Vísir - 05.06.1957, Blaðsíða 11

Vísir - 05.06.1957, Blaðsíða 11
Miðvikudaginn 5. júní 1957 VÍSHt « Drykkjumannaheimilin hafa ónógan húsakos1 Oœjarstgórn hætti víiiveilins|um í veizluin hægarins. Vorþing muni takast að koma upp slíku- aUsherjarmóti, felum umdæm- isstúkuþingið framkvæmda-1 nefnd sinni að gangast fyrir- þvi, að sem flestir bindindis- menn i umdæmi hennar komi saman til fundar fyrir næsta haust. Framkvæmdanefnd Um- umdæmisstúkunnar indismanna nú i sumar. Ef sýnt' dæmisstúkurmar var öll endur- u íj-x - xi c c- *• , . .* , ^ .-« » i i • kosin. Umdæmistemplar er 1 var haldið i Hafnarfirði, þvkir á£ur langt hður. að ekki 1 ^" Þorstemn J. Sigurðsson. Fegurðardísirnar á Long Beach. Hvaða íslenzk stúlka verður í slíkimi hópi í sumar? Fegurðardrottning Islands kjörin á hvítasunnunni Afdrei hafa fíeirí fagrar stúlkur keppt utn títílmn. Fegurðardrottning íslands 'stúlkur, sem til greina gátu verður kjörinn á annan í hvita- i;komið, en nokkru sinni fyrr.' arvert spor í rét.ta átt, og einn- i dagana 25. og 26. maí 1957. Laugardaginn 25. maí kl. 2 var þingið, sett af umdæmis- templar Þorsteini J. Sigurðs- syni. Þá var rætt um umdæm- isstúkustig. Síðan fóru fram umræður um skýrslur' embætt- ismanna. Eftirfarandi tillögur voru samþykktar á þinginu: 1. Þingið lýsir yfir ánægju sinni og þakklæti til biskups; herra Ásmundar Guðmunds- sonai', fyrir forgöngu hans um fjársöfnun til hjálpar drykkju- sjúkum heimilisleysingjum. 2. Þingið telur, að drykkju- mannahæli þau, sem ríkið hefir komið á fót, sé viðurkerming- A V BRIDGEPÁTTUIl f ? • ? 4, VISIS * Nýlega er lokið annarri íim- ferð í landsliðsképpni Englend- inga. Vann hana sveit Prestons með 7 stigum af 10 mögulegum. Með honu.m eru í sveit þeir Swimer, Garöener og Rbse'. Þessir fjórir menn spila 'svo til úrslita við sveit Terence Reese' og verður sú sveit sem sigrar kjarninn í enska landsliðinu i ár, í keppni þessari hefur sá háttur verið hafður á, að allai1- s%'eitirnar spitóðo sömu spiliri. Hér er skemmtilegt skiítingar- spil frá kepninni, sem meistar- arnir íeng-u að spreyta sig á. konu'r fyrir finnast, því að þessu sirrai sem í fyrra, eru sunnu í Tiyoli. Sú sem hlýtur -Reykjavík er ekki eini staður- þennaii eftirsótta titil meðal inn á landinu þar sem fagrat kvenna mun taka þátt í keppn- irmi um „Miss Universe" titil- inn á Long Beach í júlí.í sumar. jstúlkur í keppninni frá Akur- Nú er hætt að skella á okkur eyri, Hvámmstanga, Keflavík, hurðum þegar yið komum til að , Rangárvallasýslu og yíðar. ræða við væntanlegan þátttak- anda í fegurðársamkeppninni, sögðu forráðamennirnir er blaðámenri ræddu við þá í gær. í þess stað er' tekíð vél á móíi . . , mg Islands. Stundvislega ia. 9.45 ganga hiriar . 10 útvöldú fram TÉyrir Tivoli-gesti og verða þá yald^r úx þeirri hópi 5 stúlk- ur,.serií keppa'til úrslitá kvöld- Eins og að yenju eru það Tivoli-gestir sem ráða úrslit- um um það hyer hinna fögru kvenna vexðpr fegurðardrottnr okkur bæði af hinum laglégu^ stúlkum og varidamönmim þeirra,. Misskilniiigur sá og Mð •; þröriga smáborgaralega sjóri- arrriið, serri fyrrum vaf hér ríltj - imdi er,nú óðum að þverra. : Að þessu ^inni hafa forráða- mönnum keppriinnar borizt íleiri áhendingar um íallegar ur að m sér. ig að. hjúkrunarheimili Bláa bandsins í Reykjavík sé mjög til bóta, samt álítur þingið, að hér sé um ónóga heimiliskosti að rasða, þar sem þörfin sé mjög brýn á langtum meira húsrými vegna; þessara sjúk- linga. Þess vegna skorar þingið á framkvæmdanefnd sína, að at- huga möguleika á að koma upp óg starfrækja á sínum vegum, starfsemi fyrir umrædda menn. Þingið lítur svo á, að slík hæli beri að reka þannig, að vist- ménri fái sém 'riiesta möguleika til áð riá fullri heilsu, við sem nýtust og hagkvæmust störf. 3. Þingið lýsir ánægju sinni ék 5 , V A-D-9-8 4 10-9-7-6-4-3-2 * D A -A-K-D-G-9.4-3 ' N 4 10-8-6-2 V> K-6'M j V G-10.7-3-2 4 Á V A . ?. G ,». O s.. A - K.7.4.' ¦ *M £ A- 7 V ekkert ? K-D-8-5 #'; AG-lO-9-8-6-5-3. ¦ 9É Staðaií' ýar a-v á hættu og en aðe'ins'•'einn riorður-spilarinn norður gaf: 'A öllum borðum skildi' ftallið. A éinu bói-ði ópnaði Á móti i frjálsíþróttum fyrir skömmu kom fyrir at- yik, serii leiddi til gagnrýni á starfsmenn íþróttavallar- ins. Eitt dagblaðanna varall- hvassyrt í garð starfsrnann- anna, sem ekki var ólíklegt, éf rétt var. með farið. Atvík voru þau, að keppandi í staogarstökki kom illa nið- ur og virtist í fljótu bragði hafa slasazt og sagði eitt blaðið, að hann hefði fót- brotnað og taldi starfsmenn vallarins eiga sök á, að shkt skyldi koma fyrir. Nú er aftur á móti komið i !jós, að kappinn er full- Iriskur, var meðal keppenda á nýafstöðnu E.O.P. móti og náði meir'a að segja einum- sinum bezta árangri til þessa. Stökkstjór'i ¦ á umræddu móti hefir sagt mér, að-erj „slysið" átti sér stað, hafi frágangur af vallarins hálfu verið hinn bezti: Ekki þykir gáfulegt að fara yfir lækinn til að'sækja vatn, en það' virðist hafa verið gert » þessu máli; ííjfggilegra h^fði verið, að afla sér öyggjándi Upþiýs^ inga' réttea aðiia, én ^éæsaúá "síðan. . . Kormákr. Ef iirslit í kjöri Tiyoligesta þykjá tvísýn, hefur' verið skip- xið dómnéfnd og sitja í- henni: Sigurður 'Grímsson fonriaður leikdómeridafélags íslands, Björn Th. Björnsson listfræð- -ingur, Jón Eiríksson læknir, Ðára Sigurjónsdóttiir tízkusér- frasðörjLgur og Sonja B. Helgason íþróttakennari. Fyrra kvöldið koma stúlkurnar fram í kjól- um sem frú Pýrleif Ármann hef ir saumað, en síðara kvöldið komá feær fram í- baðfötum. Fjrrstii verðlaun, eru eins óg' áður getur, þáttaka í „Miss Universe"-kepþninni og er þar irinifalinn farareyrir', kvöldkjóll og fleira. 2. verolaun eru flug- férð til meginlands Evrópu. 3: flugferð til Lundúna,'4. guliúr og 5. snyrtivörur frá Factor i Kollywood. Forsala á ið efíir. pg á miðnætti rerinur upp úrslitas'tundm þegar Guð- laug Guðmundsáóttir, fyrryer- andi . fegurðardrottning mun' yfir því, að framkvæmdanefnd- krýna fegúrðardrottninguna in skuli hafa tekið upþ sam- 1957. starf við kirkju landsins rig presta hennar, svo og skóla- stjóra og nemendúr gagnfræða- stigsiris, og lætur i ljós ósk um, að framhald verði á slíku' sam'- starfi. 4. Þingið vottar br. Jóni Gunnlaugssyni og stjórn Barná- henriilis templara í Skálatúni virðingu og þakklæti fyrir frá^ bær störf í þágu heimilisins. i 5. Þingið ítrekar áskOruri sína ti'l bæjarstjórnár Reykja- vikur um að hætta áfongisveit- ingum' í veizlum og samkomum á vegum bæjaryfirvaldanna. 6. Þingið béinir þeirri ósk til framkvæiridanefndar Stórstuku íslands, a'ð hún beiti sér fyrir fjölmennu allsherjarmóti bind- nema einu op.naði suður 1 þriðj'u hendi á 5 laufum og yestur sagði 5 spaða. Þessi sögn var ýmist pössuð niður eða dobluð. Besta vörnin er §ð sljifta i hjarta eftir að laufadrottning hefur -verið gefinn. Flestir suður-spilararnir settu laufgosann i drottninguna rtörðuf á 3' tígíáriiilóg- suður stökk beiiit í 6. Þetta sétti vest- ur í mikinn vahda. Harin afréð* samf að segja 6 spáða,ísem voru. doblaðir og tveir riiðúr. Hér er a'nriáB spil, sem sýnirr - að þeim skýst þótt skírir séu. A ekkért ^'KrG-5-4 ? K-G-10-9-5 '*' 9-8-5-3 4 Á-K-9:7-5-3-2 * 8^ • :M1 "f A-D-3 N. f S ? ekkert V. A. - - 4 7-6-4-3-2 * Ö.-G 4 E. * A-10-7-6-2 f ¦ '¦ { . verður í söluturninurii við Arn- ! arhóL Laugayegi 30, Bókaverzl.-* Max.-L. Blöndals, V.esturveri og' vörnin gegn.þessum óvenjukígu ¦ ' Skólavörðustíg -2 og 'hefst for-1 samning-.að. nokkru, þannig aö aðgöngumiðiun salan í dag. það . voru aðelns fjmm niö'. r. •: A D-G-10-4 V '10-9-7-6-2' ? Á-D-8 * K. Eina parið í keppninni, sem' Áhörfendur, sem óftast þykjast spilaði Vinaí'kerfið, lenti i ógöng- \-ita betur en spilararnh", fengu um á þessi spil. Sagnir hjá þehn gengu: A : P -S : IL V': -ÍS' N : 4« A;P S:5L ¥:I) Aliir pa«8. Engum til unðrunar, þá biteð! þarna vatn á myllu sína ogf heyrðusí muldrá, að þetta væri gœt aðferð til að finna sam- líggjandi íjcr- og einlit. ¦ u d MSttet'u manns hítta aU»- ttriiklaiað í f lóðunum í &nS- - £.usÉtirh«írúð«m Tyrbíanrtj?¦¦. ' uíðtt.síti dagar rúttanámskeii Fyiir börn 7-—12 árá á ki]c« og íékgsvölfom haSn: Máhudaja — MiÖvikuciaga —- Föstudaga á KR-velli. FiamveLí: —Haskólavelli — Hólmgarðsvelli. Þriðjudoga — Fiinmtud^a-—Laugkrdaga.: ValsveUi — Árrnanrisvelfi. — Skipasundstúni. 7—1 ö áira börti^otoi M. íö. YQi-—}2 áraböra koiiii kl. 2. __ .' .. • L.B.:-Rirí • ZoÍ! fékk traust. i ¦ ! JStjórn Zoli á ítalíu fékk Irtuit ^airiþykkt' öfdungadeiM itttlska þingsins »' gærkvöldi iriað stuðningr konungssínna og . ttýfasista. . 2<>ii réðst harkalega- i rseðov .< .: j^kPnimúnista Qg róttoíka jafti- - |j3ðarm'énn. " - - j .StjórrisótdírHsta fy^irstefnu :•-: yit^Jí^^-^'dejiplErata,; en ,er-.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.