Vísir - 16.11.1957, Blaðsíða 4

Vísir - 16.11.1957, Blaðsíða 4
4 VlSIB Laugardaginn 16..nóvember 1957 WISII5. DAGBLAÐ Vísir kemur út 300 daga á ári, ýmist 8 eða 12 blaðsíður. Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hersteinn Pálsson. Skrifstofur blaðsins eru í Ingólfsstræti 3. Riístjórnarskrifstofur blaðsáns eru opnar frá kl. 8,00—18,00. Aðrar skrifstofur frá kl 9,00—18,00. Afgreiðsla Ingólfsstræti 3, opin frá kl. 9,00—19,00. Sími: 11660 (fimm línur). Útgefandi: BLABAÚTGÁFAN VÍSIR H.P. Vísir kostar kr. 20,00 í áskrift á mánuði, kr. 1,50 eintakið í lausasölu. Félagsprentsmiðjan h.f. Togarakaup og undirbúniitgur. Togarakaup hafa verið talsvert til. umræðu að undanförnu og einkum hefir Þjóðvilinu gert sér tíðrætt um þau — sér í lagi að því er snertir kröfur kommúnista um, að Reykjavíkurbær kaupi til- | tckinn i'jölda togara og j panti þcgar í stað. Er það krafa kommúnista, að Reykjavíkurbær kaupi hvorki meira né minna en sex-þeirra togara, sem ætlun- in er að láta smíða í Austur- Þýzkalandi — væntanlega, I þegar búið verður að ganga ! frá lánsútvegun og öðru í sambandi við,' þessar fram- , l kvæmdir. Hafa kommúnistar ; tilkynnt nokkrum sinnurh, að þeir fari i'ram á þetta hvað ' bæinn snertir. Nú er það vitað mál, að bær- 'inn hefir áhuga fyrir því, að togaraútgerð — sem önnur útgerð — aukist hér frekar en dragist saman, og kemur f það meðal annars fram í því, | að bærinn á nú togara í smíð- um erlendis í staðinn fyrir } Jón Baldvinsson, sem strand ' aði við Reykjanes umárið. Hitt er svo annað riiál, hvort Kirkga aa trútnat: Öfugt og rangsælis. bærinn á að taka á sig skuld- bindingar, sem skipta tugum milljóna, án þess að hafa fengið nokkrar upplýsingar um það, hversu mikið skip þessi eiga að kosta, hvernig kjörin verða í sambandi við lántökur og sitthvað fleira í því sambandi. Það hljómar vitanlega ósköp fallega að segja við kjós- endur: Við viljum iáta kaupa sex togara hiklaust, en í- haldið vill það ekki, það vill ékki kaupa neinn togara! En . Ijóminn fer af framfarahug j og fyrirhyggju kommúnista, . þegar það kemur á daginn, að þeir vilja ekki láta athuga að'; neinu leyti, með hváða kjörum . togararnir f ást. Þá kemurhið sanna í ljós, því aðþá verður opinbert, að til- lagan er aðeins flutt til að sýnast, til að afla sér, um hríð, skotfæra, sém nota mætti í kosningahríðinni, sem er um það bil að hefj- ast. En það er bara ansi hætt við, að skotfæri af þessu tagi reynist lítils virði, þegar málið er athugað nánar.' Nýr spámaður. Tíminn rembist mikið þessa dagana, enda þarf hann að Í vei'ja bæjarfulltrúa sinn falli } í bæjarstjórnarkbsningunum í janúarlok. Fyrir nokkru leiddi blaðið uppgjafabíl- í stjóra til vitnis um það; hva'ð íhaldinu færist stjórn bæj- í armálanna vel úr hendi. Skal ' . manninum sannarlega ekki ;i legið á hálsi fyrir að hafá. stundað akstur, en hann sannar það, að slysin koriia; fyrir víðar en í akstri, og slys hans er fólgið í að hafa t ekki hugsað sig um fyrir við- talið við Tímann. Hann talar til dæmis um mis- tökin í sambandi við Miklu- brautina, þar sem undirstað- 1 an reyndist óhæf til að þola ' i þungaumferð. En hann gæt- I ir þess ekki, að enginn hreyfði andmælum gegn því • á sínum tíma, að Miklabraut væri lögð, þar sem hún er nú — ekki einu sinni* fram- sókriarmaðurinn, sem þá var í bæjarstjórn. Háfi hánn . vitað, hvernig járðVegurinn var og þagað um þáð, eða látið undir höfuð leggjast að krefjast rannsóknar á hon- um, þá' er hanri ekki síður sekur en aðrir. Og . vinur hans í Tímanum slær hann eins og aðra. Heggur sá, er hlífa skyldi. :, , . Þetta er eitt dæmi um mál flutninginn og mun blaða- maðurinn ekki geta" tekið undir með Austmanni, ér skreið upþ á þekjuna á Hlíð- arenda og sagði síðan, að heima væri atgeirinn. Hygg- indin voru ekki heima. ... Hversu margra Jiörf ? Ög framsóknarmaðurinn er ekki í neinum vafa um það, ..?v hvað sé eiginlega að því er ? .* götúr og hverfi bæjarins 5 snertir. Gallinn er sá, að það '.? eí: ekki til „einn einasti" í '¦,' 'heildaruppdráttur af skipur ' lagr - bæjarins,, — Já, ekki ;.,,eínn:einastií'. Það varlóðið i,—. ef :þes.si-mað\ir; ferigi að -• ráða, þá skyldu sko vera til margir • uppdrættir, svo að úrvalið yrði ekki minna en hjá SÍS í Austurstræti, og þá yrði nóg að deila um í því sambandi. Dæmalaust hlýtur franisóknar- - fuutruinn í bæjarstjórninni ' í að vera" þéssum rrianni þákk-r I látúr fyrir að¦¦hafá ekki lát^- Gest bar að garði á kvöldvök- unni í sveitinni endur. Hann þótti stundum nokkuð.fljótfær í álykt- unum og ekki djúpvitur, þótt honum væri annars margt vel gefið. Nú varð honum að orði og kenndi nokkurs uggs í rómnum: „Hafið þið tekið eftir því, að tunglið er orðið öfugt?" Menn brostu. Þeir, sem fyrir voru á baðstofupallinum, vissu það, að tungið snýr hornum sín- um ýmist fram eða aftur eftir því, hvort það er minnkandi eða vaxandi. Gesturinn hafði ekki veitt þessu athygli fyrr. Gaman vœri að vita, hversu margir þeirra, sem streyma á samkomustaði bœjarins í kvöld, hafa gefið gamla mána meiri gaum én-hinn góði gestur kvöld- vökunnar fofðum. Ef til vill er orðinn nokkur halli á milli almennrar athyglis- gáfu gagnvart daglegum fyrir- bærum og þeirrar fjölvísi, sem mikilvirk íréttaþjónusta nútím- ans skapar. Og raunar er það svo nú um sUmdir, að hinir gömlu, reglubundr.u hættir geimbúanna i'ormi liöfða lítt til forvitni og áhuga í samanburði við þau |.reim£ör, sem komin eru af stað ai" mafSha völdum og væntanleg- ár mannaferðir um geiminn. Kunninginn, sem hélt,: að tunglið vœri orðiö öfugt, var þrátt fyrir allt furðu róíegur yf- ir þeirri uppgötvun. En það er eitthvað öfugt við gervitunglin og ekki uggláust. Ekki það út af fyrir sig, að þau skuli koma upp i austri en ekki vestri. Ekki held- ur það, að mannlegt hugvit og aðrir aflsmunir skuli hafa getað leyst þessa þraut. Það er í sjálfu sér fyrirtak. En það er eitthvað öfugt við fyrirtækið samt. Það er nefnilega augljóst iriál, að þetta er fyrst og fi'errist þáttur í vig- bimaðarkapphlaupi og alþjóð- legri refskák. Það ofurkapp, sem lagt hefur vei'ið á að ná þessu marki, er ekki heilbrigður metn- aður vísindalegrar framsækni, ekki heldur holl ástundun þess að bæta lífið á jörð, heldur aðal- lega, ef ekki eingöngu, hernað- armóður. Þetta er ekki meint sem olnbogaskot í járnsíðu Rúss- ans, heldur er aðeins verið að benda á almenna staðreynd. Ná- kvæinlega sama máli gegndi og gegnir um kapphlaupið í kjarn- orkurannsóknum. Mestu tækni- sigrar næstliðinna áratuga hafa staðið. í sambandi við vígbúnað og* striðsrekstur.. Flugtækni hef- ur fleygt fram vegna þess kapps, sem lagt hefur verið á að ná hemaðarlegum yfirburðum i loiri. "Ratsjám varð til á srríðs- tima. Kjarnorkan var hagnýtt til hefnáðar og hefur nær eingöngu hrenaðargiidi.til þessa dags. Viðreitni mannsins lýtur alltaf markmiði. Hann leggur alltaf mest kapp á það, sem honum þykir mestu' varða á hverjum tíma. Tæknin setur mestan kraft ið.til sín heyra fyrir fjóriim eða átta árum. Þá hefði nú- verandi fulltrúi ekki. þurft : að búa sig á'bæjarstjómar- i fundi, því að þá hefði hánn :. ekkL yerið ' talinn' hæfu'r i starfið. Eri hvers vegna hef- , h" hinn. nýi spámaður vjerið i svo'rlitiöátur-rað: þéigja svó - lengi? ¦ '" -r ' f-" á að ná- þeim markmiðum, sem efst eru á blaði. Og það er þetta, sem er öfugt við afrekaskrá nú- timans og setur urðarmánablæ á þau öll, svo lýsandi sem þau eru: Þau eru liðir í geigvænlegu tröllatafli, þar sem sjálft fjöregg mannkyns er í veði. | Franski heimspekingurinn Bergson spurði skömmu eftir fyrri lieimsstyrjöld: Hvað ber til, að þessi ósköp gátu dunið yfir, heimsstyrjöldin með öllum henn- ar ógnum? Svar hans var á þessa leið: Maðurinn hefur fengið rhjög stóran líkama. en sálin hef- ur ekki vaxið að sama skapi. Hann hefur fengið langa leggi, stóra fætur, miklu lengri og stærri en risamir með sjömilna- stígvéhn. Hann getur nú tekið alian hnöttinn í fáum skrefum. Hann hefur fengið langa arma, stórar hendur. Fyrrum hafði hann aðeins spjöt eða boga. Nú getur hann drepið á mílna færi. Hann hefur fengið skarpa sjón. Með sjónaukum og smásjám sér hann um heim allan. Hann hef- ur fengið næm eyru, heyrir allt, sem gerist hvarvetna. En hvern- ig er það með sálina? Vandkvæði vorra tíma starfa af þvi, að lík- aminn hefur vaxið, sálin ekki. Síðan Bergson sagði þetta — og ekki vantar, að vitnað hafi Verið til þessara orða hans — hefur líkaminn þanizt út, miklu meira en líklegt hefði þótt fyrir 30—40 árum. En sálin? Hefur hún' ef til vill minnkað að sama skapi fremur en stækkað? Póli- tískt siðgæði síðustu áratuga gefur ekki tilefni til þess að af- greiða þessa spumingu ihugun- arlaust. Þegar trúarleg og siðgæðisleg yerðmæti fara í órækt og van- rækslu að sama skapi sem tækni- máttur vex, fer manneskjan öf- ug og rangsælis að fyrirmynd fordæðunnar og álíka giptusam- lega. „Hversu lengi á ég að sjá grunnfána, segir Drottinn (Jer. 4,21—22), hversu lengi á ég að heyra herlúðrahljóm? Já, fíflsk er þjóð mín.mig þekkja þeir ekki heimskir synir eru þeir og van- hyggnir eru þeir. Vitmenn eru þeir illt að fremja, en gott aö gjöra kunna þeir ekki." Sigurbjörn Einsirsson. Annar hver maður vinnuíaus í Túnis Atvinnuleysi er svo mikið i Túnls, að menn reyna að steeyma þaðan tll Frakklandls í atvinnuleit. Undanfarna tóif mánuði hafa 15 til 20,000 Túnisingar farið til Frakklands i leit að atvinnu, og þeim virðist fara fjölgandi, sem reyha að komast þannig milli landa. í Frakklandi eru annars um 400.000 manns frá N,-Afriku, flestir frá Alsír, og eru margir þeirra atvinnulausir, þótt alltaf virðist skortur á vinnuafli í Frakklandi. . 1 Túnis eru taldir um 800,000 vinnandi menn, oger.annar hvér: maður atvinnulaus. 0 Viidnníiu-iM þrjá dugii liefir verið mikU hrið i KlettafjöU- um KandarikjtUMia. sv.» að ' vi<Va er snjftruia 9ö «ui. jirfn- lainim. Landkynning í mynduni. Hér verður ekki rætt um gildi landkynningar yfirleitt, né hinar ýmsu greinar hennar, heldur vakin athygli á því, að á síðari árum. hefur larid og þjóð verið æ betur kynnt á erlendum vétt- vangi í myndum, en að annarri landkynningu ólastaðri, mun f átt eða ekkert bétur fallið til þess að vekja athygli á stórfenglegu landslagi Islarids, og í stuttu máli íslandi nútímans, þjóðinni, at • vinnuvegum, framförum og . öðru. Hér ber að sjálfsögðu margt til, menn kömast á skemmri tima landa milli en áð- ur, menn ferðast meira, t. d. vegna nútíma flugskilyrða, en áður. Þótt fjarlægðirnar séu hin- ar sömu í mílu eða kílómeti*um talið og áður, hafa þjóðhnar vegna nútíma samgönguskilyrða og af fleiri orsökum, færst nær hver ánnari, og þar með.vaknar oft áhugi til nánari kynna. En seinast en ekki síst eru það framfarirnar á ljósmyndasvið- inu, sem hér koma til greina,' áhugamenn á þvi sviði, sem ferð- ast mikið, taka góðar mynd- ir, innlendir og erlendir, og svo eru íslenzkir menn, sem um mörg ár hafa lagt sérstaka stunil á myndatökur af landinu og töku þjóðlifsmynda, og myndir þeirra. . orðið eftirsóttar hér og erlendis, i blðð og tímarit, bækur, og orð- ið til að auka hróður þeirra og landsins um leið. Feröabækur, kvikmyndir. Hér má geta þess líka, að. á siðafi árum hafa komið út ferða- bækur héðan frá íslandi, með á- gætum mymdum, oft frá fjar- lægum stöðum, af landslagi, úr þjóðlífinu, úr fuglalífi landsins o. fl. og verður nánara að því vikið síðar. Einnig hafa verið teknai- ágætar kvikmýndir, sem sýndar hafa verið t. d. í sjón- varpi á Bretlandi. í erlendunx blöðum og . \ timaritum hafa á þessu ári birzt fjölda margar ágætar greinar bg murt Ferðaskrifstofa rikisins hafa átt : hlut að máli með útvegun yaldra mynda og efnis, en einnig hefur verið leitað beint til færustu" manna héi-lendis, er leggja fyrir sig myndatökur þær, sem hér um ræðir. Þess má t.d/'géta, að hið víðkunna brezka yikúrit. THE SPHERE, flutti á þessu ári margar ágætar myndir frá Islandi, ásamt grein, er hafði mikinn fróðleik að geyma urri landið. Þetta rit er heimskurtnugt valdar og vel prentaðar myridir. Greinin . nefnist THE GRAND- EUR OF ICELAND. — I.öðru kunnu , brezku ' riti, THE SKETCH, birtist i mai s.i. grein um iaxveiðar á íslandi (Salrnon fishing in the'Faf NofthK eftir John A. Steele. Myndabækur. Ekki verður svö viö skilið, að ekki sé minnst á margár myndai- bækur ágætar, sem hafá verið gefríár út, og alveg tilvaldar erú serri gjafir handá erleridum yiri- um og kunningjum, og veit ég mörg dæmi þess hve þæf ( eru kærkomnar. Þá ber að riefriá.að Norræna félagið hefur "hýlega gefið út bók með sveita- óg sveitalifsmýndum frá Norður- . löndum; í kaflanum um Island eru margar ¦ góðar myndir. Þær eru. valdar þarinig, áð lésandinn fær glögga-hugniynd um ísland gamla 'og nyjá" tírrians. Myndun;- ¦:-; um fylgir.stutt yfirHtsgreöi, eftir : Magnús ^GísIason,' og ¦ greinar- , gíðar '•'' Skýringai'' í með:./-lÍverri -mynd: -~ 1."^ ¦ "• *r

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.