Vísir - 18.03.1957, Blaðsíða 12

Vísir - 18.03.1957, Blaðsíða 12
Þelr, sem gerast kanpenáur VÍSIS eftir i(l. hvers mánaðar fá blaðið ókeypis til mánaðamóta. — Sími 1660. WÍSIK Mánudaginn 18. man 195? i VtSIK er ecyrasta blaðið og þó það fjöl- breytbisía. — Hringið í sima 1660 «f gerist áskrifendur. Framtíð Súez-skurðar: Yerða 250 miilj. lesta fluttar um hann 1970? Flutningsmagn '56 120 tniðlj. smáiesta hefði hann ekki iokast. Af eftírfarandi yfirliti sózt giökktt hversu miidlvægt það með tilliti til viðskipta land- anna austan Súezskurðiir og vestrænu landanna, að ]>essi „styttri siglingaleið" til hinna fjarlægu Austurlöndum komi að fulliun notum: Ef siglingar hefðu haldist um skurðinn allt s.L ár mundi vöru- og afurðamagn flutt um skurð- inn sennilega hafa orðið 120 milljónir smálesta. Næstum því ■60 af hundraði af þessu magni ■var olía, % af því sem flutt er norður eftir skurðinum er olía. Mest allur útflutningur Asíu- landa er fluttur um skurðinn. hrágúmí, hampur, te, málmar og iðnaðarvarningur o. m. fl. — Skip á leið suður skurðinn flytja um 20 millj. smálesta af iðnaðarvörum o. fl. m. a. margt, sem þai’ft til framkvæmda hin- um efnahagslegu viðreisnar- áætlunum í ýmsum löndum, þar með taldar ýmiskonar vélar o. s. frv. Helmingur olíubirgða, sem Evrópa þarfnast, er fluttur um skurðinn, og magn þess sem flutt er um hann er orðið tvö- falt meira en það var 1948. Munar þar mest um aukna olíu- flutninga. — Árið 1955 fengu Bretar næstum 21 millj. smá- lesta af oliu um skurðiim eða 75% þeirrar olíu, sem Bretar nota, Aukiu olíunotkun í iðnaði. Iðnaður vestrænu landanna krefst æ meira olíumagns og giskað er á, að olíuflutningar um skurðinn muni nema 100 milljónum lesta 1960 og 250 milljónum smálesta 1970, m. a. Reynt a5 ná „Pobr QuestM út er sjó lægir Einkaskeyti til Vísis. — Klaustri í morgun. Stöðugt er unnið að uadir- búningi tilraunar til þess að ná út selveiðiskipiim Polar Quest, sem strandaði á Slýjafjöru. Sjór hefur verið talsverður að undanförnu og verður ekki unnt að reyna að ná skipinu út fyrr en lægir og nokkrum und- irbúningi er ólokið. Samgöngur. Samgöngur eru erfiðar við Vík, vegna krjapaelgs. Þó tókst með harðfylgi að ná pósti þa$- an. lrar brotist á bifreiðum, bæði frá Vík og héðan, og mættust þær. Gekk þetta erfið- lega en hafðist þó. Milli bæja innanliéraðs eru samgöngur allgóðar, enda ekki mikill snjór. Heilsufar er frem- ur gott. vegna aukinna olíuflutninga þessa leið til Bandarikjanna. Þessir auknu flutningar krefjast stórkostlegra endm’bóta á skurö- inum, og samkvæmt seinustu umbótaáætlun Súezfélagsins vai’ gért ráð fyrir endurbótum, svo að 18.000 skip gætu farið um skurðinn árlega í stað 15 þús. nú. — I undirbúningi var 9. um- bótaáætlun félagsins, en sam- kvæmt herrni átti að breikka og dýpka skurðinn, og gera hann færan 60.000 smálesta olíuskip- um og tvöföld röð skipa gæti lagt leið sína um skurðinn. Vafasamt er talið, að hin- ar stórauknu umbætur verið fvamkvæmdar undir þjóðnýting- arfyrirkomulagi Egypta. — Framtíðarnotkun skurðarins er kominn undir samkomulagi, sem tryggir örugga flutninga. Náist það ekki verður skurður- inn ekki það framtíðarfyrirtæki, sem hann gæti orðið, þvi að aðrar leiðir j'rði að fara — smiða stöðugt stærri olíuflutn- ingaskip, leggja leiðslur yfir lönd eins Israel og Tyrkland o. s. frv. Það væri öllum þjóðum bgggja vegna skurðarins í hag, að fram- tíðar samkomulag næðist. Það verður öllum æ Ijósara - • likg stuðningsþjóðum Nassers. Fríðrik vann í gær var fjórða skákin tefld í einvígi þeirra Hemmns Pilniks og Friðriks Ólafssonur. Pilnik gaf skákina eftir 24 leiki. Hafði Friðrik fórnað drottningu og hótaði þar með máti í 2. le,*k. Hafa þeir Pilnik og Friðrik sína tvo vinningana hvor." " Hrútlirlingar á hmtiini nteð fóðurbæti. Snjókyiigi mikil og vegur með öllu lokaður. Bifreiðum stoifð. Um helguia var tveimur bif- reiðum stoiið, en þær eru báð- ar fundnar. Aðfaranótt laugardagsins var bifreið stolið hér í bænuni, en fannst í gæmnorgun. í fyrrinótt var bifreiðihni R. 8192 stolið af Hringbraut_ en í gærkveldi eða í nótt fannst^ bifreiðin maimlaus og óskemmd ( á Rauðalæk. Innbrotstilraun. I fyrrinótt var tilraun gerð til þess að brjótast inn í skrif- stofur Flugfélags íslands við Lindargötu, en sú tilraun mis-| heppnaðist og’ þjófurinn komst ekki inn. Eins og sakir standa er veg- urinn frá Reykjavík og upp að Hvammi í Norðurárda! tal- inn fær bifreiðumt en þaðan er með öliu ói'ært yfir Miðfjörð og Húnavatnssýslu. í vikunni sem leið var Ferju- kotsflóinn ruddur og komast bilar nú um Hvítárbrú hjá Hvítárvöllum og þaðan áfram norður, en sú leið hefir verið ófær um nokkurra vikna skeið. Styttir þetta leiðina bæði norð- ur og eins tií Borgarness að miklum mun. Holtavrðuheiði og Hrúta- fjörðurinn er alófær bifreiðum og snjóþyngsli mikil. í Hrúta- firði hafði verið vonzku veður og jarðbönn og alger innistaða sauðfjár um langt skeið. Eru bænóur á þessu svæði á þrot- um með fóðurbæti og mun Vegagerðin með einhverjum ráðum aðstoða bíla við að flytja fóðurbæti til bænda. Óvenjuleg steinbítsveiði í Faxaflóa í vetur. Bátarnir íá margar lestir af steinbít í róftri, — slakt hefar aldrei álsir skel. Stúdent fær norskan styrk. Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Norðmanna í Reykja- vik liafa norsk stjórnafjþöld á- kveðið að _veita íslenzkum stúdent eða kandidat styrk, að fjárhæð fjögur þúsund norskar krónur, til átta mánaða náms í Noregi á tímabilinu frá 1. sept- ember 1957 tli 15. júní 1958. Þeir stúdentar einir koma til greina í þessu sambandi, er numið hafa a. m. k. eitt ár við Háskóla íslands eða annan liá- skóla utan Noregs. Ganga þeir fyrir um styrkveitingu, sem ætla að leggja stund á náms- greinar, sem einkum varða Noreg, svo sem norska tungu, bókmenntir, réttarfar, sögu Norege_ norska þjóðrærmingar- og þjóðminjafræði, dýra-, grasa- og jarðfræði Noregs, kynna sér norskt atvinnulíf o. s. frv. Þeir, sem lcynnu að hafa hug á að hljóta styrk þenna, sdndi umsóknir til menntamálaráðu- (*" ■ neytisms fyrir 20. maí n. k.t á- samt staðfestu afrifi af próf- skírteini og meðmælúm, ef til eru., (Frétt frá menntamála- ráðuneytinu). Frá fréttaritara Visis Aki-anesi í morgnm Mikið veiðist nú af steinbít í Faxaflóa. Til dæmis koinu bát- ! arnir með 81 lest af steinbit á laugartlagiiui en þá var heildar- aflinn af 21 bát 160 lestir. Þessi steinbítsafli er alveg ^in- stakt fyrirbæri í fiskveiðum í Faxaflóa og muna elztu menn Vegurinn milli Biönduóss og Hvammstanga hefir verið rudd ur og fara þar fram mjólkur- flutningar með eðlilegum hætti. Þá hefir Vegagerðin látið ryðja leiðina úr StykkishólmS suður um Kerlingarskarð að Hjarðarfelli í Miklalioítshreppi. í dog er ákveðið að flytja umt 60 smál. af olíu og fóðurbæti suður að Hjarðarfelli en þaðan verða vörurnar fluttar á sleð- um, sem ýtur draga, til bænda á sunnanverðu nesinu. Leiðin úr Borgarnesi vestur um Mýrar er með öllu lokuð og talið þýðingarlaust að reyna að opna hana um sinn. Sunnanlands fara allar sam- göngur fram um Krýsuvík til Suðurlandsundirlendisins, en Hellisheiði er lokuð. Ifletsss fresfar Heuss ríidsforseti V. Þ. hefw frestað opinberri heimsókn til Tyrldancls. Er það vegna heilsubrests. Mun nú ekki af verða förinni fyrr en i maí næstkomandi. Hefur rikisforsetinn, sem er maður aldraður, átt við allmilda vanheilsu að stríða undanfarið. mikið er um skelfisk. Fyrrihluta vertíðar er hann magur en um þetta leyti er hann orðinn feitur. Verð fýrir steinbít er kr. 1.25. j í fregnum' frá Washington Aflabrögðin eru yfirleitt segir, að meðal ungverskra svipuð og þau hafa verið undan- flóttamanna sem komnir séu til farið. Á laugardaginn fékk Bandaríkjanna, séu um 109 Heimaskagi 13 lestir, Keilir 12, vísindamenn í fremstu röð. og Fram 11. þessir bátar réru lengra en aðrir og öfluðu betur. Það var dr. Detlev W. Bronk formaður vísindaráðs Banda- ekld eftir því að slíkt hafi átt Fjórir bátar fengu mjög líttnn ríkjanna, sem sagði þetta á fundi fjárveitinganefndar full- trúadeildar þingsins fyrir nokkrum dögum. sér stað. Á vetrarvertíðum til þessa hafa bátarnir venjulega nokkra steinbíta á línuna, en nú fá bátarnir mörg tonn af hon- um í róðri. Til dæmis fékk einn báturinn 9 lestir í einum róðri og margir með frá 3 til 5 lestir úr róðri. Steinbíturinn heldur sig á leii’botni og sérstaklega þar sem afla eða aðeins um 3 lestir hver. FMktir voru bátamir með frá 5 til 7 lestir. 65 ökukennarar stofna Ökuskóla Suðurlands h.f. Hefir keiraslusal i Þingholtsstræti 27. rædd í V.R. Verzlimarmaimafélag Keyikja- vi%ir gengst fyrir fræffelufumli varðandi rerðlagsmáiin í land- inu. Fundit’ þaftsí verður annað kvöld í félagsheimili V. R. að Vonarstreeti 4 og hefst 18. 8. Fmmmælandi á fundimim Verður próf. Ólafur Bjómsson og ræðir um vetfflagsmál og eftiiðlt. Þesfe er mælst að fólk fjöl- menni á funcMnn þvf þar fser það glöggt yfirlit hv«rnig þessl mál standa í cfeg og .má' segja að það sé hverjum maraii nauðsyn- •légt: • “* Nýlega var stofnaður hér í Reykjavík Ökuskóli Suður- lands h.f. Eru það 65 ökukennarar, sem að honum standa og eru 10 þeirra menn, sem hafa öku- kennslu sem aðalatvinnu. Hin- ir hafa ökukennslu sem auka-j Éarf og eru meðai þeirpa strætisvagnastjárar. lögreglu- þjónar, skrifstofumenn, benka- menn og verzlunarmenn, sem hafa rébtindi til ökukennslu. Hefur Ökuekóli Suðurlande fengið húsnæði í Þingholts- stræéi 27 og hefif; hann þar kennslusal. Ekki getur ökuskðfcm tekSS til starfa strax. því að vörið or að bíða eftir tækjum frá Ame- riku. Með þessiun tækjum er hægt að greina, hve ökunemi er fljótur að stöðva bílinn, ef eitthvað hleypur skyndilega fyrir hann, hve lengi augun eru að jafna sig, eftir að sterk ljós hafa fallið á þau og hversu vítt ökunemi sér til beggja hliða, þó að hann horfði beint fram. Formaður þessa félagsskap- ar er Guðmundur Pétursson, fulltrúi hjá Slysavarnafélaginu. Aðrir í stjórn eru Geir Þormar ökukennari og Ragnar Þor- grímsson birgðavörður S.V.F.R. í varastjórn eru- Guðmundur Brynjólíþeon lögregluþjónn, Guðmundur Höskuldsson strætisvagnabílstjóri og Sig- urður Hjálmtýsson ökukennari.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.