnið. 14 farast í bílslysi í Kolumbíu. Mikið bifreiðarslys varð í fjxilHendi skammt vestan við Bogota í Kolumbiu í byrjun vikunnar. Almetvningsbifréið með átta- tíu farþega innanborðs ók út af vegi í fjallshlið og hrapaði mik- ið fall. Fjórtán biðu bana en 15 slösuðust mikið. Fólkið var , . - |------- skrafað og látin í ort að vaxa. Það voru beisk!,., , _ , , . .... , „ ,v; Ijos furða yfir að eg skuli vonbrigði er hann varð að!, , , ,, ’ . „ , ,, , • . , , , | halda afrarn að vinna. En mer hætta nami, en nu getur hann i byrjaði aftur. Hann fékk alltaf |J góðar einkunnir. pílagrimsför til Mekku í sumar. að koma af stjórnmálafundi. — Laugardagskvld síðast- liðið hlustaði eg á, er vinning- arnir voru lesnir í útvarpið. I Það var líkast því, sem eg væi-i lömuð af hræðslu, er eg heyrði. að eg hafði haft tólf rétta. Eg hara sat og gat ekki tekið höndunum til neins. Svo kom di'engurinn heim af jólatrés- skemmtun og eg sagði honum fi'éttii'nar. — Iivaða vitleysa er í þér, nvarmna. sagði hann. Ekkert slíkt gæti konvið fyrir okkur. En það var nú samt svo. Maðui'inn minn gat alltaf upp á fjórar jafnar raðir og það gerði eg líka og svo hætti eg á, að bæta við nokkrum röðum í 'viðbót' í eitt skipti þykir gaman að vinna og jeg get ekki hætt svona allt í einu. Seinna get eg kannske unað við að dunda í nvimii eigin íbúð og látið drenginn minn f:; steik á sunnudögum. Ég er á miðjum aldri, hcfi góða vinnu, en er ein- rnana og vantar stúlku, með hjónaband fyrir aug- urn. Tilboð sendist Vísi merkt: „000“. ! meö < Hailgríraur LúSvíksson * lögg. skjalaþýöandi í ensku og þýzku. — Sími 80164.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.