Vísir - 16.11.1957, Blaðsíða 5

Vísir - 16.11.1957, Blaðsíða 5
Laugardagínn 16. nóvember 1957 VlSIR Merkisplagg. Þegar eg ópnaöi síðasta hefti iimaritsins Akranes og sá, að efni þess var allt um eitt og hið sama, varð mér að hugsa sem snöggvast: Nei, þetta les eg .ekki. En nú hef eg lésið allt það m'erka mál og get ekki stillt nv.g um að vegsama þa<5. . Þetta þriðja-ársfjórðungs Jhefti ritsins 1957 er að heita má allt um vígslu Hallgríms- kirkju í Saurbae og næstum hálírar aldar byggingarsögu kirkjunnar. Þetta hefti ritsins er.'sögulegt merkisplagg, sem á það skilið að því sé sómi sýndur og það varðveitt vel. Frásögnin hefst á lýsingu Árna Óla, 'ritstjóra, af vígslu- athöfninni og hinum fagra og folíða vígsludegi. Þar er endur- sagt ávarp forsetans, herra Ás- geirs Ásgeirssonar. Þegar svo f rásögn Árna lýkur, birtir ritið vígsluræðu biskups, herra Ás- xnundar Guðmundssonar. Þar rsæst ræðu sóknarprestsins, séra Sigurjóns Guðjónssonar. Tekur svo við hið langa, ítarlega, greinargóða og efnismikla er- indi Ólafs B. Björnssonar, rit- stjóra Akraness, um byggingu kirkjunnar og alla sögu þess máls. Ekki er þar aðeins fróð- leikur, sem varðar alla þjó'ð- ina, heldur leiftrar þar inn á milli andagift, sem hver klerk- ur mætti vera fullsæmdur af. Ólafur hefur verið formaður iandsnefndar byggingarfram- kvæmdanna og undirbúnings, og kann því vel söguna og segir hana líka ágætlega. Það verður ódauðleg saga, um kirkjuna, sem þjóðin héfur nú reist sálmaskáldinu, er lýsti henni foezt pg lagði hönd hennar í hendi Guðs, á þeim öldum er fastast svarf að og dimmast ,var í landi hennar. Þetta hefti Akraness segir dásamlega sögu, framkvæmda, .sem þjóðin fagnar og þakkar hjartanlega öllum þeim, er þar lögðu sinn skerf til. Hallgrím- luv Pétursson á mikil ítök í hjörtum okkar alira, og mun svo lengi verða. Pétur Sigurðsson. Tónleikar í há- skólanum. A nna'6' kvöld kL 8,15 eru aorir opinberir tónleikar Út- varpshljómsveitarinnar undir stjórn Hans-Joachim Wunder- lich í hátíðarsal Háskólans og verður þeim útvarpað beint úr tónleikasal. Rússnesku söngvararnir El- isavelta Tsjavdar og Dmitri Gnatjúk eru gestír hljðmsveit- arinnar í kvöld. — Elisaveta Tsjavdár syngur aríur úr óper- um eftir Verdi en Dmitri Gnatjúk syngur Cavatinu Figaros úr óperunni „Rakarinn í Sevilla" eftir Rossini. Önnur viðfangsefni hljómsveitarinnar aS þessu sinni, eru Slavneskur dans nr. 8 eftir Dvorák, Cah- sonétta og menúett eftir Helga Páísson ög svo Serenade í C- tftúr' bp. 48 fyrír strengjasvéit éftir' .Tchaikovsky. ÖUurn er héimi,ll aðgarígur. rríeðan hfis- i'.um Íeyfir.. . ~ - ' Á tónleikunum 3.. þ.m. var saiurinun þéttskipaður. áheyr- endum. Þarna virðist vera hrjóstugt og ömurlegt og lítt fýsilegt að lerída á 'pessum stað. Það hafa sú samt.ýmsir í huga, að sögn, á þessum seinustu tímum. Þetta er sem sé sjónaukamynd margstækkuð af bletti á tunglinu. Síidarieítin — Framh. af 8. síðu. skyldi starfa í sambandi við Ægi og undir yfirstjórn leiðang- ursstjóra þar. Ægir fór svo út til síldarleit- ar 26, júní og við síldarleit við Norður- og Austurland til ágúst- loka. Tálknfirðingur var sama tinia'. Þegar Ægir kom suður að lokinni vertíðinni við Norður- land leitaði hann nokkra daga að síld við Suðvesturland. Síldar var þá lítið vart. Síldarleitinni stjómaði Jakob Jakobsson, fiskifræðingur, en honum til aðstoðar var Ingvar Pálmason, skipstjóri. 6. Síldarleit við Suðvesturland hófst um miðjan september og stóð til miðs október. Var m. b. Tálknfirðingur við' leitina. Bar sú leit lítinn árangur. Leitinni stjómaði Ingyar Pálmason, skipstjóri. 7. A tímabilinu 18.--30. okt. var m. b. Magnús Marteinsson N. K 85, skipstjóri Viðir Sveins- son, fenginn til síldarleitar og veiðitilrauna með hringnót í Austfjörðum. Síldin; hafði veiðst nokkuð í lagnet í Eskifirði. Mjög lítið varð vart við síld og var þó leitað á öllum fjörðum frá Seyðisfirði til Berufjarðar. 8. Á tímabihnu 18.—26. okt. var v.s. María Júlía við síldar- leit við Suðvesturland. Veður var óhagstætt á þessum tíma og var árangurinn enginn af leitinni. Ingvar Pálmasson stjórnaði leitinni. 9. Dagana 4.^—7. nóv. v.s. Ægir til sildarleitar við'Suðvesturland. Mátti heita, að ekki yrði vart við neina sild. ILÆ.itinni stjórnaði Bergþói Guð jónsson, skipstjóri. 10. Hinu 9. nóv; fór Ægir erin í leitarleiðangur. Er leiðangurs- stjóri Jakob Jakobsson; fiskifræð irígur. I: II. FtskUeit, 1. Fj'rsta fiskimiðaleilin á ár- inu var farin á b. v. Brimnes og stóð á tímabilinu 15. maí — 1. júní. Var leitað fyrir S. og SA. landi svo og undan Vestfjörðum og á svæðinu undan austur- strönd Grænlands. Árangur af þessum leiðangri var . að skip fengu ágætan afla á 'einu svæð- inu undan A-Grænlandi, sem leit- að var á. Stóð þáð um skeið en vegna íss tók fyrr fyrir það en til stóð.- 2. Önnur fiskileitin var farin á b. v. Brimnes 19. júní — 4. júlí. Var leitað við A-Grænland bæði að karfa og þorski en árangur vai- lítill. Síðan vai' haldið austur á Fær- eyjahrygg en einnig þar var ár- angur litill. 3. Hið þriðja sinn var farið í fiskimiðaleit á b. v.' Agli Skalla- grímssyni á tímabilinu 5.—17.. september. Var enn leitað við A^Grænland en árangur var lítill. Öllum þessum leiðöngrum stjórnuðu Jakob Magnússoh fiski fræðingur og Sæmundur Auð- unsson, skipstjóri. • Á árinu 1957 hefir samkvæmt ofanskráðu verið farið alls í 11 leiðangi'a til sildarleitar og að nokkru leyti einnig til veiðitil- rauna. Samanlagður dagafjöldi leiðangranna hefir verið 290. • Ennfremur hafa verið farnir.3 leiðangrar til að. leita að fiski- miðum, aðallega með tilliti til togaranna. Samanlagður daga- fjöldi leiðangranna var 46. Úr skólum á samyrkjubú. Ungfmgar í Kína fluttír nau^ungar- Ifutningí. Jarðhiti til orkiEvinnslu. Útvarpið í Moskvu hefur birt tilkynningu mn, að Rússar séu að koma upp raforkuyeri á Kamsjatkaskaga, Austur- Sibiríu. Þar eru éldfjöll og hyerir og er hveravatnið hagnýtt til raf- brkuframleiðslunnar. ,. . » í síðustu viku bar kýr i Idaho íylld í Bandarikjunum fímm káli'Hit) og- Ufa fjórir. Kommúnistastjórnin kínverska er að framkvæma stórfelld á- form um flutniitg á ungu náms- fólki svo hundruðum skiftii; af skóíabekkjimtim til að starfa á samyrkjubúunum. Með þessu móti er verið að gera tilraun til að uppræta þá ólgu, sem mjög hefur gert yart við sig i skólunum, vegna vax- andi frelsisþrár, og jafnframt að auka matvælaframleiðsluna á tímum skorts og yfirvofandi hungursneyðar. Matvælaskorturinn orsakast ekki eingöngu af flóum og þurrk um heldur einnig af þvi, að reynslan hefur orðið hin sama í Kína sem i Ráðstjórnarríkjun- um og leppríkjum Rússa, að bændurnir sinna ekki ræktuninni af áhuga og dugnaði, þar sem samyrkjubúskapur er stundaðj- ur. Ungmennin, sem flutt eru, eru flest á aldrinum 12—15 ára. Talsverður flutningur á kennur- um á sér einnig stað. Ungmennin eru oft flutt í margra hundruð mílna fjarlægð frá heimilum sínum, til starfa á samyrkjubúum, eða í vinnuflokk um t. d. 50.000 frá héruðunum umhverfis Natung í Kiangsu- Ný fiingskjöL ímis ný þingskjöl hafa koinið fram á Alþingi undanfarna dága. Skal getið nokkurra er athygli kunna að vekja. Fyrir nokkrum vikum var flutt tillaga um að hraða byggingu kennaraskóla. Nú hefur komið fram breytingartillaga við frum- varp þetta frá Gisla Guðmunds- syni. Samkvæmt henni skal skól- anum valinn staður á Norður-, Austur- eða Vesturlandi. Nýtt frumvarp til laga um veit ingasölu, gistihúsahald o. fl. er komið frá samgöngumálanefnd. 2. gr. þess hljóðar svo: Lög þessi taka til gististaðahalds og veitinga matar og drykkjar fyrir endurgjald, hvort sem þær fara fram í veitingastofum eða öðrum stöðum, sem almenningur á að- gang að, undir þaki, í fjaldi eða undir berum himni. Lögin taka. þó ekki t.il áfengisveitinga. Aðalbreytingar éru að ríú eru orðskýringar um einstök heiti, fellt er niður skilyrði að forstöðu maður verði að hafa lokið prófi i matreiðslu, framreiðslu eða gistih'ússtjörn.' I stað þess er þeim gert að ráða til sín sén- fróðan mann. Endurnýja skal leyíi til gististaðahalds ,á 5 ára fresti. Ingólfur Jónsson o. fl. bera fram þingsályktunartillögu. um kostnaðaráætlun um brúar og vegagerð. Samkvæmt till. skal ríkisstjórn fahð að gera kostn- aðaráætlun um brúargerð á Tungná hjá Búðarhálsi. Einnig áætlun um kostnað við vegar- gerð á leiðiríni frá Galtalæk í Landsyeit um Holtamannaafrétti og Sprengisarid að Mýv'h i Bárð- ardal. Skal hánn vera'sumaríær. i greinargerð segir að vafalaust verði leið þessí f jölfa'rin og ekki kóstnáðarsöm pema bygging þrú arinríar yfir Tungná;JLeiðirí milli Jarídsf jðrðunga styttist og tæki- færi. gefst vtil þess áð'. kynnast .nálííiRufeguréhálendisins.. jj Fruirivarp', að. nýjum - umferða- fylki og 70.000 nemendur og kennarar frá 78 framhaldsskól» um í Szechawan-fvlki. Haustmót Tafiféiags uir. Langt er nú liðið á haustanöt Taflfélags Keykjavíknr, þar__sem tefldar hafa verið 11 imiferðir. Eru þá eftir tvær umferðir í öllum flokkum nema 2. flokkí. Þar er aðeins ein umferð eftir, og verður hún tefld kl. 2 á morg- un, en næstsíðasta umferð í hin- um flokkunum. 1 2. flokki er við- haft Monrad-kerfi, þannig að þeir, sem jafnastir eru að vinn- ingum, tefla saman hverju sinni. Biðskákum er nú öllum lokið I þessum flokki, og hefur niður- röðun farið fram fyrir lokaum- ferðina. Hefur Taflfélagið beðið blaðið að birta þann lista. Þeir, sem fyrr eru nefndir, hafa hvítt. Friðbjörn Guðmundsson — Björn Þorsteinsson, Júlíus Lofts- son — Guðjón Jóhannsson, BjÖrn V. Þórðarson — Arni Jakobsson, Þórður Sigfússon —- Sig. Kris^> jánsson, Bragi Björnsson i* Guðm. Júlíusson, Sigurgeir Ingc yason — Gunnar BérgþörssonA Anton Sigurðsson — Hermanrí Ragnarsson, Halldór Karlsson -^- Magnús Fóeldsted; Villij. Elí^ varðsson — Egill Valgeirsson, Jón Hálfdánárson >f- Sverriir Bergmann, - Helgi Ingimundar- son — Karl Hjelm;, Marteiim Daviðsson — Þorst. Guðlaugss., Baldur Björnsson — Oddur Þor- leifsson, Viggó Þorsteinsson —> Axel Clausen, Kolbeinn Ingólfs* son — Ólaf ur Árnason, Þórarinn Ólafsson — Þórður Ragnarsspn, Ulfar Guðmundsson— Herbert Guðmundsson, Sig. Þo.rkelsgorí. hv Ingvi Guðmundsson, J.óhanné's Eiríksson — Kjartan Júlíussba og Helgi Guðmundsson - Krist- jáni Bjömssyni. A; m. k. fimm hinir efstu í 2. flokki ganga upp í fyrsta'fiokk. Bílaframleiðslá Itala >eýkst.;:;.;¦/. Italú- juku bílaframleiðslia sína verulega fyrstu niu mámiö- um þessa Ars. Var þá lokið vi'ö smíði na>-t- um 236 þúsund biíreiða, og'er það 79o aukning frá síðasta ári. Var aukningin vaxandi eftir þyí sém á "á'rið leið. ligjrpzkur sendi- faerra í Ghana. Egyptaland hefur sent sendi* herra til Ghana. Eru Egyptar fyrstir Araba- þjóða tii þess að taka upþ slikt stjórnmálasamband við þétta nýj a, brezka samveldisland. lögum hefur verið lagt fram. Er það mjög ¦ ítarlegt í þvi er lagt til að ökuhraði verði hækkaðutr upp i 45 km. í þéttbýli ög í 70 'km, után þess. Br^jtingartiltóg;- ur eru komnar' fram um að þess-- ar tölúr ver<?i lækkaðar nokkuis og'fleiri atriði. . Engu skalipáð um'framgáríg bessará riiáía á þingi. ' '¦,

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.