Vísir - 14.10.1957, Blaðsíða 8

Vísir - 14.10.1957, Blaðsíða 8
s VlSlR Mánudaginn 14. okíóber 1957 árin höfum við orðið að ráða j Færeyinga á bátana að nokkru leyti en nú eru þeir farnir að setja skilyrði og vilja cltki ráoa ‘ sig nema þeir fái að fara á vetrarsíld líka. j Ötvegurinn norski á við övc- ugleika að etja og enn er óráð-. íð hvað gepa skuli til að leysa vandamál hans. Enn hefir ís- •lenzka leiðm að styrkja útgerð- j armenn ekki verið farin og mig i'ýsir mjög að ræða það mál við íorustumenn hér á landi hvort sú leið sé þegar til lengdar læt- ur líkleg til að leysa vandamál atvinnuveganna og vera heppi- leg fyrir þjóðarafkomuna sem heild.“ TVEIR smekkláslyklar, bundnir saman með snúru töpuðust s.l. föstudag. Finn- andi vinsamlega skili þeim á lögreglustöðina. Fundarlaun. AFENGISVARNANEFND Reykjavíkur. Upplýsinga- og 1 e iðlreininga star f. Opið kl. 5—7 daglega í Vcltusundi 3. VIKINGAR. Knattspyníumtmn! Meistara- og 2. flökkur æfing i kvöld kl. 6. Þjálfarinn. K.R. Frjálsíþróttamenn. Innaníélagsmót í hástökki, glímukasli og sleggjukasti fer fram í dag kl. 5.30. Stjóniin. >F Æ SFJþJUM fasl fæði og taus- ar máltíðir. Tökum veizlur, fundi og aðra mannfagnaði. Aðalctwfi —o;_: LES með Iðnskólanemcnd- lun reikning, flatarteikningu og i'úmteikningu, einn-1 ig eínafræði, cðlisíræði: og stævðfræði með gagh- -fræða-, mcnntaskúla-, stýri- manna- og vélskólanemend- um. Kenni cinnig tungumál o. fl. — Ottó Arna'ilur Magii- ússon (aður Weg), Gretlis- götu 44 A. Sími 15082. (646 i ÞÝZKUKENNSL A. — Les með skólafólki náms- og lestrarbækur eftir Jón Ófeigsson, Jón Gíslason, Ingvar Brynjólfsson o. fi. — Stílar, endursagnir, talæf- ingar, orðiök, glósur, þýð- ingar, verzlunarbréf o. fl. — Kenni einnig margar aðrar skólanámsgrienar. —• Otíó Arnaldur Magnússon (áðar Wcg), Grettisgötu 44 A. Sími V 15082. (647 LÆKNANEMA vantar íbúð um næstu mánaðamót. , Fyrirframgreiðsla. Góð um- gegni. Uppl. í síma 17539 i 'kvöld og á morgun. yiOO STOFA og lítið herbergi, sem mætli elda í, á hæð í nýju húsi á hitaveitusvæðinu á Melunum, til leigu fyrlr reglusamt, barnlaust fólk. Árs fyrirframgrei'ðsla. Til- boð sendist blaðinu fyrir íimmtudagskvöld, — mefckt: „Stutt í bæinn“. HERBERGI til Ieigu mcð augangi að baði og sima. — Uppl. í síma 34760.___(692 ÍÖÚD óskast. 1—2 her- bergi og eldhús. Tvennt í ; heimili. Uppl. í' síma 13847 j milli kl. 12—1 og 7—-8, (636 . HÚSEIGENDUK. Leitið til okkar um léigu á húsnæði. Fullkomnar upplýsingar fyr- ir liendi um væntanlega leigjendur. Húsnæð:smiðlun- in. Vitastíg 3A, Sí’t'i 16205. | HÚSNÆÐISMIÐLUNiN, Ingólfsstræti 11. Upplýsing- ar daglega kl. 2—4 skklegis. Stnii 18085,_________(1132 GOTT herbcrgi til leigu á Laugateig 22, kjallara. —j Uppl. milli kl. 4—7 í dag.' (651! LÍTIÐ lierbcrgi til leigu. Reglusemi áskilin. — Sím: i 14172. (644; HEUBESGI tii Jeigu i .'yrir regiusaman karlmann. Forn- haga 19, kjallara. (645 1 HERBERGI og eldhús eða aðgangur að eldhúsi ósk- ast til leigu. Húshjálp kem- ur ti.l greina. Uppl. í síma 3-48-82. VANTAR eit-t herbergi og. cldhús strax til 15. mai. Fyriríramgrerðsla. Uppl. í síma 23676 kl. 18—20 í dag og á moi'gnn.(65.8 MIÐALDKA kona, rcglu- söm óska-r eftir stolu -®g lít- ilsháttar oldhúsaðgangi, .gegn einhverri hjálp. Tilboð sendist blaðinu fyrir m'tð- vikudagskvöld, merkt: ,,1. nóvcmber — 276“. (CCl GOTT tisherbergj tíl leigu í nýlegu steinhúsi. Aðeins reglusamur karlmaður kem- ur til greina. Uppl. 'Njáls- götu 49, Jil. hæð. (65,6 HERBEEGI til leigu. Sjó- j rnaSui' gengur fyrir. Tilboð, j merkt: „Ivííðbær — 2.74“ j sendist Vísí fyrir fimmtudaa.! (663 STÓR stofa og eidlmsað- ' gangur tilJeigu í miðbæ. — Tiiboð sendist Víst, merkt: „Símáafnot — 275“. (664 FORSTOFUIIERÖERGI til Jeigu í vestprbærum. — U.ppl. i sipaa 1-34:8. (654 HEKBERGI og helzt fæði á sama stað í vesturbænum óskast. Uppl. j síma 17226/ cf:.ir ki, 5.(683 2 SAMLIGGJANÐI her-j bergi til leigu. Uppl. á Grett- , isgötu 64. Barnósstígsmeein,1 3. hæð. (691, GEYMSLA td leígu í auslurbænum. Eldhúpskápur, og fleira til sölu á sama sfað. Uppl. í síma 1-4983. (682 'IIL LEIGU lierbersi mæð ciclhúsaðgaogi. Sítni 12953. (696 UNG. barnlaus hjón óska eftir 1—2ja herbergja íbúð. Lítilsháttar húshjálp kemur til greina. — Uppl. í stma 1-7299.(674 ÓDÝRT herbergi til iei'tu fyrir stúlku sem vill sitja hjá börnum 1—2 kvöld í viku. Uppl. i síma 1-6395. ________________________(659 GÓÐ stofa til leigu. — Lönguhlíð 15, III. hæL_(6G7 ÍBÚD óskasí strax til leigu, 3—4 herbergi í Kópavogi eða Reykjavík. — Uppl. í síma 24598, eftir kl. 6. (671 RISÍBÚÐ íil leigu, 2 her- bergi og eldhús á góðum stað í austurbænum. Sérinn- gangur og hitaveita. Tilboð sendist aígr. blaðsins fyrir 17. þ. m., mekt: „Reglu- fólk. — 277“.___________(66 6 ÍÖÚD til ieigu s::ax, cin stoí'a og eldhús og aðgangur að baði. Einhleyp kona eðr fearniaus hjón ganga fyrir. Reglusemi og þrifnaður á- skiiin. Fyriri'ramgreiðsla. — Tilhoð sendist Vísi, merkt: „Góð umgengr.i“ fyrir mið- vikudagskvöld. (684 H A FN ARF JÖRÐUR: — Ungur, r-cglusamur maður óskar eftir að taka herbergi á leigu í Haínafirði. Vi’di gjarnan fá fæði á sama stað'. Tiibo'ðum sé • skilið á afg.,’, J blaðsins fýrir 'íimmtudag,, merkt: „VesUu'bænum - - 278“. (-679 STÚLIv \ óskasi stfax. ~| Sérherbej-gi. Gott .kayp. —! Matsalan. Kariagötu 14. (633 , STÚLKA oskasí í vjst. — Sérherbergi. Got-t kaup. ¥rl Öll kvöld. ;—' Uppl. í síma _1-I9J7. (702 j KONA ós.kast til .eldhús- 1 starfa á vc-itingas.tað, ekki vaktaskipti. — U'ppl. í sima J 1-8408. (694 HREiNGERNINGAR. — Vöndu'5 vinna. Slmi 22841. ___ (635 IIREINGERNINGAR. — Vanir racnn. -Fljót al'greiöeln. Sími 3-3372. ílóhnbræður. ! STUIÆu-V óskar efiÍT ein- hverskonár vinhu 4 -eftir- ! miðdaga í viku. 'Uppl. í síma 3-2206 jkl. 9—10 í .kvöld. — ((:•>.) I VANUR maírcU.lnr'.aýt<r óskar- eflir v'innu í kjö'béð e’ i mötimeyti. nn lítinn sendifej-ðabíi ef óskað er. Upþl. í síma 17ccts. (678 STÚLK\ óskast á kröid-! vakt á pjónastofu nú þeca-'. . U.npl. í sima 1-7142. (-686 j VANTAR ko.nu til að -gera hreint. Kaffasalan, Hafnar-' stræti 16. (701 —.........................! ELDSI KONA sem vildi sitja hjá tveimur -börnum frá bl. 1—5 á davinn óskast.1 • — U.ppl. Greltisgctu .r4 B (bakhús). (660' Hí'SMTEDUR. — HREINGERNINGAR. GLUGGAPÚSSNINGAR. Vönduð vinna. Sími 22557. (Wsr (210 HREINGERNINGAR. — ■J’n-iiv mpnn — ‘íími 15813. INNROMMUN. Glæsilegt úrval af erlendúm ramvna- listum. — Húsgagnaverzlun Gunnars Mekkinóssonar. Laugavegi 66. Sími 16975. _________________ (_624 SAUMAVÉIAVIÐGERÐ- 1R. —. Fijót afgreiðsla. — Sylgja, Laufá«vegi 19. Simi 12656. Heimasími 19035. — FATAVIÐGERÐIR, fata- breytingar. Laugavegur 43B. Simar 15187 og 14923, (927 KÚNSTSTOPP. — Tekið á j móti til kl. 3 daglega. — I Bnrmabbð 13. udjjí 592j STÚLKA óskast í Vist hálfan c’u allan dagitm. — Hátt kaup. Sími 34730. (643 STÚLKA óskar eftir at- vinnu, símavörzlu eða léttu afgreiðslustarfi. Fieira kem- ur til greina. Uppl. í síma 32357. (643 TEK að méi' gluggaskrevt- ingar o.g teiknurn a-uglýsinga spjalda. Uppl. í stma 33130• (649 ÖLDEUÐ kona, sem býr éin í góðri íbúð í mið.bænum óskar eftir heimilishjálp. — Tvö herbegi gætu fylgt. Ti'l- bóð ásamt uppl. sendist Vísi, mcrkt: ..Húshjálp“. (693 SENDESVEINN óskast nokkra tíma á da.g. Simi! 3-3251. (680 F,UtGLAVINm. Fugktbúr fyj'iriiggjandi, einnig nokkr- ir .páfagaukar. Uppl. Njál.s- gö.tu 4. Sími 18916, (695 NOTAÐJR munir óskast: Fataskápur, svefnstóll, skrif- borð Jítið, skrií'borðsskápu:' céa skatthol. Sími 1-2027. (672 PÍANÓ til sölu og tvær dragtir. Hrisaíc-ig 21, gengið inn frá Sundlaugavegi. (673 KAUPUM eir og kopar. Járnsteypan h.f., Ánanausti. Sími 2440C. (C42 KAUPUM og seljum ails- konar notuð húsgögn, karl- mannafatnað o. m. fl. Sölu- skálinn, Klapparstíg 11. Sími 12926, — (0GG I VANTI yður íslenzk frí trserki er úrvaliA hvergi j meira en í Fcímerkjnsölunni, | Frakkastíg 10. (406; BUFFET og stórt eikar- borð, .baðker:, íaurulla og ljósakróna. ARt ódýrt til sölu á .Barónsstíg 10-B. — Sími 1-.C7:8. (638 . i SVEFNSOFAE kr. "2:800. Nýir gullfalleeir. Nokkrir sóíar óséldir á þessu lága veivi. Grettisgötu 69. Oprð 9—9. (895! ld. TIL SÖLU nýr, amerískur kjúll nr. 18 og s’-wt amerísk | kápa, sama síærð. Uppl. í j síma 2-2784. (687 til sölu. Hjarearhaga 38 (1. til öslu. Hjarðarhaga 33 (1. hæð t. h.). (697 VEL mcð farnar barna- kcjur óskast. Uppl. í gíma 11635. (698 cfnresar stí-faðir ot sh'ekkuir. j F.ljót, afgreiSsla. Sörlas'-ij-V i! 44. Sími 15871. (655 s MIÐSTÖDARKETILL t-il ! sölu. Uppl. Flókagötu 2-3. — * (668. KAUPUM flöskur. Sækj- tuii. Sírni 33818.___(358 BARNAVAGNAR og barnakcrrur, niikið úrval. — Barnarúm, rúmdýnur, kerru pokar og leikgrindur. Fáfnir, Bcrgstaðastræti 19. Sími 12631._______________(181 SVAMPHÚSÖGN, svefnsóíar, divanar, rúm- dýnur. Húsgagnaverksmiðr- an. Bergþórugötu 11. Sími 18830. —-(658 KAUPUM hreinar ullar- tuskur. Baldursgötu 30. (597 BARNADÝNUR. marga.- gerðir. Sendum heim. Sími 12292. (396 KAUPUM flöskur. Mó.t- taka alla daga í Höfðatúni 10. Chemia h.f. (201 og tábergssigi LEÐURINNLEGG við ilsigi eftir nákvæmu rnáli skv. meðmælum lækna. FÓTAAÐGERÐASTOFA BólstaSarhlíð 15. Sími 12431. DVALARHEIMILI aldi - aðra sjómanna. — MinnLng- arppjöld fást hjá: Happdrætti D.A.S., Austurstrætj 1. Sími; 17757. Veiðafæray. Verðantíi,, Sími 13786. • SjómannalóL Reykjavikur. Sími 11915. Jópasi Bergmnan, Iláteigs- vegi 52. Sími 14784. Tóþaks- búðinni Bostcn, Laugavegi 8. Sírni 13383. Bókaverzl. Fróði, Leifsgö.tu 4. Vejrzl. Laue a - teigur, Laugateigi 24. Simi 18686. Ólafi Jóhajurssyni, Sogabletti 15. Sími 130961 Nesbúðinr.i, Nesvegi 39, Guðm. Andriséyni. gullsm., La.ugavegi 50. Simi 137.69. — 1 Hafnárfirði: Bókaverziur, V. Long. Sími 50288. (000 KALMANNSREÍDHJOL til söiu, sélst ódýrt. Uíppl. á Hverfisgötu 32 B, .kjallar:<. (652 ÓSKA eftir haruavajfrú. — Sími 15598. .(650 JSSKÁPUR til sölu. UppJ. í.síma 2-3196 frá kl. 4. (657 UENNIBEKKUR. Nýleg 11r rennibekkur til sölu. Tæki- færisverð. — Uppl. í síma 23543._______________(662 TIL SÖLU 2 nýuppgerðir dívanar. Kr. 200. — Sínt; 1-2866. (665 VII. kaupa ritvél. — T3!. sölu á sama stað borð og barnarúm. Sími 1-6207. (689 K.4UPUM og tökum í urn- boðssölu gamla muni. Forri- salan Ingólfsstræti 7. Sírni 10062._______________(676 SKERMKERRA óskast. - Uppl. í síma 1-1031. (675

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.