Morgunblaðið - 09.02.1935, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 09.02.1935, Blaðsíða 3
Laugardaginn 9. febr. 1935. MORGUNBL'AÐIÐ 3 Glundroði í fjármálum Bandaríkjanna ef stjórnin tapar „gullmálinu“. KAUPMANNAHÓFN 1 GÆR. EINKASKBYTI TIL MORGUNBLAÐSINS Beðið er með mikilli eftir- væntingu eftir hæstarjettar- dómnum í svonefndu gullmáli við Hæstarjett Bandaríkjanna. Er búist við dóminum í síð- asta lagi á mánudag, en ef til vill í dag. Dómuririn fellir úrskurð um það, hvort Roosevelt forseti hafi haft heimíld fjl þess í stjórnarskrá landsins að leysa skuldunaúta frá þeirri skyldu, JV 1 'XÍFJ78 ’ að greiðá skuldbindirigar sínar í gulli. Ef þessi fyrirmæli forsetans verða úr gildi numin, þá segja f jármálamenn, að fullkominn MUUHtKnKW** glundroði komist í alt viðskifta Roosevelt. og fjármálalíf þjóðarinnar, því eftir núverandi gengi dollars skal skuldir samkvæmt gull- nemur það 70% hvort greiða gengi eða eigi. Páll. Verslunarsamningar væntan- legir milli Dana og íslendinga. Kalundborg, 8. febr. FÚ. Ráðuneyti danska forsætisráð- herrans tilkynti í dag, að sam- komulag hefði orðið um það, að ■ npp umræður um nýja versl- unarsamninga, milli Dana og ís- iendinga. Umræður þessar eiga að fara frnrn í Reykjavík innan skams, milli fulltrúa frá íslensku ríkis- stjórninni annarsvegar og nokk- urra manna úr dönsku sambands- nefndinni og danska sendiherrans í Reykjavík hinsvegar, en hann hefir nú um skeið verið í Kaup- mánnahöfn. Þetta er gert í samráði við for- sætisráðherra íslands, sem nú er einnig staddur í Kaupmannahöfn. Væntanlegir samningar. Síðan viðskiftaþjóðir ókkar Is- lendinga hafa tekið upp þá stefnu, að miða kaup sín í íslenskum vör- um' við það sem við kaupum af þeim, hefir mikið um það verið rætt, hve inikið misræmi er í milli innflutnings okkar frá Danmörku og útflutnings þangað. Hefir verið rætt um þettað bæði í ráðgjarnefndinni og eins mun málið hafa verið tekið til með- ferðar í utanríkismálanefnd. Samkvæmt ofangreindri útvarps frjett frá Kallundborg, virðist vera kominn skriður á þetta mál. Er vonandi, að væntanlegir samn- ingar verði til þses, að á þessu fáist nokkur lagfæring, frá því sem verið hefir. Því eins og kunnugt er, kaupum við af engri þjóð meira en Dönum, en til þess að gera lítið, sem þeir kaupa af íslenskum afurðum. Piparspekúlantar fara á höfuðið. Misheppnuð spá- kaupmenska. . KAUPMANNAHÖFN 1 GÆR. EINKASKEYTI TIL MORGUNBLAÐSINS. Stórtíðindl eru að gerast um þessar mundir á piparmarkaði heimsins. Spákaupmenn hafa keypt upp allar piparbirgðir sem til hefir náðst um allan heim, m. a. birgðirnar í London, sem nema 20 miljónum kílóa. Hafa kaup þessi verið gerð í þeim tilgangi að hafa áhrif á verðlagið og hækka verðið. I gær átti greiðsla að fara fram á miklum piparbirgðum, og var það piparkóngurinn Bishirgian, sem átti að greiða fjeð. En bankar neituðu að styðja kaupin, og var firma pipar- kóngsins auglýst gjaldþrota. — Hlutafje firmans skiftir milj- ónum. Er búist við að fleiri pipar- kaupmenn fari á höfuðið. Páll. Samsæri gegn stfórninni i Mexico. Berlín 8. febr. FÚ I Mexico hefir komist upp um tvö samsæri, sem miðuðu að því, að steypa stjórninni af stóli. I öðru samsærinu voru ýmsir háttsettir foringjar í hernum, en þátttakendur í hinu voru menn sem voru óánægðir með gerðir stjórnarinnar gagnvart kaþólsku kirkjunni. Óstaðfest fregn frá Washing- ton segir, að forsprakkar í sam- særum þessum hafi verið tekni- ir af lífi. Tueir unglingar 18 og 19 ára hafa játaS á sig 1Z innbrot. Ótta innbrot frömðu þeir í fyrrinótt, hin nú fyrir skömmu. Átta innbrot voru framin hjer í bænum í fyrrinótt. Lögregl- ucni Vár tHkynt innbrotin kl. 6V2 í gærmorgun. Hún hefir haft upp á innbrotsmönnunum, sem eru tveir unglingar, Þor- valdur Pálmar Valdimarslson, 19 ára, og Friðmar Sædal Markússon 18 ára aS' aldri. Innbrot á Þórsgötu 8. Rjett fyrir kl. 7 í iyrrákvöld brutust piltarnir int» í mann- lausa íbúð á,:Þórsgötu =8, en þar býr Einar ]j|agn.ússon. Sprengdu þeir upp íbúðina og stálu 25 krónum í , peningum, sem vinnu stúlka átti. Einnig stálu þeir skríni, sem í voru hringar, perlufestar og annað stáss. — Þaðan fóru þeir í Áfengisversl- un ríkisins og keyptu sjer eina flösku af brennivípi. Munu þeir hafa verið að drekka hana fram eftir kvöldinu. Innbrot í bensin- sölu Zimsens. Þarna notuðu þjófarnir sömu aðferð og áður, að sprengja upp hurð og brutu síðan rúðu, fóru síðan inn í skrifstofuher- bergi, brutu upp allar hirslur, en fúndú ekkert verðmætt, sem þeir gátu tekið með sjer. Innbrot í VarSar- húsið. Þá brutust þjófarnir inn í Várðarhúsið. Byrjuðu þeir með að brjóta upp aðaldyr að happ drættisskrifstofu Stefáns Páls- sonar og Sigbjörns Ármans. Stefán Pálsson hefir gefið blað- inu eftirfarandi upplýsingar. — Kl. tæpl. 9 í gærmorgun var hringt til mín og jeg beðinn að koma tafarlaust niður á skrifstofu okkar í Varðarhús- inu. Þegar þangað kom var öllu umrótað á skrifstofunni. Það fyrsta sem jeg aðgætti, sagði Stefán var náttúrlega hvort nokkru hefði verið stolið af happdrættismiðum eða pening- um. Var í rauninni ástæðulaust að óttast slíkt, því alt verðmæti er geymt í eldtraustum og þjóf- heldum peningaskáp. Þess ber líka að geta, að lítil not hefðu þjófarnir haft af happdrættis- miðum þó þeir hefðu náð í þá, því þeir koma ekki að notum nema þeir sjeu bókfærðir og stimplaðir. Eins og áður er sagt var öllu umrótað og traust eik- arskrifborð var brotið upp og þar á meðal ein skúffa, sem ekki hefir verið opnuð í mörg ár. Auðsjeð er líka að þjófarnir hafa farið sjer rólega, kveikt ljós og dregið niður gluggatjöld. Engu verð-l mætu munu þeir hafa stolið á happdrættisskrifstofunni. Þaðan brutust þeir inn á skrif stofu miðstjómar Sjálfstæðis- flokksins með þeim hætti, að þeir; “sþrengdu upp dyrakarm- inn og hefir hann klofnað al- v^gj ofan frá og niður úr. í fnlðstjórnarherberginu brutu þjófarnir upp skrifborðsskúffu og fundu frímerki fyrir um 100 krónur, sem þeir höfðu á brott með sjer. Ekki bar þarna efns mikið á skemdum eins og ann- arstaðar, en því ver gengu þeir um skrifstofu Heimdallar, sem er uppi á lofti. Sömu aðferð notuðu þeir þar við að brjótast inn í herbergið, spörkuðu í hurð ina þangað til karmurinn ljet eftir. I herberginu er skápur með 8 hólfum, brutu þeir þau öll upp, rifu myndir niður af veggjum og rótuðu öllu til. Innbrot í söluskúr „Shell“ við Vestur- götu. Úr Varðarhúsinu fóru þjóf- arnir í bensínsöluskúr ,,Shell“ við Vesturgötu, brutu rúðu í hurðinni og opnuðu smekklás. Brutu þeir þar upp hirslur all- ar en fundu ekkert fjemætt. Innbrot á ,Billia.rcí- inn‘ á Vesturgqtu. Síðan hjeldu þeir á ,billiard‘- stofuna á Vesurgötu 3. Skriðu þeir þar inn um glugga, en fundu ekkert fjemætt. Innbrotstilraun í „Geysi“. Þá gerðu þeir tilraun til að brjótast inn í Veiðarfæraversl- unina ,Geysir‘. Brutu þeir rúðu og ætluðu að opna smekklás, en fundu þá að hurðin var bet- ur læst og hættu því við það innbrot. Innbrot í Hressing- arskálann. Úr versl. *Geysi hjeldu pilt- arnir í Hressingarskálann. Fóru þeir fyrst inn í garðinn á bak við húsið, brutu glugga og skriðu inn. 1 Hressingarskálan- um er stór ,,National“ peninga- kassi, sem stimplaðar eru inn á vörur þær, sem gestirnir kaupa, en aldrei geymdir í pen ingar að næturlagi. Brutu þeir upp kassann og eyðilögðu mik- ið. Þá stálu þeir tóbaksvörum úr hillu, eins mikið og þeir gátu borið og fóru með það í kjall- ara á gömlu geymsluhúsi, sem er á bak við Pósthússtræti 15 og földu þar. í þessari sömu hillu voru um 30 kr. í peningum, sem ein stúlkan hafði geymt þar frá kvöldinu áður, voru þeir í um- slagi, en þjófamir fundu ekki umslagið. Síðan hjeldu þeir aftur í Hressingarskálann, en stálu engu í það sinn. Innbrot í skóbúð Gunnars Jónssonar í sama húsi og Hressingar- skálinn er í, er skóbúð Gunn- ars Jónssonar. Brutust þjófarn- ir inn þar og tókst að stela smá peningum úr skúffu, sem var opin. Innbrot í „Nora Magasin“. Þá fóru þeir í portið við Hótel Borg og tóku stiga, sem þar var, reistu hann upp við húsið, sem Nora Magasin er í og fóru upp á þakið. Á þakinu er smá- turn, brutu þeir ’rúðu í honum og settu síðan stigann niður á búðarborðið, hæðin frá turain- um og niður á borðið er fjórir metrar. Stigu þeir nú niður í búðina og stálu ýmsu smávegis, sem þeir síðan földu í porti þar nálægt, ásamt 5 krónurn í pen- ingum. Tvö innbrot í Briemsf jós. í yfirheyrslunum í gær ját- aði Freiðmar að hafa brotist inn í Briemsfjós þ. 19. janúar og stolið um 30 krónum í pening- um. Einnig kvaðst hann fyrir tveim dögum hafa brotist inn aftur í Briemsfjós og stolið þá um 4—5 krónum og hafi þá Þorvaldur verið með sjer. Innbrot á íþrótta- vellinum. Þá játuðu þeir fjelagar að hafa fyrir nokkru brotist inn í áhaldaskúr íþróttavallarins, en ekki stolið þar neinu. Þetta inn- brot hefir ekki verið kært til lögreglunnar. Lögreglan tók í gær fastan pilt, sem hún grunar um að vera í vitorði ’með þessum tveim piltum og situr hann nú 1 gæslu; varðhaldi. Þýfinu náð. Lögreglan náði mest öllu því, sem þjófarnir höfðu stolið um nóttina og var það ekkert smáræði samanlagt. Mestu munu þeir hafa stolið í Nóra-Magasín. Frímerku- um sem stolið var í Varðarhúsinu varð ekki náð. í gærmorgun þeg- ar lögreg-lan sótti annan piltinnr var hann hjá vinstúlku smni og hafði hvílst þar, sem eftir var nætur. Eftir að hann hafði með- gengið, var farið heim til stúlk- unnar, en hún hafði á meðan brent öllum frímerkjunum. --------------- ítalir andvígir Lundúnatillögunum. London 7. febr. FÚ. Frjett frá Berlín hermir, að ítalska stjórnin hafi í und- irbúningi mót-tillögur við bresk frönsku tillögunum. Einkanlega sje það ákvæðið um það, að þjóðir þær sem að samningum standa skuldbindi sig til að korha með sameiginlegan loft- flota sinn til aðstoðar þeim samningsaðila sem kunni að verða ráðist á, sem ítalir ekki felli sig við. Aftur á móti vilji þeir samkomulag um takmörk- un flughers.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.