Vísir - 06.11.1957, Blaðsíða 6

Vísir - 06.11.1957, Blaðsíða 6
VlSIR Miðvikudaginn 6. nóvember 1957 WESWML D A G B L A Ð Visir kemur út 300 daga á án, ýmist 8 eða 12 blaðsíður. Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hersteinn Pálsson Skrifstofur blaðsins eru < Ingólfsstrætí 3 Ihtstjórnarskrifstofur blaðsms eru opnai frá kl. 8.00—18,00 Aðrar skrifstofur frá Kl 9.00—18.00 Afgreiðsla Ingólfsstræti 3. opm frá ki 9.00—19,00. Sími: 11660 (fimm línur) Útgefandi: BLAÐAÚTGAFAN VtsIR H.F. Vísir kostar kr 20.00 1 áskrift á mánuði, kr. 1,50 eíntakið í lausasölu Félagsprentsmiðjan h.f Frá Alþingi: Moskvuför Hannibals og Einars þjóðarskömm. Fulltrúar voru kosnir í Worður- landaráð v gær. Ónotuð skityrði. Fyrir liðlega mánuði sagði Tím- inn frá þvi í aðalfregn sinni á fvrstu síðu, að „núverandi stjc>rn hefir góð skilyrði til að leysa efnahagsvandamál- in“. Er þetta rétt að því leyti, að stjórnin hcíir nægan þing- mcirihlufa að baki sér til að korna fram öllum málum, sem hún hefir hug á a'ð hrinda í framkvæmd. Flokk- arnir að baki stjórninni erú líka allir mjög einbeittir í að halda sem allra lengst í völd- in, og er það vitanlega all- mikílvægt skilyrði, því að þá eru þeir fúsir til að leggja margt og mikið í sölurnar til að halda stjórnartaumunum. En í sambandi við þessa full- yrðingu Tímans, sem höfð er eftir Eysteini Jónssyni, er hann hafði haldið ræðu á fundi hjá framsóknarfélag- inu hér í bæ, kernur manni til hugar, hvort þessi skil- yrði hafi verið fyrir hendi áður. Voru þau til dæmis ekki til fyrir svo sem einu ári, þegar stjórnin var enn að boða landsmönnum fögn- uð varanlegra bjargráða? Þau hafa sennilega verið fyrir hendi í enn ríkari rnæli fyrir ári, því að þá voru erfiðleikarnir ekki orðnir eins miklir og tor- leystir og nú, en samt var látið reka á reiðanum. Á síðasta ári hafði ríkisstjórnin sama þingmeirihluta að baki sér, svo að það „skilj'rði“ var hið sama og nú. Á síð- asta ári voru flokkar stjórn- arinnar alveg eins stað- ráðnir í að leysa allan efna'- hagslegan vanda þjóðarinn- ar og þeir segja vera nú, en samt varð lausnin ekki var- anleg •— eins og menn vita. Það er því mjög eðlilegt, að meim taki því með nokkurri varúð, þegar framsóknar- ráðherrann virðist reyna að gefa í skyn, að nú sé fyrir hendi einhver skilýrði. : er hafi ekki verið fyrir hendi á síðasta ári, en á annan veg verða ummæii fiármálaráð- herrans, sem vitnáð er t.il hér að framan, varla skilin. Þær raddir verða nú æ fleiri, sem hvísla því sem boðskap úr stjórnarherbúðunum, að sennilega verði gengislækk- un ekki umflúin. Stjórnin vilji alls ekki fara þá leið, en það geti saint farið svo, að hún neyðist til þess, því að engin betri úrræði sé að finna. En menn.skuli hafa það hugfast, að þá sé þar enn einn arfshluturinn frá „íhaldinu“, því að í raun- inni hafi enginn annar flokk- ur haft áhrif á atvinnu- og efnahagsmál þjóðarinnar um undanfarin ár. v Það er allsendist óvíst, hvort slíkar sögur gera það gagn, sem þeim er ætlað, því að eðlilega er öllum heilvita mönnum ljóst, að Sjálfstæð- isfokkurinn hefir einmitt varað þjóðma oftar við hætt- unni af of miklum kröfum á, hendur framleiðslunni en1 nokkur annar flokkur. Og í öðru lagi er það næsta hlá- ( legt, að sú stjórn sem hefir „góð skilyrði“ til að leysa' eínahagsvadann skuli ýta undir sögur um það, að hún ætli sér að fella gengið. En| í þessu efni er víst bezt að hafa vaðið fyrir neðan sig,; því að kannske fer svo nú sem á síðasta ári, að varan- legu úrræðin verði ekki til- tæk, þegar á þarf að halda. Fundur var í Sameinuðu þingi í gær. Til mnræðu var kjörbréf 2. varaþingmanns Alþýðubanda- lagsins, öddu Báru Sigfúsdóttur. Kjörbréfanefnd lagði til, að kjörbréfið yrði samþykkt, sem var og gert. Sjálfstæðismenn í neíndinni gerðu athugasemd varðandi ástæðuna fyrir þvi, að varamann þyrfti að kalla til starfs í stað Hannibals Valdi- marssonar. Klofnaði deildin um það mál. Bjarni Benediktsson var fi’amsögumaður minni hlutans. Kvað hann ekkert við kjör- bréfið að athuga, en fulltrúar sjálfstæðismanna vildu gera at- hugasemd \ ið það, að varamaður sc kailaour til þingmennsku. Taidi iiann að brottför Hanni- bals ög L'nnrs Olgéirssonar, for- seta Neðri de'ldar, sé með þeim hætti ó.g af þo’rii orsökum, að vanræksla væri'að'geta þess ekki á þingi.. Væri þessi pílagrímsför á rússneska byltingarafmælið skömm og svívirðing við ís- lenzku þjóðina. Ekkert væri við för þéirra að athuga, ef þeir yrðu álitnir eingöngu íslenzkir gestir, en ekki færi hjá því að; litið yrði á þá sem þá embættis- i I menn, er þeir væru. i Lýsti Bjarni Benediktsson al- gjörri andstöðu sinni og sjálf- stæðismanna við ferðir þeirra fé- laga og kvað verðugt áíramhald þeirra aðgerða Einai’s Olgeirs- sonar, er hann beitti forseta- valdi til að koma í veg fyrir, að þingmenn lýstu yfir samúð sinni við ungversku þjóðina i íyrra. Deildarfundir voru einnig á Alþingi í gær. Lá fyrir báðum deildum að kjósa fulltrúa í Norðui’landaráð og varamenn þeiira. í neðri deild voru kasnir: Af A-lista: Emil Jónsson og Einar Olgeirsson. Af B-lista: Bjarni Benedikts- son. Varamenn: Magnús Jónsson, Gylíi Þ. Gislason og Karl Guð- jónsson. Hvar er sérfræ&ingaálitið ? Eins og almenning rekur minni til, voru útlendir sérfræð- ingar fengnir til landsins til að kynna sér ástand og horf- ur í efnahagsmálunum. Þeg- ar þeir voru komnir heim aftur, sömdu þeir álitgerð, sem send mun hafa veri 5 rík- isstjóminni, svo að hún gæti áttað sig á því, hvérnig hún ætti að snúast gegn vanda- málunum. Oít hefir verið um það spurt, hvað hafi orðið af áli+i sér- fræ'ðinganna, og hvort þjóð- inni eigi ekki að gefast k'ost- ur á að kynnast því. Hefir ráðherrum jafnan orðið svarafátt, en þó hafa þeir látið svo um mælt, að ekki sé hægt að kynna þjóðinni á- litið án þess að gera á því ýmsar breytingar! Þess hefir þó ekki verið getið, hvers vegna breytingar eru nauð- , synlegar, og er það ekki djúpt tekið í árinni, að slík svör sé næsta einkennileg. Er laungin um álit sérfræð- inganna býsna sérkennileg, því að stjómarflokkarnir ættu ekki að vera í vandræð- um með að segja, að plaggið sýndi „aríinn frá íhaldinu“.' Bandaríkin kref ja Búlgaríu um skaða- bætur. Bandaríkja.stjórn hefur krafíst skaðabóta að upphæð $257.875 vegna ár*ásar búlgarskra orrustu- flugvéla á ísraelska farþegaflug- vél 1955, en i árásinni biðu 6 Banðarikjanienn bana. Krafan hefur verið lögð fyrir alþjóðadómstólinn í Haag til úr- skurðar. í kærunni er því haldið fram að flugvélin hafi villzt af' leið frá Vínarborg til Tel Aviv% vegna hvassviðris og annarra slæmra veðurskilyrða. Árásin var gerð, er flugmennirnir voru að leitast við að taka aftur rétta stefnu. — Allir, sem í flugvélinni voru, 56 menn biðu bana. — Áður Iiafði Bandaríkjastjórn reynt að ná samkomuJagi um málið með,. milligöngu SvisS. 1 efri deild: Af A-lista Bern- harður Stefánsson. Af Blista: Sigurður Bjarnason. Varamenn Páll Zóphóníasson og Fiiðjón Þórðai'son. Gelmfarir, þokkadis og fagrir kjólar. Vísindamenn frá ýnisum þjóð- um sem hafa með höndum rann- sóknir varðandi geimfarir, komu nýlega saman á í'und i Barce-! Iona. Það v'akti eigi litla athygli1 vísindamannanna, að í hópi Rússanna var kona, forkunnar fögur, Anna Masevich, og segir bandarískt vikurit ao fegurð hennar og þokki sé enn umtals- efni visindamannanna — og hin- ir fögru kjólar hennar, en af skartkjólum átti hún tylft a.m.k. — Ekki var minnst orði á vís- indalegan árangur ráðstefnunn- ar í íregninni. Fangamir — Framh. af 1 i síðu. nóttina. Höfðu sumir fanganna í hótunum við gæzlumennina og létu mjög ófriðlega án þess þó að kæmi til handalögmáls. I - Fangaverðir eru nú aðeins þrír á Litla-Hrauni, en yfir- fangavörðurinn er í'úmliggj- andi og liggur í Reykjavík. — Gátu þeir haldið föngunum í skefjum þótt fáliðaðir væru, enda voru margir fanganna rólegir og létu sig ólæti og hót- anir meðfanga sinna engu skipta. Allra verst létu þrír fangar og voru þeir læstir inni í morgun þegar hinum föng- unum var hleypt ut á venjuleg- um tíma. . Að því er' Ingibergur Bald-' vinsson fangavörður tjáði Vísi um 11-leytið i morgun höfðu fangaverðirnir þá fulit vald yf- ir föngunum og hávaðinn í hin-i um órólegu föngum að mestu' rénaður, en mjög taldi Ingi-; bergur að hefði verið hávaða- samt fram eítir nóttu. Um dauðsfall fangans sagði hann, að þa ðhafi borið að í klefa hans í morgun og hafi hann orðið bráðkvaddur. Sýslu maðurinn í Árnessýslu tjáði Vísi í morgun, að ekki væri hægt að telja, að lát fangans hafi borið að höndum í beinu sambandi við uppsteytinn, en e. t. v. óbeint vegna hávaða, og að hann hafi ekki þolað tauga- æsinguna, sem myndaðist við ólæti og hótanir fanganna. Ann ars kvaðst hann fara þangað fyrir hádegið í dag til þess að rannsaka mál þetta allt. Ekki kvað Ingibergur fanga- vörður Jóhann Víglundsson hafa sýnt neinn mótþróa við handtökuna í gær og enda þótt órói meðfanga hans brytist út um það leyti, sem komið var með hann í gærkveldi, hefði Jóhann þar ekki átt sök á sjálf- ur. Félagsbækur Menningarsjóðs og Þjóðvinafélagsins eru nú komnar út og verður þeirra hér getið í stuttu máli, til viðbótai- því, sem um þær er sagt annars staðar í blaðinu: Andvari, 82 árg. Andvai’i, timarit Hins íslenzka Þjóðvinafélags, hefur alla tíð átt miklum vinsældum að fagna með al fróðleiksfúsra manna.enda jafnan vel til þess vandað. Meðal hins vinsælasta, sem það hefur flutt, eru ævisögur merki’a manna, tíðast birtar eigi löngu eftir andlát þeiri’a. Hefst ritið jafnan á slíkri ævisögu og að þessu sinni flytur ritiö æviminn- ingu Pálma heitins Hannessonar rektors, eftir Jón Eyþórsson. Annað efni: Hérað milli sanda og eyðing þess, eftir Sigurð Þór- arinsson, Brot úr verzlunarsögu, eftir Þorkel Jóhannesson, Þáttur um skipssti-önd í Skaftafells- sýslu, eftir Gísla Sveinsson og Um íþróttir í sveitum, eftir Bjöm Jakobsson. — Ritið er 94 bls. Almanakið. Þá er Almanak Hins ísl. Þjóð- vinafélags um árið 1953, 84. árg. Efni: Almank (dagatal) 1958, eft- ir Trausta Einarsson og dr. Leif Ásgeirsson, Mænusótt og bólu- setning gegn henni, eftir dr. Björn Sigui’ðsson lækni, Árbók Islands 1956, eftir Ólaf Hansson eand. mag., Úr hagskýrslum Is- lands 1955—56, eftir Klemenz Tryggvason hagstöíustjóra, Að tafli, Opinber gjöld: fyrír 73 ár- Um. — Um vinsældir og gagn- semi Almanaksins er óþaxft að fjölyrða. Fjögur ijóðaskáld. Þetta bindi í safninu íslenzk úrvalsrit er gefið út. af Hannesi Sigfússyni. í bindinu er úrvai Ijóða eftir íjögur ljóðskáld, öll látin: Sigurð Sigurðsson frá Arn- arholti, Jóhann Sigurjónsson, Jóhann Gunnar Sigurðsson og Jónas Guðlaugsson. H. S. skrifar i inngangi um nýrómantikina. „bókmenntastefnu, sem ruddi sér til rúms suður í álíu fyrir aldamótin síðustu".....en „þau fjögur skáld, sem hér verður fjallað um á eftir, spruttu úr grasi, þegar nýi’ómantíkin rlkti í Evrópu". Gerir H. S. glögga grein fyrir stefnunni í stuttu máli og ritar af næmum skiln- ingi um skáldin fjögur. — Eg, sem þessar línur rita, hef alltaí' haft miklar mætur á þeim ljóð- skáldum, sem hér um rajðir, óg kunnugur ljóðum þeirra. Virðisl; mér val ljóðanna hafa tekizt með ágætum. Bókin er 110 bls. Svart blóm: Höfundur sögunnar, Nobels- höfundurinn Jolm Gaisworthy, er fæddur 1867, d. 1933. Kunn- asta verk hans er The Forsyte Saga. Bókmenntaverðlaun Nob- els hlaut hann 1932. Skáldsaga þessi heitir á frummálinu The Dark Flówer". Þýðandi er And- rés Björnsson. Bókin er rúmar 290 bls. — Hugmyndin, að kynna þjóðinni verk Nebelshöfunda er ágæt og má vænta margra á- gætrar bóka í þessum flokki á komandi tímum. Einars saga Ásmundss&nar. Þetta er fyrsta bindi sögunnar, sem Arnór Sigurjónsson hefur skráð. Einar Ásmundsson bóndi í Nesi og alþm„ var í flokki merkustu Islendinga á öldinni sem leið. „I þessu bindi sögunn- ar er aðallega sagt frá því, hvern ig Einar var að heiman búinn. hvernig hann sá sér farborða, og j hvernig' hánn hóf afskiþti sln : af almennum málum." Bindið ei’

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.