Vísir - 07.08.1957, Blaðsíða 8

Vísir - 07.08.1957, Blaðsíða 8
h 1 v 51 imir in er 11660 Síminn er 11660 Miðvikudaginn. 7. ágúst 1357 Arin 1945-55 var byggt hér fyrir 3,9 milljarð kr. IbiiðabTggingar voru jalínaii um 6ö°o eða nieii’a. ErarrilivatTnilabanki íslands 'aðalflokka: íbúðarhús, bygg- Efceíir sfcnt frá scr -í. hefti tíma- jingar til atvinnurekstrar og aitsías -,Cr þjóðarbúskapnum“. opinberar byggingar. Til frekari glöggvunar er meginefnið sett fram í myndrit- I brssu hefti ritsins eru tekn- fciL meðfenSar byggingar- íramkvæmdir á íslandi árin' um, er sýna árssveiflurnar Jfrb4-if>55. Tölur eru birtar,' byggingarstarfseminni. í«seí sýna tölu, rúmstærð og á- J Á þessu 11 ára tímabili hefur æfclað byggingarverð allra húsa verið lokið byggingum að verð- Jiallgerðra á þessts árabili. Verð- mæti 3.835 milljónir króna mið- aaæfcíS er reiknað með tvenn- Isaeiíi, á verðlagi hvers að við byggingarkostnað ársins 1954, en sú upphæð mun nokkru 'isyggijigarárs og á einu verð- hærri en þjóðartekjur eins árs 3aga fyrir 511 árin, verðlagi fyrir «31 áiiu, verðlagi ársins 1954. jBy-ggingunum er skipt í þrjá SÍöf til Skálbolts. Tvteir Sigætjr og kunnir ís- jtemtkvinir í Danmörku, þeir Ædvazá Storr ©g Louis F. Foght StóztorBpKJeaua, bafa afhent .Heirnsr.nii Jónassyni, kirkju- □náítff-áTvherxa, gjafabréf fyrir öltan g-laggum á Skáhoitsdóm- •Mxkyu ’úr iStemda gleri, en ís- lemkir listamenn múnu gera Æramáræiái að xoyndskreytingu .gíagganna. Gjöf' þessi er ein hin j negtcgastzi cg rausnarlegasta, I .-sezn cinstaklingar hafa gefið rislemku þióðrnni, og er það von 1 „ gefenda rð hún megi treysta ;fuHgerðra bygglnga aðeins 271 vináttu og bræSrabönd með báð milljon króna> eða aðeins röskur þjóSnnurn um komandi ár. Ihelmingur af bví sem lokið en AíhenÆng gjafabréfsins fór 1955. Upp frá 1951 aukast bygg- Trair. í öag kl. 11 árdegis í mgarnar ár frá ári. rskriísf ofa Mrkjumálaráðherra, \ lbuðarhusabyggingar sýna tað MðElöddum ambassador og !mJOg likar árssveúiur og bygg- .a8&iræ?:f.manni Dana, biskupi inSal 1 heild, enda eru þær að ifslanöí . ráðuneytisstjóra kirkju ' íafnað> yl’11^ allia bygg- snáJaráðuBeytisms, húsameist- eru nú. Af þessari upphæð námu fullgerð íbúðarhús 2.515 milljónum, byggingar til at- vinnurekstrar, þar með talin útihús í sveitum, 1,097 millj- ónum og opinberar byggingar 283 milljónum króna. Hæstri upphæð nær raun- verulegt verðmæti lokinna bygginga síðasía árið 1955, erj þá 493 milljónir króna á 1954 verðlagi. Rúmstærð bygginga alls er þá einnig mest eða 1.072.000 rúmmetrar. Næst því bæði að stærð og verðmæti er árið 1946. Verð- rnætið er þá 436 milljónir króna miðað við byggingarkostnað 11954, en rúmstærðin alls 828.000 rúmmetrar. Byggingarstarfsemin fór hjaðnandi frá 1946 fram til Á stöplinum á myndinni stóð myndastytta Ferd’.nands de Lesscps, höfundar Suez-skurðar, ára- tugum sánian. 1 vetur var hún sprengd af stallinum, en hann kcniur þó enn að gagni, því að uppi á honum s:st maður, er gefur merki varlandi siglingar um skurðinn. ! 1951, en það ár var verðmæti og íorseta guð- ÆcaeSideáÍdar, sem er fram- IkværaáZi.<jóri bygginga í Skál- ilieM. Kít!<)unrálaráðherra þakkaði íiiina fögroi gjöf. Mirkjumálaráðuneytið, •6. ágúst 1957. inga að verðmæti. -----♦------- •fc Bandaríska læknafélagið hefur beðið alla lækna inn- an samtakanna vera vel á verði gegn Asíuinflúenz- unni, en fekur fram, að þetta sé í varúðarskyni, — ekki sé ástæða fil ótta. etar koma sér upp stöðvum 120 km. frá Niswa. í*.«‘áilÍBi5e*ss85r vriiíts írekiiri IiðveizIiE. IíiceÁíst kmeitir crn komn- j vonaði, að aðgerðir Breta í 5i tii f:.'awísíöðva í Oman og' Oman leiddu ekki til annara og 9,Hafðu þstta fyrir ■— Gagnrýni alaísmamis á Eiisabetu drottn- éngii vekur gremju um a!it Bretbnd. 66 Ekíl á Kassagerðina \ stoínum bí!. Hesfar á Hevkja- vÉ5iiiríí:i g velli. I gærmorgun var lögreglunni Brezku blöðin liafa .almennt ar uppeldi því, um, sem drottn- snúist til varnar drottningu ing hefur fengið, en henni tilkynnt, að hestar væru komn- ir inn á Reykiavíkurflugvöll. landsins, sem ungur aðalsmað- sjálfri. — Að kaila öll blöð ur hefur gagnrýnt allhvasslega. landsins með milljónir lesenda að baki ser hafa tekið svari Enski lávarðurinn Altrinsc- ham, sem fyrir nokkru skrifaði grein um drottninguna, en greinin hefur hneykslað menn almennt á Bretlandi, þar sem drottning nýtur almennrar vin- sælda, varði afstöðu sína í sjónvarpi í gærkvöldi, en er hann kom út úr byggingunni gekk að honum maður, rak hon- um rokna löðrung og kvað hann skyldi hafa þeíta fyrir að óvirða drottninguna. Maðurinn verður fyrir rétt í aag. Lávarðurinn kvað menn hafa misskilið sig, — tilgangur sinn væri að koma því til leiðar, að heilbrigðara viðhorf skapaðist í þeim efnum, er hann hefði um rætt. Altrincham lávarður er í hinum róttækari armi íhálds- flokksins og er 33ja ára að aldri. Faðir ‘hans, Sir- Edward Griggs 1 var hermálaráðherra í síðari j heimsstyrjöldinni. drottningar. Fór vörzlumaður bæjarins þegar á vettvang og fjarlægði hestana. Þar verður 273 st. frosí. Háskólinn í Chicago hefir á- kveðið að stofna nýja rann- sóknastofu, þar sem framleidd- ur veröur alger kuldi. Er það 273 stiga gaddur, sem leiddur algei't lágmark og stöðvast þá atom og mólekúl. Er ætlunin að athuga, hvaða áhrif þessi kuldi hefir á málma. Hefði þarna getað illa farið, ef klárarnir hefðu t. d. orðið fyrir flugvél. Hefði það að minnsta kosti orðið slæmt fyrir hestana. í gærdag ók einhver ökuþór á ljósastaur í Austurstræti og skemmdist bæði staur og bílí. Klukkan eitt í nótt var ekið á hiis kassagerðarinnar við Skúlagötu. Við rannsókn kom i ljós, að bifreiðm, sem lenti á ! i téðri kassagerð R. 9049 var stolin. Um skemmdir á bílnum eða Kassagerðinni er ekki vitað. Vtnprað á handritunum við Pani. Ver5ur samelglnleg nefnd skipul? i siöari | Sigurður Nordal sendiherra ' mælt við fréttastofu Ritzaus í Aitrincham íslands í Kaupmannahöfn hef- . tilefni fréttarinnar að þessi neitaði að taka erfðasæti sitt í ur samkvæmt fyrirmælum rík- J málaleitun verði lögð fyrir lávarðadeildinni að honum , isstjórnarinnar snúið sér til^dönsku ríkisstjórnina í þessunt látnum, en hefur tvívegis boðið forsætis. og utanríkisráðherra mánuði og að stjórnin muni sig fram til þings og fallið í bæði skiftin. Dana varðandi handritamálið. , síðan ræða hana við flokka Sendiherra skýrði frá því, að þjóðþingsins. Forsætis- og ut- Lávarðurinn segir, að drottn- Alþingi íslendinga hefði hinn 1 anríkisráðherra bætir því við j ingin fylgist ekki með samtíð 31. maí s.l. einróma samþykkt 1 sem svari við spurningu frétta^- 'Stolbwiiig gegn mppreistarmönn-, Hann Icvaðst ekki hafa athugað( sjnng ekkert bendi til að með Jályktun þar sem ríkisstjórninni Jstofunnar, að hann muni mæla ■ mn.. Er eia Linaa fcrezku síöðva ' iwus 123 im. frá Niswa, aðal- 'Stoó n.yptx-ísíarrnanna. FréSíu iLarar segja, að Bretar rimmi Lafa -gert flugbraut í þess- •ami rfi'HmstöSvum sínum og ibirgCir a íarnar að berast rþangað. iDnBes *rao &orfurnar. Joka Foster Dulles utanríkis- rráSherra Bandaríkjanna sagði iggifeatammn í gær, að hann' irejöölbÚBaT sS veita lið! soldáns1 meiri viðburða eða friðslita. til hktar beiðni Imamans, henni sé að þroskast sjálfstæð- j var falið að taka upp viðræður 1 með því við ríkisstjórnina, at höfuðleiðtoga uppreisnarmanna1 I ur persónuleiki, hann gagnrýn- jvið dönsk stjórnarvöld um af- °S ° ir ræður hennar, sem séu ' hendingu íslenzkra handrita úr í leikinn í Oman. Arababandalagið um, að leggja málið fyrir ör- ygggisráð Sameinuðu þjóð- anna í næsta mánuði. en hann bað Bandaríkin Ráðstjórnarríkin urn að skerast samdar fyrir hana, hún virðist dönskum söfnum. Sendiherrann ekki geta frekara en móðir | óskaði þess, að slíkar viðræð- hennar, sagt neitt, sem neinn ! ur yrðu teknar upp t. d. í því muni, og einkum sé leitt, er him ! formi að skipuð verði nefncl hélt fund í gær um ástand; fa]j ] allra augsýn, lesi ræðu af 1 íslendinga og Dana til þess að og horfur í Oman. Var þar ræít skrifuðum blöðum, án þess ' fjalla um málið og gera um nolíkru sinni að bæta nokkru 1 það tillögur til ríkisstjóranna. við frá eigin brjósti. í sambandi við frétt þessa f þessum dúr skrifar lávarð- hefur' forsætis- og utanríkis- urinn, en kennir þó öllu frek- ! ráðherra Dana látið svo um verða við umræddri málaleitun. Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 6. ágúst 1957. ■fe Fjórtán menn biðu bana í flugslysi fyrir nokkru í vestasta fylki Kanada, British Columbia. Flug- maðurinn iiafði snúið við, vegna bilunar, og mistókst lending.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.