Vísir - 06.11.1957, Blaðsíða 12

Vísir - 06.11.1957, Blaðsíða 12
Ekkert blað cr ódýraTa £ áskrift en Vísir, Látið hann fœra yður fréttir og annað lcstrarcfni heim — án fyrirhafnar af yðar hálfu. Sími 1-16-60. WÍSIK. Miðvikudaginn 6. nóvember 1957 Munið, að þeir, sem gerasi askrifendur Vísis eftir 10. hvers mánaðar, fá blaðið ókeypis til mánaðamóta. Efnt til skíðaferðar á hverjum sunnudegi. IKenndar verða skíSaífjróttÍr jjeim sem óska. Skíðafélögin í Reykjavik liafa áln'eðið að efna til skíðaferða á i«unnudögiun eftirleiðis svo fremi líem þáttaka verður fyrir hendi. Efndu þau til fyrstu skiða- • ferðarinnar um síöustu helgi. Farið var í Skíðaskálann i Hvera iölum og var þáttaka allgóð. onjór var nœgur. Eftirleiðis verður farið á hverj lim sunnudagsmoi'gni kl. 10 og verða þær ferðir fyrst og fremst í Skíðaskálann i Hyeradölum, en einnig verður efnt til ferða í aðra skiðaskála ef þáttlaka verð- ur fyrir hendi. Komið getur einnig til mála að <efnt verði til ferða i skíðaskál- ana á laugardagskvöldum, en það verður þá auglýst sérstak- lega. Það er Guðmundur Jónasson toifreiðarstjóri, sem annast skiða .Eerðirnar í vetur eins og að und- anförnu, en afgreiðslan verður )hjá Bifreiðarstöð Reykjavikur. Skíðaráð Reykjavikur hefur á- Jkveðið að halda uppi skíða- kennslu um helgar og fá þekkta og góða skíðamenn innlenda til þess að kenna. Þar geta jafnt angir sem gamlir, kai’lar sem .konur, fengið tilsögn, gegn vægu gjaldi. Ep ráðgert að skíðaráðin Utan Reykjavíkur taki upp sams- konar kennslu hvert í sínu byggð arlagi í vetur. Um helgina, sem leið, tóku iveir ágætir skíðamenn, þeir Eysteinn Þórðarson og Óskar Guðmundsson,það upp hjá sjálf- um sér aö veita tilsögn í skíðai- þróttum við Skiðaskálann í Hveradölum. Saínaðist að þeim stór hópur fólks, sem njóta vildi tilsagnar þeirra og þykir sýnt að áhuginn fyrir þessu er mikill. Sendiherra Noregs kominn aftur. Sendiiherra Norðmajina, Tor- geir Anderssen-Rysst, er kominn aftur til Reykjavíkur eftir dvöl S Noregi, og hefir liann tekið á ný við stjórn sendisveitar Nor- egs. (Skv. tilk. frá norsku sendi- sveilinni). Óvandaðar kveðjur. Nasser þræll — Huss- ein svikari. Útvarpiö! í Jórdaníu hefur ráðist livasslega á Nasser. Var hann kallaftur „þræll Moskvu1 o. s. frv. í útvarpi frá Kairo s.l. sunnu- dag var Jordaniustjórn sökuo um að eiga í leynilegum sam- j komulagsumleitunum við Israel. I Því var svarað í gærmorgun í j Jordaniu, að jEgvptum fær.ót j ekki að koma með ásakanir | sem þessar, þeir hefðu „afhent Gazaræmuna og opnað Suez- skurðinn fyrir israelskum skipum“, og hefði Jordania sannaniv fyrir leynilegu sam- bandi iniili ísraels og Egypta- lands. — í Kaifo útvarpinu var Hussein kallaður svikari. Lögregltinienn handteknir. í Lucknow á Indlandi hafa 62 lögi'eglumenn veriö liand- teknir. Þeir höfðu krafist þess að fá að stofna með sér félag, en það var bannað, þar sem hleypa átti inn í félagið mönnum ulan lögreglunnar. ■ i Eisenhower Bandaríkjaforseti heftu- aðallega tvennt sér til afþreyingar — golfleik og fiskveiðar. Nýlega ætlaði liann að íenna við í Newport City, þar sem menn fá oft hröndu úr sjó, og til að tryggja það, að forsetinn færi ánægður heiin aftur, sendu bæjaryfirvöldin menn niður að veiðistöðumun með æti, sem þeir dreifðu til að laða aflann nær landi. Um árangur er ekki getið hjá forsetanum. Stjórn Varðar endurkosin? Aðalfttndur var i gær. Mæðiveikihættan vestra. Sauðfjárskoðanir og girðingafram- kvæmdir. Aðall'undur Varðar var hald- inn í Sjálfstæðishúsinu í gær- kvcldi. Þorvaldur Garðar Kristj ánsson var endurkjörinn for- maður cinróma. Meðstjórnendur voru kosnir: Sveinn Helgason, Sveinn Björnsson, Sverrir Jónsson, jPáll Björnsson, Þorkell Sig- urðsson og Loftur Árnason, en jvarastjórnendur Gísli Ólafsson, Baldur Jónsson cg Þórður Kristjánsson. í upphafi fundar minntist' íormaður Bjarna heitins Sig- úrðssonar skrifstpfustjóra og risu fundarmenn úr sætum í ivirðingarskyni við minningu hans. Lesnar voru upptöku- beiðnir 39 nýrra félaga. Þá flutti formaður skýrslu um starf félagsins á liðnu ári. Árni Ragnarsson hefur verið ráðinn skrifstofustjóri. Sveinn Björnsson kaupm., gjaldkeri félagsins, gerði grein fyrir fjár- hag þess, og las upp reikninga, er síðan voru samþykktir. Ólafur Björnsson prófessor flutti því næst fróðlegt erindi: „Hvað er framundan í efna- hagsmálunum?" Níxon hugleiðir Póllandsheimsókn. Nixon varaforseti Bandarikj- anna er sagður liafa áliuga fyrir að heimsækja Pólland. Hann hafði sem kunnugt er ákveðið að fara til ýmissa Vest- ur-Evrópulanda í vináttuheim- sóknir á þessu ári, en frestaði þeim til næsta árs. Yrði af þess- ari Póllandsheimsókn Nixons yrði það fyrsta vináttuheimsókn hátt setts bandarísks embættis- manns í land austan tjalds. Samkvæmt upplýsingum, sem Iblaðið iiefur fengið frá sauðíjái - veikivörnuniini, fer nú fram skoð <lin á sauðfé á Skógarsti'öndinni <Dg' á Mýrunum. Er hér um öryggisráðstafanir að ræða, vegna þess að mæði- veiki kom upp i Dalahólfinu i Iiaust, en annars er sauðfé oft skoðað ella af öryggisástæðum. Eins og áður hefur verið getið var slátrað á 6 bæjum og fannst á þremur þeitra, og verður nú Sauðlaust til næsta hausts á þess- tim bæjum. IFrekari öryg'gisi'áðstafanh'. Blaðið spurðist fyrir um frek- ari öryggisráðstafanir vestra. Verður komið upp gii'ðingu með- fram Haukadalsá i Haukadals- vatn, og úr vatninu til norðaust- urs I girðingu á Laxárdalsheiði, íil varrmr því .að fé fari únn á lönd þeirra 6 jarða, sem niður- skurður fór fram í haust. Niðiii'.skiuðui' og fjárskipti. Skipulagður niðurskurður og fjárskipti hófst 1944 og lauk niðurskurði haustið 1952 í Rang- árvallasýslu og tveimur bæjum í Skaftafellssýslu og var þá búið að fara hringinn frá Jökulsá á Fjöllum. Fargað var um 300.000 full- | órðnu fé og fluttir um 200.000 dilkar á fjárskiptasvæðin. Takmarkaður niðurskurður hefur átt sér stað og fjárskipti þar sem mæðiveiki hefur komið upp, á stöku stað, og tekist að > hindra að veikin breiðist út að j nýju. Er það von manna, að þær j varúðarráðstafanif sem gérðai' hafá verið vestrá og verið er að gera, komi að fullu gagni. ..Afmælis^juÍ>“ GaiUards: Fékk traust samþykkt með 164 atkvæða meiríhhrta. Hann varð 38 ára í gær, Eftir íiðlega fimm vikna stjórn arla'eppu hefnr Frakkland nú aftur rikisstjórn, sem hefur ineirihluta þings að baki sér, þvi að fulltrúadeililin sainþykkti traust í gærkvöldi til Gaiilards, með 337 atkv. gegn 173. Átti hann 38 ára afmæli igær og er yngsti forsætisráðherra landsins frá þvi á Napolennstím- anum. Nokkru lengur dróst, að géng- ið vær i tii atkvæða, en búizt hafði verið við, þvx að Gaillard átti ósvarað ýmsum fyrirspurrt- um í gærkvöldi allseint. Ein þeirra var um frumvarpið um heimastjóm fyrir AlSír, sem varð Bourges-Maunorey að falli fyrir 5 vikum. Gaillard kvað það verða tekið til endurskoðunar og þar næst lagt fyrir þingið áný. í ræðu sinni Iagði Gaillard mikla áherzlu á samstarf og samheldni flokkanna í efnahagslegri við- reisn — hún væri höfuðnauðsyn til bjargar iandinu. Allir helztu flokkarnir styðja stjórn Gaillards, nema kommún- istar. Hann hafði ekki leitað til þeirra um stuðning. Ágætt afía- verð ytra. Tveir togarar hafa selt er- lendis og fengið ágætt verð fyr- ir afia sinn. — Annar þeirra, Röðull, hefir selt fyrir 421.000 mörk í 3 ferðum-á þessu hausti og er 5>að aiveg einsdæmi. Hann seldi nú i Cuxnaven, 230 smál. fyrir 133.760 mörk., í sept. seldi hann í Cuxhaven fyrir 169.536.49 mörk, sem er algert hámark, og í Bremer- haven í okt. fyrir 119.029.20 mörk, og verður þannig með- alsala í 3 söluferðUm um 140 þús. mörk. Egill Skallagrímsson seldi í Hull 255 kit rúm eða 162 smál. fyrir 13.860 stpd. í dag selur Júní í Bremer- haven, Bjarni riddari í Brem- erhaven á rnorgun og einnig selur Jón Þorláksson í Cux- haven í vikunni. Hver er einfægni Riíssa ? Fulltrúar Kanada og Indhuids í stjórnmálanefnd allsherjar þings Sameinuðu þjóðanna hafa ræðzt við um stækkun afvopnun amefndai', Er sagt, að þeir séu að þreifa fyrir sér um að koma eitthvað til móts við Rússa um stærri af- vopnunarnefnd og sannprófa þannig einlængi þeirra í afvopn- unarmálinu. Rússar höfðu, sem kunnugt er stungið upp á, að allar Samein- uðu þjóðimar (82) ættu fulltrúa í afvopnunarnefnd. — Fulltrúar vestrænu þjóðann, seinast Dull- es i gær, hafa lýst yfir, að öllum mætti ljósf vera, að svo mann- mörg nefnd væri óheppileg.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.