Morgunblaðið - 22.09.1931, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 22.09.1931, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ 3 «Hlí!ll!ll!i!!llllllllin[ll!llll!l!llllinilllllllllllllll[IUUIIIIII!l| ¦ Ct»*t: n.i. Arvakur. &c;kjaTlk H 3 = SítstJ6rar: Jön ElartasaaoK, vaityr B-.ufAaacca. Kitstjírn ok afgrclocla: Austurstrastl I. — Bisai 100. £.U£i;singa«tJcrl: ¦. Maítiars. AiiKlfsinKaskrtfatofa: Austurstrssti 17. — Blœt 709, SciwaiSBsar: Jðn Kjartansson nr. ttl. Vaitýr Stefánsson nr. 1110. B. Hafberg nr. 770. XskrlftaKjald: Innanlands kr. 2.00 a BiAnuOi. 3 Utanlands kr. 1.50 á manntll. t lanaasolu 10 anra dntakltl. 10 aura sicO Lcsbök. ÍUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIllllllllllllllUIIIUIIllllllllllllllllllÍ flugvjel Gramers fundin. Kbh. 21. sept. (Frá frjettaritara FB.) Botnvörpungurinn Lord Trent, sem fann flugvjel Cram- ¦ers í Norðursjónum, er kom- inn til Hammerfest í Nojregi rneð leifarnar af flugvjelinni. Mótorinn og vængina vantar. tJrið í flugvjelinni hefir stöðv- ast kl. iy2. Cramer hefir því líklegast farist þremur klst. eft- ir að hann lagði af stað frá Lervick. Afviopnunarmálin. Genf 21. sept. United Press. FB. Stjornin í Bandaríkjunum liefir sent Þjóðabandalaginu til kynningu þess efnis, að Banda- ríkin þiggi boðið um þátttöku í ximræðum um frestun vígbún- aðar á meðan samkomulagstil- raunir um afvopnunarmálin fara fram. ískyggilegar fjármálahorfur í Norðurálfu. Englansbanki stöðvar gullinnlausn seðla. Flest öllum kauphoilum lokaö. Fellur gengi sterlingspundsins? ííeyðarráðstaf anir Þjóðverja Berlin, 20. sept. United Press. FB. Hindenburg forseti hefir skrifað nndir þrenn lög, sem sett hafa ^verig sem neyðarráðstafanir af rík- isstjórninni, sa.mkvæmt ákvæðum 48. greinar stjórnarskrárinnar. Lög "þessi eru um eftirlit með bönkum, Ireytingar á hlutafjelagalögum á tímafresti til að gefa upp eign «ína í erlendri mynt. Fyrri lögin tvö ganga í gildi 1- okt., en hin •síðast nefndu þ. 15. okt. Zeppelin kominn til Pernam- ibuco. London, 21. sept. i United Press. FB. ~Frá Pernambuco er símað, að ,,Graf Zeppelin" hafi lent þar kl. 6.50 síðd. í gær. Nautilus kominn til Bergen. Bergen, 21. sept. United Press. FB. Nautilus kom hingað í gær. ICnattspyrnuputarnir frá Vest- mannaeyjum ljeku á sunnudaginn við II. flokk K. R.. Leikur þeirra var mjög röskur, en hinir vom leiknarj og fór leikurinn svo að *K. R. vann með 3:1. Að líkindum keppa þeir vig Fram í dag og halda síðan heimleiðis í kvöld. Eru þeir mjög ánægðir yfir ferðalaginu .og hafa skemt sjer vel. Englandsbanki hækkar for- yexti. London, 20. sept, Mótt. 21. United Press. FB. Englandsbanki hef ir hækkag f or- vexti um iy2% upp í 6% frá og með mánudegi að telja. Horfið frá gullinnlausn seðla. London, 21. sept. United Press. FB. Ákveðið hefir verið að hverfa um stundarsakir frá innlausn seðla og í því skyni að leita samþykkis þingsins á fruimvarpi um það efni, sem borið verður fram á mánu dag (þ. e. í dag). Einnig hefir verið ákveðið að loka kauphöllinni á mánudag. Opinber tilkynning segir, að ákvörðunin um afnám gullinnlausnarskyldunnar sje fram komin vegna þess, að síðan í mdðj- um júlí haff meir en 200 miljónir sterlingspunda horfið úr umferð á peningamarkaðinum j London. — Ákvörðun þessi tekur ekki til skuldbindinga stjórnarinnaf eða Englandsbanka, sem greiddar verða í erlendri mynt. Gengi sterlíngspunds fer eft- ir því hvernig Frakkar og Bandaríkjamenn líta á málið. London, 21. sept. United Press. FB. Hagfræðingurinn frægi, Sir Ge- orge Paish hefir í einkaviðtali við Uhited Press látið í ljós skoðun sína á afleiðingunum af því, að hórfið hefir verig frá gullinnlausn. Telur hann, að afleiðingarnar geti orðið mjög alvarlegar, en hverjar afleiðingarna-r verði, sje fyrst og fremst undir því komið, hver áhrif þetta hefir í Bandaríkjunum og Frakklandi. Komi eigi fram ótti við afleiðingarnar í þessum lönd- um, eru eigi miklar líkur til að sterlingspund falli mjög í verði. Hins vegar, ef Bandaríkin og Fra-kkland leggja áherslu á sölu sterlingspunda, vegna þverrandi trausts á Bretlandi, gæti sterlings- pund fallið mjög í verði, en tel- ur þetta þó ótrúlegt, vegna þess að Bretland standi á öruggum fjárhagslegum grundvelli. Sir Josiah Stamp forstj. Eng- landsbanka hefir sagt í einkavið tali við United Press, að afleið- ingarnar af aðgerðum stjórnarinn ar sje að miklu leyti undir því komnar, hvert traust aðrar þjóðir beri til Bretla.nds framvegis. Bret- land, sagði Sir Josiah, var neytt til þess að hverfa frá gullinnlausn vegna aðstreymis fólks í bankann, til þess að taka út fje, en að- streymi þetta varð að stöðva, af þeirri einföldu ástæðu, að meira gull er ekki fyrir hendi. Ótti viö veröhrun. Kauphðllum lokað. London, 21. sept. United Press. FB. Kaupmannahöfn: — Kaup- höllin hjer er lokuð í dag> einnig kauphallirnar í Osló og Stokkhólmi. Berlín: — Kauphallarskrá- setningum frestað óákveðinn tíma. Engin viðskifti milli bankanna eins og stendur. Hamborg: — Kauphöll'inni lokað óákveðinn tíma. Berlin: Öllum kauphöllum Þýskalands hef ir verið lokað. Amsterdam: — Kauphöll- inni lokað í dag. Helsingf ors: — Finnlands- banki frestar skrásetningu á gengi erlendrar myntar. Verðhrun í París... París: Mikið yérðhrun varð á kauphöllinni í' morgun, fáum mínútum eftir að opnað var. Ýmis helstu verðbrjef fjellu í verði um 10%. Danzig hverfur frá sterlings- pundi. Danzig: Senatið hefir sam- þykt að afnema það fyrirkomu- lag að leggja sterlingspund til grundvallar myntinni og miða hjeðan í frá við gullgildi. Sterlingspund lækkar í Sví- bjóð. Kbh. 21. sept. (Frá frjettaritara FB.) Ríkisbanki Svía hefir hækk að forvexti úr 4 í 5%. Ster- lingspund er skrásett í Stokk- hólmi í dag á kr. 17.25. Sagði hann enga hættu á því að gengi sterlingspunds gæti fallið, nema lítið eitt og yrði þess eigi langt að bíða, að það næði fullu gengi aftur. Ef erlendir bankar ætluðu að nota sjer þau vandræði, sem Bretar hefðu ratað í, nú í bili, þá mundi stjórn Breta grípa til sinna ráða, sem myndu hrífa, þegar þar að kæmi. Frakkar og Bandaríkjamenn tregir til að lána Bretum. „Engin hætta ef stjórnað er með hyggindum og gætni", segir Snowden. London, 21. sept. United Press. FB. Snowden fjármálaráðherra lagði í da-g fyrir neðrimálstofuna frum- varp til laga viðvíkjandi gullinn- ilausn seðla (sbr. fyrra skeyti). Kvað hann ríkisstjórninni hafa borist brjef frá Englandsbanka á laugardag þess efnis, að lán það sem fengist hefði frá Frakklandi og Bandaríkjunum væri á þrotum. Englandsbanki lagði því fast að stjórninni að sjá svo um, að bank- inn væi'i leystur frá gullinnlausn- arskyldunni, þar sem svo brýna nauðsyn bæri til. Stjórnin skýrði ríkisstjórunum í Bandaríkjunum og Frakklandi í trúnaði frá því hvernig ástatt væri á föstudag og leitaði álits þeirra. Svar beggja ríkisstjórna var vinsamlegt, en engar horfur taldar á frekari lán- um. Horfurnar á laugardag voru svo alvarlegar, að eina úrræðið var að hverfa frá gullinnlausn um stundarsakir. „Jeg sje enga ástæðu til, að sterlingspund falli í verði að nokkru ráði til nokkurs telj- andi tíma, ef fjármálum Bret- lands verður stjórnað af hyggind- um og gætni". Saltfiskmarkaðurinn Spðni. London 21. sept. United Press. FB. Kauphöllinni í London verð- ur lokað á morgun (þriðjudag). K.höfn: Gengisskrásetning á erlendri mynt hefir verið frest- að. Ákvörðun þessi var tekin á fundi bankastjórnar Þjóðbank- ans. Stóð fundurinn yfir í tvær stundir. MacDonald talar við þjóð sína gegnum út- varpið. 1 gærkvöldi hjelt Mac-Donald forsætisráðherra Breta ræðu í breska útvarpið, þar sem hann lýsti fjármálaástandinu, og ráð stöfunum þeim, sem gerðar hafa verið, til þess að stöðva verðhrun og gengisfall. mikið til um Htinn á fiskinum, meðan iiann var seldur í ski'an- búðum, en nú er fiskurinu hafður. til sýnis á marmaraplötum, í búð- argiuggum, og það er ckki svo unda.riegt, að kaupendur veljí þann fisk, sem er fallegastur á að sjá. Tnnfhitningurinn til Sevillá eii um 9(X)0 smálestir á ári, eða tæpus fimti hluti af öllum saltfiskinn- flutningnum, en þar af hefir verið tiltöJulega lífið af norskum fiski. Nú er þetta að lagast. Nýlegá kom sýnishorna.sendmg af sjer- verkuðum fiski frá Noregi, og fjell hann Spánverjum ágætlega í geð. Er í ráði að önnur stæi'ri sending komi bráðlega, og er von- andi að það stuðli til þess að. vjer náum þeim markaði, sem vjer höfðum fyrir 30 árum. Norsk yf- irvöld hafa hjálpað hjer mikið til, bæði með því að sjá um sendingar á þessúm reynslufiski og láta menn íylgja honum til Spánar. Innflytj- endur hafa sagt við mig, að þeir væri fúsir til að kaupa heila skips- farma, ef fiskurinn væri jafngóð- ur og sýnishornin. og verðið ekki hærra en almenningur gæti borgað.. Það verður líka að auglýsa vör- una vel — senda Spánverjum prentaða bæklinga um fiskinn, ekki á ensku, heldur á spánsku. Þið ættuð að sjá hvað Sviar gera til þess að ná markaði í Spánl fyrir sínar vörur. Þeir hafa 911 spjót úti, og þeir ná sa.mbandi við Spánverjann. Það sjest best a því, að fjöldi spánskra kaupsýslu- manna fer á kverju ári í sumar- leyfi sínu til Svíþjóðar, og þar heimsækja þeir viðskiftavini sína, sem þeir eru málkunnugir. En til. Noregs koma þeir ekki. Hann gat þess, að á næsta ári' stæði þó til, að gerður væri út leiðangur spánskra blaðamanna til XToregs með skipinu Stella Polaris.- — Jeg vil líka ráða norskum ferðamönnum að fara. til Spánar. Þar er ódýrt að lifa og landið cr guðdómlegt. Norska blaðið „Af tenposten'' hefir nýlega birt samtal, sem blað- ið átti við norska konsúlinn í Sevilla. Auðvitað barst talið að saltfiskmarkaðinum, og sumt af því, sem konsúllinn segir þar um, gæti verig oss íslendingum til leið- beiningar. Blaðið spyr hvort nokkur von sje til þess að Norðmenn geti aukið sa-ltfisksölu sína á Spáni á næstu árum. — Já, eí vjer viljum, svaraði konsúllinn. Vjer verðum bara að skilja viðskiftamennina, minnast þess, að Spánverjar eru eins og Arabar í því, að þeir vilja fá að sjá þá menn, sem þeir versla við. — Norsku pappírsverksmiðjurnar hafa t. d. fengið ágætan markað fyrir blaðapappír á Spáni, vegna þess, að Hroar Olsen, forstjóri Norsk Avispapir Kompani, ferðast iðulega til Spánar og nær í ný sambönd í hverri ferð. Og svo verðum vjer að minnast þess, að framleiða vöruna eins og Spánverjar vilja hafa hana. Það er enginn efi á því, að Spánverjum þykir vor fiskur betri en sá ís- lenski. Innflytjendur í Sevilla borða. sjálfir norska fiskinn, en selja þann íslenska, sem er út- gengilegri vegna þess, hvað hann er drifhvítur. Það gerðj ekki svo Dagb & Veðrið (mánudagskvöld kl. 5): Loftþrýsting er há yfir austan- verðu Atlantshafi og Bretlandseyj- um, norður um ísland og austur yfir Norðurlönd. Mest er loftþrýst ing vestur af Skotlandi Um 779 mm. Yfir Grænlandi er hins vegar lægð, sem nær austur um Jan Mayen. Veldur hún SV- og V-átt norðan lands, veðurhæð 4—6, en annars er hæg S-átt hjer á landi. Vestan lands er þykt loft og sums staðar dálítil rigning, en bjart- viðri víðast á N- og A-landi. Þar 'er og mjög hlýtt, 13'—20 st. víða, en annars er hiti 11—13 st. Veðunitlit í Rvík í dag: SV- kaldi. Skiírir. • Knattspymmnót II. aldursflokks 9.1. sunnudag lauk svo, að „Valur*1 vann mótið, með 6 stigum, og fjekk knattspyrnustyttuna til eign ar. — Knattspyrnumót III. aldurs- flokks. Á sunnudaginn var kepptu K. R. og Valur, og sigraði Valur með 2:1. Urslitaleikurinn verður seinna í vikunni á milli K. R. og Víkings, sem hafa .iafnmarga vinn- inga á mótinu. Sálarrannsóknarfjelag íslands heldur fund annað kvöld kl. 8y2 í Iðnó. Fní Guðrún Guðmundsdóttir flytur erindi um dulræna reynslu

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.